Jäta menüü vahele

Harjutusväljad

Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväli on maa- või mereala koos selle kohal oleva õhuruumiga ja seal asetsevate väljaõppeehitistega. Harjutusväljadel korraldatakse laskmisi ja lõhketöid, katsetatakse relvi, lahingumoona ja muud tehnikat.

Eestis on asutatud seitse harjutusvälja: Kaitseväe keskpolügoon, Nursipalu, Sirgala, Kikepera, Klooga, Männiku ja Soodla harjutusväljad. Lisaks asub üle Eesti mitmeid Kaitseväe ja Kaitseliidu lasketiire ning muid harjutusalasid. Harjutusväljade peamine ülesanne on võimaldada Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõpet. Harjutusväljade asukohad lähtuvad väljaõppekeskuste paiknemisest, et tagada väljaõppekeskustele võimalus korraldada lahinglaskmisi vähemalt rühmasuurustele üksustele. Harjutusväljade planeerimise ja ehitamisega tegeleb kaitseministeerium ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Kaitseväe ja Kaitseliidu lasketiirud on laskmiste sooritamiseks alaliselt kasutatavad väljaõppeehitised, kus on võimalik sooritada laskeharjutusi käsitulirelvadest.

Harjutusväljadel kehtib väljaõppe ajal liikumispiirang. Harjutusvälja piirkonna elanikele antakse võimalikult vara teada harjutuste toimumise ajakavast ning ülevaade plaanitud tegevustest. Harjutusväljade puhul on tegemist ohtliku alaga, kus ohutus on väga oluline ning see puudutab nii kaitseväelasi ja kaitseliitlasi kui ka läheduses elavaid inimesi ja seenelisi-marjulisi.

Kontakt

Kaitseväe keskpolügooni kasutusinfo

Kuupäev Harjutuse toimumisaeg Harjutuse tüüp Väljaõppeobjektid Müratase
25.02.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PLV Madal
26.02.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PLV Madal
26.02.2024 06:00 - 17:00 Lõhkeharjutus KLV, PL2, UXO, PL1 Kõrge
26.02.2024 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus ST1 Keskmine
26.02.2024 08:00 - 23:59 Laskeharjutus KL1, P3, P2, P1, KL1, KL2, P3, P2, P1 Kõrge
26.02.2024 08:00 - 23:59 Laskeharjutus RB2, RB1 Keskmine
26.02.2024 08:00 - 19:00 Laskeharjutus STL1, ST1 Keskmine
26.02.2024 09:30 - 15:30 Laskeharjutus RB3, RB2, KG1 Keskmine
27.02.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PLV Madal
27.02.2024 00:00 - 23:59 Laskeharjutus RB2, RB1 Keskmine
27.02.2024 00:00 - 23:59 Laskeharjutus KL1, KL2, P3, P2, P1 Kõrge
27.02.2024 00:00 - 23:58 Laskeharjutus KLV, STL1 Keskmine
27.02.2024 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus ST1 Keskmine
27.02.2024 00:00 - 17:00 Laskeharjutus KL1, P3, P2, P1 Kõrge
27.02.2024 08:00 - 17:00 Lõhkeharjutus P3, P2, P1 Kõrge
27.02.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus KLV, UXO Keskmine
27.02.2024 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus PT2, PT1 Madal
28.02.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PLV, PT2, PT1 Madal
28.02.2024 00:00 - 23:59 Laskeharjutus RB2, RB1 Keskmine
28.02.2024 00:00 - 23:59 Laskeharjutus KL1, KL2, P3, P2, P1 Kõrge
28.02.2024 08:00 - 21:00 Laskeharjutus STL1, ST1 Keskmine
28.02.2024 08:00 - 23:59 Lõhkeharjutus EL1 Kõrge
28.02.2024 08:00 - 23:59 Laskeharjutus KLV, PL2, UXO, PL1, P1, KTP 4 Kõrge
28.02.2024 08:00 - 23:59 Laskeharjutus KL1, P3 Keskmine
29.02.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PLV, PT2, PT1 Madal
29.02.2024 00:00 - 23:59 Laskeharjutus KL1, KL2, P3, P2, P1 Kõrge
29.02.2024 00:00 - 18:00 Laskeharjutus KLV, PL2, UXO, PL1, P1, KTP 4 Kõrge
29.02.2024 00:00 - 17:00 Laskeharjutus KL1, P3, RB2, RB1 Keskmine
29.02.2024 00:00 - 17:00 Lõhkeharjutus EL1 Kõrge
29.02.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus STL1 Keskmine
29.02.2024 09:00 - 17:00 Lõhkeharjutus P2, P1 Kõrge
01.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PLV Madal
01.03.2024 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus PT2, PT1 Madal
01.03.2024 00:00 - 17:00 Laskeharjutus KL1, KL2, P3, P2, P1 Kõrge
01.03.2024 06:00 - 20:00 Laskeharjutus KLV, PL2, UXO, PL1, P2, P1 Kõrge
01.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus RB2, RB1 Keskmine
02.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PLV Madal
02.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus STL1, ST1 Keskmine
02.03.2024 08:00 - 23:59 Laskeharjutus KLV, PL2, UXO, PL1, EL1, P3, P2, P1, KTP 4, LVA Keskmine
03.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PLV Madal
03.03.2024 00:00 - 17:00 Laskeharjutus KLV, PL2, UXO, PL1, EL1, P3, P2, P1, KTP 4, LVA Keskmine
04.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PLV Madal
04.03.2024 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus RB4, RB3, KG1, RB4, PT2, ST1, LVA Madal
04.03.2024 08:00 - 23:59 Laskeharjutus KL1, KL2, RB3, RB2, RB1, KL2, RB2, RB1, KL1, KL2, RB2, KG2, STL1, ST1 Keskmine
04.03.2024 08:00 - 23:00 Lõhkeharjutus PL2 Kõrge
04.03.2024 08:00 - 23:00 Laskeharjutus KLV, PL2, UXO, PL1 Keskmine
04.03.2024 12:00 - 23:59 Taktikaharjutus PT1 Keskmine
05.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus RB4, RB3, KG1, RB4, PT2, ST1, LVA, PLV Madal
05.03.2024 00:00 - 23:59 Laskeharjutus KL1, KL2, RB3, RB2, RB1, KL2, RB2, RB1, KL1, KL2, RB2, KG2, STL1, ST1 Keskmine
05.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PT1 Keskmine
05.03.2024 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Madal
05.03.2024 08:00 - 17:00 Lõhkeharjutus P3, P2, P1 Kõrge
05.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus KLV, PL2, UXO, PL1, EL1 Keskmine
05.03.2024 08:00 - 13:00 Laskeharjutus PL2 Keskmine
06.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus RB4, RB3, KG1, RB4, PT2, ST1, LVA, PLV, TL Madal
06.03.2024 00:00 - 23:59 Laskeharjutus KL1, KL2, RB3, RB2, RB1, KL2, RB2, RB1, KL1, KL2, RB2, KG2, STL1, ST1 Keskmine
06.03.2024 00:00 - 10:00 Taktikaharjutus PT1 Keskmine
06.03.2024 05:00 - 08:30 Taktikaharjutus PT2 Madal
06.03.2024 08:00 - 12:30 Laskeharjutus KLV, PL2, UXO Keskmine
06.03.2024 12:30 - 23:00 Lõhkeharjutus PL2, UXO Kõrge
06.03.2024 12:30 - 23:00 Laskeharjutus PL2, UXO Keskmine
07.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus RB4, RB3, KG1, RB4, PT2, ST1, LVA, PLV, TL Madal
07.03.2024 00:00 - 23:59 Laskeharjutus KL1, KL2, RB3, RB2, RB1, KL2, RB2, RB1, KL1, KL2, RB2, KG2, STL1, ST1 Keskmine
07.03.2024 06:00 - 12:30 Laskeharjutus KLV, PL2, UXO, PL1, KL1, EL1, PLV, P3, P2, P1, KTP 4 Keskmine
07.03.2024 12:30 - 23:00 Laskeharjutus KLV, PL2, UXO, PL1 Keskmine
08.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PLV Madal
08.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Madal
08.03.2024 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus RB4, RB3, KG1, RB4, PT2, ST1, LVA Madal
08.03.2024 00:00 - 17:00 Laskeharjutus KL1, KL2, RB3, RB2, RB1, KL2, RB2, RB1, KL1, KL2, RB2, KG2, STL1, ST1 Keskmine
08.03.2024 06:00 - 23:00 Taktikaharjutus KLV, PL2, UXO, STL1, PL1, KL1, EL1, KL2, RB4, PT2, ST1, RB3, RB2, RB1, P3, P2, P1, KG3, KG2, KG1, KTP 1, KTP 2, KTP 3, KTP 4, LVA Madal
09.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PLV Madal
10.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PLV Madal
11.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PLV Madal
11.03.2024 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus P3, P2 Madal
11.03.2024 08:00 - 23:59 Laskeharjutus KL1, RB3, RB2, RB1, EL1, PLV, KLV, PL2, UXO, PL1 Keskmine
11.03.2024 08:00 - 23:59 Lõhkeharjutus RB3, KG1 Kõrge
11.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus RB2, RB1 Keskmine
12.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PLV Madal
12.03.2024 00:00 - 23:59 Laskeharjutus KL1, RB3, RB2, RB1, EL1, PLV, KLV, PL2, UXO, PL1 Keskmine
12.03.2024 00:00 - 23:59 Lõhkeharjutus RB3, KG1 Kõrge
12.03.2024 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus P3, P2 Madal
12.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus RB1 Keskmine
12.03.2024 08:00 - 23:59 Lõhkeharjutus P3, P2 Kõrge
13.03.2024 00:00 - 23:59 Lõhkeharjutus P2, P3 Kõrge
13.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PLV Madal
13.03.2024 00:00 - 23:59 Laskeharjutus EL1, PLV, KLV, PL2, UXO, PL1 Keskmine
13.03.2024 00:00 - 23:00 Laskeharjutus KL1, RB3, RB2, RB1 Keskmine
13.03.2024 00:00 - 17:00 Lõhkeharjutus RB3, KG1 Kõrge
13.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus RB2, RB1 Keskmine
13.03.2024 09:00 - 23:59 Lõhkeharjutus P2, P1 Kõrge
14.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PLV Madal
14.03.2024 00:00 - 17:00 Lõhkeharjutus P2, P3, P2, P1 Kõrge
14.03.2024 00:00 - 17:00 Laskeharjutus EL1, PLV, KLV, PL2, UXO, PL1 Keskmine
15.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PLV Madal
15.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus RB1 Keskmine
15.03.2024 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus P3, P2 Madal
16.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PLV Madal
16.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus RB1 Keskmine
17.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PLV Madal
17.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus RB1 Keskmine
17.03.2024 08:00 - 17:00 Lõhkeharjutus P3, P2 Kõrge
18.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PLV Madal
18.03.2024 08:00 - 23:59 Laskeharjutus KLV, PL2, UXO, PL1, PL1, KL1, P2, KLV, UXO, PL1, KL1, P3, P2, P1, KG3, KTP 4, RB2, KL2, KG2, KL1, KL2, KG2 Keskmine
18.03.2024 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus RB4, RB3, RB1 Madal
18.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus RB1 Keskmine
19.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PLV, RB4, RB3, RB1 Madal
19.03.2024 00:00 - 23:59 Laskeharjutus KLV, PL2, UXO, PL1, PL1, KL1, P2, KLV, UXO, PL1, KL1, P3, P2, P1, KG3, KTP 4, RB2, KL2, KG2, KL1, KL2, KG2 Keskmine
19.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus RB1, STL1 Keskmine
20.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PLV, RB4, RB3, RB1 Madal
20.03.2024 00:00 - 23:59 Laskeharjutus KLV, PL2, UXO, PL1, PL1, KL1, P2, KLV, UXO, PL1, KL1, P3, P2, P1, KG3, KTP 4, RB2, KL2, KG2, KL1, KL2, KG2 Keskmine
20.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus RB1 Keskmine
21.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PLV, RB4, RB3, RB1 Madal
21.03.2024 00:00 - 23:59 Laskeharjutus RB2, KL2, KG2, KL1, KL2, KG2 Keskmine
21.03.2024 00:00 - 17:00 Laskeharjutus KLV, PL2, UXO, PL1, PL1, KL1, P2, KLV, UXO, PL1, KL1, P3, P2, P1, KG3, KTP 4 Keskmine
21.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus STL1 Keskmine
22.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PLV, RB4, RB3, RB1 Madal
22.03.2024 00:00 - 23:59 Laskeharjutus RB2, KL2, KG2, KL1, KL2, KG2 Keskmine
22.03.2024 08:00 - 23:59 Laskeharjutus KLV, PL2, UXO, PL1, P3, P2, P1, KTP 4 Keskmine
23.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PLV, RB4, RB3, RB1 Madal
23.03.2024 00:00 - 23:59 Laskeharjutus RB2, KL2, KG2, KLV, PL2, UXO, PL1, P3, P2, P1, KTP 4, KL1, KL2, KG2 Keskmine
24.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PLV, RB4, RB3, RB1 Madal
24.03.2024 00:00 - 23:59 Laskeharjutus RB2, KL2, KG2, KLV, PL2, UXO, PL1, P3, P2, P1, KTP 4, KL1, KL2, KG2 Keskmine
25.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PLV, RB4, RB3, RB1 Madal
25.03.2024 00:00 - 23:59 Laskeharjutus RB2, KL2, KG2, KLV, PL2, UXO, PL1, P3, P2, P1, KTP 4, KL1, KL2, KG2 Keskmine
26.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PLV, RB4, RB3, RB1 Madal
26.03.2024 00:00 - 23:59 Laskeharjutus RB2, KL2, KG2, KLV, PL2, UXO, PL1, P3, P2, P1, KTP 4, KL1, KL2, KG2 Keskmine
27.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PLV, RB4, RB3, RB1 Madal
27.03.2024 00:00 - 23:00 Laskeharjutus KL2, KG2, KLV, PL2, UXO, PL1, P3, P2, P1, KTP 4, KL1, KL2, KG2 Keskmine
27.03.2024 00:00 - 17:00 Laskeharjutus RB2 Keskmine
28.03.2024 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus RB4, RB3, RB1 Madal
28.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PLV Madal
28.03.2024 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus KLV, STL1, EL1, PT2, ST1, PT1, TL, KTP 1, KTP 2, KTP 3, LVA, PL2, PL1, KL1, KL2, RB2 Madal
29.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PLV Madal
30.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PLV Madal
30.03.2024 08:00 - 23:59 Laskeharjutus KLV Kõrge
30.03.2024 08:00 - 23:59 Laskeharjutus STL1 Keskmine
31.03.2024 00:00 - 17:00 Laskeharjutus KLV Kõrge
31.03.2024 00:00 - 17:00 Laskeharjutus STL1 Keskmine
31.03.2024 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus PLV Madal
Väljaõppeobjektide nimetuste lühendid leitavad kaardilt    KVKP üldplaan | 2 MB | jpg

