Jäta menüü vahele

Staabi- ja sidekompanii

Staabi- ja sidekompanii on 1. jalaväebrigaadi koosseisu kuuluv taktikaline üksus, mis tagab brigaadi juhtimispunktide katkematu töö ja teenindamise ning brigaadi staabi juhtimistoetuse, füüsilise julgeoleku, esmase tagalatoetuse ja sideühendused teiste staapidega. Staabi- ja sidekompanii on üksikkompanii, selle ülem allub vahetult 1. jalaväebrigaadi ülemale.

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Nooremleitnant Marina Loštšina

1. jalaväebrigaadi teabeohvitser

Juhtkond

Kapten Roman Urban

1. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii ülem

Vanemveebel Renat Šupilov

1. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii veebel

Viimati uuendatud: 21. oktoober 2021, 16:15

Keri üles