Jäta menüü vahele

Harjutusväljad

Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväli on maa- või mereala koos selle kohal oleva õhuruumiga ja seal asetsevate väljaõppeehitistega. Harjutusväljadel korraldatakse laskmisi ja lõhketöid, katsetatakse relvi, lahingumoona ja muud tehnikat.

Eestis on asutatud seitse harjutusvälja: Kaitseväe keskpolügoon, Nursipalu, Sirgala, Kikepera, Klooga, Männiku ja Soodla harjutusväljad. Lisaks asub üle Eesti mitmeid Kaitseväe ja Kaitseliidu lasketiire ning muid harjutusalasid. Harjutusväljade peamine ülesanne on võimaldada Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõpet. Harjutusväljade asukohad lähtuvad väljaõppekeskuste paiknemisest, et tagada väljaõppekeskustele võimalus korraldada lahinglaskmisi vähemalt rühmasuurustele üksustele. Harjutusväljade planeerimise ja ehitamisega tegeleb Kaitseministeerium ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus.

Kaitseväe ja Kaitseliidu lasketiirud on laskmiste sooritamiseks alaliselt kasutatavad väljaõppeehitised, kus on võimalik sooritada laskeharjutusi käsitulirelvadest.

Harjutusväljadel kehtib väljaõppe ajal liikumispiirang. Harjutusvälja piirkonna elanikele antakse võimalikult vara teada harjutuste toimumise ajakavast ning ülevaade plaanitud tegevustest. Harjutusväljade puhul on tegemist ohtliku alaga, kus ohutus on väga oluline ning see puudutab nii kaitseväelasi ja kaitseliitlasi kui ka läheduses elavaid inimesi ja seenelisi-marjulisi.

