Jäta menüü vahele

Väljaõpe

Teenistus tagalapataljonis on põnev eelkõige erialade rohkuse ja mitmekesisuse tõttu. Peamiste valdkondadena võib esile tõsta meditsiini, sõidukite remonti, laomajandust ja varustamist. Tagalapataljonis teenivate tegevväelaste ja erialaspetsialistide kõrget taset kinnitab ka tõsiasi, et tagalapataljoni inimesed on kõrgelt hinnatud ka teistes väeosades.

1. jalaväebrigaadi tagalapataljon pakub väljaõpet, mis tuleb kasuks reservväelastele, kes tegutsevad logistika-, transpordi-, tehnika-, meditsiini-, laomajanduse ja toitlustuse valdkonnas. Lisaks tagalaerialadele moodustab osa väljaõppest jalaväetaktika.

Pärast sõduri baaskursust on tagalapataljonis võimalik õppida mitmel erialal. Erialade valik sõltub sellest, kas kutsealune tuleb kaitseväeteenistusse eelkutsega või põhikutsega.

Kui kutsealune alustab ajateenistust eelkutsega, on tal võimalik õppida autojuhi (C- või CE-kategooria, ohtlike ainete transportimine ja puksiirijuhtimine), sidespetsialisti, parameediku või jaoülema kursustel. Õppimine nendel kursustel tähendab 11-kuulist teenistust.

Kui kutsealune alustab oma kaitseväeteenistust põhikutsega, on tal võimalik õppida mehaanikute, laopidajate, toidukäitlemise ja väliköögi ning tõstukijuhi, aga ka kuulipilduja ja tankitõrje kursustel. Õppimine neil kursustel tähendab kokku kaheksakuulist teenistust. Väljaõppe käigus tehakse tihedalt koostööd teiste kaitseväe üksustega nagu näiteks 2. jalaväebrigaad, tervisekeskus, logistikapataljon, KVA jne.

Viimati uuendatud: 20. oktoober 2021, 11:33

Keri üles