Jäta menüü vahele

Harjutusväljade teenistus

Toetuse väejuhatuse harjutusväljade teenistuse põhiülesanne on väejuhatuse vastutuses olevate harjutusväljade, harjutusalade ja eraldiseisvate väljaõppeehitiste kasutamise korraldamine ning arenduse koordineerimine.

Ülesanded

Harjutusväljade teenistuse ülesanded lisaks põhiülesandele on:

 • harjutusväljadel, harjutusaladel ja eraldiseisvatel väljaõppeehitistel toimuva tegevuse üle järelevalve teostamine ning avalikkuse teavitamine
 • harjutusväljade, harjutusalade ja eraldiseisvate väljaõppeehitiste ohutuse tagamine koostöös kasutajaga
 • harjutusväljade, harjutusalade ja eraldiseisvate väljaõppeehitiste broneerimis- ja infosüsteemi haldamine
 • Kaitseväe laskeväljaõppeks tarvilike märklehtede ja sihtmärkide spetsifikatsioonide koostamine ja haldamine

Allüksused

 • arenduse ja järelvalve sektsioon
 • Klooga ja Männiku harjutusvälja grupp
 • Nursipalu harjutusvälja grupp
 • Sirgala harjutusvälja grupp
 • Kaitseväe Keskpolügoon
 • Kikepera harjutusvälja grupp

Kontaktid

 • Harjutusväljade teenistus
  Suur-Sõjamäe 23a
  11415 Tallinn
 • 717 4650

Pressi- ja meediakontakt

Nooremleitnant Martin Hiir

Toetuse väejuhatuse teabeohvitser

Juhtkond

Major Joonas Jürisaar

Toetuse väejuhatuse harjutusväljade teenistuse ülem

Viimati uuendatud: 25. august 2020, 08:33

Keri üles