Jäta menüü vahele

Sõjaväepolitsei

Sõjaväepolitsei on kaitseväe struktuuriüksus, mille põhiülesanded on korra ja distsipliini järelevalve, kriminaal- ja distsiplinaarsüütegude menetlemine ja seaduses määratud isikute kaitse nii Eestis kui välismaal.

Sõjaväepolitsei teostab igapäevaselt ka liiklusjärelevalvet kaitseväe sõidukite üle, eskordib ja julgestab kaitseväe, sh liitlaste kolonnide liikumist ning tagab kõrgendatud ohu korral kaitseväe kriitilise tähtsusega ressursi kaitset.

Vahipataljon

Sõjaväepolitsei koosseisu kuulub ka vahipataljon, mille põhiülesanne on sõjaväepolitsei reservüksuste väljaõpetamine. Samuti tagavad vahipataljonis teenivad ajateenijad Vabariigi Presidendi kantselei auvalve ning teostavad sõjaväelisi tseremooniaid kõrgete külaliste visiitidel Eesti Vabariiki.

Rahvusvaheline koostöö

Sõjaväepolitseinikud osalevad ka erialastel välisoperatsioonidel. 2006-2013 aastal osales sõjaväepolitsei lähikaitse meeskond Afganistani missioonil, kus nende ülesandeks oli Eesti Vabariigi asjuri kaitse tagamine. 2019. aastal osalesid sõjaväepolitseinikud missioonidel NATO Afganistani nõustamis- ja väljaõppeoperatsioonil Resolute Support Taani poolt juhitud rahvusvahelise sõjaväepolitsei üksuse nõustamismeeskonna koosseisus ning NATO Iraagi missioonil rahvusvahelise sõjaväepolitsei üksuse koosseisus.

Vahipataljon kuulub sõjaväepolitsei koosseisu. Pataljoni põhiülesanded on sõjaväepolitseiüksuste ettevalmistamine ja kaitseväelistel ning riiklikel tseremooniatel osalemine.

Viimati uuendatud: 14. juuli 2020, 11:12

Keri üles