Jäta menüü vahele

Siil 2015

Siil 2015 oli Eesti kaitseväe seni suurim õppus, mis toimus 4.–15. maini 2015, hõlmas kogu Eestit ja kulmineerus Virumaal. Õppusel osales kokku ligi 13 000 reservväelast, kaitseliitlast, ajateenijat ja tegevväelast. Ligi poole isikkoosseisust moodustasid reservväelased.

Õppuse eesmärk oli kontrollida alalises valmiduses olevate üksuste täiendkomplekteerimist ja kiirreageerimisvalmiduses olevate üksuste formeerimist. Seetõttu pandi suurt rõhku üksuste formeerimise, sealhulgas mobiliseeritute vastuvõtu harjutamisele. Lisaks harjutati 1. jalaväebrigaadi lahingutegevust ning taktikalise ja operatiivtasandi juhtimist.

Siil 2015 põhiosa jagunes kolmeks osaks:

  • I etapp – üksuste formeerimine ja väljaõpe (4.–8. mai 2015)
  • II etapp – 1. jalaväebrigaadi taktikaline õppus ja lahinguülesannete täitmine (9.–12. mai 2015)
  • III etapp – operatsiooni lõpetamine, varustuse esmane hooldus (13.–15. mai 2015)

Õppusele Siil kutsuti peamiselt need reservväelased, kes lõpetasid ajateenistuse aastatel 2012–2014, samas kaasati ka varasemate aastakäikude reservväelasi. Osalevad üksused valiti nii, et nende tegevus ja oskused toetaks 2015. aasta kevadel ajateenistust lõpetavate üksuste tegevust õppusel Siil.

Siil 2015

Toimumisaeg: 4.–15. mai 2015

Toimumispaik: kogu Eesti, kulminatsioon Virumaal

Osalejate arv: ligi 13 000 reservväelast, kaitseliitlast, ajateenijat ja tegevväelast

Fotogalerii

Videolood

Viimati uuendatud: 7. aprill 2022, 12:40

Keri üles