Jäta menüü vahele

Luurekompanii

Luurekompanii ülesanne on lahingupiirkonnas teiste 1. jalaväebrigaadi allüksuste tegevust julgestada ning iseseisvalt rindejoonel operatsioone läbi viia. Samuti rinde lähitagalas vaenlase asetus, tegevus, arvukus ja relvastus kindlaks teha. Luurekompanii on üksikkompanii, selle ülem allub vahetult 1. jalaväebrigaadi ülemale.

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Nooremleitnant Marina Loštšina

1. jalaväebrigaadi teabeohvitser

Luurekompaniis viiakse ajateenijate väljaõpe läbi sarnaselt teiste 1. jalaväebrigaadi struktuuriüksustega kaheksa- ja üheteistkümnekuulise õppetsükli jooksul. Väeosa peamine eesmärk on õpetada välja Kaitseväe sõjaajakoosseisude luureallüksuste rea- ja noorem juhtivkoosseis.

 

Luurekompanii paikneb 1. jalaväebrigaadi Tapa linnakus. Kompanii ruumid asuvad uues kasarmuhoones, kus paikneb lisaks majutusruumidele ja esmasele pesemisvõimalusele mitu sauna. Söökla on kasarmu lähedal, linnakus on ka sõdurikodu. Tapa linnak pakub sportimisvõimalusi jooksuradade, jalgpalliväljaku, võimla ja jõusaali näol.

Viimati uuendatud: 4. märts 2021, 13:03

Keri üles