Jäta menüü vahele

Uudised

Täpne otsing Lihtne otsing

Ajaperiood

Märksõnad

  • Õppusel Siil 2022 võib näha ja kuulda lennukeid ja koptereid üle terve Eesti. Õhuvahendite peamine roll õppusel on tagada õhutoetus maaväe üksustele ning jätkata ka tavapäraste treeninglendudega.
  • Täna saabus laevaga Paldiski sadamasse Poola rannikukaitse üksus, kes kuulub õppuse Siil 2022 ajal Eesti mereväe koosseisu ning hakkab täitma rannikukaitse ülesandeid.
  • Möödunud ööpäeval jätkusid Vene Föderatsiooni (VF) relvajõudude õhu- ja kaudtulelöögid erinevatele asulatele Donetski oblastis Ida-Ukrainas, et avaldada survet nii Ukraina tsiviilelanikele kui ka relvajõududele. Samuti tegid VF relvajõud tulelööke Tšernihivi linna lähedal Desna asulas paikneva Ukraina sõjaväebaasi pihta. Juba teist päeva ründasid VF relvajõud kaudtulega asulaid Sumõ oblastis ning püüdsid …
  • Eile õhtul harjutasid Pärnu sadamas mereväelased ja Lääne maakaitseringkonna kaitseliitlased meremiinide transporti ja sadamakaitset.
  • Täna alustas formeerimist õppuse Siil peamine treenitav üksus 2. jalaväebrigaad. Praeguses hetkeks on kaitseväe vormi selga ja varustuse kätte saanud umbes 2500 reservväelast.
  • Seoses õppuse Siil 2022 algusega tegutsevad alates tänasest kaitseliidu Lääne maakaitseringkonnas, peamiselt Saaremaal, Eesti ja liitlasriikide kaitseväelased. Tegevused toimuvad nii maal, merel kui õhus. Teisipäeval, 17. mail saab Siil nähtavamaks Pärnu elanike jaoks, kui pärastlõunast südaööni tegutsevad kaitseliitlased ja mereväelased Pärnu sadama piirkonnas. Üksused harjutavad sadamakaitset ja koostööd. Kaitseliitlasi võib …
  • Vene Föderatsiooni (VF) relvajõud (RJ) teostasid möödunud öösel raketilööke Javorivi sõjaväebaasi pihta Lvivi lähistel. Põhiline tuletegevus toimus siiski jätkuvalt Ida-Ukrainas, kus peamine surve on Donetski suunal.
  • Täna algas Eesti laiapindse riigikaitse toimimist läbiharjutav kaitseväe suurõppus Siil 2022, õppusel osaleb ligi 15 000 kaitseväelast ning liitlas- ja partnerriigi sõjaväelast.
  • Nädalavahetusel jätkusid Vene Föderatsiooni (VF) relvajõudude (RJ) aktiivsed pealetungikatsed Ida-Ukrainas, millest annavad tunnistust VF RJ tsiviiltaristu pommitamised lennukitelt ja kaudtulega nii Severodonetskis kui ka teistes piirkondlikes asulates, väikesemastaabilised edenemised mõningatel aladel ning Ukraina RJ teated allatulistatud VF RJ õhukitest.
  • Esmaspäeval algab kaitseväe õppus Siil 2022, millel osaleb ligi 15 000 kaitseväelast ning liitlas- ja partnerriigi sõjaväelast.
Keri üles