Üldinfo

Kaitseväe keskpolügoon, pindalaga 11 951 ha, asub Harjumaal Kuusalu valla idaosas ja piirneb kolme vallaga: idas Kadrina (Lääne-Virumaa), lõunas Tapa (Lääne-Virumaa) ja edelas Anija (Harjumaa) vallaga. Idast piirneb ala Ohepalu looduskaitselaga ning läänest Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealaga. Alast põhja poole jääb Tallinna-Narva põhimaantee ning sellest omakorda põhjapoole Lahemaa rahvuspark. Ulatus põhjast lõunasse on ligi 17 km ning ulatus läänest itta erinevates kohtades 3,5 – 7,5 km. Administratiivses jaotuses asub kogu ala Kuusalu vallas Suru, Tõreska, Pala ja Kolgu külas.

Keskpolügooni lõunaosa läbib Valgejõgi, moodustades lääne- ja loodeosas loodusliku piiri Põhja-Kõrvemaa looduskaitselaga. Keskpolügooni kirdeosas Läsna mõhnastikus asuvad Nõmmoja Linajärv ja Nõmmoja Kalajärv. Polügooniala edelaosas asuvad keset Pakasjärve raba Pakasjärv ja Väike Pakasjärv.

Aastatel 1957 – 1992 kuulus ala Nõukogude Liidu armee Aegviidu laia kasutusalaga (tanki- ja suurtükiväe harjutusala) 33 100 ha suuruse polügooni koosseisu.

Kaitseväe keskpolügoon on terviklik riigikaitseliseks väljaõppeks vajalik territoorium, mille esmane sihtotstarve on riigikaitsemaa. Keskpolügoonile kavandatud militaarehitised (hooned ja rajatised) on kavandatud nii, et neid ümbritsevad ohualad ei väljuks polügooni maa-ala piiridest ning erinevaid ehitisi oleks võimalik kasutada samaaegselt.

Keskpolügooni kasutajad on kõik Kaitseväe üksused ja asutused, Kaitseliidu malevad ja liitlasüksused. Vähem kasutavad ala teised jõustruktuurid (Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet).

Kaitseväe keskpolügoonil on planeeritud viia läbi lahinglaskmisi kuni kompaniisuurusele üksusele koos toetusüksustega. Kasutatakse käsitulirelvi ja kuulipildujaid (kaliibripiiranguta) ja meeskonnarelvi (tankitõrjegranaadiheitjad, miinipildujad, tankitõrjekahurid, tankitõrjeraketikompleksid, õhutõrjekahurid, haubitsad). Lisaks kasutatakse ala õhk-maa laskmisteks ning lõhkamisteks. 

Harjutusväljal asub 8 laskevälja, 2 lasketiiru (600 m ja 300 m), 6 käsigranaadiviskeala, lõhkemata lõhkekehade ala (UXO ala), pioneeriõppeväljad koos lõhkamispaigaga, soomustehnika lahinglaskmisalad, meeskonnarelvade ja kaudtulerelvade tulepositsioonid, veetõkete ületamise alad, linnavõitluslinnak ja teeninduslinnak.

Keskpolügooni harjutusvälja piir on tähistatud valge- ja punasetriibuliseks värvitud piiripostide või puudega. Teedele ja radadele on paigaldatud statsionaarsed ning vajadusel ajutised tõkkepuud, mille juurde pannakse potentsiaalselt ohtliku tegevuse korral tõkestajad, kes tagavad inimeste mittesattumise ohualale.

Harjutusväljale on paigaldatud lipumastid, kuhu üks tund enne ohtliku tegevuse algust heisatakse punased hoiatuslipud. Sellised märguanded on kasutusel laskeharjutuste, käsigranaadi viskeharjutuste, lõhke- ja demineerimistööde korral. Informatsiooni saamiseks harjutustest on harjutusvälja ümbrusesse paigaldatud infotahvlid. Tahvlitel on üleval harjutusvälja skeem koos tähtsamate objektidega (hooned, veekogud jne), harjutusvälja tähistamise ja sulgemise kord ning kasutamise graafik kuni kahe nädala osas, samuti harjutusvälja vastutava isiku kontaktandmed.

Kaitseväe keskpolügoon on asutatud Vabariigi Valitsuse 23.10.2001 korraldusega nr 713 Kaitseväe keskpolügooni asutamine ja esialgse asukohavaliku kinnitamine.

Vabariigi Valitsus kehtestas 16.06.2022 korraldusega nr 173 Kaitseväe keskpolügooni riigi eriplaneeringu ja andis nõusoleku Natura erandi kohaldamiseks.

Laiendatud ohuala kasutus 2024 I poolaastal:

01.03.2024

Läänekülg – laskeharjutused Soodla harjutusväljalt keskpolügoonile

02.03-03.03.2024

Ida- ja läänekülg

18.03-27.03.2024

Ida- ja läänekülg

01.04-05.04.2024

Idakülg

19.04-27.04.2024

Ida- ja läänekülg

 


Üldinfo

Kaitseväe keskpolügooni laiendatud ohuala ümbritseb kaitseväe keskpolügooni ida- ja lääneküljest. Laiendatud ohuala läänekülg, pindalaga 7117,9 ha, asub Kuusalu ning Anija vallas. Laiendatud ohuala lõunaosas asub Rabasaare linnavõitluslinnak, mis asub Tapa vallas (Lääne-Virumaa).  Laiendatud ohuala idakülg, pindalaga  2360,4 ha, asub samuti Kuusalu vallas, kuid piirneb Kadrina vallaga (Lääne-Virumaa).

Keskpolügooni läänepoolne laiendatud ohuala kattub osaliselt Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealaga (LKA) ja idapoolne ohuala osaliselt Ohepalu LKA-ga. Põhja-Kõrvemaa LKA jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele neljaks sihtkaitsevööndiks ja neljaks piiranguvööndiks. Põhja-Kõrvemaa LKA kuulub loodus- ja linnualana Natura 2000 võrgustiku alade hulka. Kaitse korraldamine toimub vastavalt Põhja-Kõrvemaa loodusala kaitsekorralduskavale 2013-2022 ning Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala kaitse-eeskirjale. Ohepalu LKA maa- ja veeala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele kaheks loodusreservaadiks, üheksaks sihtkaitsevööndiks ja seitsmeks piiranguvööndiks. Ohepalu LKA kuulub loodus- ja linnualana Natura 2000 võrgustiku alade hulka. Kaitse korraldamine toimub vastavalt Ohepalu loodusala kaitsekorralduskavale 2016-2025 ning Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskirjale.

Lisaks sellele asuvad alal Valgejõe ning Pakasjärve hoiualad. Valgejõe hoiuala kattub Natura 2000 võrgustiku Valgejõe loodusalaga ning Pakasjärve hoiuala Natura 2000 võrgustiku Pakasjärve loodusalaga. Alale jääb ka mitu kaitstavate liikide püsielupaika, kaitsealuse liigi elupaika ning kasvukohta. Lisaks asub alal mitmeid pärandkultuuriobjekte. Alast põhja jääb Tallinn-Narva põhimaantee ning sellest põhjapoole Lahemaa rahvuspark.

Laiendatud ohualad on võetud kasutusele eesmärgiga võimaldada keskpolügoonil toimuvat väljaõpet, kus relvade ohualad ei mahu keskpolügooni alale. Laiendatud ohualadele ei kavandata rajada ehitisi ja objekte, mida kavandatakse keskpolügoonile. Laiendatud ohualade kasutusele võtmisega piiratakse inimeste liikumist ohualade ulatuses, kui toimub väljaõppetegevus, mis vajab vastavat piirangut.  

RMK Oandu-Ikla matkatee trass jääb Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealal osaliselt laiendatud ohuala territooriumile. Tagamaks matkajatele püsiv võimalus matkateed kasutada, on rajatud 10,5 km pikkune alternatiivne rajalõik läbi Kaksiksilla parkla, Kulli lõkkekoha ja Venemäe telkimisala, et õppuste ajal suletud ohualast turvaliselt mööda pääseda.  

Laiendatud ohuala piir on tähistatud kollase- ja mustatriibuliseks värvitud piiripostidega. Teedele ja radadele on paigaldatud statsionaarsed ning vajadusel ajutised tõkkepuud, mille juurde pannakse potentsiaalselt ohtliku tegevuse korral tõkestajad või teavitajad, kes takistavad inimeste mittesattumise ohualale. Laiendatud ohualale on paigaldatud lipumastid, kuhu päev enne ohtliku tegevuse algust heisatakse hoiatuslipud.

Informatsiooni saamiseks laiendatud ohualade kohta on laiendatud ohuala sissepääsuteedele paigaldatud infotahvlid. Tahvlitel on laiendatud ohuala skeem koos tähtsamate objektidega (hooned, veekogud jne), laiendatud ohuala tähistamise ja sulgemise kord ning ala kasutamise kuugraafik, sh harjutusvälja kontaktandmed.

Laiendatud ohuala ei kasutata Kaitseväe ja Kaitseliidu üksuste poolt igal aastal järgmistel nädalatel: 1.-8., 24.-31. ning 50.-52. nädal. 

Laiendatud ohualad on kasutusele võetud Vabariigi Valitsuse 27.08.2016 korraldusega nr 352 “Kaitseväe keskpolügooni ümbritsevas riigimetsas alaliseks riigikaitseliseks väljaõppeks loa andmine”

Kaitseväe keskpolügooni laiendatud ohuala kaart koos matkaradadega

Kaitseväe keskpolügooni kontakt

telefon: +372 5326 4560
e-post: [email protected] 

