Jäta menüü vahele

Tugikeskus

Tugikeskus korraldab teenistusülesannete täitmisel vigastada saanud endistele ja praegustele kaitseväelastele ja nende lähedastele, samuti hukkunute peredele vajalikke teenuseid, et tagada nende maksimaalne sotsiaalne, psühholoogiline või meditsiiniline rehabilitatsioon. 

Ülesanded

Tugikeskuse ülesanded lisaks põhiülesandele on:

 • veteranidele suunatud toetuse tagamine (toetused ja teenused),
 • veteranide kultuurilise ja sporditegevuse koordineerimine ning veteranipäeva korraldamine,
 • toetuse väejuhatuse sporditegevuse korraldamine,
 • ööpäevaringse info- ja abitelefoni 512 7307 haldamine kriisinõustamiseks.

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Nooremleitnant Martin Hiir

Toetuse väejuhatuse teabeohvitser

Juhtkond

Kapten Kadri Soots

Toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse tugikeskuse juhataja

Kontaktid

Ööpäevaringne info- ja abitelefon: 512 7307

Kapten Kadri Soots
Toetuse väejuhatuse tugiteenuste keskuse tugikeskuse juhataja
kadri.soots@mil.ee
717 4965
5193 7119
Kapten Ingrid Heinaru
Meditsiiniohvitser
ingrid.heinaru@mil.ee
717 4970
5332 5990
Kitti Einseln
Spetsialist
kitti.einseln@mil.ee
521 3989

Paki saatmine välismissiooni piirkonda

Pakile esitatavad nõuded, markeerimine ja piirangud (kasutamiseks paki saatjale).

 1. Üldised nõuded
  1. Pakk on võimalik viia tasuta Omniva postiasutustesse.
 2. Paki saatmine välismissiooni piirkonda toimub kaks korda kuus. Pakk peab olema viidud Teie poolt valitud Omniva postiasutusse paarisnädala esmaspäevaks.
 3. Nõuded pakile
  1. Paki kaal ei tohi ületada 4 kilogrammi ühe kaitseväelase kohta.
  2. Paki saatja vastutab välismissioonide piirkonda saadetava paki sisu, pakendamise ja markeerimise eest.
  3. Pakkides tuleb jälgida, et paki sisu ei loksuks, vajadusel tuleb tühi ruum täita kerge täitematerjaliga.
  4. Paki saatja vastutab, et saadetise sisu oleks kooskõlas Euroopa Liidu ja Eesti seadusandlusest tulenevate nõuetega ning toetuse väejuhatuse poolt seatud piirangutega kaalule, pakendamisele ja paki markeerimisele.
  5. Mittenõuetekohaselt pakitud ja ebakorrektselt markeeritud pakid tagastatakse paki saatjale; paki tagasisaatmise kulu tasub paki saatja.
 4. Lisaks ei ole lubatud välismissioonide piirkonda saata:
  1. alkohoolseid jooke
  2. tubakatooteid
  3. pornograafilise sisuga ajakirju/sekslelusid
  4. islami õpetusega vastuolus olevaid kirju, pilte, esemed
 5. Paki markeerimine
  1. Paki saatja täidab Omniva postiasutuses riigisisese standardpaki aadresskaardi:
  2. Saaja lahtrisse tuleb märkida:
   1. Asutus: Omniva Laoteenuste osakond
   2. Aadress: Pallasti 28, Tallinn 10001
  3. Märkustesse tuleb märkida:
   1. Kaitsevägi, Toetuse väejuhatus
   2. Lõppsaaja staatus/auaste ja täisnimi
   3. Sihtriik
  4. Saatja lahtrisse tuleb märkida:
   1. Saatja nimi ja postiaadress koos indeksiga
   2. Väga oluline on, et märgitud oleks saatja telefoninumber!
  5. Juurde märkida saadetise sisu (nt toiduained, raamatud/ajakirjad, esmatarbekaup jne)

Näidis:

Saaja:
Omniva Laoteenuste osakond
Pallasti 28
Tallinn 10001

Märkused:
Kaitsevägi, Toetuse väejuhatus Nooremseersant Mati Maasikas
Liibanon

Saatja:
Malle Maasikas
Saare talu
Põlvamaa 77401
Telefoninumber: +372 880 055

Saadetise sisu:
ajakirjad
esmatarbekaup

Lähedaste pakke võetakse vastu üle Eesti kõigis Omniva postiasutustes. Postiasutused ja lahtiolekuajad leiate Omniva kodulehelt.

Kui on soov saada lisainfot või on mõni mure, võib julgelt helistada/kirjutada Kaitseväe tugikeskusesse!

Kontakt:

Kaitseväe tugikeskuse valvetelefon 24/7
+372 512 73 07

Viimati uuendatud: 16. september 2020, 09:46

Keri üles