Jäta menüü vahele

Jätkub maakaitse arendamine. Kaitseliidu liikmeskond on viimaste aastate jooksul jõudsalt kasvanud ning Kaitseliidu poolt ettevalmistatavad maakaitseüksused on muutunud sõjaliselt kaalukaks osaks kiirreageerimisstuktuurist. Käesoleva arengukavaga nähakse ette kümne täiendava maakaitse kergejalaväekompanii loomine. Maakaitse struktuur kasvab: neli maakaitse pataljoni saavad lisanduse rohkem kui kümne kergejalaväekompanii ja tuhande võitleja võrra. Jätkame Kaitseliidu taristu uuendamisega tagamaks vabatahtlike väljaõppe kõrget taset ja arendame väärtuskasvatust, viies sealhulgas läbi isamaalise hariduse programmi.

Viimati uuendatud: 29. jaanuar 2020, 13:04

Keri üles