Kontakt

Kikepera harjutusvälja kasutusinfo

Kuupäev Harjutuse toimumisaeg Harjutuse tüüp Väljaõppeobjektid Müratase
28.02.2024 09:00 - 13:00 Laskeharjutus LL1, P2, P1, TA1, LT1 Keskmine
28.02.2024 09:00 - 14:00 Laskeharjutus LL1, P2, P1, TA1, LT1 Keskmine
01.03.2024 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus MA1 Madal
01.03.2024 08:00 - 23:59 Laskeharjutus LL1, P2, P1, TA1, LT1, LL1, P2, PL1, P1, TA1 Keskmine
01.03.2024 19:00 - 23:59 Laskeharjutus LL1, P2, P1, TA1, LT1 Keskmine
02.03.2024 00:00 - 23:59 Laskeharjutus LL1, P2, P1, TA1, LT1, LL1, P2, P1, TA1, LT1, LL1, P2, PL1, P1, TA1 Keskmine
02.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus MA1 Madal
02.03.2024 01:00 - 23:59 Laskeharjutus LL1, P2, P1, TA1, LT1 Keskmine
02.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus KG1, TA1, LL1, TA1 Keskmine
03.03.2024 00:00 - 17:00 Laskeharjutus LL1, P2, P1, TA1, LT1, LL1, P2, PL1, P1, TA1, LL1, P2, P1, TA1, LT1, LL1, P2, P1, TA1, LT1 Keskmine
03.03.2024 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus MA1 Madal
03.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LL1, P2, P1, TA1, LT1 Keskmine
04.03.2024 08:00 - 20:00 Laskeharjutus LL1, P1, TA1, LT1 Keskmine
05.03.2024 09:00 - 16:00 Laskeharjutus LL1, P2, P1, TA1, LT1 Keskmine
06.03.2024 09:00 - 23:59 Laskeharjutus LL1, P2, P1, TA1, LT1 Keskmine
07.03.2024 00:00 - 14:59 Laskeharjutus LL1, P2, P1, TA1, LT1 Keskmine
10.03.2024 08:00 - 17:00 Lõhkeharjutus LL1, KG1, P1, TA1, LT1 Kõrge
10.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus KG1, TA1 Keskmine
12.03.2024 09:00 - 16:00 Laskeharjutus LL1, P2, P1, TA1, LT1 Keskmine
15.03.2024 08:00 - 23:59 Laskeharjutus LL1, P2, PL1, KG1, MA1, P1, TA1, LT1 Keskmine
16.03.2024 00:00 - 23:59 Laskeharjutus LL1, P2, PL1, KG1, MA1, P1, TA1, LT1 Keskmine
17.03.2024 00:00 - 17:00 Laskeharjutus LL1, P2, PL1, KG1, MA1, P1, TA1, LT1 Keskmine
18.03.2024 12:00 - 22:00 Laskeharjutus LL1, P2, PL1, KG1, P1, TA1, LT1 Keskmine
19.03.2024 11:00 - 23:59 Laskeharjutus LL1, P2, MA1, TA1, LT1 Keskmine
20.03.2024 00:00 - 23:59 Laskeharjutus LL1, P2, MA1, TA1, LT1 Keskmine
20.03.2024 08:00 - 17:00 Lõhkeharjutus P2, P1, TA1 Kõrge
21.03.2024 00:00 - 12:00 Laskeharjutus LL1, P2, MA1, TA1, LT1 Keskmine
23.03.2024 08:00 - 17:00 Lõhkeharjutus KG1, TA1 Kõrge
23.03.2024 08:00 - 23:59 Laskeharjutus LL1, P2, P1, TA1, LT1, LL1, P2, P1, TA1, LT1 Keskmine
24.03.2024 00:00 - 20:00 Laskeharjutus LL1, P2, P1, TA1, LT1, LL1, P2, P1, TA1, LT1 Keskmine
25.03.2024 12:00 - 22:00 Laskeharjutus LL1, TA1 Keskmine
30.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LL1, P2, P1, TA1, LT1 Keskmine
31.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LL1, P2, PL1, P1, TA1, LT1 Keskmine
Väljaõppeobjektide nimetuste lühendid leitavad harjutusväljade interaktiivsel kaardil.

Üldinfo

Kaitseväe Kikepera harjutusväli asutati Vabariigi Valitsuse 12. juuni, 2008. aasta korraldusega “Kaitseväe Kikepera harjutusvälja asutamine ja riigivara tasuta üleandmine”. Harjutusvälja territoorium pindalaga 846 ha, välispiiri pikkusega 12 600 m, asub Pärnumaal Pärnu maakonnas Saarde vallas Kikepera küla territooriumil. Lähimad külad on Jaamaküla ja Metsaääre (edelas), Saunametsa ja Lähkma (lõunas), Tammuru ja Põlendmaa (põhjas) ning Vaskrääma (läänes). 

Harjutusvälja asukoha sobivuse detailsemaks selgitamiseks teostas AS Maves 2004. aasta sügisel sotsiaal-majandus-loodusliku ekspertiisi  “Võru, Paldiski ja Pärnu väeosade harjutusväljakute laienduste ja nende võimalike alternatiivide leidmine”.

Harjutusvälja piir on tähistatud kollase- ja punasetriibuliseks värvitud piiripostide või puudega. Teedele ja radadele on paigaldatud statsionaarsed ning vajadusel ajutised tõkkepuud, mille juurde pannakse ohtliku tegevuse korral tõkestajad, kes takistavad inimeste pääsu ohualale. Harjutusväljale on paigaldatud lipumastid, kuhu üks tund enne ohtliku tegevuse algust heisatakse punased hoiatuslipud. Sellised märguanded on kasutusel laskeharjutuste, käsigranaadi viskeharjutuste, lõhke- ja demineerimistööde korral. Informatsiooni saamiseks harjutustest on harjutusvälja ümbrusesse paigaldatud infotahvlid. Tahvlitel on üleval harjutusvälja tähistamise ja sulgemise kord ning kasutamise graafik kuni kahe nädala osas, samuti harjutusvälja vastutava isiku kontaktandmed.

 

Kontakt

Klooga harjutusvälja kasutusinfo

Kuupäev Harjutuse toimumisaeg Harjutuse tüüp Väljaõppeobjektid Müratase
26.02.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LT1, LT2 Keskmine
26.02.2024 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus LVL1, P1, LA1, TA1, TA2, MSA1, LM, P1, LA1, TA1 Madal
26.02.2024 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LM Keskmine
27.02.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus LVL1, P1, LA1, TA1, TA2, MSA1, LM, P1, LA1, TA1 Madal
27.02.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LT2, LV2, LT1 Keskmine
27.02.2024 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LM Keskmine
28.02.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus LVL1, P1, LA1, TA1, TA2, MSA1, LM, P1, LA1, TA1 Madal
28.02.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LT1 Keskmine
28.02.2024 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LM Keskmine
28.02.2024 10:00 - 15:00 Laskeharjutus LT2 Keskmine
29.02.2024 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus LVL1, P1, LA1, TA1, TA2, MSA1, LM, P1, LA1, TA1 Madal
29.02.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LT1, LT2 Keskmine
29.02.2024 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LM Keskmine
01.03.2024 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus LVL1, P1, LA1, TA1, TA2 Keskmine
01.03.2024 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LM Keskmine
02.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus LVL1, P1, LA1, TA1, TA2 Keskmine
02.03.2024 12:00 - 23:59 Taktikaharjutus P1, LA1 Keskmine
03.03.2024 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus P1, LA1, LVL1, P1, LA1, TA1, TA2 Keskmine
03.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LT1, LT2, TA1, MSA1 Keskmine
04.03.2024 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus LVL1 Kõrge
04.03.2024 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus P1, LA1, TA2, MSA1 Madal
04.03.2024 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LT1 Keskmine
05.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus P1, LA1, TA2, MSA1 Madal
05.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus LVL1 Kõrge
05.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LT1 Keskmine
06.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus P1, LA1, TA2, MSA1 Madal
06.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus LVL1 Kõrge
06.03.2024 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LT1 Keskmine
06.03.2024 09:00 - 15:00 Laskeharjutus LM, LV2 Keskmine
07.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus P1, LA1, TA2, MSA1 Madal
07.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus LVL1 Kõrge
07.03.2024 10:00 - 16:00 Laskeharjutus LT1 Keskmine
08.03.2024 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus P1, LA1, TA2, MSA1 Madal
08.03.2024 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus LVL1 Kõrge
08.03.2024 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LT1 Keskmine
09.03.2024 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus LV2 Keskmine
09.03.2024 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus LVL1, P1, LA1, TA1, TA2 Keskmine
10.03.2024 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus TA2, TA1, LA1, P1, LVL1 Keskmine
10.03.2024 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus LV2 Keskmine
11.03.2024 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LT1 Keskmine
12.03.2024 08:00 - 20:00 Laskeharjutus LT1 Keskmine
12.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LT2 Keskmine
12.03.2024 09:00 - 16:00 Taktikaharjutus TA1, TA2, MSA1, LM Keskmine
12.03.2024 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LV2 Keskmine
12.03.2024 10:00 - 15:00 Taktikaharjutus LVL1 Keskmine
13.03.2024 09:00 - 15:00 Laskeharjutus LT2, LT1 Keskmine
13.03.2024 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LV2 Keskmine
13.03.2024 09:00 - 22:00 Taktikaharjutus TA1, TA2, MSA1, LM Keskmine
13.03.2024 10:00 - 15:00 Taktikaharjutus LVL1 Keskmine
14.03.2024 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus MSA1 Madal
14.03.2024 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LV2 Keskmine
14.03.2024 09:00 - 21:00 Laskeharjutus LT1 Keskmine
14.03.2024 10:00 - 15:00 Laskeharjutus LT2 Keskmine
15.03.2024 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LT1 Keskmine
16.03.2024 08:00 - 20:00 Laskeharjutus LT2 Keskmine
16.03.2024 08:00 - 20:00 Taktikaharjutus TA2, TA1, LVL1 Kõrge
16.03.2024 08:00 - 17:00 Lõhkeharjutus LV2 Kõrge
16.03.2024 09:00 - 19:00 Laskeharjutus LT1, P1, LA1 Keskmine
17.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LT1, P1, LA1, LT2 Keskmine
17.03.2024 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus TA2, TA1, LVL1 Kõrge
18.03.2024 08:00 - 18:30 Laskeharjutus LT2 Keskmine
18.03.2024 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus LVL1, LA1, TA2 Kõrge
18.03.2024 09:00 - 15:00 Laskeharjutus LT1 Keskmine
19.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus LVL1, LA1, TA2 Kõrge
19.03.2024 08:00 - 20:00 Laskeharjutus LT1 Keskmine
19.03.2024 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LV2 Kõrge
20.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus LVL1, LA1, TA2 Kõrge
20.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LT1 Keskmine
20.03.2024 17:00 - 21:00 Laskeharjutus LT2 Keskmine
21.03.2024 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus LVL1, LA1, TA2 Kõrge
21.03.2024 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LT1 Keskmine
22.03.2024 18:00 - 23:00 Taktikaharjutus P1, LA1, TA1, TA2, MSA1 Kõrge
22.03.2024 18:00 - 23:00 Laskeharjutus LT2, LT1 Keskmine
22.03.2024 18:00 - 23:00 Laskeharjutus LV2 Kõrge
22.03.2024 20:00 - 23:59 Taktikaharjutus LVL1 Kõrge
23.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus LVL1 Kõrge
23.03.2024 06:00 - 23:00 Taktikaharjutus P1, LA1, TA1, TA2, MSA1 Kõrge
23.03.2024 06:00 - 23:00 Laskeharjutus LT2, LT1 Keskmine
23.03.2024 06:00 - 23:00 Laskeharjutus LV2 Kõrge
24.03.2024 00:00 - 13:00 Taktikaharjutus LVL1 Kõrge
24.03.2024 06:00 - 18:00 Laskeharjutus LT1 Keskmine
24.03.2024 06:00 - 18:00 Laskeharjutus LV2 Kõrge
24.03.2024 06:00 - 18:00 Taktikaharjutus P1, LA1, TA1, TA2, MSA1 Kõrge
24.03.2024 06:01 - 18:00 Laskeharjutus LT2 Keskmine
25.03.2024 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus LVL1 Keskmine
25.03.2024 08:00 - 20:00 Laskeharjutus LT1, P1, LA1 Keskmine
26.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus LVL1 Keskmine
26.03.2024 08:00 - 20:00 Laskeharjutus LT1, P1, LA1 Keskmine
27.03.2024 00:00 - 20:00 Taktikaharjutus LVL1 Keskmine
27.03.2024 08:00 - 20:00 Laskeharjutus LT1, P1, LA1 Keskmine
27.03.2024 10:00 - 16:00 Laskeharjutus LT2 Keskmine
28.03.2024 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus LM Keskmine
28.03.2024 08:00 - 20:00 Laskeharjutus LT1, P1, LA1 Keskmine
Väljaõppeobjektide nimetuste lühendid leitavad harjutusväljade interaktiivsel kaardil.

Üldinfo

Klooga harjutusväli, pindalaga 989,9 ha, asub Harjumaal Lääne-Harju vallas. Suurem osa territooriumist (763 ha) paikneb Klooga alevikus. Harjutusväljast põhjas asub Tallinn-Paldiski elektriraudtee. Umbes 1-2 km kaugusele harjutusvälja territooriumist edela suunas jääb Langa küla ning loodest piirneb harjutusväli Põllkülaga. Asustustihedus lääne-lõuna suunas on suhteliselt hõre.

Harjutusväli piirneb Vasalemma jõega ning Klooga järve lääneosaga. Suurema osa territooriumist haarab Klooga raba. Ala on mitmekesise loodusega, hõlmates nii märgalasid ja veekogusid kui ka metsa. Vasalemma jõgi on Natura 2000 ala elustiku kaitse osas.

Harjutusvälja asukoha sobivuse detailsemaks selgitamiseks teostas AS Maves 2004. a sügisel sotsiaal-majandus-loodusliku ekspertiisi Võru, Paldiski ja Pärnu väeosade harjutusväljakute laienduste ja nende võimalike alternatiivide leidmine“.

Klooga harjutusväli on lähim harjutuskoht Paldiskis paiknevatele väeosadele – toetuse väejuhatuse logistikapataljonile ning vahipataljonile. Harjutusvälja kasutavad ka Kaitseliidu Harju ja Tallinna malev, Lennubaas Ämaris, staabi- ja sidepataljon, Merevägi ning Politsei- ja Piirivalveamet.

Klooga harjutusvälja territooriumil asus Eesti NSV perioodil 1008 ha + 366 ha suurune motoriseeritud laskurdiviisi linnak.

