Jäta menüü vahele

Siil 2018

Siil 2018 oli Eesti kaitseväe taasiseseisvumise aja suurim õppus, mis toimus 2.–14. maini 2018 ning hõlmas kogu Eestit, kulmineerudes Kagu-Eestis ja Põhja-Lätis. Kandev roll ülesannete täitmisel ning kokkuharjutamisel lasus seekord kaitseliidul. Suurõppusel osales üle 15 000 ajateenija, reservväelase, kaitseväelase, kaitseliitlase, naiskodukaitsja ja liitlasvägede sõduri.

Liitlastest oli kaasatud erinevates rollides 15 riigi kaitseväelased. Peale meie NATO partnerite võtsid õppusest osa näiteks Ukraina ja Gruusia staabiohvitserid ning vaatlejatena Iirimaa sõjaväelased. Rootsi ja Soome panustasid lisaks staabielemendile ka vastavalt meedikute ning kahe lahingkompaniiga. Õhujõudude tegevusega aitasid õppusele kaasa briti, USA, Prantsusmaa ja Poola õhuväe erinevad lennumasinad.

Siili raames toimus 3.-6. maini ka reservväelaste lisaõppekogunemine Okas 2018, kuhu kutsuti õhuseiredivisjoni reservväelased. Lisaõppekogunemise eesmärk oli kontrollida riigikaitse käsuahela toimimist Vabariigi Valitsuse otsuste langetamisest kuni kiirreageerimisstruktuuri reservväelaste kogunemise ja lahinguvalmiduse kontrollini. 

Info reservväelasele

Siil 2018

Toimumisaeg: 2.–14. mai 2018

Toimumispaik: kogu Eesti, kulminatsioon Kagu-Eestis ja Põhja-Lätis

Osalejate arv: üle 15 000, sh ajateenijad, reservväelased, kaitseväelased, kaitseliitlased, naiskodukaitsjad ja liitlasvägede sõdurid

Fotogalerii

 • 2018

 • Esimene etapp

  2. mai 2018

  Kaks päeva kestnud etapi jooksul saavutasid õppusel osalevad üksused lahinguvalmiduse.

 • Teine etapp

  5. mai 2018

  1. ja 2. jalaväebrigaad harjutasid koostööd Kaitseliidu lahingugruppide ja liitlastega. Samuti viidi läbi miinipildujate ja tankitõrjesüsteemide lahinglaskmised.

 • Kolmas etapp

  8. mai 2018

  Õppelahingute etapp, mil 2. jalaväebrigaad koos liitlaste üksustega harjutas koostegutsemist vastast mängiva 1. jalaväebrigaadi ning NATO lahingugrupi üksuste vastu.

Viimati uuendatud: 27. september 2022, 14:48

Keri üles