Jäta menüü vahele

Sümboolika

Kaitseväes on kasutusel ohtralt sümboolikat, mis on üksuste jaoks suure tähtsusega. Siit lehelt saab ülevaate embleemidest, aumärkidest, lippudest, aga ka auastmetunnustest.

2018. aastal ilmus Eesti Kaitseväe 100. aastapäeva puhul mahukas ülevaade kaitseväe ja väeosade sümboolikast läbi sajandi. Kaptenmajor (r) Kalev Konso koostatud raamatu elektroonilist versiooni saab vabalt sirvida Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis DIGAR.

Kaitsevägi

Maavägi

     Lisainfo 1. jalaväebrigaadi sümboolika kohta

 

1. jalaväebrigaadi staabi ning Staabi- ja sidekompanii embleem

Merevägi

Õhuvägi

Toetuse väejuhatus

Küberväejuhatus

Sõjaväepolitsei

Erioperatsioonide väejuhatus

Luurekeskus

Kaitseväe Akadeemia

Muud logod ja sümbolid

 

Kaitsevägi
Kaitseväe juhataja
Kaitseväe peastaap
 

Maavägi

 

Maaväe lipu kujutis
Maavägi
1. jalaväebrigaadi lipu kujutis
1. jalaväebrigaad
Scoutspataljon
Viru jalaväepataljoni lipu kujutis
Viru jalaväepataljon
Kalevi jalaväepataljoni lipu kujutis
Kalevi jalaväepataljon
Pioneeripataljoni lipp
Pioneeripataljon
Õhutõrjedivisjoni lipu kujundus
Õhutõrjedivisjon

1. jalaväebrigaadi tagalapataljon
2. jalaväebrigaad
Kuperjanovi jalaväepataljoni lipu kujutis
Kuperjanovi jalaväepataljon
22. jalaväepataljoni lipu väeosakülg
22. jalaväepataljon
23. jalaväepataljon
2. jalaväebrigaadi suurtükiväepataljon
2. jalaväebrigaadi tagalapataljon
 

Merevägi

Merevägi
Mereväebaasi lipp
Mereväebaas
Mereväe laevastiku lipp
Mereväe laevastik (varasemalt miinilaevade divisjon)
 

Õhuvägi

Õhuväe lipp
Õhuvägi
Lennubaasi lipp
Lennubaas
Õhuseiredivisjoni lipp
Õhuseiredivisjon
 

Küberväejuhatus

Staabi- ja sidepataljoni lipu kujutis
Staabi- ja sidepataljon
Strateegilise kommunikatsiooni keskuse lipp

Toetuse väejuhatus

Toetuse väejuhatus
Toetuse väejuhatuse logistikapataljon
 

Toetuse väejuhatuse tervisekeskuse standart
 

Kaitseväe orkestri standarti kujutis
Kaitseväe orkestri standart

Muud üksused

Erioperatsioonide väejuhatuse lipu kujutis
Erioperatsioonide väejuhatus
Luurekeskuse lipu kujutus
Luurekeskus
Sõjaväepolitsei lipp
Sõjaväepolitsei
Foto Vahipataljoni lipust
Vahipataljon
Kaitseväe Akadeemia
 

Ülekaitseväelised aumärgid

Kaitseväe teenetemärk (kaitsealaste teenete liik)
Kaitseväe teenetemärk (lahinguliste teenete liik)
Kaitseväe teeneterist riigikaitseliste teenete eest
Kaitseväe teeneterist eeskujuliku teenistuse eest
Mälestusmedal „10 aastat taastatud Kaitseväge”
Kaitseväe pikaajalise teenistuse medal

Väeliikide ja üksuste teenetemärgid

Maaväe teenetemärgi I klass – “Kuldrist”
Maaväe teenetemärgi II klass – “Hõberist”
Maaväe teenetemärgi III klass – “Pronksrist”
Kaitseväe peastaabi teeneterist
1. jalaväebrigaadi rinnamärk
Scoutspataljoni teenetemärk
Kalevi jalaväepataljoni rinnamärk
Viru jalaväepataljoni rinnamärk
Suurtükiväepataljoni teenetemärk
Õhutõrjepataljoni teenetemärk
Pioneeripataljoni rinnamärk
1. jalaväebrigaadi tagalapataljoni teenetemärk
Kuperjanovi jalaväepataljoni teenetemärk
2. jalaväebrigaadi tagalapataljoni teenetemärk
Erioperatsioonide väejuhatuse rinnamärk
Luurekeskuse teenetemärk
Staabi- ja sidepataljoni rinnamärk
Sõjaväepolitsei teenetemärgi I liik
Sõjaväepolitsei teenetemärgi II liik
Vahipataljoni teenetemärk
Vahipataljoni rinnamärk
Toetuse väejuhatuse teenetemärk
Toetuse väejuhatuse rinnamärk
Logistikapataljoni (autokompanii) rinnamärk