Kontakt

Kaitseväe keskpolügooni kasutusinfo

Kuupäev Harjutuse toimumisaeg Harjutuse tüüp Väljaõppeobjektid Müratase
24.10.2021 00:00 - 17:00 Laskeharjutus PL2, SM2, PL1, SM1 Average
24.10.2021 00:00 - 20:00 Lõhkeharjutus P3 Kõrge
24.10.2021 00:00 - 17:00 Lõhkeharjutus RB3, KG1 Madal
24.10.2021 00:00 - 17:00 Laskeharjutus KL1, KL2, RB1, RB2, SM3, EL1, PSM1 Madal
24.10.2021 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus RB4 Madal
25.10.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus RB1 Average
25.10.2021 08:00 - 23:59 Lõhkeharjutus SM3, SM2, PT1, P3, P2, SM1, KTP 2, KTP 3, KTP 4 Kõrge
25.10.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Madal
25.10.2021 09:00 - 23:59 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, STL1, PL1, EL1, PT2, ST1, PT1, PSM1, P2, P1, SM1, KTP 1, KTP 2, KTP 3, LVA Average
26.10.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Madal
26.10.2021 00:00 - 23:59 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, STL1, PL1, EL1, PT2, ST1, PT1, PSM1, P2, P1, SM1, KTP 1, KTP 2, KTP 3, LVA Average
26.10.2021 00:00 - 23:59 Lõhkeharjutus SM3, SM2, PT1, P3, P2, SM1, KTP 2, KTP 3, KTP 4 Kõrge
26.10.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus RB4, RB3, RB2, RB1 Madal
27.10.2021 00:00 - 23:59 Lõhkeharjutus SM3, SM2, PT1, P3, P2, SM1, KTP 2, KTP 3, KTP 4 Kõrge
27.10.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus RB4, RB3, RB2, RB1, TL Madal
27.10.2021 00:00 - 23:59 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, STL1, PL1, EL1, PT2, ST1, PT1, PSM1, P2, P1, SM1, KTP 1, KTP 2, KTP 3, LVA Average
28.10.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Madal
28.10.2021 00:00 - 23:59 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, STL1, PL1, EL1, PT2, ST1, PT1, PSM1, P2, P1, SM1, KTP 1, KTP 2, KTP 3, LVA Average
28.10.2021 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus RB4, RB3, RB2, RB1 Madal
28.10.2021 00:00 - 17:00 Lõhkeharjutus SM3, SM2, PT1, P3, P2, SM1, KTP 2, KTP 3, KTP 4 Kõrge
29.10.2021 00:00 - 10:00 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, STL1, PL1, EL1, PT2, ST1, PT1, PSM1, P2, P1, SM1, KTP 1, KTP 2, KTP 3, LVA Average
29.10.2021 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus TL Madal
29.10.2021 20:00 - 23:59 Lõhkeharjutus P3 Madal
29.10.2021 20:00 - 23:59 Lõhkeharjutus KL1, P2, P1 Average
30.10.2021 00:00 - 23:59 Lõhkeharjutus KL1, P2, P1 Average
30.10.2021 00:00 - 23:59 Lõhkeharjutus P3 Madal
30.10.2021 08:00 - 23:59 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, PL1, EL1, SM1 Madal
31.10.2021 00:00 - 17:00 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, PL1, EL1, SM1 Madal
31.10.2021 00:00 - 17:00 Lõhkeharjutus KL1, P2, P1 Average
31.10.2021 00:00 - 17:00 Lõhkeharjutus P3 Madal
01.11.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus P1 Madal
01.11.2021 08:00 - 23:59 Laskeharjutus RB4, RB3, RB2, RB1, KG1, STL1, ST1, PSM1 Average
01.11.2021 10:00 - 23:59 Taktikaharjutus PT1, KTP 1, KTP 2, KTP 3 Madal
01.11.2021 10:59 - 23:59 Taktikaharjutus TL Madal
02.11.2021 00:00 - 23:59 Laskeharjutus RB4, RB3, RB2, RB1, KG1, STL1, ST1, PSM1 Average
02.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PT1, KTP 1, KTP 2, KTP 3, TL Madal
02.11.2021 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus P1 Madal
02.11.2021 06:00 - 23:59 Laskeharjutus KL2, KG2 Average
02.11.2021 08:00 - 23:59 Lõhkeharjutus P3, P2 Kõrge
02.11.2021 08:00 - 23:59 Laskeharjutus SM3 Average
03.11.2021 00:00 - 23:59 Laskeharjutus RB4, RB3, RB2, RB1, KG1, STL1, ST1, PSM1, SM3 Average
03.11.2021 00:00 - 23:59 Lõhkeharjutus P3, P2 Kõrge
03.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PT1, KTP 1, KTP 2, KTP 3, TL Madal
03.11.2021 00:00 - 17:00 Laskeharjutus KL2, KG2 Average
03.11.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus P1 Madal
04.11.2021 00:00 - 23:59 Laskeharjutus RB4, RB3, RB2, RB1, KG1, STL1, ST1, PSM1 Average
04.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PT1, KTP 1, KTP 2, KTP 3, TL Madal
04.11.2021 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus P1 Madal
04.11.2021 00:00 - 17:00 Lõhkeharjutus P3, P2 Kõrge