Klooga harjutusvälja piir on tähistatud valge- ja punasetriibuliseks värvitud piiripostide või puudega. Teedele ja radadele on paigaldatud statsionaarsed ning vajadusel ajutised tõkkepuud, mille juurde pannakse potentsiaalselt ohtliku tegevuse korral tõkestajad, kes tagavad inimeste mittesattumise ohualale. Harjutusväljale on paigaldatud lipumastid, kuhu üks tund enne ohtliku tegevuse algust heisatakse punased hoiatuslipud. Sellised märguanded on kasutusel laskeharjutuste, käsigranaadi viskeharjutuste, lõhke- ja demineerimistööde korral. Informatsiooni saamiseks harjutustest on harjutusvälja ümbrusesse paigaldatud infotahvlid. Tahvlitel on üleval harjutusvälja skeem koos tähtsamate objektidega (hooned, veekogud jne), harjutusvälja tähistamise ja sulgemise kord ning kasutamise graafik kuni kahe nädala osas, samuti harjutusvälja vastutava isiku kontaktandmed.

Klooga harjutusväli on asutatud Vabariigi Valitsuse 24. juuli, 2008 korraldusega nr 334 Kaitseväe Klooga harjutusvälja asutamine

 

 

Kontakt

Männiku harjutusvälja kasutusinfo

Kuupäev Harjutuse toimumisaeg Harjutuse tüüp Väljaõppeobjektid Müratase
26.02.2024 06:00 - 23:00 Laskeharjutus LP2 Keskmine
26.02.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LV Keskmine
26.02.2024 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus LA1, LA2, LA3, LA4, LA5, TA1, TA2, LA1, LA2, LA3, LA4, LA5 Keskmine
26.02.2024 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
27.02.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus LA1, LA2, LA3, LA4, LA5, TA1, TA2, LA1, LA2, LA3, LA4, LA5 Keskmine
27.02.2024 06:00 - 23:00 Laskeharjutus LP2 Keskmine
27.02.2024 08:00 - 22:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
27.02.2024 09:00 - 15:00 Laskeharjutus LV Keskmine
28.02.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus LA1, LA2, LA3, LA4, LA5, TA1, TA2, LA1, LA2, LA3, LA4, LA5 Keskmine
28.02.2024 06:00 - 23:00 Laskeharjutus LP2 Keskmine
28.02.2024 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
28.02.2024 09:00 - 15:00 Laskeharjutus LV Keskmine
29.02.2024 00:00 - 12:00 Taktikaharjutus TA1, TA2 Keskmine
29.02.2024 00:00 - 14:00 Taktikaharjutus LA1, LA2, LA3, LA4, LA5 Keskmine
29.02.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus LA1, LA2, LA3, LA4, LA5 Keskmine
29.02.2024 06:00 - 23:00 Laskeharjutus LP2 Keskmine
29.02.2024 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LP1, LV Keskmine
01.03.2024 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus LA1, LA2, LA3, LA4, LA5 Keskmine
01.03.2024 06:00 - 23:00 Laskeharjutus LP2 Keskmine
02.03.2024 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
02.03.2024 10:00 - 23:59 Taktikaharjutus LA3, LA4 Kõrge
03.03.2024 00:00 - 15:00 Taktikaharjutus LA3, LA4 Kõrge
03.03.2024 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus TA1, TA2 Madal
03.03.2024 09:00 - 16:00 Taktikaharjutus LA1, LA2 Kõrge
04.03.2024 06:00 - 23:00 Laskeharjutus LP2 Keskmine
04.03.2024 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus LA1 Keskmine
04.03.2024 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus TA1, TA2, LA5, LA4, LA3, LA2 Kõrge
04.03.2024 09:00 - 15:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
05.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus LA1 Keskmine
05.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TA1, TA2, LA5, LA4, LA3, LA2 Kõrge
05.03.2024 06:00 - 23:00 Laskeharjutus LP2 Keskmine
05.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LV Keskmine
06.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus LA1 Keskmine
06.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TA1, TA2, LA5, LA4, LA3, LA2 Kõrge
06.03.2024 06:00 - 23:00 Laskeharjutus LP2 Keskmine
06.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LV Keskmine
06.03.2024 09:00 - 15:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
07.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TA1, TA2, LA5, LA4, LA3, LA2 Kõrge
07.03.2024 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus LA1 Keskmine
07.03.2024 06:00 - 23:00 Laskeharjutus LP2 Keskmine
07.03.2024 09:00 - 13:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
07.03.2024 09:00 - 15:30 Laskeharjutus LV Keskmine
08.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TA1, TA2, LA5 Kõrge
08.03.2024 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus LA4, LA3, LA2 Kõrge
08.03.2024 06:00 - 23:00 Laskeharjutus LP2 Keskmine
08.03.2024 09:00 - 12:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
08.03.2024 09:45 - 14:00 Laskeharjutus LV Keskmine
09.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TA1, TA2, LA5 Kõrge
09.03.2024 08:00 - 18:00 Taktikaharjutus LA1, LA2, LA3, LA4 Keskmine
09.03.2024 08:00 - 18:00 Laskeharjutus LP1 Kõrge
09.03.2024 08:00 - 20:00 Laskeharjutus LV Keskmine
10.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TA1, TA2 Kõrge
10.03.2024 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus LA5 Kõrge
10.03.2024 08:00 - 18:00 Laskeharjutus LV Keskmine
10.03.2024 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus LA4, LA3, LA2, LA1 Kõrge
10.03.2024 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
11.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TA2, TA1 Kõrge
11.03.2024 06:00 - 23:00 Laskeharjutus LP2 Keskmine
11.03.2024 08:00 - 21:00 Laskeharjutus LV Keskmine
11.03.2024 10:00 - 17:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
12.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TA2, TA1 Kõrge
12.03.2024 06:00 - 23:00 Laskeharjutus LP2 Keskmine
12.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LV Keskmine
12.03.2024 11:00 - 16:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
13.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TA2, TA1 Kõrge
13.03.2024 06:00 - 23:00 Laskeharjutus LP2 Keskmine
13.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LV Keskmine
13.03.2024 09:30 - 15:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
14.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TA2, TA1 Kõrge
14.03.2024 06:00 - 23:00 Laskeharjutus LP2 Keskmine
14.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LV Keskmine
14.03.2024 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
15.03.2024 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus TA1, TA2 Kõrge
15.03.2024 06:00 - 23:00 Laskeharjutus LP2 Keskmine
16.03.2024 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus TA1, TA2, LA4, LA5 Kõrge
16.03.2024 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus LA1, LA2, LA3 Kõrge
16.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
16.03.2024 09:00 - 17:30 Laskeharjutus LV Keskmine
17.03.2024 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus LA4, LA5, TA1, TA2 Kõrge
17.03.2024 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus LV, LA1, LA2, LA3, LA4, LA5 Keskmine
17.03.2024 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
18.03.2024 06:00 - 23:00 Laskeharjutus LP2 Keskmine
18.03.2024 09:30 - 15:30 Laskeharjutus LV, LP1 Keskmine
19.03.2024 06:00 - 23:00 Laskeharjutus LP2 Keskmine
19.03.2024 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LV Keskmine
20.03.2024 06:00 - 23:00 Laskeharjutus LP2 Keskmine
20.03.2024 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LV Keskmine
20.03.2024 09:00 - 15:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
21.03.2024 06:00 - 23:00 Laskeharjutus LP2 Keskmine
21.03.2024 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LV Keskmine
22.03.2024 06:00 - 23:00 Laskeharjutus LP2 Keskmine
22.03.2024 09:00 - 13:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
22.03.2024 12:00 - 23:00 Laskeharjutus LV Keskmine
23.03.2024 06:00 - 23:00 Laskeharjutus LV Keskmine
23.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
23.03.2024 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus LA1, LA2, LA3, LA4, LA5 Keskmine
23.03.2024 10:00 - 17:00 Taktikaharjutus TA1, TA2 Madal
24.03.2024 00:00 - 18:00 Taktikaharjutus LA1, LA2, LA3, LA4, LA5 Keskmine
24.03.2024 06:00 - 18:00 Laskeharjutus LV Keskmine
24.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
25.03.2024 06:00 - 23:00 Laskeharjutus LP2 Keskmine
25.03.2024 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LP1, LP1, LA3, TA1, TA2, TA 1, LP2, LV Keskmine
26.03.2024 06:00 - 23:00 Laskeharjutus LP2 Keskmine
26.03.2024 08:00 - 21:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
26.03.2024 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus LA1, LA2, LA3, LA4, LA5 Kõrge
26.03.2024 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LV Keskmine
27.03.2024 00:00 - 20:00 Taktikaharjutus LA1, LA2, LA3, LA4, LA5 Kõrge
27.03.2024 06:00 - 23:00 Laskeharjutus LP2 Keskmine
27.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
27.03.2024 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LV Keskmine
28.03.2024 06:00 - 23:00 Laskeharjutus LP2 Keskmine
28.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
28.03.2024 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LV Keskmine
29.03.2024 06:00 - 23:00 Laskeharjutus LP2 Keskmine
30.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
30.03.2024 08:00 - 19:00 Taktikaharjutus LA1, LA2, LA3, LA4 Keskmine
30.03.2024 08:00 - 21:50 Laskeharjutus LV Keskmine
30.03.2024 18:00 - 23:00 Laskeharjutus LV Keskmine
31.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LV, LP1 Keskmine
31.03.2024 13:00 - 17:00 Laskeharjutus LV Kõrge
Väljaõppeobjektide nimetuste lühendid leitavad harjutusväljade interaktiivsel kaardil.

Üldinfo

Männiku harjutusväli on 1246 ha suur ning on lähim Tallinnale asuv harjutusväli. Suurem osa harjutusväljast (ligi 1000 ha) paikneb Saku vallas Männiku külas.  Maatüki läänepiiril asuv 8,7 ha suurune ala asub Luige külas ning kinnistu edelapiiril asuv 22 ha suurune ala jääb Tammemäe küla territooriumile. Teisel pool Tallinn-Saku maanteed asub 120,1 ha suurune ala, mida kasutatakse taktikaliseks väljaõppeks.

Männiku harjutusvälja territooriumile jäävad ainsad Tallinna linna vahetus läheduses asuvad aktiivsed liivavarud.

Männiku harjutusväli on lähim harjutuskoht Tallinnas paiknevatele Kaitseväe ja Kaitseliidu üksustele, samuti kasutab harjutusvälja Politsei- ja Piirivalveamet.

Männiku harjutusvälja piir on tähistatud valge- ja punasetriibuliseks värvitud piiripostide või puudega. Teedele ja radadele on paigaldatud statsionaarsed ning vajadusel ajutised tõkkepuud, mille juurde pannakse ohtliku tegevuse korral tõkestajad, kes takistavad inimeste pääsu ohualale. Harjutusväljale on paigaldatud lipumastid, kuhu üks tund enne ohtliku tegevuse algust heisatakse punased hoiatuslipud. Sellised märguanded on kasutusel laskeharjutuste, käsigranaadi viskeharjutuste, lõhke- ja demineerimistööde korral. Informatsiooni saamiseks harjutustest on harjutusvälja ümbrusesse paigaldatud infotahvlid. Tahvlitel on üleval harjutusvälja tähistamise ja sulgemise kord ning kasutamise graafik kuni kahe nädala osas, samuti harjutusvälja vastutava isiku kontaktandmed.

Männiku harjutusväli on mitmete kaitse all olevate liikide leiukohaks. Need liigid on Eestis väga haruldased, ohustatud või juba hävimisohus. Kaitsealustele liikidele luuakse püsielupaigad eesmärgiga tagada liikide soodne seisund nende elupaikade kaitse kaudu. Seejuures tuleb silmas pidada, et kaitsealuse loomaliigi isendit ei tohi püüda ega tahtlikult häirida paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise ning rände ajal.

Püsielupaikades kehtivad liikide kaitseks erinevad piirangud. Näiteks on Männiku harjutusvälja liivastel aladel keelatud:

 • maastikusõidukiga sõitmine läbi liivaaladel asuvate madalaveeliste lompide (kuni 50cm sügavused);
 • mootorsõidukiga sõitmine veekogude kallastel väljaspool selleks määratud teid ning sellega pinnase kahjustamine.

Et hoida nii kaitsealuseid liike kui ka ümbritsevat looduskeskkonda, on keelatud Männiku rabade ja soode aladel:

 • sõita maastikusõidukiga väljaspool selleks määratud teid;
 • inimestel viibida väljaspool raba tee ja -matkaradu 15. märtsist 31. augustini.

Männiku harjutusvälja ja linnaku metsateedel on mootorsõidukitega sõitmine lubatud ainult territooriumi valdaja kirjalikul loal.

