Jäta menüü vahele

Laevastik

Laevastik on mereväe ülema alluvuses olev kaitseväe väeüksus, mis planeerib ja korraldab mereväe arengut, väljaõpet jm tegevusi.

Ülesanded

  • Mereväe tegevuse planeerimine ja analüüsimine
  • Kaitseväe tuukri- ja sukeldumistööde ja väljaõppe korraldamine
  • Mereväe sidetegevuse planeerimine ja korraldamine
  • Mereväe väljaõppe korraldamine
  • Mereväe väeüksuste väljaõppetaseme ja lahinguvõime hindamine
  • Mereväe põhivõimete arendamise korraldamine

Struktuur

Laevastikku juhib laevastiku ülem. Laevastiku ülema tööorganiks on laevastiku koosseisus asuv operatsioonistaap, mida juhib operatsioonistaabi ülem.

Laevastiku koosseis:

  • operatsioonistaap
  • sõjalaevad
  • mereväekool
  • tuukrigrupp

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Nooremleitnant Aleksander Espenberg

Mereväe teavitusohvitser

Juhtkond

Mereväekapten Johan-Elias Seljamaa

Laevastiku ülem

Miinisadamas asuv mereväekool annab mereväelastele merenduslikku baasväljaõpet ja meresõjalist väljaõpet.

Admiral Cowan on esimene kolmest Eesti mereväele Suurbritanniast soetatud Sandown-klassi miinijahtijast.

Sakala on teine kolmest Eesti mereväele Suurbritanniast soetatud Sandown-klassi miinijahtijast.

Ugandi on viimane kolmest Eesti mereväele Suurbritanniast soetatud Sandown-klassi miinijahtijast.

Staabi- ja toetuslaev EML Wambola on ehitatud Taani Kuningriigis asuvas Svendborg Vaerfti laevatehases. Eesti lipp heisati laeval 12. aprillil 2006. aastal.

Spetsiaalselt Eesti mereväele ehitatud väekaitsekaatrid EML Risto ja EML Roland valmisid Saaremaal kohaliku ettevõtte Baltic Workboats tehases ja on teenistuses alates 2021. aastast.

Mereväe laevastiku koosseisus olevasse tuukrigruppi kuuluvad miinituukrid teevad kahjutuks veealuseid lõhkekehi.

Viimati uuendatud: 7. aprill 2022, 11:13

Keri üles