Jäta menüü vahele

Õhuväe ülem brigaadikindral Rauno Sirk

Õhuväe ülem 19. juulist 2019. On lisaks Eestile õppinud ka Ameerika Ühendriikides ja olnud Eesti sõjalise esindaja asetäitja NATO Euroopa liitlasvägede peakorteris. 2014. aastal valitud aasta ohvitseriks.

Rauno Sirk on sündinud 27.06.1975 Viljandis. 

Eesti Riigikaitse Akadeemia lõpetamise järel teenis brigaadikindral Sirk aastatel 1998-1999 õhuseiredivisjoni operatiiv- ja väljaõppejaoskonna operatiivohvitserina. Pärast mitmeid USA õhujõududes läbitud õhuoperatsioonide ja sihitajate kursust asus ta tööle õhuväe staabi operatiivosakonnas julgeolekuohvitserina ning aastal 2000 kaitsejõudude peastaabi analüüsi- ja planeerimisosakonna staabiohvitserina. Aastatel 2001-2004 teenis ta erinevatel ametikohtadel kaitsejõudude ühendstaabi analüüsi-ja planeerimisosakonnas. 

2004. aastal teenis kindral Sirk õhuväe staabi planeerimisjaoskonna vanemstaabiohvitserina ning läbis USA õhujõudude juhtimis- ja staabikolledži kursuse. Seejärel suundus juhtima õhuväe juhtimisjaoskonda ning aastatel 2005-2007 oli ta õhuväe staabi operatiiv- ja planeerimisjaoskonna ülem. Aastatel 2006-2008 oli ta õhuväe ülema asetäitja ning osales NATO Õhuoperatsioonide Analüüsi- ja Imitatsioonikeskuse õhulahingu planeerimise ja juhtimise kursusel. 2009. aastal sai temast õhuväe staabiülem ning kuni 2012. aastani teenis peastaabi ülema asetäitjana operatiivalal. Seejärel sai kindral Sirkist lennubaasi ülem, kus ta teenis kuni 2016. aastani, mil ta omandas ka USA Õhujõudude Sõjakolledžis ohvitseri väljaõppe II taseme. 2016-2019 töötas ta kaitseväe juhataja administratsioonis vanemstaabiohvitserina ning 2019. aastast sai temast õhuväe ülem.

Kindral Sirki on autasustatud Kotkaristi IV klassi teenetemärgiga, Kaitseministeeriumi kuld-rinnamärgiga, Kaitseväe teenetemärgiga kaitsealaste teenete eest, Kaitseväe eeskujuliku teenistuse risti ja paljude teiste aumärkidega.

Brigaadikindral Sirk räägib lisaks eestikeelele inglise, vene ja prantsuse keelt. Ta on abielus ning tal on poeg ja tütar.

Viimati uuendatud: 9. märts 2022, 14:47

Keri üles