04.11.2021 00:00 - 17:00 Laskeharjutus SM3 Average
05.11.2021 00:00 - 17:00 Laskeharjutus RB4, RB3, RB2, RB1, KG1, STL1, ST1, PSM1 Average
05.11.2021 00:00 - 12:00 Taktikaharjutus PT1, KTP 1, KTP 2, KTP 3, TL Madal
05.11.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus KL2 Madal
05.11.2021 12:00 - 23:59 Taktikaharjutus SM3, PL2, SM2, STL1, PL1, KL1, EL1, KL2, PT2, ST1, PT1, PSM1, P3, P2, P1, TL, SM1, LA, LVA Madal
06.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SM3, PL2, SM2, STL1, PL1, KL1, EL1, KL2, PT2, ST1, PT1, PSM1, P3, P2, P1, TL, SM1, LA, LVA, KL2 Madal
06.11.2021 08:00 - 23:59 Laskeharjutus EL1, PSM1 Average
06.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus RB2 Average
07.11.2021 00:00 - 17:00 Laskeharjutus EL1, PSM1 Average
07.11.2021 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus KL2 Madal
07.11.2021 00:00 - 21:00 Taktikaharjutus SM3, PL2, SM2, STL1, PL1, KL1, EL1, KL2, PT2, ST1, PT1, PSM1, P3, P2, P1, TL, SM1, LA, LVA Madal
08.11.2021 07:00 - 23:59 Laskeharjutus RB3, KG1, RB1, RB2 Average
08.11.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus SM3, PL2, STL1, PL1, PT2, ST1, PT1, PSM1, P3, P2, P1, TL, KTP 1 Madal
09.11.2021 00:00 - 23:59 Laskeharjutus RB3, KG1, RB1, RB2 Average
09.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SM3, PL2, STL1, PL1, PT2, ST1, PT1, PSM1, P3, P2, P1, TL, KTP 1 Madal
10.11.2021 00:00 - 20:00 Laskeharjutus RB2 Average
10.11.2021 00:00 - 20:59 Laskeharjutus RB1 Average
10.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SM3, PL2, STL1, PL1, PT2, ST1, PT1, PSM1, P3, P2, P1, TL, KTP 1 Madal
10.11.2021 00:00 - 23:59 Laskeharjutus RB3, KG1 Average
11.11.2021 00:00 - 23:59 Laskeharjutus RB3, KG1 Average
11.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SM3, PL2, STL1, PL1, PT2, ST1, PT1, PSM1, P3, P2, P1, TL, KTP 1 Madal
11.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus RB2, RB1 Average
12.11.2021 00:00 - 17:00 Laskeharjutus RB3, KG1 Average
12.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SM3, PL2, STL1, PL1, PT2, ST1, PT1, PSM1, P3, P2, P1, TL, KTP 1 Madal
12.11.2021 08:00 - 23:59 Lõhkeharjutus KL1, P3, P2 Kõrge
12.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus RB2 Average
13.11.2021 00:00 - 17:00 Lõhkeharjutus KL1, P3, P2 Kõrge
13.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SM3, PL2, STL1, PL1, PT2, ST1, PT1, PSM1, P3, P2, P1, TL, KTP 1 Madal
13.11.2021 08:00 - 23:59 Laskeharjutus STL1, SM3, PL2, SM2, PL1, EL1, P2, P1, SM1, KTP 4 Madal
13.11.2021 08:00 - 23:59 Lõhkeharjutus PL2 Madal
14.11.2021 00:00 - 23:59 Lõhkeharjutus PL2 Madal
14.11.2021 00:00 - 23:59 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, PL1, EL1, P2, P1, SM1, KTP 4, STL1 Madal
14.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SM3, PL2, STL1, PL1, PT2, ST1, PT1, PSM1, P3, P2, P1, TL, KTP 1 Madal
14.11.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus KL1 Madal
15.11.2021 00:00 - 23:59 Lõhkeharjutus PL2 Madal
15.11.2021 00:00 - 23:59 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, PL1, EL1, P2, P1, SM1, KTP 4, STL1 Madal
15.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus KL1, SM3, PL2, STL1, PL1, PT2, ST1, PT1, PSM1, P3, P2, P1, TL, KTP 1 Madal
15.11.2021 07:00 - 23:59 Laskeharjutus RB2 Average
15.11.2021 07:01 - 23:59 Laskeharjutus RB1 Average
15.11.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus RB4, RB3, RB2, RB1 Madal
15.11.2021 08:00 - 23:59 Laskeharjutus KL2, KG2 Kõrge
16.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus RB4, RB3, RB2, RB1, KL1, SM3, PL2, STL1, PL1, PT2, ST1, PT1, PSM1, P3, P2, P1, TL, KTP 1 Madal
16.11.2021 00:00 - 23:59 Laskeharjutus RB2, RB1 Average
16.11.2021 00:00 - 23:59 Laskeharjutus KL2, KG2 Kõrge
16.11.2021 00:00 - 17:00 Lõhkeharjutus PL2 Madal
16.11.2021 00:00 - 17:00 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, PL1, EL1, P2, P1, SM1, KTP 4, STL1 Madal
17.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus KL1, RB4, RB3, RB2, RB1 Madal
17.11.2021 00:00 - 23:59 Laskeharjutus RB2, RB1 Average
17.11.2021 00:00 - 23:59 Laskeharjutus KL2, KG2 Kõrge
