Jäta menüü vahele

Inherent Resolve (Iraak)

Operatsioon Inherent Resolve on Ameerika Ühendriikide juhitud rahvusvaheline sõjaline operatsioon Iraagis. Operatsiooni eesmärgiks on nõustada ja toetada Iraagi kohalikke julgeolekujõudusid ühtse riigikaitsesüsteemi ülesehitamisel, et nad suudaksid iseseisvalt alistada islamiäärmuslikke rühmitusi ning tagada rahu ja stabiilsust. Operatsioon viiakse läbi  rahvusvahelise ühendsihtüksuse (Combined Joint Task Force – CJTF) koosseisus.

Eesti kaitseväe kontingendi Iraagis moodustavad sõjalise nõustamise grupi liikmed, jalaväekompanii Estcoy, toetusüksus ja staabiohvitser NATO missioonil.

Eesti panus

  • kuni 110 kaitseväelast

Eesti kontingendi põhilised ülesanded operatsioonil:

  • Sõjaline nõustamine ja USAga koostöö ja suhete tugevdamine 
  • Baasijulgestuse tagamine Erbili baasis
  • Kiirreageerimisüksuse valmisolek
  • Võtmeisikute liikumisel ja kohtumistel pakkuda lähijulgestust
  • Kontingendi varustamise planeerimine ja vajaminevate vahendite korraldamine, kaupade ja inimeste liikumise koordineerimine

Eesti osaleb mitmerahvuselises sõjalis-strateegilises meeskonnas, mis nõustab Iraagi ministeeriume ja julgeolekujõudusid võitluses terrorismiga. Jalaväekompanii Estcoy täidab julgestus- ja kiirreageerimisülesandeid. Toetusüksus vastutab kontingendi toimepidevuse eest. Kaitseväe kontingendiga operatsioonil osalemisega annab Eesti otsese panuse võitlusesse terrorismi ja teiste tõsiste julgeolekuohtude vastu, mis puudutavad nii Euroopat, NATO liikmesriike kui Eestit ennast, kinnitades sellega valmisolekut panustada koos oma liitlastega julgeoleku tagamisse just seal, kus julgeolekuohud asuvad. Operatsioonil osalemine suurendab kaitseväe koostöövõimet liitlasüksustega, annab operatsioonikogemust ning suurendab Eesti tõsiseltvõetavust rahvusvahelisse julgeolekusse panustajana.

Eesti Vabariik otsustas liituda Ameerika Ühendriikide juhitava sõjalise koalitsiooniga Iraagis operatsioonil Inherent Resolve 2016. aasta augustis.

Viimati uuendatud: 15. november 2023, 09:17

Keri üles