Männiku harjutusväli on asutatud Vabariigi Valitsuse 11.09.2008 korraldusega nr 394 Kaitseväe Männiku harjutusvälja asutamine

Kontakt

Nursipalu harjutusvälja kasutusinfo

Kuupäev Harjutuse toimumisaeg Harjutuse tüüp Väljaõppeobjektid Müratase
26.02.2024 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus LVA Keskmine
26.02.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus N200, N300, TA T, TA7, NLV, KLV, K300 P, K300 V Keskmine
26.02.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus N100, N200, N300, KG, LA, PLV, PL, TA T, V500, TA7, TA9, NLV, TA L Kõrge
27.02.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus N100, N200, N300, KG, LA, PLV, PL, V500, NLV, KLV, TA L, K300 P, K300 V Keskmine
27.02.2024 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus LVA Keskmine
28.02.2024 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus LVA Keskmine
28.02.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus N100, N200, N300, KG, LA, PLV, PL, V500, TA8, NLV, KLV, K300 P, K300 V Kõrge
29.02.2024 08:00 - 20:00 Laskeharjutus V500, V500, V200 Keskmine
29.02.2024 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus LVA Keskmine
29.02.2024 08:00 - 12:00 Laskeharjutus N200, N300, NLV Keskmine
29.02.2024 09:00 - 17:00 Lõhkeharjutus KG, LA, PLV Kõrge
29.02.2024 12:00 - 17:00 Laskeharjutus N200, N300, TA T, TA7, NLV, KLV, K300 P, K300 V Keskmine
01.03.2024 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Müra puudub
01.03.2024 16:20 - 23:59 Taktikaharjutus TL Müra puudub
02.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL, TL Müra puudub
02.03.2024 08:00 - 17:59 Taktikaharjutus N100, N200, N300, LA, NLV, LVA, TA7, TA8, TA9, MSR Keskmine
02.03.2024 18:00 - 22:00 Taktikaharjutus LVA, TA7, TA8, TA9, MSR, N100, N200, N300, LA, NLV Madal
03.03.2024 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus TL, TL Müra puudub
03.03.2024 08:00 - 14:00 Taktikaharjutus N100, N200, N300, LA, NLV Madal
03.03.2024 08:00 - 15:00 Taktikaharjutus LVA, TA7, TA8, TA9, MSR Madal
04.03.2024 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Müra puudub
04.03.2024 08:00 - 21:00 Taktikaharjutus N100, N200, N300, KG, LA, PLV, PL, TA T, V500, TA7, TA8, TA9, NLV, KLV, TA L, TA V, MSR, K300 P, K300 V Keskmine
04.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LA, PLV, NLV, KLV, TA L, TA T, NLV, KLV, K300 V, NLV, KLV, K300 P Keskmine
04.03.2024 09:00 - 23:59 Taktikaharjutus LVA Madal
05.03.2024 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus LVA Madal
05.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Müra puudub
05.03.2024 08:00 - 21:00 Taktikaharjutus N100, N200, N300, KG, LA, PLV, PL, TA T, V500, TA7, TA8, TA9, NLV, KLV, TA L, TA V, MSR, K300 P, K300 V Keskmine
05.03.2024 11:00 - 17:00 Taktikaharjutus NLV, KLV Madal
06.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Müra puudub
06.03.2024 08:00 - 21:00 Taktikaharjutus N100, N200, N300, KG, LA, PLV, PL, TA T, V500, TA7, TA8, TA9, NLV, KLV, TA L, TA V, MSR, K300 P, K300 V Keskmine
06.03.2024 08:00 - 18:00 Laskeharjutus N200, N300, NLV Kõrge
06.03.2024 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus N100, N300, KG, LA, PL, NLV Müra puudub
06.03.2024 08:30 - 17:00 Taktikaharjutus LVA Keskmine
07.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Müra puudub
07.03.2024 08:00 - 21:00 Taktikaharjutus N100, N200, N300, KG, LA, PLV, PL, TA T, V500, TA7, TA8, TA9, NLV, KLV, TA L, TA V, MSR, K300 P, K300 V Keskmine
07.03.2024 08:30 - 17:00 Taktikaharjutus LVA Keskmine
07.03.2024 10:00 - 18:00 Laskeharjutus V500, NLV, KLV, K300 P, K300 V, V200, N200, N300, NLV, KLV Keskmine
08.03.2024 00:00 - 07:45 Taktikaharjutus TL Müra puudub
08.03.2024 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Müra puudub
08.03.2024 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus N100, N200, N300, KG, LVA, LA, PLV, PL, TA T, V500, TA7, TA8, TA9, NLV, KLV, TA L, TA V, MSR, K300 P, K300 V Keskmine
08.03.2024 08:00 - 15:00 Taktikaharjutus N100, N200, N300, LA, NLV, KLV Müra puudub
08.03.2024 09:00 - 15:00 Laskeharjutus TA T, NLV, KLV, K300 P, K300 V Keskmine
09.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Müra puudub
09.03.2024 08:00 - 18:00 Laskeharjutus N200, NLV, KLV, N300, NLV Keskmine
09.03.2024 08:00 - 17:59 Laskeharjutus V200 Keskmine
09.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus KG, LA, PLV, NLV, N100, PLV, NLV, V500, NLV, KLV, K300 P, TA T, NLV, KLV, K300 V Keskmine
10.03.2024 00:00 - 08:00 Taktikaharjutus TL Müra puudub
10.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus V500, N300, NLV, N200, NLV, KLV Keskmine
11.03.2024 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Müra puudub
11.03.2024 08:00 - 21:00 Laskeharjutus N100, N200, N300, KG, LA, PLV, NLV, KLV, K300 P, K300 V Keskmine
11.03.2024 08:00 - 21:00 Taktikaharjutus LVA, TA8, TA9 Keskmine
11.03.2024 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus TA9, MSR Madal
12.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Müra puudub
12.03.2024 08:00 - 11:00 Laskeharjutus KG, LA, PLV Keskmine
12.03.2024 08:00 - 13:00 Laskeharjutus N200, N300, PLV, NLV, KLV Keskmine
12.03.2024 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus TA9, MSR Madal
12.03.2024 08:00 - 21:00 Taktikaharjutus LVA, TA8, TA9 Keskmine
12.03.2024 11:00 - 12:00 Laskeharjutus KG, LA, PLV Kõrge
12.03.2024 13:00 - 17:00 Laskeharjutus N200, N300, NLV Kõrge
12.03.2024 17:00 - 21:00 Laskeharjutus N200, NLV, KLV Keskmine
13.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Müra puudub
13.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus N100, N200, N300, KG, LA, PLV, PL, V500, NLV, KLV, K300 P, K300 V Keskmine
13.03.2024 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus TA9, MSR Madal
13.03.2024 08:00 - 21:00 Taktikaharjutus LVA, TA8, TA9 Keskmine
13.03.2024 17:00 - 21:00 Laskeharjutus N200, NLV, KLV Keskmine
14.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Müra puudub
14.03.2024 08:00 - 21:00 Taktikaharjutus LVA, TA8, TA9 Keskmine
14.03.2024 08:00 - 21:00 Laskeharjutus N100, N200, N300, KG, LA, PLV, NLV, V500, V200 Keskmine
14.03.2024 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus TA9, MSR Madal
14.03.2024 17:00 - 21:00 Laskeharjutus N200, NLV, KLV Keskmine
15.03.2024 00:00 - 08:00 Taktikaharjutus TL Müra puudub
15.03.2024 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Müra puudub
15.03.2024 08:00 - 21:00 Laskeharjutus NLV, KLV, K300 P, K300 V, V500, V200 Keskmine
15.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus N300, NLV, KLV, N100, N300, KG, LA, PLV, NLV, KLV, N100, N300, PLV, NLV, KLV Keskmine
15.03.2024 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus LVA, TA8, TA9 Keskmine
16.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Müra puudub
16.03.2024 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus NLV Madal
16.03.2024 08:00 - 18:00 Laskeharjutus N200, N300, NLV, KLV, TA L, N100, LA, PLV, NLV, KLV Keskmine
17.03.2024 00:00 - 14:00 Taktikaharjutus NLV Madal
17.03.2024 00:00 - 15:00 Taktikaharjutus TL Müra puudub
18.03.2024 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Müra puudub
18.03.2024 08:00 - 19:00 Laskeharjutus N100, N200, N300, KG, LA, PLV, PL, TA7, NLV, KLV, K300 P, K300 V Kõrge
18.03.2024 11:00 - 21:00 Taktikaharjutus LVA, TA8, TA9 Keskmine
18.03.2024 19:00 - 21:00 Laskeharjutus N100, N200, N300, KG, LA, PLV, PL, TA7, NLV, KLV Keskmine
19.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Müra puudub
19.03.2024 08:00 - 21:00 Taktikaharjutus LVA, TA8, TA9 Keskmine
19.03.2024 08:00 - 19:00 Laskeharjutus N100, N200, N300, KG, LA, PLV, PL, TA7, NLV, KLV, K300 P, K300 V Kõrge
19.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus N200, N300, V500, NLV Keskmine
19.03.2024 19:00 - 21:00 Laskeharjutus N100, N200, N300, KG, LA, PLV, PL, TA7, NLV, KLV Keskmine
20.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Müra puudub
20.03.2024 08:00 - 21:00 Taktikaharjutus LVA, TA8, TA9 Keskmine
20.03.2024 08:00 - 19:00 Laskeharjutus N100, N200, N300, KG, LA, PLV, PL, TA7, NLV, KLV, K300 P, K300 V Kõrge
20.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus V200, V500, NLV Keskmine
20.03.2024 19:00 - 21:00 Laskeharjutus N100, N200, N300, KG, LA, PLV, PL, TA7, NLV, KLV Keskmine
21.03.2024 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus TL Müra puudub
21.03.2024 08:00 - 21:00 Taktikaharjutus LVA, TA8, TA9 Keskmine
21.03.2024 08:00 - 19:00 Laskeharjutus N100, N200, N300, KG, LA, PLV, PL, TA7, NLV, KLV, K300 P, K300 V Kõrge
21.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus TA T, NLV, KLV, K300 V, NLV, KLV, K300 P, N200, N300, V500, NLV Keskmine
21.03.2024 19:00 - 21:00 Laskeharjutus N100, N200, N300, KG, LA, PLV, PL, TA7, NLV, KLV Keskmine
22.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus V500 Keskmine
22.03.2024 08:00 - 19:00 Laskeharjutus N100, N200, N300, KG, LA, PLV, PL, TA7, NLV, KLV, K300 P, K300 V Kõrge
22.03.2024 19:00 - 23:59 Taktikaharjutus TA T, TA7, TA L, TA V Madal
22.03.2024 19:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Müra puudub
22.03.2024 19:00 - 21:00 Laskeharjutus N100, N200, N300, KG, LA, PLV, PL, TA7, NLV, KLV Keskmine
23.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Müra puudub
23.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TA T, TA7, TA L, TA V Madal
23.03.2024 08:00 - 18:00 Laskeharjutus N100, N200, N300, KG, LA, PLV, PL, TA7, NLV, KLV, K300 P, K300 V Kõrge
24.03.2024 00:00 - 15:00 Taktikaharjutus TL Müra puudub
24.03.2024 00:00 - 15:00 Taktikaharjutus TA T, TA7, TA L, TA V Madal
25.03.2024 08:00 - 19:00 Laskeharjutus KLV, K300 V, N200, N300, NLV Keskmine
25.03.2024 08:00 - 19:00 Lõhkeharjutus KG, LA, PLV Keskmine
25.03.2024 08:00 - 19:00 Laskeharjutus N200, N300, NLV, KLV, K300 P, K300 V Kõrge
26.03.2024 08:00 - 19:00 Laskeharjutus N100, LA, PLV, KLV, K300 P, K300 V Kõrge
27.03.2024 08:00 - 19:00 Laskeharjutus KLV, K300 P, K300 V, N100, LA, PLV Kõrge
27.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus V200 Keskmine
28.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus V200 Keskmine
28.03.2024 08:00 - 19:00 Laskeharjutus N200, N300, NLV Kõrge
29.03.2024 16:20 - 23:59 Taktikaharjutus TL Müra puudub
30.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Müra puudub
31.03.2024 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus TL Müra puudub
Väljaõppeobjektide nimetuste lühendid leitavad kaardilt  Nursipalu HV üldplaan | 1 MB | pdf

Üldinfo

Vabariigi Valitsus otsustas 20.10.2023 korraldusega nr 266 „Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja laiendamine planeerimisseadust kohaldamata, keskkonnamõju hindamata jätmine ja Natura asjakohase hindamise algatamine“ laiendada Nursipalu harjutusvälja. Laiendatud Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja asukoht on Võru maakonnas Rõuge valla, Võru valla ja Antsla valla territooriumil ja ala kogupindalaga 9897,81 ha ja välispiiri pikkusega 51 072,67 m on esitatud korralduse lisas. Lähemalt harjutusvälja laiendamisest Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse lehel.

Nursipalu harjutusväli on asutatud Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2008. a korraldusega nr 79 Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja asutamine ja riigivara tasuta üleandmine.

Kasutuses olev harjutusvälja osa, pindalaga  3134 ha, paikneb Võru maakonnas Rõuge ja Võru vallas, Võru linnast umbes 12 km kaugusel lääne suunas. Territooriumi lõunapoolne osa, umbes 2/3 kogu alast, paikneb Rõuge vallas. Looduslikult haarab suurema osa alast enda alla Keretü soo, põhiosa paikneb Sõmerpalu-Nursi  teest lääne pool.

Käsitletava ala kirdeosas, paiknevad Kaarnajärv ja Varesjärv. Objekti läänepiiril voolab Mustjõgi, osaliselt on idapiiriks Rõuge jõgi. Väheses ulatuses (5,8 ha) jääb ala sisse idapiiril olev ja üle Rõuge oja ulatuv Timmase looduskaitseala (ka Natura 2000 ala). Harjutusvälja ala paikneb rohelise võrgustiku tuumalal.

