Jäta menüü vahele

Riigihanked kaitseväes

Alates 01.01.2017 korraldab kaitseväe, ministeeriumi jt valitsemisala riigiasutustele riigihankeid Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK).

Käimasolevad riigihanked on avaldatud Riigihangete registris.

2016. aastaks planeeritud riigihanked:

NB! Hangete tööplaanis olevaid andmeid tuleb käsitleda esialgsete ja indikatiivsetena ning andmed täpsustuvad hangete väljakuulutamisel riigihangete registris. Hangete tööplaani muudetakse vajadusel kord kvartalis.

Kaitsevägi ei avalda kodulehel riigihangete seaduse mõistes erandhankeid, minikonkursse (kehtivate raamlepingute alusel korraldatavad minikonkursid) ja hankeid, mis teostatakse läbi NATO või EL agentuuride või mille hankimine toimub läbi teise riigi rahvusvahelise ühishankena.

2015. aastaks planeeritud riigihanked:

NB! Hangete tööplaanis olevaid andmeid tuleb käsitleda esialgsete ja indikatiivsetena ning andmed täpsustuvad hangete väljakuulutamisel riigihangete registris. 2015. aasta hangete tööplaanis ei kajastu 2014. aastal alustatud hanked. Hangete tööplaani muudetakse vajadusel kord kvartalis.

Kaitsevägi ei avalda kodulehel riigihangete seaduse mõistes erandhankeid ja hankeid, mis teostatakse läbi NATO või EL agentuuride või mille hankimine toimub läbi teise riigi rahvusvahelise ühishankena.

Viimati uuendatud: 22. jaanuar 2020, 23:44

Keri üles