17.11.2021 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus SM3, PL2, STL1, PL1, PT2, ST1, PT1, PSM1, P3, P2, P1, TL, KTP 1 Madal
17.11.2021 06:00 - 17:00 Lõhkeharjutus P2, P1 Average
17.11.2021 08:00 - 17:00 Lõhkeharjutus P3 Kõrge
18.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus RB4, RB3, RB2, RB1 Madal
18.11.2021 00:00 - 23:59 Laskeharjutus RB2, RB1 Average
18.11.2021 00:00 - 19:00 Laskeharjutus KL2, KG2 Kõrge
18.11.2021 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus KL1 Madal
18.11.2021 08:00 - 23:59 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, PL1, KL2, P3, P2, P1, KG2, SM1 Kõrge
18.11.2021 09:00 - 23:59 Laskeharjutus STL1, EL1 Average
19.11.2021 00:00 - 20:00 Laskeharjutus RB2, RB1 Average
19.11.2021 00:00 - 18:00 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, PL1, KL2, P3, P2, P1, KG2, SM1 Kõrge
19.11.2021 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus RB4, RB3, RB2, RB1 Madal
19.11.2021 00:00 - 03:00 Laskeharjutus STL1, EL1 Average
20.11.2021 08:00 - 19:00 Lõhkeharjutus P3 Kõrge
20.11.2021 08:00 - 23:59 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, PL1, EL1, SM1 Kõrge
20.11.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus SM3, PL2, SM2, STL1, PL1, KL1, EL1, KL2, RB4, PT2, ST1, PT1, RB3, PSM1, RB2, RB1, TL, SM1, KTP 1, KTP 2, KTP 3, KTP 4, LVA Madal
21.11.2021 00:00 - 17:00 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, PL1, EL1, SM1 Kõrge
21.11.2021 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus SM3, PL2, SM2, STL1, PL1, KL1, EL1, KL2, RB4, PT2, ST1, PT1, RB3, PSM1, RB2, RB1, TL, SM1, KTP 1, KTP 2, KTP 3, KTP 4, LVA Madal
21.11.2021 08:00 - 17:00 Lõhkeharjutus P3, P2 Kõrge
22.11.2021 08:00 - 23:59 Laskeharjutus RB2 Average
22.11.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus KTP 4 Madal
22.11.2021 08:00 - 23:59 Lõhkeharjutus P3 Madal
22.11.2021 10:00 - 23:59 Laskeharjutus PSM1 Kõrge
23.11.2021 00:00 - 23:59 Laskeharjutus PSM1 Kõrge
23.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus KTP 4 Madal
23.11.2021 00:00 - 17:00 Lõhkeharjutus P3 Madal
23.11.2021 00:00 - 17:00 Laskeharjutus RB2 Average
23.11.2021 09:00 - 16:00 Laskeharjutus RB1 Average
24.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus KTP 4 Madal
24.11.2021 00:00 - 23:59 Laskeharjutus PSM1 Kõrge
24.11.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus PT2, PT1 Madal
24.11.2021 08:00 - 23:59 Laskeharjutus SM3, SM2, PL1, KL1, KL2, P3, P2, P1, KG2, SM1, SM3, PL2, SM2, PL1, KL1, RB2, P3, P2, P1, SM1 Kõrge
24.11.2021 09:00 - 16:00 Laskeharjutus RB1 Average
25.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus KTP 4 Madal
25.11.2021 00:00 - 17:00 Laskeharjutus PSM1, SM3, SM2, PL1, KL1, KL2, P3, P2, P1, KG2, SM1, SM3, PL2, SM2, PL1, KL1, RB2, P3, P2, P1, SM1 Kõrge
25.11.2021 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus PT2, PT1 Madal
25.11.2021 09:00 - 16:00 Laskeharjutus RB1 Average
25.11.2021 18:00 - 23:59 Lõhkeharjutus P2 Kõrge
26.11.2021 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus KTP 4 Madal
26.11.2021 00:00 - 04:00 Lõhkeharjutus P2 Kõrge
26.11.2021 06:00 - 23:59 Lõhkeharjutus P3 Kõrge
26.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus RB2 Average
26.11.2021 08:00 - 23:59 Laskeharjutus EL1, PSM1 Madal
26.11.2021 08:00 - 23:59 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, PL1, SM1 Average
27.11.2021 00:00 - 23:59 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, PL1, SM1 Average
27.11.2021 00:00 - 19:00 Lõhkeharjutus P3 Kõrge
27.11.2021 00:00 - 17:00 Laskeharjutus EL1, PSM1 Madal
28.11.2021 00:00 - 17:00 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, PL1, SM1 Average
28.11.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus PT2, ST1, PT1, TL Madal
29.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PT2, ST1, PT1, TL Madal
29.11.2021 08:00 - 23:59 Laskeharjutus RB1, RB2 Average
30.11.2021 00:00 - 17:00 Laskeharjutus RB2, RB1 Average
30.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PT2, ST1, PT1, TL Madal
30.11.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus PL1, KL1, KL2, P3, P2, P1, KG3, KG2, KTP 4 Madal
30.11.2021 08:00 - 23:59 Lõhkeharjutus P3 Kõrge