Nursipalu harjutusvälja senised peamised kasutajad on 2.jalaväebrigaad (sh Kuperjanovi jalaväepataljon) ja Kaitseväe Akadeemia ning Lõuna-Eestis paiknevad Kaitseliidu malevad.

Nursipalu harjutusväli asub alal, kus asus Nõukogude armee Nursi baasi Visnevski sõjaväemetskond – raketibaas, dessantväe polügoon – kokku 3703 ha.

Nursipalu harjutusvälja piir on tähistatud valge- ja punasetriibuliseks värvitud piiripostide või puudega. Teedele ja radadele on paigaldatud statsionaarsed ning vajadusel ajutised tõkkepuud, mille juurde pannakse potentsiaalselt ohtliku tegevuse korral tõkestajad, kes tagavad inimeste mittesattumise ohualale. Harjutusväljale on paigaldatud lipumastid, kuhu üks tund enne ohtliku tegevuse algust heisatakse punased hoiatuslipud. Sellised märguanded on kasutusel laskeharjutuste, käsigranaadi viskeharjutuste, lõhke- ja demineerimistööde korral. Informatsiooni saamiseks harjutustest on harjutusvälja ümbrusesse paigaldatud infotahvlid. Tahvlitel on üleval harjutusvälja skeem koos tähtsamate objektidega (hooned, veekogud jne), harjutusvälja tähistamise ja sulgemise kord ning kasutamise graafik kuni kahe nädala osas, samuti harjutusvälja vastutava isiku kontaktandmed.

 

Kasutajale

Väljaõppe planeerimisel harjutusväljal, palume järgida Nursipalu harjutusvälja kasutuseeskirja, mis sätestab järgmist: tegevusi, millega kaasnev müra ületab õigusaktidega kehtestatud päevase olmemüra normi, võib teha tööpäeviti ajavahemikus kella 08:00–21:00 ja laupäeviti ajavahemikus 08:00-18:00 Pühapäeviti ja riiklikel pühadel analoogseid tegevusi teha ei tohi. Erandina ei kehti see nõue avariide ja õnnetuste likvideerimisel.

Väljaspool eelpool nimetatud aegasid, tuleb tegevused kooskõlastada Rõuge Vallavalitsusega ja vastav kooskõlastus edastada Nursipalu harjutusvälja vastutava e-posti aadressile [email protected]

 

Nursipalu harjutusvälja laiendamine

Venemaa kallaletung Ukrainale, Eesti kaitsevõime suurendamine ja NATO idatiiva kaitse tugevdamine tingib vajaduse kaitseväe harjutusvõimaluste laiendamiseks ja täiendavate liitlaste vastuvõtuks. Nursipalu laiendamine on vajalik Eesti iseseisvuse ja julgeoleku tagamiseks.

Harjutamisvõimaluste laiendamiseks oli vajalik leida sobiv koht Lõuna-Eestis, sest Põhja-Eestis on väljaõppe võimalused ammendumas ja täiendavaid võimalusi on vaja just 2. jalaväebrigaadi jaoks. Nursipalu harjutusvälja laiendamine on eelkõige olemasoleva taristu paiknemist ja maaomandit arvestades ainuke realistlik lahendus. See laiendus suurendab kogu Eesti julgeolekut.

Vabariigi Valitsus otsustas 20.10.2023 korraldusega nr 266 „Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja laiendamine planeerimisseadust kohaldamata, keskkonnamõju hindamata jätmine ja Natura asjakohase hindamise algatamine“ laiendada Nursipalu harjutusvälja. Laiendatud Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja asukoht on Võru maakonnas Rõuge valla, Võru valla ja Antsla valla territooriumil ja ala kogupindalaga 9897,81 ha ja välispiiri pikkusega 51 072,67 m on esitatud korralduse lisas. Ühtlasi algatati Natura asjakohane hindamine korralduse punktis 3.2.1.1 toodud mahus ja viisil II etapi tegevuste suhtes ning korralduse alusel hinnatakse ka looduskeskkonnale avalduvad mõjud vastavalt korralduse punktis 3.2.2 nimetatule ja selgitatakse keskkonnameetmed, mis tagavad tegevuse vastavuse õigusaktides sätestatule. 

Kaitseministeeriumi valitsemisala töötab selle nimel, et võimalikult palju leevendada laiendusega kaasnevat mõju kohalikele elanikele ja keskkonnale. Seda arvestades oleme teinud juba märkimisväärselt mööndusi riigikaitseliste vajaduste arvelt.

Nii arendustegevuste elluviimisel, lahenduste leidmisel kui ka harjutusväljade kasutamisel teeme koostööd nii kohalike kogukondade kui ka keskkonnaametiga. Maade omandamine toimub kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse alusel ning kokkuleppel maaomanikuga saab toimuda kas müügitehing või maade vahetamine.

Saame kohalike inimeste murest täielikult aru. Eesti riik on teile väga tänulik. Leiame huvialasse jäävate maaomanikega individuaalse lahenduse.

Nursipalu harjutusvälja laiendamise kaardirakendus

Lähemalt harjutusvälja laiendamisest Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse lehel.

Maaomanikel palume kontaktandmete täpsustamiseks ning küsimustega pöörduda [email protected]

Kontakt

Sirgala harjutusvälja kasutusinfo

Kuupäev Harjutuse toimumisaeg Harjutuse tüüp Väljaõppeobjektid Müratase
26.02.2024 08:00 - 23:59 Laskeharjutus SP2, PLV, SP3, SP1, KTL1, SP5, P.5, SL5, KG.1, MA.3, SMA/UXO, LK3, T6, SP4, TA.1, TA.2, TA.4, TA.3 Keskmine
27.02.2024 00:00 - 23:59 Laskeharjutus SP2, PLV, SP3, SP1, KTL1, SP5, P.5, SL5, KG.1, MA.3, SMA/UXO, LK3, T6, SP4, TA.1, TA.2, TA.4, TA.3 Keskmine
28.02.2024 00:00 - 23:59 Laskeharjutus SP2, PLV, SP3, SP1, KTL1, SP5, P.5, SL5, KG.1, MA.3, SMA/UXO, LK3, T6, SP4, TA.1, TA.2, TA.4, TA.3 Keskmine
29.02.2024 00:00 - 23:59 Laskeharjutus SP2, PLV, SP3, SP1, KTL1, SP5, P.5, SL5, KG.1, MA.3, SMA/UXO, LK3, T6, SP4, TA.1, TA.2, TA.4, TA.3 Keskmine
01.03.2024 00:00 - 17:00 Laskeharjutus SP2, PLV, SP3, SP1, KTL1, SP5, P.5, SL5, KG.1, MA.3, SMA/UXO, LK3, T6, SP4, TA.1, TA.2, TA.4, TA.3 Keskmine
02.03.2024 08:00 - 23:59 Laskeharjutus PLV, SL5, KG.1, SMA/UXO, PLV, SMA/UXO, LK3, TA.2, SP5, P.5, SMA/UXO, T6, TA.4, TA.3, SP3, SMA/UXO, SP4, TA.2, TA.3 Keskmine
03.03.2024 00:00 - 17:00 Laskeharjutus PLV, SL5, KG.1, SMA/UXO, PLV, SMA/UXO, LK3, TA.2, SP5, P.5, SMA/UXO, T6, TA.4, TA.3, SP3, SMA/UXO, SP4, TA.2, TA.3 Keskmine
05.03.2024 08:00 - 23:59 Laskeharjutus SMA/UXO, LK3, TA.2, PLV, PLV, P.5, SMA/UXO, LK3, TA.2, TA.4, SP2, SP3, SMA/UXO, SP4, TA.2, TA.3, SP5, PLV, SP3 Keskmine
05.03.2024 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus TA.2, MA.3 Madal
06.03.2024 00:00 - 17:00 Laskeharjutus SMA/UXO, LK3, TA.2, PLV, PLV, P.5, SMA/UXO, LK3, TA.2, TA.4, SP2, SP3, SMA/UXO, SP4, TA.2, TA.3, SP5, PLV, SP3 Keskmine
06.03.2024 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus TA.2, MA.3 Madal
08.03.2024 08:00 - 23:59 Laskeharjutus SP3, SMA/UXO, SP4, TA.2, TA.3 Keskmine
08.03.2024 17:00 - 23:59 Laskeharjutus PLV, SP5, P.5, SMA/UXO, TA.2, TA.4, TA.3 Keskmine
08.03.2024 19:00 - 23:59 Laskeharjutus SP5, P.5, SMA/UXO, T6, TA.4, TA.3 Keskmine
09.03.2024 00:00 - 23:59 Laskeharjutus PLV, SP5, P.5, SMA/UXO, TA.2, TA.4, TA.3, SP5, P.5, SMA/UXO, T6, TA.4, TA.3, SP3, SMA/UXO, SP4, TA.2, TA.3 Keskmine
10.03.2024 00:00 - 17:00 Laskeharjutus SP3, SMA/UXO, SP4, TA.2, TA.3, SP5, P.5, SMA/UXO, T6, TA.4, TA.3, PLV, SP5, P.5, SMA/UXO, TA.2, TA.4, TA.3 Keskmine
11.03.2024 12:00 - 23:59 Laskeharjutus SMA/UXO, TA.4, TA.3, 7, PLV/12, SP5, P.5, SL5, SMA/UXO, T6, TA.4, TA.3, PLV, KTL1, SMA/UXO, LK3, TA.1, TA.2, SP3, SP5, P.5, SMA/UXO, T6, SP4, TA.2, TA.4, TA.3, SP1, KTL1, TA.1, TA.2, SP3, SMA/UXO, SP4, TA.2, TA.3 Keskmine
11.03.2024 12:00 - 23:59 Taktikaharjutus TLS Madal
12.03.2024 00:00 - 23:59 Laskeharjutus SMA/UXO, TA.4, TA.3, 7, PLV/12, SP5, P.5, SL5, SMA/UXO, T6, TA.4, TA.3, PLV, KTL1, SMA/UXO, LK3, TA.1, TA.2, SP3, SP5, P.5, SMA/UXO, T6, SP4, TA.2, TA.4, TA.3, SP1, KTL1, TA.1, TA.2, SP3, SMA/UXO, SP4, TA.2, TA.3 Keskmine
12.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TLS Madal
12.03.2024 08:00 - 23:59 Lõhkeharjutus P.5 Kõrge
13.03.2024 00:00 - 23:59 Laskeharjutus SMA/UXO, TA.4, TA.3, 7, PLV/12, SP5, P.5, SL5, SMA/UXO, T6, TA.4, TA.3, PLV, KTL1, SMA/UXO, LK3, TA.1, TA.2, SP3, SP5, P.5, SMA/UXO, T6, SP4, TA.2, TA.4, TA.3, SP1, KTL1, TA.1, TA.2, SP3, SMA/UXO, SP4, TA.2, TA.3 Keskmine
13.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TLS Madal
13.03.2024 00:00 - 17:00 Lõhkeharjutus P.5 Kõrge
14.03.2024 00:00 - 17:00 Laskeharjutus SMA/UXO, TA.4, TA.3, 7, PLV/12, SP5, P.5, SL5, SMA/UXO, T6, TA.4, TA.3, PLV, KTL1, SMA/UXO, LK3, TA.1, TA.2, SP3, SP5, P.5, SMA/UXO, T6, SP4, TA.2, TA.4, TA.3, SP1, KTL1, TA.1, TA.2, SP3, SMA/UXO, SP4, TA.2, TA.3 Keskmine
14.03.2024 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus TLS Madal
15.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus PLV, SP3, SMA/UXO, TA.2, TA.3 Keskmine
15.03.2024 15:00 - 23:59 Laskeharjutus SL5 Keskmine
16.03.2024 00:00 - 23:59 Laskeharjutus SL5 Keskmine
16.03.2024 08:00 - 23:59 Laskeharjutus PLV Keskmine
17.03.2024 00:00 - 16:00 Laskeharjutus SL5 Keskmine
17.03.2024 00:00 - 17:00 Laskeharjutus PLV Keskmine
26.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus SP2, SP3, SMA/UXO, SP4, TA.2, TA.3, SP5, P.5, SMA/UXO, T6, TA.4, TA.3 Keskmine
Väljaõppeobjektide nimetuste lühendid leitavad harjutusväljade interaktiivsel kaardil.

Üldinfo

Vabariigi Valitsus otsustas 21.12.2023 korraldusega nr 301 „Kaitseväe Sirgala harjutusvälja laiendamine“ laiendada Sirgala harjutusvälja pindala 4968,7 ha võrra ja välispiiri 20 082,66 m võrra. Laiendatud Kaitseväe Sirgala harjutusvälja asukoht on Ida-Viru maakonnas Narva-Jõesuu linna, Alutaguse valla ja Toila valla territooriumil ja ala kogupindalaga 7758,7 ha ja välispiiri pikkusega 41 582,66 m on esitatud korralduse lisas. Lähemalt harjutusvälja laiendamisest Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse lehel.

Sirgala harjutusväli on asutatud Vabariigi Valitsuse 12. juuni 2008. a korraldusega nr 272 Kaitseväe Sirgala harjutusvälja asutamine ja riigivara tasuta üleandmine.

