Jäta menüü vahele

Staabi- ja sidekompanii

Staabi- ja sidekompanii on 2. jalaväebrigaadi koosseisu kuuluv taktikaline üksus, mis tagab brigaadi juhtimispunktide katkematu töö ja teenindamise ning brigaadi staabi juhtimistoetuse, füüsilise julgeoleku, esmase tagalatoetuse ja sideühendused teiste staapidega. Staabi- ja sidekompanii on üksikkompanii, selle ülem allub vahetult 2. jalaväebrigaadi ülemale.

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Leitnant Sander Mändoja

2. jalaväebrigaadi teabeohvitser

Juhtkond

Nooremleitnant Madis Ostra

2. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii ülema ülesannetes

Vanemveebel Marek Hussar

2. jalaväebrigaadi staabi- ja sidekompanii veebel

Staabi- ja sidekompaniis on ajateenijatele mõeldud väljaõppeperiood sarnaselt teiste Eesti Kaitseväe struktuuriüksustega kaheksa- ja üheteistkuuline. Kompanii peamine eesmärk on õpetada välja 2. jalaväebrigaadi sõjaajakoosseisu staabi- ja sideallüksuste rea- ja noorem juhtivkoosseis.

Staabi- ja sidekompanii paikneb Taara linnakus Võrus. Kompanii ruumid asuvad uues kasarmuhoones, kus on lisaks majutusruumidele ka mitu sauna. Linnakus on söökla, sõdurikodu ja staadion. Sportimisvõimalustest on esindatud jalgpalli- ja korvpalliväljak, discgolfi rada, jõusaal ja jooksurada.

Staabi- ja sidekompanii kasutab 2. jalaväebrigaadi embleemi.

Viimati uuendatud: 14. oktoober 2020, 16:07

Keri üles