Jäta menüü vahele

Kaitseväe peastaabi ülem kindralmajor Enno Mõts

Kaitseväe peastaabi ülem alates 19. juunist 2021. On õppinud lisaks Eestile Ameerika Ühendriikides, kus täiendas end USA maaväe suurtükiväekoolis. 2011. aastal kaitses ta Tartu ülikoolis magistrikraadi sotsioloogias. Aastatel 2016-2021 juhtis kindralmajor Enno Mõts Kaitseväe Akadeemiat. Alates 2012. aastast oli Mõts Kirde kaitseringkonna ning alates 2014. aastast Lõuna kaitseringkonna ülem ning 2. jalaväebrigaadi ülem. Enno Mõts on sündinud 14.10.1974.

Haridus

 • 2017 Kõrgem sõjaväelise juhtimisõppe kursus (sõjaväeline IV tase)
 • 2016 NATO strateegilise kommunikatsiooni kursus
 • 2015 NATO üksuste lahinguvalmiduse hindamise kursus
 • 2011 Sotsiaalteaduste magister, Tartu Ülikool
 • 2011 NATO laiapindse operatsiooniplaneerimise kursus
 • 2010 Väljundipõhine õppekava kõrghariduses, Tartu Ülikool
 • 2007 Kõrgemad riigikaitsekursused
 • 2005 Vanemstaabiohvitseride kursus (sõjaväeline III tase)
 • 2000 Relvakonflikti õigus, Rahvusvahelise Punase Risti Komitee
 • 2000 Sõjaaja pataljoni staabiohvitseri kursus
 • 2000 Õpetajate kursus (Taani sõjaväepedagoogika)
 • 1999 Väljaõppe plaanimine ja hindamine (Taani mudel)
 • 1999 USA suurtükiväe tuletoetusohvitseri põhikursus
 • 1998 Väikeüksuste taktika kursus
 • 1997 ÜRO sõjalise vaatleja kursus
 • 1996 Rakenduslik kõrgharidus, Eesti Riigikaitse Akadeemia

Teenistuskäik

 • 2021–… Kaitseväe peastaabi ülem
 • 2016–2021 Kaitseväe Akadeemia ülem
 • 2015–2016 Kaitseväe peastaabi nõunik doktriinide alal
 • 2014–2015 2. jalaväebrigaadi ülem
 • 2014 Lõuna kaitseringkonna ülem
 • 2012–2014 Kirde kaitseringkonna ülem
 • 2007–2012 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste taktika õppetooli ülem
 • 2005–2007 Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste taktika õppetooli lektor
 • 2004–2005 Tapa VÕK suurtükiväegrupi ülem
 • 2001–2004 Suurtükiväegrupi staabiülem
 • 2000–2001 Rahuoperatsioonide Keskuse Balti Luurekordoni (BALTSQN-3) Eesti kontingendi vanem
 • 2000 Suurtükiväegrupi patareiülem
 • 1999 Kuperjanovi ÜJP operatiiv- ja väljaõppesektsiooni suurtükiväeohvitser
 • 1996–1999 Kuperjanovi ÜJP rühmaülem
 • 1992–1996 Eesti Riigikaitse Akadeemia

Auastmed

 • 2023 kindralmajor
 • 2020 brigaadikindral
 • 2017 kolonel
 • 2011 kolonelleitnant
 • 2007 major
 • 2003 kapten
 • 2000 leitnant
 • 1996 nooremleitnant

Teenetemärgid

 • Kotkaristi III klassi teenetemärk, 2019
 • Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste rinnamärk, 2012
 • Kaitseliidu teenetemedali eriklass, 2010
 • Kaitseväe teeneterist riigikaitseliste teenete eest (endine eriteenete rist), 2009
 • Kaitseväe eeskujuliku teenistuse rist, 2008
 • Kaitseliidu Kooli teeneterist, 2007
 • Kaitseväe teenetemärk kaitsealaste teenete eest, 2004
 • Suurtükiväepataljoni teenetemärk, 2003
 • Mälestusmedal “10 aastat taastatud kaitseväge”, 2002
 • NATO medal, rahuvalve endise Jugoslaavia aladel, 2001
 • Rahvusvahelistes sõjalistes operatsioonides osalenu medal, 2001
 • Kuperjanovi jalaväepataljoni rinnamärk (endine teenete rist), 1997

Keelteoskus

 • Eesti keel (emakeel)
 • Inglise keel
 • Vene keel

Perekonnaseis

Abielus, peres kaks last.

Kindralmajor Enno Mõtsa CV | 551 KB | pdf

Viimati uuendatud: 22. veebruar 2023, 12:06

Keri üles