Jäta menüü vahele

Sümboolika

Kaitseväes on kasutusel ohtralt sümboolikat, mis on üksuste jaoks suure tähtsusega. Siit lehelt saab ülevaate embleemidest, aumärkidest, lippudest, aga ka auastmetunnustest.

2018. aastal ilmus Eesti Kaitseväe 100. aastapäeva puhul mahukas ülevaade kaitseväe ja väeosade sümboolikast läbi sajandi. Kaptenmajor (r) Kalev Konso koostatud raamatu elektroonilist versiooni saab vabalt sirvida Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis DIGAR.

Kaitsevägi

Maavägi

     Lisainfo 1. jalaväebrigaadi sümboolika kohta

 

1. jalaväebrigaadi staabi ning Staabi- ja sidekompanii embleem

Merevägi

Õhuvägi

Toetuse väejuhatus

Küberväejuhatus

Sõjaväepolitsei

Erioperatsioonide väejuhatus

Luurekeskus

Kaitseväe Akadeemia

NATO küberkaitsekoostöö keskus

Muud logod ja sümbolid

 

Kaitsevägi
Kaitseväe juhataja
Kaitseväe peastaap
 

Maavägi

 

Maaväe lipu kujutis
Maavägi
1. jalaväebrigaadi lipu kujutis
1. jalaväebrigaad
Scoutspataljon
Viru jalaväepataljoni lipu kujutis
Viru jalaväepataljon
Kalevi jalaväepataljoni lipu kujutis
Kalevi jalaväepataljon
Pioneeripataljoni lipp
Pioneeripataljon
Õhutõrjedivisjoni lipu kujundus
Õhutõrjedivisjon

1. jalaväebrigaadi tagalapataljon
2. jalaväebrigaad
Kuperjanovi jalaväepataljoni lipu kujutis
Kuperjanovi jalaväepataljon
22. jalaväepataljoni lipu väeosakülg
22. jalaväepataljon
23. jalaväepataljon
2. jalaväebrigaadi suurtükiväepataljon
2. jalaväebrigaadi tagalapataljon
Logistikapataljon

Merevägi

Merevägi
Mereväebaasi lipp
Mereväebaas
Mereväe laevastiku lipp
Mereväe laevastik (varasemalt miinilaevade divisjon)
 

Õhuvägi

Õhuväe lipp
Õhuvägi
Lennubaasi lipp
Lennubaas
Õhuseiredivisjoni lipp
Õhuseiredivisjon
 

Küberväejuhatus

Staabi- ja sidepataljoni lipu kujutis
Staabi- ja sidepataljon
Strateegilise kommunikatsiooni keskuse lipp

Toetuse väejuhatus

Toetuse väejuhatus
Toetuse väejuhatuse tervisekeskuse standart

Muud üksused

Erioperatsioonide väejuhatuse lipu kujutis
Erioperatsioonide väejuhatus
Luurekeskuse lipu kujutus
Luurekeskus
Sõjaväepolitsei lipp
Sõjaväepolitsei
Foto Vahipataljoni lipust
Vahipataljon
Kaitseväe Akadeemia
 

Ülekaitseväelised aumärgid

Kaitseväe teenetemärk (kaitsealaste teenete liik)
Kaitseväe teenetemärk (lahinguliste teenete liik)
Kaitseväe teeneterist riigikaitseliste teenete eest
Kaitseväe teeneterist eeskujuliku teenistuse eest
Mälestusmedal „10 aastat taastatud Kaitseväge”
Kaitseväe pikaajalise teenistuse medal

Väeliikide ja üksuste teenetemärgid

Maaväe teenetemärgi I klass – “Kuldrist”
Maaväe teenetemärgi II klass – “Hõberist”
Maaväe teenetemärgi III klass – “Pronksrist”
Kaitseväe peastaabi teeneterist
1. jalaväebrigaadi rinnamärk
Scoutspataljoni teenetemärk
Kalevi jalaväepataljoni rinnamärk
Viru jalaväepataljoni rinnamärk
Suurtükiväepataljoni teenetemärk
Õhutõrjepataljoni teenetemärk
Pioneeripataljoni rinnamärk
1. jalaväebrigaadi tagalapataljoni teenetemärk
Kuperjanovi jalaväepataljoni teenetemärk
2. jalaväebrigaadi tagalapataljoni teenetemärk
Erioperatsioonide väejuhatuse rinnamärk
Luurekeskuse teenetemärk
Staabi- ja sidepataljoni rinnamärk
Sõjaväepolitsei teenetemärgi I liik
Sõjaväepolitsei teenetemärgi II liik
Vahipataljoni teenetemärk
Vahipataljoni rinnamärk
Toetuse väejuhatuse teenetemärk
Toetuse väejuhatuse rinnamärk
Logistikapataljoni (autokompanii) rinnamärk

Mereväe teenetemärgid

Mereväe Rist
Teenetemärgi “Usk ja tahe” I klass Kuldankur
Teenetemärgi “Usk ja tahe” II klass Hõbeankur
Teenetemärgi “Usk ja tahe” III klass Raudankur
Laevastiku teenetemärk
Mereväebaasi teenetemärk

Õhuväe teenetemärgid

Õhuväe teeneteristi I klass
Õhuväe teeneteristi II klass
Õhuväe teeneteristi III klass
Õhuväe staabi teenetemärk
Lennubaasi teenetemärk
Õhuseiredivisjoni teenetemärk

Vaata ka: Kaitseväe teenetemärkide kirjeldus ja andmise kord

Kõrgemad ohvitserid

 

Vanemohvitserid

 

Nooremohvitserid

 

Vanemallohvitserid

 

Nooremallohvitserid

 

Sõdurid

 

Kõrgemad ohvitserid

Vanemohvitserid

 

Nooremohvitserid

 
 

Vanemallohvitserid

 

Nooremallohvitserid

 

Madrused

 
 

Kõrgemad ohvitserid

Vanemohvitserid

Nooremohvitserid

Vanemallohvitserid

Nooremallohvitserid

 

Sõdurid

Kaitseväe üldmütsimärk

Jalaväe relvaliigi mütsimärk

Soomusväe relvaliigi mütsimärk

Suurtükiväe relvaliigi mütsimärk

Pioneeri relvaliigi mütsimärk

Õhutõrje relvaliigi mütsimärk

Lahinguteeninduse relvaliigi mütsimärk

Side relvaliigi mütsimärk

Erioperatsioonide relvaliigi mütsimärk

Sõjaväepolitsei mütsimärk

Mereväe ohvitseri mütsimärk

Mereväe allohvitseri mütsimärk

Vapikilbiga mütsimärk

Õhuväe mütsimärk

 

Riigivärvidega mütsimärk

 

 

Viimati uuendatud: 23. november 2023, 15:25

Keri üles