Jäta menüü vahele

Raamatupidamiskeskus

Raamatupidamiskeskuse põhiülesanne on Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste (v.a Teabeamet) raamatupidamisarvestuse ja -aruandluse teostamine vastavalt kehtivatele õigusaktidele, valitsemisala raamatupidamise sise-eeskirjale ja finantstoimemudelile.

Ülesanded

Raamatupidamiskeskuse ülesanded lisaks põhiülesandele:

  • saldoandmiku sisestamine Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteemi
  • Kaitseministeeriumi valitsemisala majandusaasta konsolideeritud finantsaruannete koostamine ning esitamine vastavalt avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendis kehtestatud nõuetele
  • laekumiste vastuvõtmine ja ülekannete tegemine e-riigikassas avatud kontodelt või pangakontodelt
  • Kaitseministeeriumi valitsemisala asutuste varustamine eelarveprojekti koostamiseks vajalike raamatupidamisandmetega
  • Kaitseministeeriumi valitsemisala raamatupidamise tegevusvaldkonda käsitlevate või sellega seotud õigusaktide eelnõude ja raamatupidamise sise-eeskirja muutmiseks ja täiendamiseks vajalike ettepanekute tegemine
  • Kaitseväe personali- ja palgaarvestuse korraldamine ja teostamine

Allüksused

Raamatupidamiskeskuse struktuuri kuuluvad:

  • personali- ja palgaarvestusbüroo
  • ostubüroo
  • nõuete ja arvelduste büroo

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Nooremleitnant Martin Hiir

Toetuse väejuhatuse teabeohvitser

Inimesed

Heldi Mändla

Toetuse väejuhatuse raamatupidamiskeskuse juhataja

Viimati uuendatud: 4. veebruar 2020, 17:37

Keri üles