Üldinfo

Kaitseväe keskpolügoon, pindalaga 11 951 ha, asub Harjumaal Kuusalu valla idaosas ja piirneb kolme vallaga: idas Kadrina (Lääne-Virumaa), lõunas Tapa (Lääne-Virumaa) ja edelas Anija (Harjumaa) vallaga. Idast piirneb ala Ohepalu looduskaitselaga ning läänest Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealaga. Alast põhja poole jääb Tallinna-Narva põhimaantee ning sellest omakorda põhjapoole Lahemaa rahvuspark. Ulatus põhjast lõunasse on ligi 17 km ning ulatus läänest itta erinevates kohtades 3,5 – 7,5 km. Administratiivses jaotuses asub kogu ala Kuusalu vallas Suru, Tõreska, Pala ja Kolgu külas.

Keskpolügooni lõunaosa läbib Valgejõgi, moodustades lääne- ja loodeosas loodusliku piiri Põhja-Kõrvemaa looduskaitselaga. Keskpolügooni kirdeosas Läsna mõhnastikus asuvad Nõmmoja Linajärv ja Nõmmoja Kalajärv. Polügooniala edelaosas asuvad keset Pakasjärve raba Pakasjärv ja Väike Pakasjärv.

Aastatel 1957 – 1992 kuulus ala Nõukogude Liidu armee Aegviidu laia kasutusalaga (tanki- ja suurtükiväe harjutusala) 33 100 ha suuruse polügooni koosseisu.

Kaitseväe keskpolügoon on terviklik riigikaitseliseks väljaõppeks vajalik territoorium, mille esmane sihtotstarve on riigikaitsemaa. Keskpolügoonile kavandatud militaarehitised (hooned ja rajatised) on kavandatud nii, et neid ümbritsevad ohualad ei väljuks polügooni maa-ala piiridest ning erinevaid ehitisi oleks võimalik kasutada samaaegselt.

Keskpolügooni kasutajad on kõik kaitseväe üksused ja asutused ning Kaitseliidu malevad. Vähem kasutavad ala teised jõustruktuurid (Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet).

Kaitseväe keskpolügoonil on planeeritud viia läbi lahinglaskmisi kuni kompaniisuurusele üksusele koos toetusüksustega. Kasutatakse käsitulirelvi ja kuulipildujaid (kaliibripiiranguta) ja meeskonnarelvi (tankitõrjegranaadiheitjad, miinipildujad, tankitõrjekahurid, tankitõrjeraketikompleksid, õhutõrjekahurid, haubitsad). Lisaks kasutatakse ala õhk-maa laskmisteks ning lõhkamisteks. 

Harjutusväljal asub 7 laskevälja, 2 lasketiiru (600 m ja 300 m), 6 käsigranaadiviskeala, lõhkemata lõhkekehade ala, pioneeriõppeväljad koos lõhkamispaigaga, soomustehnika lahinglaskmisalad, meeskonnarelvade ja kaudtulerelvade tulepositsioonid, veetõkete ületamise alad, linnavõitluslinnak ja teeninduslinnak.

