Jäta menüü vahele

Tulevastele ajateenijatele

Suurtükiväepataljonis õpetatakse välja nii haubitsa kui liikursuurtüki meeskondi.

Suurtükiväel on täita oluline roll tänapäevases lahingutegevuses, sest oma suure tulejõuga suudab ta vastast mõjutada kilomeetrite kaugusele.

Suurtükiväepataljonis toimub ajateenijate väljaõpe neljas allüksuses: liikursuurtükipatareis, tulepatareis, staabipatareis ning tagalapatareis.

Valida saab järgmiste õppesuundade vahel:

Relvameeskond (haubits)

Kui tahad lasta 122mm haubitsast ning sulle meeldib kiirus ja täpsus, võiks su teenistus olla tulepatareis.

Sidemees

Kui tahad teenida suurtükiväes, kuid oled huvitatud tänapäevastest sidevahenditest ning sideühenduse loomisest, võiks su teenistus olla sidepatareis.

Staabikaitsja

Kui tahad teenida suurtükiväes, kuid soovid seejuures rohkem arendada sõduri baaskursusel õpitut ning käsitseda kuulipildujat või tankitõrjegranaadiheitjat, võiksid teenida staabipatareis.

Viimati uuendatud: 25. oktoober 2021, 09:19

Keri üles