Jäta menüü vahele

Uudised

Täpne otsing Lihtne otsing

Ajaperiood

Märksõnad

  • Kaitseväe Akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuses (SKMK) on esmakordselt käimas kaitseväe parameedikute erialakursus, millest võtab osa 10 tegevväelast ning 65 ajateenijat erinevatest väeosadest.
  • Lätis Adaži polügoonil 1. jalaväebrigaadi õppusel Furious Axe osalenud Scoutspataljon korraldab sel nädalal õppuse Teraskilp, kus osaleb pea 500 kaitseväelast Scouspataljonist ja liitlaste lahingugrupist, et harjutada kompanii raamistikus taktikalise grupi lahingutegevuse drille.
  • Sel nädalal harjutavad Ämari lennubaasis paiknevad Saksa õhuväe hävituslennukid Eurofighter Typhoon pimedal ajal lendamist. Lennutegevus Eesti õhuruumis kestab esmaspäevast reedeni ja kuni kella 21.00-ni.
  • Täna algab jaanuari kutse ajateenijatel esmakordselt kaheksa nädalat kestev sadamakaitse baaskursus, mille raames antakse osalejatele baasteadmised allüksuse taktikalisest tegutsemisest sadamakaitses.
  • Täna lõppeb kaitseväe juhtimisel toimunud õppus Decisive Lancer 2020, mille raames harjutati kaitseväe põhijuhtimispunkti ja maakaitseringkondade staapide kriisi- ja sõjaaja staabitöö- ja juhtimisprotseduure koostöös teiste riigiasutustega.
  • Sel nädalal toimusid Kaitseliidu Männiku lasketiirus kaitseväe meistrivõistlused lahinglaskmises, kus 151 osalejat nii kaitseväest kui Kaitseliidust pani enda oskused proovile tiiru- ja taktikalises laskmises.
  • Esmaspäeval Lätis Adaži polügoonil alanud 1. jalaväebrigaadi õppus Furious Axe kulmineerub täna vasturünnakuga ja vastase purustamisega. Õppuse peamiseks eesmärgiks on treenida Eesti liitlaste lahingugruppi ning integreerida neid 1. jalaväebrigaadi koosseisu.
  • Täna külastasid 1. jalaväebrigaadi õppust Furious Axe Põhjadiviisi ülem kindralmajor Flemming Mathiasen ja diviisi veebel staabiveebel Andreas Rebane.
  • Täna toimus Paldiski lõunalinnakus Sõjaväepolitsei vahipataljoni jaanuarikutse ajateenijate massirahutuste kontrollõppus, kus pandi proovile ajateenijate eelneva õppe käigus omandatud oskused vajadusel rahvahulkade kontrollimisega hakkama saada.
  • Esmaspäeval Lätis Adaži polügoonil alanud õppus Furious Axe treenib 1. jalaväebrigaadi liitlaste lahingugruppi, kes täidab õppusel brigaadi raamistikus ülesandeid nii kaitsetegevuses kui vasturünnakul.
Keri üles