Keskpolügooni harjutusvälja piir on tähistatud valge- ja punasetriibuliseks värvitud piiripostide või puudega. Teedele ja radadele on paigaldatud statsionaarsed ning vajadusel ajutised tõkkepuud, mille juurde pannakse potentsiaalselt ohtliku tegevuse korral tõkestajad, kes tagavad inimeste mittesattumise ohualale. Harjutusväljale on paigaldatud lipumastid, kuhu üks tund enne ohtliku tegevuse algust heisatakse punased hoiatuslipud. Sellised märguanded on kasutusel laskeharjutuste, käsigranaadi viskeharjutuste, lõhke- ja demineerimistööde korral. Informatsiooni saamiseks harjutustest on harjutusvälja ümbrusesse paigaldatud infotahvlid. Tahvlitel on üleval harjutusvälja skeem koos tähtsamate objektidega (hooned, veekogud jne), harjutusvälja tähistamise ja sulgemise kord ning kasutamise graafik kuni kahe nädala osas, samuti harjutusvälja vastutava isiku kontaktandmed.

Kaitseväe keskpolügoon on asutatud Vabariigi Valitsuse 23.10.2001 korraldusega nr 713 Kaitseväe keskpolügooni asutamine ja esialgse asukohavaliku kinnitamine.

Detailplaneering kehtestati Kuusalu vallavolikogu 2004. aasta 31. augustil tehtud otsusega nr 45.

Üldinfo

Kaitseväe keskpolügooni laiendatud ohuala ümbritseb kaitseväe keskpolügooni ida- ja lääneküljest. Laiendatud ohuala läänekülg, pindalaga 7117,9 ha, asub Kuusalu ning Anija vallas. Laiendatud ohuala lõunaosas asub Rabasaare linnavõitluslinnak, mis asub Tapa vallas (Lääne-Virumaa).  Laiendatud ohuala idakülg, pindalaga  2360,4 ha, asub samuti Kuusalu vallas, kuid piirneb Kadrina vallaga (Lääne-Virumaa)

Keskpolügooni läänepoolne laiendatud ohuala kattub osaliselt Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealaga (LKA) ja idapoolne ohuala osaliselt Ohepalu LKA-ga. Põhja-Kõrvemaa LKA jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele neljaks sihtkaitsevööndiks ja neljaks piiranguvööndiks. Põhja-Kõrvemaa LKA kuulub loodus- ja linnualana Natura 2000 võrgustiku alade hulka. Kaitse korraldamine toimub vastavalt Põhja-Kõrvemaa loodusala kaitsekorralduskavale 2013-2022 ning Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala kaitse-eeskirjale. Ohepalu LKA maa- ja veeala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele kaheks loodusreservaadiks, üheksaks sihtkaitsevööndiks ja seitsmeks piiranguvööndiks. Ohepalu LKA kuulub loodus- ja linnualana Natura 2000 võrgustiku alade hulka. Kaitse korraldamine toimub vastavalt Ohepalu loodusala kaitsekorralduskavale 2016-2025 ning Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskirjale.

Lisaks sellele asuvad alal Valgejõe ning Pakasjärve hoiualad. Valgejõe hoiuala kattub Natura 2000 võrgustiku Valgejõe loodusalaga ning Pakasjärve hoiuala Natura 2000 võrgustiku Pakasjärve loodusalaga. Alale jääb ka mitu kaitstavate liikide püsielupaika, kaitsealuse liigi elupaika ning kasvukohta. Lisaks asub alal mitmeid pärandkultuuriobjekte. Alast põhja jääb Tallinn-Narva põhimaantee ning sellest põhjapoole Lahemaa rahvuspark.

Laiendatud ohualad on võetud kasutusele eesmärgiga võimaldada keskpolügoonil toimuvat väljaõpet, kus relvade ohualad ei mahu keskpolügooni alale. Laiendatud ohualadele ei kavandata rajada ehitisi ja objekte, mida kavandatakse keskpolügoonile. Laiendatud ohualade kasutusele võtmisega piiratakse inimeste liikumist ohualade ulatuses, kui toimub väljaõppetegevus, mis vajab vastavat piirangut.  

