Jäta menüü vahele

Kaitsevägi

Maavägi

Merevägi

Õhuvägi

Toetuse väejuhatus

Küberväejuhatus

Kaitseväe Akadeemia

Veteranid

 

Kaitsevägi
Kaitseväe juhataja
Kaitseväe peastaap
 

Maavägi

 

Maaväe lipu kujutis
Maavägi
1. jalaväebrigaadi lipu kujutis
1. jalaväebrigaad
Scoutspataljoni lipp
Scoutspataljon
Viru jalaväepataljoni lipu kujutis
Viru jalaväepataljon
Kalevi jalaväepataljoni lipu kujutis
Kalevi jalaväepataljon
Pioneeripataljoni lipp
Pioneeripataljon
Õhutõrjedivisjoni lipu kujundus
Õhutõrjedivisjon
Suurtükiväepataljoni lipu kujutis
1. jalaväebrigaadi suurtükiväepataljon
1. jalaväebrigaadi tagalapataljon
2. jalaväebrigaad
Kuperjanovi jalaväepataljoni lipu kujutis
Kuperjanovi jalaväepataljon
22. jalaväepataljoni lipu väeosakülg
22. jalaväepataljon
23. jalaväepataljon
2. jalaväebrigaadi suurtükiväepataljon
2. jalaväebrigaadi tagalapataljon
 

Merevägi

Merevägi
Mereväebaasi lipp
Mereväebaas
Mereväe laevastiku lipp
Mereväe laevastik (varasemalt miinilaevade divisjon)
 

Õhuvägi

Õhuväe lipp
Õhuvägi
Lennubaasi lipp
Lennubaas
Õhuseiredivisjoni lipp
Õhuseiredivisjon
 

Küberväejuhatus

Staabi- ja sidepataljoni lipu kujutis
Staabi- ja sidepataljon
 

Toetuse väejuhatus

Toetuse väejuhatus
Toetuse väejuhatuse logistikapataljon
 

Toetuse väejuhatuse tervisekeskus
 

Muud üksused

Erioperatsioonide väejuhatuse lipu kujutis
Erioperatsioonide väejuhatus
Luurekeskuse lipu kujutus
Luurekeskus
Sõjaväepolitsei lipp
Sõjaväepolitsei
Foto Vahipataljoni lipust
Vahipataljon
Kaitseväe Akadeemia
 

Kaitseväe aumärgid

Kaitseväe teenetemärk (kaitsealaste teenete liik)
Kaitseväe teenetemärk (lahinguliste teenete liik)
Kaitseväe teeneterist riigikaitseliste teenete eest
Kaitseväe teeneterist eeskujuliku teenistuse eest
Mälestusmedal „10 aastat taastatud Kaitseväge”
Kaitseväe peastaabi teeneterist
1. jalaväebrigaadi rinnamärk
Scoutspataljoni teenetemärk
Suurtükipataljoni teenetemärk
Kuperjanovi jalaväepataljoni rinnamärk
Vahipataljoni teenetemärk
Vahipataljoni rinnamärk
Toetuse väejuhatuse teenetemärk

Mereväe teenetemärgid

Mereväe Rist
Teenetemärgi “Usk ja tahe” I klass Kuldankur
Teenetemärgi “Usk ja tahe” II klass Hõbeankur
Teenetemärgi “Usk ja tahe” III klass Raudankur

Õhuväe teeneterist

I klass
II klass
III klass

Kõrgemad ohvitserid

brigaadikindral
kindralmajor
kindralleitnant

kindral

Vanemohvitserid

major
kolonelleitnant
kolonel

Nooremohvitserid

lipnik
nooremleitnant
leitnant
kapten

Vanemallohvitserid

nooremveebel
veebel
vanemveebel
staabiveebel
ülemveebel

Nooremallohvitserid

nooremseersant
seersant
vanemseersant

Sõdurid

reamees
kapral

Kõrgemad ohvitserid

kommodoor
kontradmiral
viitseadmiral
admiral

Vanemohvitserid

kaptenmajor
kaptenleitnant
mereväekapten

Nooremohvitserid

lipnik
nooremleitnant
leitnant
vanemleitnant

Vanemallohvitserid

nooremveebel
veebel
vanemveebel
staabiveebel

ülemveebel

Nooremallohvitserid

nooremmaat
maat
vanemmaat

Madrused

madrus
vanemmadrus

Kõrgemad ohvitserid

brigaadikindral
kindralmajor
kindralleitnant
kindral

Vanemohvitserid

major
kolonelleitnant
kolonel

Nooremohvitserid

lipnik
nooremleitnant
leitnant
kapten

Vanemallohvitserid

nooremveebel
veebel
vanemveebel
staabiveebel
ülemveebel

Nooremallohvitserid

nooremseersant
seersant
vanemseersant

Sõdurid

reamees
kapral

Viimati uuendatud: 18. september 2020, 10:05

Keri üles