Jäta menüü vahele

Väeosade sünd

Kaitsejõudude peastaap valitsuse korraldus 31. oktoobrist 1991 
Ohvitseride kursused KJPS ülema käskkiri 9. detsembrist 1991 
Kalevi üksik-jalaväepataljon valitsuse määrus 18. märtsist 1992 
Kuperjanovi üksik-jalaväepataljon valitsuse määrus 18. märtsist 1992 
Viru üksik-jalaväepataljon valitsuse määrus 22. maist 1992 
Üksik raadiotehniline õhukaitsepataljon valitsuse määrus 22. maist 1992 (alates 1.05.1997 formeeriti ümber õhutõrjedivisjoniks)
Kaitseväe lahingukool  KJPS ülema käskkiri 14. detsembrist 1992 
Paldiski garnisoni komandantuur  1993–1995 
Üksik-vahipataljon valitsuse määrus 22. jaanuarist 1993 
Kaitseväe orkester  KJPS ülema käskkiri 29. jaanuarist 1993 (orkester moodustati 1. veebruaril) 
Tartu üksik-jalaväekompanii  KJPS ülema käskkiri 6. juulist 1993 (alates 1.05.1997 formeeriti ümber Tartu üksik-jalaväepataljoniks)
Pärnu üksik-jalaväekompanii KJPS ülema käskkiri 6. juulist 1993 (alates 1.05 1997 formeeriti ümber Pärnu üksik-jalaväepataljoniks)
Põhja üksik-jalaväekompanii  KJPS ülema käskkiri 29. juulist 1993 (alates 1.01.1998 formeeriti ümber Põhja üksik-jalaväepataljoniks, alates 20.03.1998 suurtükiväegrupiks)
Üksik-sidepataljon valitsuse määrus 29. oktoobrist 1993 
Autokompanii  KJPS ülema käskkiri 29. juunist 1994 (alates 1.05.1997 formeeriti ümber tagalapataljoniks)
Eesti rahuvalve üksikkompanii valitsuse määrus 8. juulist 1994 (alates 1.05.1997 formeeriti ümber rahuoperatsioonide keskuseks)
Kaitsejõudude väljaõppekeskus valitsuse korraldus 19. septembrist 1995 
Tallinna garnisoni komandantuur valitsuse korraldus 29. aprillist 1997 (üksus moodustati 15. mail 1997; tegutses kuni 2001)
Mereväe staap kaitseväe juhataja käskkiri 13. aprillist 1994 
Õhuväe staap valitsuse korraldus 29. aprillist 1997 (üksus moodustati 15. maist 1997)
Mereväebaas valitsuse korraldus 29. aprillist 1997 (üksus moodustati 15. maist 1997)
Lennubaas valitsuse korraldus 29. aprillist 1997 (üksus moodustati 15. maist 1997)
Kaitseväe keskpolügoon  
Õhuseiredivisjon valitsuse korraldus 29. aprillist 1997  (üksus moodustati 1. jaanuarist 1998)
1. Meredivisjon valitsuse määrus 29. aprillist 1997 (üksus formeeriti 20. märtsiks 1998 ümber miinilaevade divisjoniks)
Luurepataljon valitsuse korraldus 13. märtsist 1998 (üksus moodustati 20. märtsist 1998)
Kaitseväe kesklaod valitsuse korraldus 13. märtsist 1998 (üksus moodustati 20. märtsist 1998)
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused valitsuse määrus 17. märtsist 1998 (alates 1.05.2019 nimetati ümber Kaitseväe Akadeemiaks)
Maaväe staap valitsuse korraldus 20. juunist 2000 
Kaitseväe tervisekeskus valitsuse korraldus 19. detsembrist 2000 
Kaitseväe tagalakeskus valitsuse korraldus 19. detsembrist 2000 
Skautpataljon (ESTBAT) valitsuse korraldus 29. märtsist 2001
Tapa väljaõppekeskus  kaitseväe juhataja käskkiri 31. jaanuarist 2003

Viimati uuendatud: 7. märts 2021, 15:24

Keri üles