Jäta menüü vahele

Toetuse väejuhatuse rinna- ja teenetemärkide omanikud

Toetuse väejuhatuse rinnamärk ja teenetemärk asutati 2002. aastal eesmärgiga süvendada tollases Kaitseväe logistikakeskuses teenivate kaitseväelaste ja avalike teenistujate ühistunnet.

Toetuse väejuhatuse rinnamärgi omanikud

Aastast 2003*:
leitnant Jaak Jõemets

Aastast 2005*:
vanemveebel Siim Värk
veebel Leili Villem
kapral Rita Randaru

Aastast 2006*:
kapten Vello Eigi
leitnant Priit Jõesoo
nooremveebel Sven Pekkenen
Lauri Lõhmus

Aastast 2007*:
vanemveebel Martin Mändla
vanemveebel Ainar Kuusk
Neeme Kass
Tiia Linnukütt
Ilmar Vessin

Aastast 2008*:
leitnant Rainis Lõuke
veebel Aivar Ratasepp
vanemveebel Einrik Kaska

Aastast 2009*:
major Hillar Tint
leitnant Oleg Pušin
veebel Valter Kaldoja
veebel Joel Raudlepp
veebel Külli Ader
nooremveebel Andres Mägi
nooremveebel Mark Laskar
nooremveebel Kaido Timošin
vanemseersant Ahti Larin
vanemseersant Eve Lasman
vanemseersant Sven Jürna
Kalev Tiirmaa

Aastast 2010:
Maie Kivi
Reana Reintal
major Mare Normak
vanemseersant Roland Alamets

Aastast 2011:
Kaptenmajor Roman Lukas
kapten Lauri Bender
vanemveebel Marju Ruitlane
Kaira Laanisto

Aastast 2012:
kapten Marek Miil
kapten Kristjan Varm
leitnant Karel Brandt
vanemveebel Erle Laun

Aastast 2013:
Anu Arukaev
kapten Raigo Puusepp
leitnant Hardi Ilisson
veebel Rauno Mõrd

Aastast 2014:
vanemveebel Hanno Urbel
nooremveebel Rain Järv
proua Andra Koppel
proua Epp Linnamägi 

Aastast 2015:
kolonelleitnant Gunnar Havi
major Ilmar Lepik
kapten Asso Treksler
kapten Illimar Sibul
kapten Erko Sepri
vanemveebel Tomas Bluum

Aastast 2016:
major Argo Reidla
proua Enel Tann
major Philipp von Saldern
major Tanel Moritz
major Janek Zõbin
kapten Toomas Kalda
major Sigrid Matsoo
major Eljus Mägimets
staabiveebel Marek Mägimets
vanemveebel Heigo Leht
nooremveebel Anu Loss
proua Ülla Greenbaum
proua Ülle Liivak
veebel Evelin Saega
härra Andres Torilo
proua Eret Bekman
härra Arko Kidra
proua Krista Kiil
proua Käthlin Lilp
härra Martti Maipuu
härra Andri Uprus

Aastast 2017:
kolonelleitnant Ralph Lehmann
vanemleitnant Matthias Rothe
Mart Mõniste
Märten Juursalu
Margit Kõrnas
Lauri Kiviloo
Mihkel Kravik
Simmu Vasar
Jaanus Martinson
Juri Jefimov
Peeter Juurik
Tarmo Tilling
Roman Bõstrjantsev
Igor Sirel
Omar Jaeski
Norbert Anton Witke

Aastast 2018:
major Joonas Jürisaar
major Raigo Paimla
major Ivo Reimann
kapten Toomas Pärnpuu
leitnant Annes Kalle
leitnant Jaana Ukkur
vanemveebel Jaano Soome
veebel Mikola Naum
veebel Rando Raik
proua Kadri Karu
härra Rein Toots

* Kuni 2010. aastani anti rinnamärki Kaitseväe teenistujatele, kes olid Kaitseväe logistikakeskuses teeninud vähemalt kuus kuud, kelle teenistusalaseid edusamme ja teenistuskohustuste püüdlikku täitmist oli Kaitseväe logistikakeskuse ülem esile tõstnud oma käskkirjas, kellel oli erilisi saavutusi meeskonna ja -vaimu loomisel, kes olid silma paistnud kaitseväe vara heaperemeheliku haldamisega.

