Jäta menüü vahele

Diviisi ülem kindralmajor Veiko-Vello Palm

Diviisi ülem alates jaanuarist 2023. On õppinud lisaks Eestile Soomes ja teeninud välismissioonidel Afganistanis. Juhtis Eestis paikneva NATO liitlaste pataljoni integreerimist Eesti kaitsejõududesse ning oli aastatel 2018-2021 Kaitseväe peastaabi ülem. Aastatel 2021-2023 oli kindral Palm kaitseväe juhataja asetäitja. Veiko-Vello Palm on sündinud 29.05.1971.

Haridus

 • 2018 Balti Kaitsekolledž, kõrgema juhtkonna kursused
 • 2018 Soome Riigikaitse Ülikool, kõrgemad riigikaitsekursused
 • 2003-2005 Soome Riigikaitse Ülikool, vanemstaabiohvitseride kursus (MA)
 • 2003 Soome Riigikaitse Ülikool, pataljoniülema kursus, soomusvägi
 • 1997-2001 Soome Riigikaitse Ülikool, maaväeohvitseri põhikursus, soomusvägi (BA)
 • 1996 ohvitseride kursus
 • 1989 Tallinna 21. Keskkool

Teenistuskäik

 • 2023-… diviisi ülem
 • 2021-2023  kaitseväe juhataja asetäitja
 • 2018-2021 peastaabi ülem, Kaitseväe peastaap
 • 2018 peastaabi ülema asetäitja, Kaitseväe peastaap
 • 2015-2018 brigaadiülem, 1. jalaväebrigaad
 • 2012-2015 osakonnajuhataja, riigikaitse planeerimise osakond, Kaitseministeerium
 • 2009-2012 vanemstaabiohvitser, Kirdekorpus
 • 2008-2009 operatiivosakonna ülem, Kaitsejõudude Peastaap
 • 2005-2007 staabiülem, LT VÕK Tapa Väljaõppekeskus
 • 2002-2003 õppejõud, taktika õppetooli brigaadi ja pataljoni grupp, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused
 • 2001-2002 vanemstaabiohvitser, jalaväejaoskond, Maaväe Staap
 • 1997 staabiohvitser, operatiivosakond, Kaitsejõudude Peastaap
 • 1996-1997 kursuseülem, Sõjakool
 • 1995-1996 rühmaülem, Kaitsejõudude Väljaõppekeskus
 • 1995 rühmavanem, Põhja üksik-jalaväekompanii
 • 1992-1994 õppur, Sisekaitseakadeemia
 • 1992 ajateenija, Kalevi üksik-jalaväepataljon

Rahvusvahelised missioonid

 • 2010 vanemstaabiohvitser, ISAF Lõunaringkonna staap, Afganistan
 • 2007 vanemstaabiohvitser, ISAF staap, Afganistan

Auastmed

 • 2021 kindralmajor
 • 2019 brigaadikindral
 • 2017 kolonel
 • 2011 kolonelleitnant
 • 2007 major
 • 2005 kapten
 • 2002 leitnant
 • 2001 nooremleitnant
 • 1996 lipnik

Teenetemärgid

 • 2018 Kotkaristi III klassi teenetemärk
 • 2015 Kaitseministeeriumi II klassi teeneterist
 • 2015 Kaitseväe teeneterist riigikaitseliste teenete eest
 • 2007 maaväe ohvitseri hõberist
 • 2002 mälestusmedal “10 aastat taastatud Kaitseväge”
 • 2008 NATO medal
 • 2010 ISAF medal „The Army Commendation Medal“
 • 2011 Kirdekorpuse medal
 • 2007 LTVÕK Tapa VÕK teenetemärk

Keelteoskus

 • eesti (emakeel)
 • inglise
 • vene
 • soome

Perekonnaseis

Abielus, kaks last

Kindralmajor Veiko-Vello Palmi CV | 640 KB | pdf

Viimati uuendatud: 22. veebruar 2023, 15:27

Keri üles