Jäta menüü vahele

Materjaliteenistus

Materjaliteenistuse põhiülesanne on Kaitseväe struktuuriüksustele kaitsematerjalide tagamise korraldamine (välja arvatud Õhuväe, Mereväe ja Luurekeskuse erialaspetsiifilised kaitsematerjalid) ja toitlustusteenuse tagamine.

Ülesanded

Materjaliteenistuse ülesanded lisaks põhiülesandele on:

 • Kaitseväe kasutusse antud kaitsematerjalide arvele võtmine, hoiustamine, kodifitseerimine ja selle üle tsentraalse arvestuse pidamine
 • Kaitseväe kasutusse antud varustusele kasutaja määramine, väljastamine, ringluse teostamine, inventeerimine ja järelevalve teostamine selle seisukorra ning kasutamise üle
 • Kaitseväe struktuuriüksuste toetamine neile kasutusse antud kaitsematerjali hoolduse, remondi ja utiliseerimisega
 • Kaitseväe tehnika, relvastuse ja muu kaitsematerjali katsetamine, arendamine, moderniseerimine ja juurutamine
 • Kaitseväe kasutusse antud mobilisatsioonivarude käitlemine vastavalt sõjalise valmisoleku astmele
 • Kaitseväe kaitse- ja mittekaitsematerjalide tehniliste kirjelduste koostamise koordineerimine ja kataloogimine ning Kaitseväe hankelepingute haldamine
 • Kaitseväe ja Kaitseliidu relvaregistri volitatud töötleja ülesannete täitmine
 • Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registri volitatud töötleja ülesannete täitmine
 • Kaitseväe toitlustamise korraldamine ja arendamine
 • allüksuse koosseisus olevate üksuste lahinguvalmiduse tagamine
 • allüksuse koosseisus olevate sõjaaja üksuste ettevalmistamine ja formeerimise korraldamine

Allüksused

Toetuse väejuhatuse materjaliteenistuse struktuuri kuuluvad:

 • materjali planeerimise ja arvestuse jaoskond
 • lahingumoona toetusgrupp
 • tehnika ja relvastuse toetusgrupp
 • side toetusgrupp
 • üksuse- ja individuaalvarustuse toetusgrupp
 • toitlustuskompleksid

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Nooremleitnant Martin Hiir

Toetuse väejuhatuse teabeohvitser

Inimesed

Kolonelleitnant Vladislav Belov

Toetuse väejuhatuse materjaliteenistuse ülem

Viimati uuendatud: 4. veebruar 2020, 13:47

Keri üles