Jäta menüü vahele

Inherent Resolve (Iraak)

Operatsioon Inherent Resolve on Ameerika Ühendriikide juhitud rahvusvaheline sõjaline operatsioon Iraagis. Operatsiooni eesmärk on nõustada ja toetada Iraagi kohalikke julgeolekujõudusid ühtse riigikaitsesüsteemi ülesehitamisel, et nad suudaksid iseseisvalt alistada islamiäärmuslikke rühmitusi ning tagada rahu ja stabiilsust. Operatsioon viiakse ellu rahvusvahelise ühendsihtüksuse (Combined Joint Task Force – CJTF) koosseisus.

Eesti kaitseväe kontingendi Iraagis operatsioonil Inherent Resolve moodustavad sõjalise nõustamise grupi liikmed, jalaväekompanii Estcoy ja kontingendi toetusüksus.

Eestist osaleb praegu missioonil kuni 110 kaitseväelast.

Eesti kontingendi põhilised ülesanded operatsioonil:

  • sõjaline nõustamine ja USA-ga koostöö ja suhete tugevdamine 
  • baasijulgestuse tagamine Erbili baasis
  • kiirreageerimisüksuse valmisolek
  • lähijulgestuse tagamine võtmeisikute liikumisel ja kohtumistel
  • kontingendi varustamise planeerimine ja vajaminevate vahendite hankimine, kaupade ja inimeste liikumise koordineerimine

Eesti osaleb mitmeriigi sõjalis-strateegilises meeskonnas, mis nõustab Iraagi ministeeriume ja julgeolekujõudusid võitluses terrorismiga. Jalaväekompanii Estcoy täidab julgestus- ja kiirreageerimisülesandeid. Toetusüksus vastutab kontingendi toimepidevuse eest. Kaitseväe kontingendiga operatsioonil osaledes annab Eesti otsese panuse võitlusesse terrorismi ja teiste tõsiste julgeolekuohtude vastu, mis puudutavad nii Euroopat, NATO liikmesriike kui Eestit ennast. Sellega näitab Eesti ka valmisolekut anda koos liitlastega oma panus julgeoleku tagamisse just seal, kus julgeolekuohud asuvad. Operatsioonil osalemine tugevdab kaitseväe koostöövõimet liitlasüksustega, annab operatsioonikogemust ning suurendab Eesti tõsiseltvõetavust rahvusvahelisse julgeolekusse panustajana.

Eesti Vabariik otsustas liituda Ameerika Ühendriikide juhitava sõjalise koalitsiooniga Iraagis operatsioonil Inherent Resolve 2016. aasta augustis.

Viimati uuendatud: 4. juuni 2024, 14:49

Keri üles