Jäta menüü vahele

Taristu kaasajastamist jätkatakse püsivas tempos, perioodil kavandatud investeeringute kogumaht on enam kui 250 miljonit eurot. Lisaks ajateenijate olme- ja väljaõppetingimuste kaasajastamisele tehakse olulised investeeringud küberväejuhatuse, sõjaväepolitsei, mereväe, toetusväejuhatuse ning sõja- ja katastroofi-meditsiinikeskuse taristu väljaehitamiseks. Ulatuslikult investeeritakse ka liitlaste kohalolekut võimaldavasse taristusse ning harjutusväljadesse.

Viimati uuendatud: 29. jaanuar 2020, 13:03

Keri üles