Jäta menüü vahele

Teenusekeskus

Teenuskeskuse põhiülesanneteks on Kaitseväe sotsiaal- ja psühholoogiaeriala alus- ja rakendusuuringute ning arendustegevuste korraldamine ja läbiviimine, kaitseväelaste sotsiaal- ja psühholoogiline nõustamine ning erialase väljaõppe korraldamine ja läbiviimine toetuse väejuhatuses ning Tallinnas ja Harjumaal paiknevates üksustes.

Ülesanded

Teenuskeskuse ülesanded lisaks põhiülesandele on:

  • Veteranidele suunatud toetuse tagamine (toetused ja teenused).
  • Veteranide kultuurilise ja sporditegevuse koordineerimine ning veteranipäeva korraldamine.
  • Toetuse väejuhatuse sporditegevuse korraldamine.
  • Kaitseväelaste majutamise korraldamine.

Viimati uuendatud: 4. veebruar 2020, 17:25

Keri üles