Jäta menüü vahele

Tuukrigrupp

Mereväe laevastiku koosseisus olevasse tuukrigruppi kuuluvad miinituukrid teevad kahjutuks veealuseid lõhkekehi.

Ülesanded

Peamine ülesanne on otsida, identifitseerida ning kahjutuks teha meremiine ja teisi veealuseid lõhkekehi.

Mereväe miinituukreid kasutatakse peamiselt olemasolevate koordinaatidega lõhkekehade juurde sukeldumiseks ja nende kahjutuks tegemiseks. Õppuste raames praktiseeritakse ka kindlate otsingualade määramist, mida asutakse kontrollima ning lõhkekehadest puhastama.

Siseriiklikul tasandil teeb mereväe tuukrigrupp koostööd mitmete jõustruktuuridega.

Pressi- ja meediakontakt

Nooremleitnant Aleksander Espenberg

Mereväe teavitusohvitser

Juhtkond

Vanemleitnant Priit Kaasikmäe

Tuukrigrupi ülem

Mereväe miinituukrid kasutavad modernset ja turvalist erivarustust, mis hõlbustab erineva keerukusega ülesannete lahendamist. Miinituukrite spetsiaalne varustus on mittemagnetiline ja madalakustiline ning võimaldab sukelduda kuni 55 meetri sügavusele. Olenevalt sügavusest on varustusega võimalik püsida vee all kuni neli tundi.

Põhja-Tallinnas asuvas Miinisadamas valmis 2006. aastal modernne tuukrijaam, tagades tuukritele head varustuse hooldamise ja olmetingimused. Võimaliku kessoontõve ja barotrauma ravimiseks on miinituukrite ning allveearsti kasutuses mobiilne rekompressioonikamber ehk barokamber.

Miinituukrite ametikohtadele värbamiseks korraldab merevägi konkursse, mille läbimiseks on vaja väga head füüsilist ettevalmistust. Miinituukreid koolitatakse Lätis Liepājas asuvas Balti riikide merevägede ühises tuukrite koolituskeskuses, mis on asutatud Norra mereväe toetusel. Sealseteks instruktoriteks on Balti riikide, sealhulgas ka Eesti mereväe miinituukrid. Alates 2015. aastast on tuukri eriala baaskursuseid läbi viidud ka mereväe tuukrigrupi poolt Tallinnas.

Erialast täiendusõpet mereväelastele pakuvad nii sukeldumise kui ka miinituukritele allveedemineerimise alal näiteks Ameerika Ühendriigid, Suurbritannia, Norra ja Läti.

Mereväe tuukriks õppimisel omandatakse esmalt viienädalase kursuse jooksul tuukri tööks vajalikud teadmised. Lisaerialana on tuukri eriala baaskursust võimalik läbida ka ajateenijatel. Pärast tööalast praktikat tuukrigrupis saab vastavalt arengukavale õppida edasi miinituukriks. Miinituukri kursuse kestvuseks on kuus kuud, eelnevad täiendavad katsed.

Viimati uuendatud: 16. august 2022, 16:22

Keri üles