Jäta menüü vahele

Kaitsevägi

Maavägi

Merevägi

Õhuvägi

Toetuse väejuhatus

Küberväejuhatus

Kaitseväe Akadeemia

Veteranid

 

Kaitsevägi
Kaitseväe juhataja
Scoutspataljon
Staabi- ja sidepataljon
Erioperatsioonide väejuhatus
1. jalaväebrigaadi tagalapataljon
Toetuse väejuhatus
Toetuse väejuhatuse logistikapataljon
Sõjaväepolitsei lipp
Sõjaväepolitsei
 
Vahipataljon
Viru jalaväepataljon
Pioneeripataljon
Suurtükipataljon
Õhutõrjedivisjon
Merevägi
Mereväebaas
Mereväe laevastik (varasemalt miinilaevade divisjon)
Kaitseväe Akadeemia
 
2. jalaväebrigaad
Kaitseväe peastaap
2. jalaväebrigaadi tagalapataljon
 

 

Kaitseväe teenetemärgid

Kaitseväe teenetemärk (kaitsealaste teenete liik)
Kaitseväe teenetemärk (lahinguliste teenete liik)
Kaitseväe teeneterist riigikaitseliste teenete eest
Kaitseväe teeneterist eeskujuliku teenistuse eest
Mälestusmedal „10 aastat taastatud Kaitseväge”
Kaitseväe peastaabi teeneterist
1. jalaväebrigaadi rinnamärk
Scoutspataljoni teenetemärk
Suurtükipataljoni teenetemärk
Kuperjanovi jalaväepataljoni rinnamärk
Vahipataljoni teenetemärk
Vahipataljoni rinnamärk
Kaitseväe Ühendatud Õppeastuste rinnamärk
Kaitseväe lahingukooli teenetemärk

Mereväe teenetemärk „Usk ja tahe”

I klass Kuldankur
II klass Hõbeankur
III klass Raudankur
Mereväe Rist (üheklassiline)

Õhuväe teeneterist

I klass
II klass
III klass

Kõrgemad ohvitserid

brigaadikindral
kindralmajor
kindralleitnant

kindral

Vanemohvitserid

major
kolonelleitnant
kolonel

Nooremohvitserid

lipnik
nooremleitnant
leitnant
kapten

Vanemallohvitserid

nooremveebel
veebel
vanemveebel
staabiveebel
ülemveebel

Nooremallohvitserid

nooremseersant
seersant
vanemseersant

Sõdurid

reamees
kapral

Kõrgemad ohvitserid

kommodoor
kontradmiral
viitseadmiral
admiral

Vanemohvitserid

kaptenmajor
kaptenleitnant
mereväekapten

Nooremohvitserid

lipnik
nooremleitnant
leitnant
vanemleitnant

Vanemallohvitserid

nooremveebel
veebel
vanemveebel
staabiveebel

ülemveebel

Nooremallohvitserid

nooremmaat
maat
vanemmaat

Madrused

madrus
vanemmadrus

Kõrgemad ohvitserid

brigaadikindral
kindralmajor
kindralleitnant
kindral

Vanemohvitserid

major
kolonelleitnant
kolonel

Nooremohvitserid

lipnik
nooremleitnant
leitnant
kapten

Vanemallohvitserid

nooremveebel
veebel
vanemveebel
staabiveebel
ülemveebel

Nooremallohvitserid

nooremseersant
seersant
vanemseersant

Sõdurid

reamees
kapral

Viimati uuendatud: 11. märts 2020, 16:39

Keri üles