Kasutuses olev Sirgala harjutusvälja osa, pindalaga 2834 ha, asub Ida–Virumaal Narva-Jõesuu linnas Mustanina külas.

Tegemist on kaevandamise lõppedes metsastatud maa-alaga. Sirgala harjutusvälja maastik pakub võimalusi, mis on Eestis unikaalsed. Ulatuslik kõrvalistele isikutele suletud tööstusmaastik eemalasetsevana inimasustusest võimaldab riigikaitselise õppe läbiviimiseks tingimusi ja võimalusi mida ei leidu mujal Eestis.

Harjutusvälja kasutavad põhiliselt Jõhvis paiknevad kaitseväe üksused, erinevad Kaitseliidu malevad, Scoutspataljon ja Kaitseväe Akadeemia, vähemal määral kasutavad harjutusvälja teised Kaitseväe ja Kaitseliidu üksused.

Sirgala harjutusvälja piir on tähistatud valge- ja punasetriibuliseks värvitud piiripostide või puudega. Teedele ja radadele on paigaldatud statsionaarsed ning vajadusel ajutised tõkkepuud, mille juurde pannakse potentsiaalselt ohtliku tegevuse korral tõkestajad, kes tagavad inimeste mittesattumise ohualale. Harjutusväljale on paigaldatud lipumastid, kuhu üks tund enne ohtliku tegevuse algust heisatakse punased hoiatuslipud. Sellised märguanded on kasutusel laskeharjutuste, käsigranaadi viskeharjutuste, lõhke- ja demineerimistööde korral. Informatsiooni saamiseks harjutustest on harjutusvälja ümbrusesse paigaldatud infotahvlid. Tahvlitel on üleval harjutusvälja skeem koos tähtsamate objektidega (hooned, veekogud jne), harjutusvälja tähistamise ja sulgemise kord ning kasutamise graafik kuni kahe nädala osas, samuti harjutusvälja vastutava isiku kontaktandmed.

Kontakt

Soodla harjutusvälja kasutusinfo

Kuupäev Harjutuse toimumisaeg Harjutuse tüüp Väljaõppeobjektid Müratase
25.02.2024 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus Lõuna TA Keskmine
26.02.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Lõuna TA Keskmine
26.02.2024 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus Kirde TA, Põhja TA Keskmine
27.02.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Lõuna TA, Kirde TA, Põhja TA Keskmine
28.02.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Kirde TA, Põhja TA Keskmine
28.02.2024 00:00 - 18:00 Taktikaharjutus Lõuna TA Keskmine
29.02.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Põhja TA, Kirde TA Keskmine
29.02.2024 06:00 - 23:59 Laskeharjutus Lõuna TA Kõrge
01.03.2024 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus Kirde TA, Põhja TA Keskmine
01.03.2024 00:00 - 20:00 Laskeharjutus Lõuna TA Kõrge
02.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Lõuna TA Madal
03.03.2024 00:00 - 19:00 Taktikaharjutus Lõuna TA Madal
04.03.2024 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus Põhja TA, Lõuna TA, Kirde TA Keskmine
05.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Põhja TA, Lõuna TA, Kirde TA Keskmine
06.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Põhja TA, Lõuna TA, Kirde TA Keskmine
07.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Põhja TA, Lõuna TA, Kirde TA Keskmine
08.03.2024 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus Põhja TA, Lõuna TA, Kirde TA Keskmine
09.03.2024 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus Põhja TA, Kirde TA Keskmine
10.03.2024 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus Kirde TA, Põhja TA Keskmine
11.03.2024 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus Põhja TA, Lõuna TA Keskmine
12.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Põhja TA, Lõuna TA Keskmine
13.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Põhja TA, Lõuna TA Keskmine
14.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Põhja TA, Lõuna TA Keskmine
15.03.2024 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus Põhja TA, Lõuna TA Keskmine
16.03.2024 16:00 - 23:00 Taktikaharjutus Põhja TA Madal
18.03.2024 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus Põhja TA, Lõuna TA, Kirde TA Keskmine
19.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Põhja TA, Lõuna TA, Kirde TA Keskmine
20.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Põhja TA, Lõuna TA, Kirde TA Keskmine
21.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Põhja TA, Lõuna TA, Kirde TA Keskmine
22.03.2024 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus Põhja TA, Lõuna TA, Kirde TA Keskmine
22.03.2024 21:00 - 23:59 Taktikaharjutus Põhja TA, Lõuna TA Keskmine
23.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Põhja TA, Lõuna TA Keskmine
24.03.2024 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus Lõuna TA, Põhja TA Keskmine
25.03.2024 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus Põhja TA, Lõuna TA, Kirde TA Keskmine
26.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Põhja TA, Lõuna TA, Kirde TA Keskmine
27.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Põhja TA, Lõuna TA, Kirde TA Keskmine
28.03.2024 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus Põhja TA, Lõuna TA, Kirde TA Keskmine

01.03.2024 toimuvad laskeharjutused, kus suurtükkidest lastakse Soodla harjutusväljalt keskpolügoonile.


Üldinfo

Soodla harjutusväli, pindalaga ca 5865 ha, asub Harjumaal Kuusalu ja Anija vallas Tallinn-Narva maantee ja Piibe maantee vahel. Harjutusvälja ligiduses asuvad Sigula, Hirvli, Kursi, Aru, Kosu, Härmakosu, Raudoja, Pillapalu, Vikipalu ja Koitjärve külad. Harjutusvälja pikkus põhjast lõunasse on sõltuvalt mõõtmise asukohast 5 – 7,5 km ning laius idast läände ca 10 km. Harjutusvälja välispiiri pikkus on ca 32 km.

Ligi 38% harjutusvälja pindalast moodustab Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala. Ca 40% kogu alast on märgala. Suurim rabamassiiv 17.5 km Koitjärve raba asub harjutusvälja kagunurgas. Harjutusvälja idanurgast kulgeb läbi harjutusvälja Soodla jõgi, mis suubub Jägala jõkke. Suure osa maa-alast moodustab Soodla jõele üles paisutatud veehoidla. Lisaks veehoidlale asuvad seal Kivijärv, Linajärv, Mähuste ja Pillapalu järved.

Soodla harjutusväli asutati Vabariigi Valitsuse 09.07.2015 korraldusega nr 282 „Soodla harjutusvälja asutamine“.

Kontakt

Tsiatsungõlmaa väljaõppeehitiste kasutusinfo

Kuupäev Harjutuse toimumisaeg Harjutuse tüüp Väljaõppeobjektid Müratase
02.03.2024 09:00 - 18:00 Laskeharjutus T300 Keskmine
09.03.2024 08:00 - 17:00 Laskeharjutus T300 Keskmine

Üldinfo

Tsiatsungõlmaa väljaõppeehitised asuvad Võru vallas Juba külas u 30 hektaril.

Kaitseväe seisukohalt on tegemist olulise lähiharjutusalaga, mida kasutatakse lisaks õppelaskmiste läbiviimisele ka taktikaliste harjutuste sooritamiseks ja mis toetab märkimisväärselt Kaitseväe üksuste väljaõpet. Tsiatsungõlmaa harjutuskoha kasutamine vähendab Nursipalu harjutusvälja kasutuskoormust ning hoiab kokku igapäevaseid transpordi- ja ajakulusid.

Ala kasutamist koordineerib Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse Harjutusväljade portfelli Lõuna piirkond.

 

Kontakt

Rabasaare linnavõitluslinnaku kasutusinfo

Kuupäev Harjutuse toimumisaeg Harjutuse tüüp Väljaõppeobjektid Müratase
26.02.2024 09:00 - 23:59 Taktikaharjutus RLVL, R01, AH3, J01, H01, F01, AH1, AH2 Keskmine
27.02.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus RLVL, R01, AH3, J01, H01, F01, AH1, AH2 Keskmine
28.02.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus RLVL, R01, AH3, J01, H01, F01, AH1, AH2 Keskmine
29.02.2024 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus RLVL, R01, AH3, J01, H01, F01, AH1, AH2 Keskmine
01.03.2024 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus RLVL, R01, AH3, J01, H01, F01, AH1, AH2 Keskmine
04.03.2024 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus RLVL, R01, AH3, J01, H01, F01, AH1, AH2 Keskmine
04.03.2024 09:00 - 16:00 Lõhkeharjutus RLVL, J01 Kõrge
05.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus RLVL, R01, AH3, J01, H01, F01, AH1, AH2 Keskmine
06.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus RLVL, R01, AH3, J01, H01, F01, AH1, AH2 Keskmine
07.03.2024 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus RLVL, R01, AH3, J01, H01, F01, AH1, AH2 Keskmine
11.03.2024 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus RLVL, R01, AH3, J01, H01, F01, AH1, AH2 Keskmine
12.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus RLVL, R01, AH3, J01, H01, F01, AH1, AH2 Keskmine
13.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus RLVL, R01, AH3, J01, H01, F01, AH1, AH2 Keskmine
14.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus RLVL, R01, AH3, J01, H01, F01, AH1, AH2 Keskmine
15.03.2024 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus RLVL, R01, AH3, J01, H01, F01, AH1, AH2 Keskmine
18.03.2024 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus RLVL, R01, AH3, J01, H01, F01, AH1, AH2 Kõrge
19.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus RLVL, R01, AH3, J01, H01, F01, AH1, AH2 Kõrge
20.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus RLVL, R01, AH3, J01, H01, F01, AH1, AH2 Kõrge
21.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus RLVL, R01, AH3, J01, H01, F01, AH1, AH2 Kõrge
22.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus RLVL, R01, AH3, J01, H01, F01, AH1, AH2 Kõrge
23.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus RLVL, R01, AH3, J01, H01, F01, AH1, AH2 Kõrge
24.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus RLVL, R01, AH3, J01, H01, F01, AH1, AH2 Kõrge
25.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus RLVL, R01, AH3, J01, H01, F01, AH1, AH2 Kõrge
26.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus RLVL, R01, AH3, J01, H01, F01, AH1, AH2 Kõrge
27.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus RLVL, R01, AH3, J01, H01, F01, AH1, AH2 Kõrge
28.03.2024 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus RLVL, R01, AH3, J01, H01, F01, AH1, AH2 Kõrge

Üldinfo

Rabasaare linnavõitluslinnak asub Lääne-Virumaal Tapa vallas. Linnavõitluslinnak on ehitatud endisesse mahajäetud Rabasaare turbatööstuskülla, kuhu lisaks vanematele hoonetele on juurde ehitatud  seitse erineva korruselisusega hoonet, sillaga ühendustee kaitseväe keskpolügooni ja Rabasaare küla vahele ning teedevõrgustik Rabasaare külla. 

Linnavõitluslinnak on linnaruumi imiteeriv harjutuskoht, mis koosneb vajalike väljaõppeelementidega, akende, uste ja treppidege ehitistest. Alale on lähenemiseks tagatud ligipääs eri nurkadest ja külgedest ning linnaku hoonestus on kavandatud võimalikult mitmekesine, kus on olemas nii madalhoonestus- kui ka tööstusala. Linnakus on ka tänavavõrk, mis teeb võimalikuks viia läbi erinevaid väljaõppeharjutusi.

Rabasaare keskust loetakse tema ajaloolisuse tõttu miljööväärtuslikuks piirkonnaks ning sealsed 1930. aastatest pärit tööliste majad kuuluvad pärandkultuuriobjektide nimekirja. Alates 2020. aastast külas püsielanikke ei ole ja piirkond on asustamata.

Linnavõitluslinnakus kehtivad liikumispiirangud ajal, mil seal toimub väljaõpe. Kui väljaõpet ei toimu, ei takistata alal kõrvaliste inimeste liikumist. Liikumine on lubatud jalgsi, hoonetesse sisenemine on keelatud.

Linnakut haldab ja kasutamist koordineerib Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus. 

 

 

Kontakt

Piirsalu taktikaala kasutusinfo

Kuupäev Harjutuse toimumisaeg Harjutuse tüüp Väljaõppeobjektid Müratase
04.03.2024 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus PTA Madal
05.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PTA Madal
06.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PTA Madal
07.03.2024 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus PTA Madal
08.03.2024 17:00 - 23:59 Taktikaharjutus PTA Madal
09.03.2024 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PTA Madal
10.03.2024 00:00 - 18:00 Taktikaharjutus PTA Madal

Üldinfo

Piirsalu taktikaala, pindalaga 133,4 ha, asub Läänemaal Lääne-Nigula vallas Piirsalu külas Kõuemaru (KÜ tunnus 68001:003:0278) ja Tuulemaru (KÜ tunnus 68001:003:0274) katastriüksustel.

Taktikaala on ette nähtud taktikaliste õppuste läbiviimiseks:

 • väliharjutus
 • taktikaharjutus
 • kaardiharjutus
 • situatsiooniharjutus
 • välilaager
 • sõjalis-sportlik üritus
 • vabaaja üritus

Taktikaalal on lubatud kasutada järgmisi väljaõppevahendeid:

 • lõhkepakett
 • õppemoon kaliibriga kuni 7,62 mm
 • süütenöör
 • süütel

Kasutuse planeerimine

Kasutajad peavad sisestama väljaõppeala kasutamise broneeringu infosüsteemi BRONTOS 2.0 https://brontos.mil.ee/ väljaõppeüritusele eelneva kuu 10. kuupäevaks. 