Mereväe teenetemärgid

Mereväe Rist
Teenetemärgi “Usk ja tahe” I klass Kuldankur
Teenetemärgi “Usk ja tahe” II klass Hõbeankur
Teenetemärgi “Usk ja tahe” III klass Raudankur
Laevastiku teenetemärk
Mereväebaasi teenetemärk

Õhuväe teenetemärgid

Õhuväe teeneteristi I klass
Õhuväe teeneteristi II klass
Õhuväe teeneteristi III klass
Õhuväe staabi teenetemärk
Lennubaasi teenetemärk
Õhuseiredivisjoni teenetemärk

Vaata ka: Kaitseväe teenetemärkide kirjeldus ja andmise kord

Kõrgemad ohvitserid

brigaadikindral (Brigadier General; OF-6)
kindralmajor (Major General; OF-7)
kindralleitnant (Lieutenant General; OF-8)

kindral (General; OF-9)

Vanemohvitserid

major (Major; OF-3)
kolonelleitnant (Lieutenant Colonel; OF-4)
kolonel (Colonel, OF-5)

Nooremohvitserid

lipnik (Ensign; OF-1)
nooremleitnant (Second Lieutenant; OF-1)
leitnant (First Lieutenant; OF-1)
kapten (Captain; OF-2)

Vanemallohvitserid

nooremveebel (Staff Sergeant; OR-6)
veebel (Sergeant First Class; OR-7)
vanemveebel (Master Sergeant; OR-8)
staabiveebel (Sergeant Major; OR-9)
ülemveebel (Sergeant Major of the Land Forces; OR-9)

Nooremallohvitserid

nooremseersant (Sergeant; OR-4)
seersant (Sergeant; OR-4)
vanemseersant (Sergeant; OR-5)

Sõdurid

reamees (Private; OR-1)
kapral (Corporal; OR-2)

Kõrgemad ohvitserid

kommodoor (Commodore; OF-6)
kontradmiral (Rear Admiral; OF-7)
viitseadmiral (Vice Admiral; OF-8)
admiral (Admiral; OF-9)

Vanemohvitserid

kaptenmajor (Lieutenant Commander; OF-3)
kaptenleitnant (Commander; OF-4)
mereväekapten (Captain; OF-5)

Nooremohvitserid

lipnik (Ensign; OF-1)
nooremleitnant (Lieutenant Junior Grade; OF-1)
leitnant (Lieutenant; OF-1)
vanemleitnant (Lieutenant Senior Grade; OF-2)

Vanemallohvitserid

nooremveebel (Chief Petty Officer 2nd class; OR-6)
veebel (Chief Petty Officer 1st class; OR-7)
vanemveebel (Senior Chief Petty Officer; OR-8)
staabiveebel (Master Chief Petty Officer; OR-9)

ülemveebel (Master Chief Petty Officer of the Navy; OR-9)

Nooremallohvitserid

nooremmaat (Petty Officer 3rd class; OR-4)
maat (Petty Officer 2nd class; OR-4)
vanemmaat (Petty Officer 1st class; OR-5)

Madrused

madrus (Seaman; OR-1)
vanemmadrus (Leading Seaman; OR-2)

Kõrgemad ohvitserid

brigaadikindral (Brigadier General; OF-6)
kindralmajor (Major General; OF-7)
kindralleitnant (Lieutenant General; OF-8)
kindral (General; OF-9)

Vanemohvitserid

major (Major; OF-3)
kolonelleitnant (Lieutenant Colonel; OF-4)
kolonel (Colonel; OF-5)

Nooremohvitserid

lipnik (Ensign; OF-1)
nooremleitnant (Second Lieutenant; OF-1)
leitnant (First Lieutenant; OF-1)
kapten (Captain; OF-2)

Vanemallohvitserid

nooremveebel (Technical Sergeant; OR-6)
veebel (Master Sergeant; OR-7)
vanemveebel (Senior Master Sergeant; OR-8)
staabiveebel (Chief Master Sergeant; OR-9)
ülemveebel (Chief Master Sergeant of the Air Force; OR-9)

Nooremallohvitserid

nooremseersant (Sergeant; OR-4)
seersant (Sergeant; OR-4)
vanemseersant (Staff Sergeant; OR-5)

Sõdurid

reamees (Airman; OR-1)
kapral (Senior Airman; OR-2)

Viimati uuendatud: 3. august 2022, 12:04

Keri üles