Jäta menüü vahele

Kaitseväe juhataja

Kaitseväe juhataja on Eesti kaitseväe kõrgeim juht. Kaitseväe juhataja allub kaitseministrile, kusjuures kaitseministril ei ole käsuõigust Kaitseväe juhataja üle. Kaitseväe juhataja ametiaja pikkus on viis aastat, kuid valitsusel on õigus pikendada seda kahe aasta võrra.

Kaitseväe juhataja ametist

Nii rahu kui sõja ajal juhib Eesti Kaitseväge Kaitseväe juhataja, kes vastutab kaitseväe valmisoleku eest täita talle pandud riigikaitselisi ülesandeid.

Kaitseväe juhataja tööorgan on Kaitseväe peastaap, mille ülesanne on strateegiline planeerimine, juhtivdokumentide väljatöötamine ja väeliikide teenistuse korraldamine.

Praegune Kaitseväe juhataja

Kaitseväe juhataja 5. detsembrist 2018. On õppinud lisaks Eestile ka Ameerika Ühendriikides ja olnud Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem. Martin Herem on sündinud 17.12.1973 Tallinnas.

Kaitseväe juhataja asetäitja 18. juulist 2016. Keskendub maaväe hariduse ja arenduse valdkonnale, on olnud maaväe ülem. Lisaks Eestile on õppinud ka Ameerika Ühendriikides, Soomes ja Moskva sõjaväeakadeemias. Indrek Sirel on sündinud 16.01.1970 Tallinnas.

  • 1918-1920, 1924-1925, 1934-1940 Johan Laidoner (Eesti sõjavägede ülemjuhataja)
  • 1944 Jaan Maide (Eesti sõjavägede ülemjuhataja)
  • 1993-1995 Aleksander Einseln
  • 1996-2000 Johannes Kert
  • 2000-2006 Tarmo Kõuts
  • 2006-2011 Ants Laaneots
  • 2011-2018 Riho Terras
  • alates 2018 Martin Herem

Viimati uuendatud: 27. jaanuar 2020, 19:29

Keri üles