Jäta menüü vahele

Õppekogunemised 2024

Õppekogunemiste eesmärk on reservväelastele meelde tuletada ajateenistuses õpitut ning tutvustada neile uut varustust ja relvastust. Õppekogunemiste käigus harjutavad kaitseväe sõjaaja üksused koostööd ning tegevusi nii üksikvõitleja kui ka allüksuse tasandil. Samuti aitavad õppekogunemised aastaid tagasi ajateenistuse läbinutel värskendada oma sõjalisi oskusi.

2024. aastal toimuvate õppekogunemiste peamine eesmärk on reservväelaste värskendusõpe, kus tuletatakse meelde ajateenistuses omandatud oskusi ja harjutatakse üksusesisest ning üksustevahelist koostööd ning sõjaaja ülesannete täitmist. Samuti on mõne õppekogunemise eesmärk üksuste uue relvastuse ja varustuse kasutuselevõtt, näiteks automaat R-20 ja uued kuulipildujad Negev.

Suurimad reservväelaste osalusega õppused on Kevadtorm 2024 ning põhiliselt sügisel toimuvad eri maakaitseringkondade õppekogunemised. Plaani kohaselt osaleb kaitseväe üksustest õppekogunemistel kokku üle 7000 reservväelase ning kaitseliidu maakaitseringkondade üksustest ligi 10 000 reservväelast.

Õppekogunemisele kutsub kaitsevägi. Kutse õppekogunemisele edastatakse 120 päeva enne õppekogunemist. Kui tegemist on lisaõppekogunemisega, siis pikka etteteatamisaega ei ole ning kutsele (ka siis, kui kuuled seda nt raadios või televisioonis) tuleb reageerida kohe. Oma õppekogunemise kutseid näed ka kaitseväeteenistuse veebist.

Lisainfot jagab kaitsevägi õppekogunemise kutsele märgitud kontaktidel ning kaitseväe üldkontaktidel: tel 717 1155 ja e-post [email protected].

Õppekogunemised 2024

Otsi mugavalt oma üksuse õppekogunemiste infot

koondtabelist

Viimati uuendatud: 1. märts 2024, 17:06

Keri üles