Jäta menüü vahele

Juhtimine

Nii rahu kui sõja ajal juhib Eesti Kaitseväge Kaitseväe juhataja, kes vastutab kaitseväe valmisoleku eest täita talle pandud riigikaitselisi ülesandeid. Kaitseväe juhataja tööorgan on Kaitseväe peastaap, mille ülesanne on strateegiline planeerimine, juhtivdokumentide väljatöötamine ja väeliikide teenistuse korraldamine.

Kaitseväe juhataja 5. detsembrist 2018. On õppinud lisaks Eestile ka Ameerika Ühendriikides ja olnud Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ülem. Martin Herem on sündinud 17.12.1973 Tallinnas.

Kaitseväe juhataja asetäitja 18. juulist 2016. Keskendub maaväe hariduse ja arenduse valdkonnale, on olnud maaväe ülem. Lisaks Eestile on õppinud ka Ameerika Ühendriikides, Soomes ja Moskva sõjaväeakadeemias. Indrek Sirel on sündinud 16.01.1970 Tallinnas.

Kaitseväe veebel 22. märtsist 2019. On õppinud lisaks Eestile Ameerika Ühendriikides ja Leedus ning olnud mitme sõjalise välismissiooni erinevatel juhipositsioonidel. Enn Adoson on sündinud 20.05.1975.

Kaitseväe peastaap

Kaitseväe peastaabi ülem detsembrist 2018. On õppinud lisaks Eestile Soomes ja teeninud välismissioonidel Afganistanis. Juhtis Eestis paikneva NATO liitlaste pataljoni integreerimist Eesti kaitsejõududesse. Veiko-Vello Palm on sündinud 29.05.1971.

Väeliikide ülemad

Mereväe ülem 1. veebruarist 2017. On õppinud lisaks Eestile Ameerika Ühendriikides, Rootsis ja Belgias. Jüri Saska on sündinud 20.08.1974 Adaveres.

Õhuväe ülem 19. juulist 2019. On lisaks Eestile õppinud ka Ameerika Ühendriikides ja olnud Eesti sõjalise esindaja asetäitja NATO Euroopa liitlasvägede peakorteris. 2014. aastal valitud aasta ohvitseriks.

Viimati uuendatud: 1. detsember 2020, 09:57

Keri üles