Jäta menüü vahele

Sõjaväepolitsei

Sõjaväepolitsei on kaitseväe struktuuriüksus, mille põhiülesanded on korra ja distsipliini järelevalve, kriminaal- ja distsiplinaarsüütegude menetlemine ja seaduses määratud isikute kaitse nii Eestis kui välismaal.

Sõjaväepolitsei teostab igapäevaselt ka liiklusjärelevalvet kaitseväe sõidukite üle, eskordib ja julgestab kaitseväe, sh liitlaste kolonnide liikumist ning tagab kõrgendatud ohu korral kaitseväe kriitilise tähtsusega ressursi kaitset.

Vahipataljon

Sõjaväepolitsei koosseisu kuulub vahipataljon, mille põhiülesanne on sõjaväepolitsei reservüksuste väljaõpetamine. Samuti tagavad vahipataljonis teenivad ajateenijad Vabariigi Presidendi kantselei auvalve ning teostavad sõjaväelisi tseremooniaid kõrgete külaliste visiitidel Eesti Vabariiki.

Rahvusvaheline koostöö

Sõjaväepolitseinike töö osa on ka erialased välisoperatsioonid. 2006.-2013. aastani osales sõjaväepolitsei lähikaitse meeskond Afganistani missioonil, kus nende ülesanne oli Eesti Vabariigi asjuri kaitse tagamine. 2019. aastal osalesid sõjaväepolitseinikud missioonidel NATO Afganistani nõustamis- ja väljaõppeoperatsioonil Resolute Support Taani poolt juhitud rahvusvahelise sõjaväepolitsei üksuse nõustamismeeskonna koosseisus ning NATO Iraagi missioonil rahvusvahelise sõjaväepolitsei üksuse koosseisus.

Kontaktid

Juhtkond

Kolonel Meelis Sarapuu

Sõjaväepolitsei ülem

Staabiveebel Erki Müür

Sõjaväepolitsei veebel

Viimati uuendatud: 3. märts 2023, 14:49

Keri üles