Oluline info!
Aprillikuus on, looduskaitseliste piirngute tõttu, Piirsalu taktikaala kasutamine keelatud!
Kogu tegevus, mis toimub väljaspool Piirsalu taktikaala, tuleb kooskõlastada vastavate maaomanikega.

 

 

Kontakt

Telefon: 717 8336, 5307 6903
E-post: [email protected]

Kasutuse planeerimine

Lasketiir on planeeritud Jõhvi linnakus asuvate allüksuste väljaõppe läbiviimiseks ning linnakus asuvatel üksustel on väljaõppe läbiviimisel eesõigus.

Teised kasutajad saavad tiiru broneerida saates pataljoniülema nimele e-kirja aadressile viru.jvp[at]mil.ee

Üldinfo

Jõhvi 25 m ja 100 m poolkinnine lasketiir asub aadressil Pargimetsa, Pargitaguse küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond. Lasketiir asub Jõhvi linnaku territooriumil.

25 m lasketiir koosneb 4 (neljast) tulepositsioonist kaugustega sihtmärgist 10, 15, 20 ja 25 m.

100 m lasketiir koosneb 3 (kolmest) tulepositsioonist kaugustega sihtmärgist 25, 50 ja 100 m.

Lasketiirul puudub ohuala. Lasketiiru ümbritseb 100 m laiune majandustegevuse piiranguvöönd. Lasketiiru õhuohuala on 228 m (750 jalga).

Lasketiiru tehnilised lahendused ja ohutustehnilised tingimused võimaldavad kasutada üheaegselt nii 25 m ja 100 m lasketiiru.

Lasketiiru kasutamine

Lasketiiru võib korraga kasutada minimaalselt 2 inimest. Üksikult on lasketiirus laskmiste läbiviimine keelatud.

Lubatud lasta:

 • ainult paigalt
 • ainult selleks ettenähtud laskekohalt (tulepositsioonilt)
 • ainult ettenähtud laskekauguselt
 • seda sihtmärki, mis vastab laskekoha numbrile.

Lastakse ainult selleks ettenähtud kohtadel ja kaugustel ja paigal olles:

 • lasketiirus võib kasutada järgnevaid relvi
  relvad mille maksimaalne suudmeenergia ei ületa 7000J
 • püstol ja püstolkuulipilduja (kaliibri piiranguta)
 • sileraudne relv (kaliibri piiranguta)
 • tankitõrjerelv kaliibriga kuni 9 mm.

Lasketiirus on keelatud:

 • kasutada automaattuld
 • kasutada trasseerivat laskemoona
 • kasutada soomustläbistavat laskemoona
 • sooritada lasku, mille tõstenurk on üle 01-50 tuhandiku (8,43°), mis loetakse laskja poolt tahtlikult sooritatud ohtlikuks veaks.

Kontakt

Piirsalu lasketiiru kasutusinfo

Üldinfo

Kaitseliidu Piirsalu lasketiir on ette nähtud õppe- ja taktikalisteks laskmisteks käsitulirelvadest kaliibriga kuni 7,62 mm. Lubatud on kasutada tankitõrjerelvade alakaliibrilist laskemoona ja treeninglaskemoona (v.a tankitõrjekahur) ning püstoleid/revolvreid ja sileraudseid käsitulirelvi kaliibripiiranguta.

Lasketiirus on kokku kuni 20 laskekohta.

Lasketiirus on võimalik sooritada laskeharjutusi 5 m, 10 m, 25 m, 50 m, 100 m, 150 m, 200 m, 250 m ja 300 m distantsilt.

Lasketiirus lubatud tegevused:

 • Laskeharjutused püstolist: P.1 – P.6
 • Laskeharjutused püstolkuulipildujast: PK.1 – PK.7
 • Laskeharjutused automaadist: A.0 – A.11 ja A.13-A.14
 • Laskeharjutused kergekuulipildujast: KP.1 – KP.7
 • Laskeharjutused 7,62 mm täpsusrelvast: TL.1 – TL.9
 • Laskeharjutused tankitõrjerelva alakaliibrist: TTG.VK.1-TTG.VK.4
 • Laskeharjutused tankitõrjerelvast (ainult treeninglaskemoon): TTG.1
 • Laskeharjutused tankitõrjekahuri alakaliibrist: TTK.VK.1
 • Taktikalised harjutused püstolist: T.P.1 – T.P.8
 • Taktikalised laskeharjutused automaadist: T.A.1 – T.A.7
 • Taktikalised laskeharjutused pumppüssist: T.PP.1 – T.PP.6
 • Taktikalised laskeharjutused püstolist ja automaadist: T.K.1 – T.K.3
 • Laskeharjutused sile-ja vintraudsetest jahirelvadest seisvate ja siinidel liikuvate märklehtede pihta

Lasketiirus võib kasutada tõusvate ja langevate sihtmärkidega seadet. Võib kasutada ka siinidel liikuvaid sihtmärke, mis liiguvad vastavalt valitud distantsile.

Lasketiirus on keelatud lõhkeva laskemoona kasutamine (puudub lõhkemata laskemoona tähistamise vajadus).

Lasketiirus on lubatud läbi viia laskeharjutusi kõikidel päevadel kella 8.00–23.00.

Looduskaitselistest piirangutest tulenevalt on lasketiiru kasutamiskoormust piiratud märtsis, aprillis ja mais.

Kontakt

Lasketiiru vastutav isik:
Telefon: 717 9906, 506 3154
E-post: [email protected]

Lääne maleva korrapidaja:
Telefon: 717 9949, 5568 0850

Täpsem info Piirsalu lasketiiru kohta on leitav SIIT.

Broneerimine pärast 10. kuupäeva järgnevasse kuusse võib toimuda juhul, kui struktuuriüksuse ülem on eelnevalt vastavast soovist vastutavale isikule teada andnud.

Kõik broneeringud, mis tehakse pärast 10. kuupäeva järgnevasse kuusse ja millest struktuuriüksuse ülem ei ole vastutavat isikut teavitanud, KUSTUTATAKSE esimesel võimalusel.

Päev enne lasketiiru kasutamist tuleb vastutava isikuga saabumise aeg kokku leppida – vajalik on anda allkiri Piirsalu lasketiiru kasutamise registreerimisraamatusse!

Kasutuse planeerimine

Lasketiiru plaanilise tegevuse läbiviimiseks peab kasutada soovija broneerima hiljemalt eelneva kuu 10. kuupäevaks järgneva kuu tegevused Brontoses või esitama kasutamistaotluse (kasutuseeskirjas vorm lisa 2) e-posti aadressil [email protected]  (juhul, kui broneerimine veebilehel ei ole võimalik).

Kogu tegevus, mis toimub väljaspool Piirsalu lasketiiru, tuleb kooskõlastada vastavate maaomanikega.

Piirangud lasketiiru kasutamisel:

veebruar – piiranguteta
märtsi I pool – kuni 8 laskepäeva (Kaitseliidul on alati eesõigus)
märtsi II pool – laskmised keelatud
aprill – laskmised keelatud
mai I pool – laskmised keelatud
mai II pool – kuni 8 laskepäeva (Kaitseliidul on alati eesõigus)
juuni – piiranguteta

Kontakt

Metsniku kasutusinfo

Üldinfo

Kaitseliidu Metsniku lasketiir koos väljaõppeehitistega asub Valga maakonnas Valga vallas Jaanikese külas Metsniku kordoni kinnistul (tunnus 82001:003:0290) (edaspidi õppeväli). Õppevälja kogupindala on 66,2 ha.

Metsniku õppeväli on jagatud viieks erinevaks väljaõppeehitiseks (alaks) (lisa 2), mida saab eraldi broneerida:

 • lahtine lasketiir 300 m ja 100 m laskepaigaga
 • vana lasketiir
 • käsigranaadi heitmiskoht
 • põhjapoolne taktikaala (TA1)
 • lõunapoolne taktikaala koos vana lasketiiru ümbrusega (TA2).

Metsniku lasketiir on asutatud kaitseministri käskkirjaga 25. veebruar 2015 nr 68. Metsniku lasketiiru omanik ja vastutaja on Kaitseliit.

Kontakt

Metsniku lasketiiru vastutav
Telefon: 717 9412 või 717 9421
E-post: [email protected] 
Ajutiselt võib saata e-kirja koopia ka aadressidele [email protected] ja [email protected]
Info Metsniku lasketiiru kohta on leitav SIIT

Kasutuse planeerimine

Õppeväljal plaanilise tegevuse läbiviimiseks peab kasutada soovija broneerima hiljemalt eelneva kuu 10. kuupäevaks järgneva kuu tegevused Brontoses. Juhul, kui broneerimine veebilehel ei ole võimalik esitama kasutamistaotluse e-posti aadressile: [email protected].

Õppevälja plaanivälise tegevuse läbiviimiseks tuleb soovijal teha broneering hiljemalt 12 tööpäeva enne tegevuse toimumist ja teavitada sellest vastutavat isikut telefoni teel. Plaaniväline tegevus peab olema põhjendatud.

NB! Lasketiirus on lubatud teostada laskeharjutusi kuni 100 päeva aastas. Õppeväljal võib kasutada imitatsioonivahendeid, teostada käsigranaadi viskeharjutusi ja viia läbi demineerimistöid kõikidel nädalapäevadel. Kui ohuala ei suleta ja tegevus ei kandu väljapoole kinnistu piire, siis 100 päeva kasutuspäevade arvu piirangut teistele tegevustele ei ole.

Üldinfo

 • Lasketiir on ette nähtud õppe- ja taktikalisteks laskmisteks käsitulirelvadest (v.a granaadiheitjast ja õhutõrjerelvast) kuni 200 m kauguselt.
 • Lasketiirus on kokku kuni 20 laskekohta.
 • Lubatud on kasutada tankitõrjerelvade alakaliibrilist laskemoona ning kuni 9 mm vintraudseid käsitulirelvi ja sileraudseid käsitulirelvi kaliibri piiranguta.
 • Lasketiirus viiakse üldjuhul laskeharjutusi läbi 5 m, 10 m, 25 m, 50 m, 100 m, 150 m ja 200 m distantsil.
 • Lasketiirus võib kasutada tõusvate ja langevate sihtmärkide seadet. Võib kasutada ka siinidel liikuvaid sihtmärke, mis liiguvad vastavalt valitud distantsile.
 • Lasketiirus on keelatud lõhkeva laskemoona kasutamine (puudub lõhkemata laskemoona tähistamise vajadus).

Utsali 200m lasketiir kuulub Kaitseliidule. Lasketiiru kasutuseeskirja muudeti Kaitseliidu ülema 18. mai 2015 käskkirjaga.

Vabariigi Valitsuse 23.12.2010. a korraldusega nr 499 on antud luba riigimetsa kasutamiseks ja alalise väljaõppe korraldamiseks Utsali 200 m lasketiirus ja selle ohualas (ohuala skeemi leiad kasutuseeskirjast).

Kontakt

Utsali lasketiiru vastutav:
telefon: 5919 9460
Kirna õppekeskuse korrapidaja:
telefon: 5553 7518
E-post: [email protected] 
Info Utsali lasketiiru kohta on kättesaadav SIIT

Kasutuse planeerimine

NB! Lasketiiru on lubatud kasutada aastaringselt v.a ajavahemikul veebruar kuni juuni, mil vastavalt Keskkonnaameti nõudele on lubatud laskmisi läbi viia järgmiselt:

 1. Lasketiiru kasutamine ei ole lubatud 15. märtsist–15. maini.
 2. Veebruaris, märtsi esimeses pooles, mai teises pooles ja juunis on lasketiiru kasutamine lubatud maksimaalselt 4 laskekorda kuus (üks laskekord ei kesta üle kahe päeva).
 3. Märtsi esimesel poolel tohib laskmisi läbi viia kell 10:00–17:00 ja mai teisel poolel kell 09:00–19:00.

 

Üldinfo

Lasketiir asub Tartus aadressil Riia 12.

Siselasketiirus on lubatud sooritada laskeharjutusi järgmistest relvadest:

 • kuni 11,43 mm kaliibriga isiklikud ja teenistuspüstolid ning revolvrid
 • ääretulepadrunitega lastavatest 5,6 mm kaliibriga spordirelvadest
 • õhkrelvadest

Siselasketiirus on lubatud sooritada laskeharjutusi nii isiklikest kui teenistusrelvadest kooskõlas Kaitseväe juhataja 16.03.2010 käskkirjaga nr 90 kinnitatud juhendiga „Kaitseväe ja Kaitseliidu laskeväljaõppe eeskiri”.

Siselasketiirus on lubatud lasta 10, 15, 20 ja 25 m kauguselt. Laskekohtade vaheseinade paigutust on võimalik vastavalt valitud laskekaugusele muuta.

Kontakt

Telefon: 717 6110
Faks: 717 6111
E-post: [email protected] 

Üldinfo

Kaitseliidu Tartu Maleva Nooruse tänava siselasketiir asub Tartu linnas Nooruse tn 9, 0 korruse ruumide kompleksis.

Lasketiiru ja selle kasutamise kohta saab infot:

v-vbl Olev Juursalu

Telefon: 513 4245

E-post: [email protected]