RMK Oandu-Ikla matkatee trass jääb Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealal osaliselt laiendatud ohuala territooriumile. Tagamaks matkajatele püsiv võimalus matkateed kasutada, on rajatud 10,5 km pikkune alternatiivne rajalõik läbi Kaksiksilla parkla, Kulli lõkkekoha ja Venemäe telkimisala, et õppuste ajal suletud ohualast turvaliselt mööda pääseda.  

Laiendatud ohuala piir on tähistatud kollase- ja mustatriibuliseks värvitud piiripostidega. Teedele ja radadele on paigaldatud statsionaarsed ning vajadusel ajutised tõkkepuud, mille juurde pannakse potentsiaalselt ohtliku tegevuse korral tõkestajad või teavitajad, kes tahavad inimeste mittesattumise ohualale. Laiendatud ohualale on paigaldatud lipumastid, kuhu üks tund enne ohtliku tegevuse algust heisatakse hoiatuslipud.

Informatsiooni saamiseks laiendatud ohualade kohta on laiendatud ohuala sissepääsuteedele paigaldatud infotahvlid. Tahvlitel on laiendatud ohuala skeem koos tähtsamate objektidega (hooned, veekogud jne), laiendatud ohuala tähistamise ja sulgemise kord ning ala kasutamise kuugraafik, sh harjutusvälja kontaktandmed.

Laiendatud ohuala ei kasutata Kaitseväe ja Kaitseliidu üksuste poolt igal aastal järgmistel nädalatel: 1.-8., 24.-31. ning 50.-52. nädal. Keskpolügooni laiendatud ohuala kasutamisest teavitatakse avalikkust väljaõppele eelneva kuu 20. kuupäevaks.

Laiendatud ohualad on kasutusele võetud Vabariigi Valitsuse 27.08.2016 korraldusega nr 352 Kaitseväe keskpolügooni ümbritsevas riigimetsas alaliseks riigikaitseliseks väljaõppeks loa andmine.

Kaitseväe keskpolügooni laiendatud ohuala kaart koos matkaradadega | 16 MB | pdf

Kaitseväe keskpolügooni kontakt

telefon: +372 5326 4560
e-post: kvkp@kaitseinvesteeringud.ee 

Kasutusajad

Hetkel ei ole planeeritud laiendatud ohuala kasutamist. 

Kontakt

Kikepera harjutusvälja kasutusinfo

Kuupäev Harjutuse toimumisaeg Harjutuse tüüp Väljaõppeobjektid Müratase
24.10.2021 00:00 - 17:00 Laskeharjutus LL1 Madal
26.10.2021 09:00 - 13:00 Laskeharjutus LL1 Madal
26.10.2021 13:00 - 23:59 Laskeharjutus PL1 Madal
27.10.2021 00:00 - 23:59 Laskeharjutus PL1 Madal
27.10.2021 08:00 - 23:59 Laskeharjutus LL1 Madal
28.10.2021 00:00 - 18:30 Laskeharjutus PL1 Madal
28.10.2021 00:00 - 17:00 Laskeharjutus LL1 Madal
29.10.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LL1 Madal
30.10.2021 09:00 - 15:00 Lõhkeharjutus P2 Kõrge
31.10.2021 09:00 - 15:00 Laskeharjutus LL1 Madal
03.11.2021 09:00 - 14:00 Laskeharjutus LL1 Madal
10.11.2021 09:00 - 13:00 Laskeharjutus LL1 Madal
13.11.2021 08:00 - 19:00 Laskeharjutus LL1 Madal
14.11.2021 09:00 - 15:00 Laskeharjutus LL1 Madal
17.11.2021 09:00 - 14:00 Laskeharjutus LL1 Madal
23.11.2021 09:00 - 13:00 Laskeharjutus LL1 Madal
23.11.2021 11:00 - 23:59 Lõhkeharjutus P2, P1 Madal
23.11.2021 12:00 - 23:59 Taktikaharjutus MA1 Madal
24.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus MA1 Madal
24.11.2021 00:00 - 23:59 Lõhkeharjutus P2, P1 Madal
25.11.2021 00:00 - 17:00 Lõhkeharjutus P2, P1 Madal
25.11.2021 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus MA1 Madal
27.11.2021 09:00 - 15:00 Lõhkeharjutus P2 Madal
28.11.2021 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LL1, P2, PL1, P1 Madal
30.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LL1, P2 Madal

