Jäta menüü vahele

Juhtimine

Nii rahu kui sõja ajal juhib Eesti Kaitseväge kaitseväe juhataja, kes vastutab kaitseväe valmisoleku eest täita talle pandud riigikaitselisi ülesandeid. Kaitseväe juhataja tööorgan on kaitseväe peastaap, mille ülesanne on strateegiline planeerimine, juhtivdokumentide väljatöötamine ja väeliikide teenistuse korraldamine.

Kaitseväe juhataja alates 1. juulist 2024.

Kaitseväe veebel 22. märtsist 2019. On õppinud lisaks Eestile Ameerika Ühendriikides ja Leedus ning olnud mitme sõjalise välismissiooni erinevatel juhipositsioonidel. Enn Adoson on sündinud 20.05.1975.

Kaitseväe peastaap

Kaitseväe peastaabi ülem 22. juunist 2024.

Väeliikide ülemad

Mereväe ülem alates 28. juunist 2024.

Õhuväe ülem alates 21.07.2022. Lisaks Eestis omandatud haridusele on õppinud ka Ameerika Ühendriikides kus täiendas end Maxwell’i õhuväebaasis õppides. Varasemalt teeninud nii NATO staabis Brunssumis kui ka Toetuse Väejuhatuse ülemana. Sündinud 16.11.1975.

Viimati uuendatud: 1. juuli 2024, 16:11

Keri üles