Jäta menüü vahele

Reservohvitseride kogu

Reservteenistus on üks osa kaitseväeteenistusest. Liitumine Eesti Reservohvitseride Koguga (EROK) on hea võimalus hoida sidet kaitseväega ja teha oma reservteenistus sisukaks ja põnevaks. EROK on sillaks tsiviil- ja militaarelu vahel.

Eesti Reservohvitseride Kogu missioon on:
Reservjuhtide ühendamine, esindamine ja nende arengu toetamine. Panustamine riigikaitse korraldamisse ja Eesti elanikkonna kaitsetahte kasvatamisse. 

Teie kaitseväeteenistus jätkub ka tsiviilis. Juhtivatel ametikohtadel praktiseerides kinnistate kaitseväes omandatud teadmisi ja kogemusi veelgi rohkem paindlikkust ja kiiret kohanemisvõimet nõudvas keskkonnas.
—kin-ltn Johannes Kert, EROK liige, Kaitseväe juhataja 1996-2000, Riigikogu liige

Eesti Reservohvitseride Kogu visioon on:
Ühendame kõiki sõjalisi reservjuhte, korrraldades koostöös kaitseväe ja Kaitseliiduga nende arendamist sõjalises väljaõppes ja teenistuses Eesti kaitsevõime suurendamiseks. 

Miks liituda?

  • Säilita oma sõjalise juhi pädevus. EROK korraldab erialast infovahetust, viib läbi erinevaid harjutusi ja laskevõistlusi ning annab liikmetele võimaluse osaleda militaarspordivõistlustel.
  • Loo uusi sidemed liitlastega. EROK pakub võimalust osaleda rahvusvahelistel reservjuhtide koolitustel ja seminaridel nii Eestis kui liitlaste juures.
  • Hoia sõprust kaasvõitlejatega. EROK on võrgustik, kus on sinu vanad teenistuskaaslased ja uued kamraadid.

Viimati uuendatud: 19. juuni 2023, 11:09

Keri üles