Jäta menüü vahele

Staabi- ja sidekompanii

Staabi- ja sidekompanii on 1. jalaväebrigaadi koosseisu kuuluv taktikaline üksus, mis tagab brigaadi juhtimispunktide katkematu töö ja teenindamise ning brigaadi staabi juhtimistoetuse, füüsilise julgeoleku, esmase tagalatoetuse ja sideühendused teiste staapidega. Staabi- ja sidekompanii on üksikkompanii, selle ülem allub vahetult 1. jalaväebrigaadi ülemale.

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Nooremleitnant Marina Loštšina

1. jalaväebrigaadi teabeohvitser

Juhtkond

Kapten Roman Urban

1. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii ülem

Vanemveebel Renat Šupilov

1. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii veebel

Staabi- ja sidekompaniis on ajateenijatele mõeldud väljaõppeperiood sarnaselt teiste Eesti Kaitseväe struktuuriüksustega kaheksa- ja üheteistkuuline. Kompanii peamine eesmärk on õpetada välja Kaitseväe sõjaajakoosseisude brigaadi tasandi staabi- ja sideallüksuste rea- ja noorem juhtivkoosseis.

Staabi- ja sidekompanii paikneb 1. jalaväebrigaadi Tapa linnakus. Kompanii ruumid asuvad uues kasarmuhoones, kus paikneb lisaks majutusruumidele ja esmasele pesemisvõimalusele mitu sauna. Söökla on kasarmu lähedal, linnakus on ka sõdurikodu. Tapa linnak pakub sportimisvõimalusi jooksuradade, jalgpalliväljaku, võimla ja jõusaali näol.

Embleem

Staabi- ja sidekompanii kasutab 1. jalaväebrigaadi staabi embleemi.

Viimati uuendatud: 30. detsember 2020, 17:11

Keri üles