Jäta menüü vahele

Kaitseväe juhataja kindralleitnant Martin Herem

Kaitseväe juhataja 5. detsembrist 2018. On õppinud lisaks Eestile ka Ameerika Ühendriikides ja olnud Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem.

Martin Herem on sündinud 17.12.1973 Tallinnas.

Sisekaitseakadeemia kaitseväekolledži lõpetamise järel teenis kindralleitnant Herem aastatel 1996–1998 Kuperjanovi üksik-jalaväepataljonis rühma- ja hiljem kompaniiülemana. Kindral Herem sai esimesed staabitöö kogemused Tartu üksik-jalaväepataljonist, kus ta teenis operatiiv- ja väljaõppesektsiooni staabiohvitseri ja hiljem staabiülemana. Balti Kaitsekolledži vanemstaabiohvitseride kursuse lõpetamise järel asus Herem teenima Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste taktika õppetooli õppejõu ja ülemana, misjärel suunati ta 2007. aastal Kirde kaitseringkonda, kus ta teenis algul staabiülema ja hiljem ülema ametikohal.

2012. aastal määrati kindralleitnant Herem Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülema asetäitjaks ja 2013. aastal ülemaks, kellena ta teenis 2016. aastani. 15. juulil 2016. aastal määrati ta Kaitseväe peastaabi ülemaks ja alates 5. detsembrist 2018 teenib kindralleitnant Martin Herem Kaitseväe juhatajana. Kindral Herem on taasiseseisvunud Eesti esimene Kaitseväe juhataja, kes on omandanud sõjalise alushariduse Eestis, Sisekaitseakadeemias.

Kindralleitnant Herem osales 2006. aastal rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Iraagis (Operation Iraqi Freedom), teenides seal Ameerika Ühendriikide brigaadi koosseisus staabiohvitserina.

Kindral Heremit on autasustatud Kaitseväe teeneteristiga riigikaitseliste teenete eest, Kaitseväe teenetemärgiga kaitsealaste teenete eest, Kaitseväe eeskujuliku teenistuse risti ja paljude teiste aumärkidega.

Lisaks eelmainitud väljaõppele on kindral Herem lõpetanud keskastmekursuse Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgemas Sõjakoolis ja kõrgema juhtimiskursuse Balti Kaitsekolledžis.

Kindralleitnant Martin Herem räägib peale eesti keele inglise ja vene keelt. Ta on abielus ning tal on kaks tütart ja poeg.

Viimati uuendatud: 2. märts 2022, 16:02

Keri üles