Jäta menüü vahele

Juhtimine

Nii rahu kui sõja ajal juhib Eesti Kaitseväge kaitseväe juhataja, kes vastutab kaitseväe valmisoleku eest täita talle pandud riigikaitselisi ülesandeid. Kaitseväe juhataja tööorgan on kaitseväe peastaap, mille ülesanne on strateegiline planeerimine, juhtivdokumentide väljatöötamine ja väeliikide teenistuse korraldamine.

Kaitseväe juhataja 5. detsembrist 2018. On õppinud lisaks Eestile ka Ameerika Ühendriikides ja olnud Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem.

Kaitseväe juhataja asetäitja alates juunist 2021. On õppinud lisaks Eestile Soomes ja teeninud välismissioonidel Afganistanis. Juhtis Eestis paikneva NATO liitlaste pataljoni integreerimist Eesti kaitsejõududesse ning oli aastatel 2018-2021 Kaitseväe peastaabi ülem. Veiko-Vello Palm on sündinud 29.05.1971.

Kaitseväe veebel 22. märtsist 2019. On õppinud lisaks Eestile Ameerika Ühendriikides ja Leedus ning olnud mitme sõjalise välismissiooni erinevatel juhipositsioonidel. Enn Adoson on sündinud 20.05.1975.

Kaitseväe peastaap

Kaitseväe peastaabi ülem alates 19. juunist 2021. On õppinud lisaks Eestile Ameerika Ühendriikides, kus täiendas end USA maaväe suurtükiväekoolis. 2011. aastal kaitses ta Tartu ülikoolis magistrikraadi sotsioloogias. Aastatel 2016-2021 juhtis kindral Enno Mõts Kaitseväe Akadeemiat. Alates 2012. aastast oli Mõts Kirde kaitseringkonna ning alates 2014. aastast Lõuna kaitseringkonna ülem ning 2. jalaväebrigaadi ülem. Enno Mõts on sündinud 14.10.1974.

Väeliikide ülemad

Mereväe ülem 1. veebruarist 2017. On õppinud lisaks Eestile Ameerika Ühendriikides, Rootsis ja Belgias. 

Viimati uuendatud: 14. veebruar 2022, 10:29

Keri üles