Jäta menüü vahele

Tallinnas

Vahipataljoni vapp

Vahipataljon

Tööstuse 54, 10402 Tallinn
tel 717 2899
e-post vahipat[at]mil.ee

Vahipataljoni põhiülesanne on Kaitseväe operatiivstruktuuri üksusi vastavalt maaväe ülema käsule ja Kaitseväe juhataja direktiivile välja õpetada ehk ajateenijate väljaõppega reservüksusi ette valmistada. Vahipataljonis õpetatakse välja jalaväe ja sõjaväepolitsei allüksusi. Vahipataljon täidab riiklikel ja kaitseväelistel sündmustel sõjaväelisi tseremoniaalkohustusi, see on pataljoni eripära võrreldes teiste väeosadega.

Vaata lähemalt siit >>

Staabi- ja sidepataljoni embleem

 

Staabi- ja sidepataljon

Ämari alevik, Lääne-Harju vald, Harju maakond, 76102
tel 717 2199
e-post sidepataljon[at]mil.ee

 Staabi- ja sidepataljoni ülesanne rahutingimustes on tagada üleriigiliselt Kaitseväe peastaabi, väeosade ja Kaitseliidu vaheline side ning oma alluvusse kuuluvate sõjaaja ja reservüksuste ettevalmistamine. Lisaks peab pataljon tagama kaitseväele strateegilise side- ja infotehnoloogilise toetuse ning ellu viima kaitseotstarbelise side, infotehnoloogia ja elektroonilise sõja arendusprojekte. Samuti vastutab pataljon objektikaitse, korrapidamis- ja vahiteenistuse korraldamise eest väeosas ja kaitseväe peastaabis. Sõja ajal ei asu sidepataljon eesliinil, vaid tagab võitlevate üksuste ja peastaabi vahelise side.

Vaata lähemalt siit >>

Toetuse v'ejuhatuse logistikapataljoni embleem

 

Toetuse väejuhatuse logistikapataljon

Ämari, 76102 Harjumaa
tel 717 4444
e-post logistikapataljon[at]mil.ee 

Toetuse väejuhatuse logistikapataljoni põhiülesanneteks on väeüksuse rahu- ja sõjaaja allüksuste ettevalmistamine, väeüksuse reservüksuste formeerimise läbiviimine, väeüksuse lahinguvalmiduse tagamine ja Kaitseväe väe- ja struktuuriüksustele logistilise toetuse osutamine.

Vaata lähemalt siit >>

Mereväe embleem

 

 Mereväebaas ja laevastik

Tööstuse 54a, 10402 Tallinn
tel 717 7100, e-post navy[at]mil.ee (mereväebaas)
tel 717 7200, e-post laevastik[at]mil.ee (laevastik)

Eesti mereväe peamine eesmärk on kaitsta Eesti territoriaalvett. Mereväe kaks põhiülesannet on teha miinitõrjet ning arendada miinisõjavõimet. Mereväe laevastik koosneb miinjahtijatest ning miinitõrjeoperatsioonide toetuseks kasutatavast alusest.

Vaata lähemalt siit >>

Jõhvis

Viru jalaväepataljoni embleem

 

Viru jalaväepataljon

Pargi 55, 41537 Jõhvi
tel 717 8300
e-post viru.jvp[at]mil.ee

Viru jalaväepataljonil on kaks peamist väljaõppesuunda. Üks neist on jalaväe õppesuund, mille koosseisu kuuluvad kõik jalaväe tehnilised erialad (laskurid, sanitarid, tankitõrjegranaadiheiturid, kergemiinipilduja meeskonnaliikmed jne). Teine aga tankitõrje õppesuund, kus antakse väljaõpe kesk- ja kaugmaa tankitõrjeraketikomplekside meeskonnaliikmetele.