Toetuse väejuhatuse teenetemärgi omanikud

Aastast 2005*:
kolonelleitnant Raivo Tamm
kapten Mark Majorov

Aastast 2006*:
leitnant Raul Järviste
Ivar-Vello Rinne

Aastast 2007*:
SQ LDR Roger Stokes
kapten Marek Bankiir
kapten Olga Kalinina
vanemveebel Jaan Hiet

Aastast 2008*:
CDR Ingo Reich (Saksamaa Liitvabariik)
major Paul Vaha
kapten Taivo Rõkk
veebel Leelo Uuemäe
nooremveebel Veiko Sulev

Aastast 2009*:
kolonelleitnant Merike Johanson
kolonelleitnant Rupert Lucas (Suurbritannia)
major Peter Holmquist (Rootsi Kuningriik)
kapten Dietrich Sauerbrey (Saksamaa Liitvabariik)
kapten Indrek Lilleorg
kapten Marek Sügis
kapten Andres Välli
vanemleitnant Kalle Tiitsar
leitnant Jaan Roos
nooremleitnant Alo Pärnasalu
vanemveebel Hanno Pärnaste
Jaanus Jõgis
Lilian Liibek
Raini Raal
Krisi Pungas
Tiia Linnukütt
Elle Tammemägi
Luule Aasa

Aastast 2010:
veebel Kaido Timošin – veebel Timošinile annetati teenetemärk seoses tähelepanuväärse isikliku panusega Kaitseväe logistikakeskuse uue struktuuri rakendamisel, viies vastavusse uute standarditega ühe relvastuse- ja lahingumoonadepoo lao töökorralduse. Veebel Timošin näitas sealjuures üles initsiatiivi ja tegutses Kaitseväe logistikakeskuse väärtuste vaimus.

Aastast 2011:
Teenetemärki välja ei antud.

Aastast 2012:
Lauri Lõhmus – Lauri Lõhmusele omistati teenetemärk seoses tähelepanuväärse isikliku panuse osutamisega Kaitseväe tolliprotseduuride arendamisel ja nende jätkusuutlikkuse tagamisel. Lauri Lõhmus on tegelenud selles valdkonnas ainuisikuliselt ning on seejuures täitnud oma teenistuskohustusi eeskujulikult ning kooskõlas Kaitseväe logistikakeskuse põhiväärtustega, milleks on professionaalsus, tugevus, innovatsioon ja meeskonnavaim. Lauri Lõhmuse igapäevasest tööst on sõltunud Kaitseväe üksuste varustamine sõjalistel operatsioonidel Afganistanis ja teistel rahvusvahelistel operatsioonidel ning õppustel. Seega on Lauri Lõhmus oma teenistuskohustuste täitmisega näide sõjaväelogistikust, kes on taganud, et Eesti sõdur saaks täita oma teenistuskohuseid ükskõik kus maailma nurgas sõdur ka ei teeniks.

Aastast 2013:
Neeme Kass – hr Kassi loodud töökorraldus ja -põhimõtted on taganud hankekorralduse jätkusuutlikkuse. See väljendub normdokumentide olemasolus, hanketeenistuse teenistujate kogemustepagasis, heas meeskonnatöös ning aina keerukamate hangete läbiviimises.

Aastast 2014:
Teenetemärke välja ei antud.

Aastast 2015:
Teenetemärke välja ei antud.

Aastast 2016:
kolonelleitnant Kalev Koidumäe
kolonel Heinz Neubauer
major Ilmar Lepik
major Kurmo Meister
vanemveebel Einrik Kaska
härra Priit Pallu
kolonel Mirko Arroküll
kolonelleitnant Konstantin Bellini
kapten Hardi Ilisson
major Janek Rannamägi
härra Mihkel Ivanov

Aastast 2017:
kolonelleitnant Mark Aretz
kapral Marko Zolotarjov
Kristjan Roots
Heigo Leht
Ainar Kuusk
kaptenleitnant Harald Krempcheni
kolonelleitnant Mark Trubok
kolonelleitnant Andres Kraav
kolonelleitnan Peeter Saan
kapten Reeme Unnuk
vanemveebel Hanno Urbel
härra Toomas Esko

Aastast 2018:
vanemveebel Erle Laun
veebel Mati Evart
härra Valter Kaldoja

 
* Kuni 2010. aastani anti teenetemärki Kaitseväe teenistujatele, kes olid Kaitseväe logistikakeskuses teeninud vähemalt ühe aasta, kellel olid teenistusalaseid edusamme ja teenistuskohustuste püüdlikku täitmist oli Kaitseväe logistikakeskuse ülem esile tõstnud oma käskkirjas, kellel oli erilisi saavutusi meeskonna ja -vaimu loomisel, kes olid silma paistnud Kaitseväe vara heaperemeheliku haldamisega. Samuti võis teenetemärki anda Eesti Vabariigi kaitseväelastele ja eraisikutele ning teise riigi ohvitseridele või sõjandustegelastele, kellel oli Kaitseväe logistikakeskuse ees erilisi teeneid ning teiste riikide kaadriallohvitseridele koostöö arendamise eest.

Viimati uuendatud: 3. juuli 2020, 13:42

Keri üles