Vaata lähemalt siit >>

 

Võrus

Kuperjanovi jalaväepataljon

Kuperjanovi jalaväepataljon

Kose tee 3a, 65603 Võru
tel 717 5499
e-post kup[at]mil.ee

 

Kuperjanovi jalaväepataljoni ülesanded rahuajal on õpetada välja ja komplekteerida sõjaaja üksused vastavalt formeerimisülesandele, valmistada õppeaasta jooksul ajateenijatest sõjaaja allüksused, viia läbi õppekogunemised pataljoni baasil moodustatavate üksuste ja neid komplekteeritavate reservväelastega ning hoida ja hooldada pataljoni rahu- ja sõjaaja, samuti formeeritavate üksuste tehnikat, relvastust, laskemoona, riide- ja muud varustust.

Vaata lähemalt siit >>

 

Paldiskis

Kalevi jalaväepataljoni embleem  

Kalevi jalaväepataljon

Rae põik 1, 76806 Paldiski
tel 717 8200
e-post 1JVBr.KaleviJVP[at]mil.ee

 Kalevi jalaväepataljoni ülesanne on välja õpetada lahinguvõimelisi mehhaniseeritud reserv manööver- ja toetusüksusi, arendada maaväe täpsus- ja snaiprivõimekust.

Vaata lähemalt siit >>

Tapal

Suurtükiväepataljoni embleem

 

Suurtükiväepataljon

Loode 35, 45106  Tapa
tel 717 8500
e-post stv[at]mil.ee

Suurtükiväe ülesanne on toetada lahingüksuste tegevust kaudtulega. Suurtükivägi on üks vanemaid relvaliike jalaväe ja ratsaväe järel. Suurtükk on mürskudega tulistav relv kaliibriga 20 mm ja enam. Suurtükid jagunevad vastavalt otstarbele kahuriteks ja haubitsateks.

Vaata lähemalt siit >> 

Õhutõrjepataljoni embleem 

Õhutõrjepataljon

Loode 35, 45106 Tapa
tel 717 8600
e-post add[at]mil.ee 

Õhutõrje on vastase õhuründevahendite (lennukid, kopterid, mehitamata lennuvahendid) tõrjumine ja hävitamine. Kaitseväe õhutõrje täidab oma ülesannet maapealsete relvasüsteemide abil, milleks on raketid ja kahurid. Lisaks edastatakse ülevaadet õhuruumis toimuvast radarite ja muude vahendite abil.

Vaata lähemalt siit >>

1. jalaväebrigaadi tagalapataljon

 

 

1. jalaväebrigaadi tagalapataljon

Loode 35, 45106 Tapa
tel 717 8400
e-post tagalapataljon[at]mil.ee

Tagalapataljoni peamine ülesanne on ajateenijate baasil ette valmistada sõjaaja koosseisu ja tagada 1. jalaväebrigaadi lahinguvõime. Rahuajal toetatakse aasta läbi 1. jalaväebrigaadi staapi, Scoutspataljoni, Kalevi jalaväepataljoni ja teisi brigaadi allüksusi. Vajadusel abistatakse ka tsiviilsektorit nii tehnika, varustuse kui ka väljaõppega.

Vaata lähemalt siit >> 

Pioneeripataljoni vapp

 

Pioneeripataljon

Loode 35, 45106 Tapa
tel 717 8700
e-post pio.pat[at]mil.ee

Pioneeriüksuste ülesanded on tõkestada, aeglustada, raskendada või peatada vastase üksusi ja lahingumasinate liikumist või manöövreid, tagada oma üksuste liikuvust, võimaldada väeüksuste liikumist või manöövrit, parandades teeolusid ja rajades tõketest ja miiniväljadest läbipääse, parandada lahinguvõime säilitamiseks üksiksõduri ja üksuse üleelamistingimusi, ehitades laskepesi, kaevikuid ja majutuspunkreid ning kaitse bioloogilise, aatomi- ja keemiarelva mõju eest, mis sisaldab nii individuaalsete kaitsevahendite kasutamise õpet kui ka kollektiivsete kaitse- ja vastumeetmete rakendamist.

Vaata lähemalt siit >>

 

Viimati uuendatud: 14. juuli 2021, 10:03

Keri üles