Üldinfo

Kaitseväe Kikepera harjutusväli asutati Vabariigi Valitsuse 12. 06.2008. a korraldusega Kaitseväe Kikepera harjutusvälja asutamine ja riigivara tasuta üleandmine. Harjutusvälja territoorium pindalaga 846 ha, välispiiri pikkusega 12 600 m, asub Pärnumaal Saarde vallas Kikepera külas, 40 kilomeetri kaugusel Pärnust. Harjutusväli paikneb täielikult Kikepera küla territooriumil. Lähimad külad on edela suunas Jaamaküla ja Lähkma ning lõuna suunas Saunametsa. Tegemist on metsastunud alaga, millel on seni toimunud minimaalne inimtegevus ja mis asub suhteliselt kaugel inimasustusest.

Algselt oli plaanis Kikeperra rajada 2300 ha suurune harjutusväli, kuid kohaliku omavalitsuse vastuseisu ja väeosade ümberpaiknemise tõttu mindi kompromissile. Panustamine väiksemale territooriumile oli tingitud vajadusest kiirendada harjutusvälja arendusprotsessi (harjutusvälja rajamiseks 846 hektaril on Pärnumaa Maavalitsuse ja Surju Vallavalitsuse kooskõlastused olemas).

Harjutusvälja asukoha sobivuse detailsemaks selgitamiseks teostas AS Maves 2004. a sügisel sotsiaal-majandus-loodusliku ekspertiisi “Võru, Paldiski ja Pärnu väeosade harjutusväljakute laienduste ja nende võimalike alternatiivide leidmine”.

Kaitseministeeriumi tellimusel valmis 2006. a oktoobris planeeritava Kikepera harjutusvälja loodusväärtuste inventuur.

Kasutajale

NB! Lutsu laskevälja ohuala joonestamisel tuleb arvestada, et laskesektori pinnase ja sihtmärgi tüüp on KÕVA.

 

Kontakt

Klooga harjutusvälja kasutusinfo

Kuupäev Harjutuse toimumisaeg Harjutuse tüüp Väljaõppeobjektid Müratase
24.10.2021 07:00 - 21:00 Taktikaharjutus LT1, LV2, LVL, P1, LA1, TA1, TA2, MSA1 Kõrge
25.10.2021 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus MSA1 Madal
25.10.2021 08:00 - 21:00 Laskeharjutus LP1 Average
25.10.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus TA1, TA2 Madal
25.10.2021 10:00 - 17:00 Taktikaharjutus LVL Madal
26.10.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TA1, TA2 Madal
26.10.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus MSA1 Madal
26.10.2021 08:00 - 21:00 Laskeharjutus LT1, P1, LA1 Average
26.10.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LP1 Average
26.10.2021 10:00 - 17:00 Taktikaharjutus LVL Madal
27.10.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus MSA1, TA1, TA2 Madal
27.10.2021 08:00 - 21:00 Laskeharjutus LT1 Madal
27.10.2021 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus P1, LA1 Average
27.10.2021 09:00 - 16:00 Laskeharjutus LP1 Average
27.10.2021 10:00 - 17:00 Taktikaharjutus LVL Madal
28.10.2021 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus MSA1, TA1, TA2 Madal
28.10.2021 08:00 - 21:00 Laskeharjutus LP1 Average
28.10.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LT1, P1, LA1 Average
28.10.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LV2 Kõrge
28.10.2021 10:00 - 17:00 Taktikaharjutus LVL Madal
29.10.2021 08:00 - 21:00 Laskeharjutus LP1 Average
30.10.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LP1, TA1, MSA1 Average
31.10.2021 09:00 - 17:00 Taktikaharjutus MSA1 Madal
01.11.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus P1, LA1, TA1, TA2 Average
01.11.2021 08:00 - 21:00 Laskeharjutus LP1 Average
01.11.2021 08:00 - 18:00 Taktikaharjutus LV2, MSA1 Average
02.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus P1, LA1, TA1, TA2 Average
02.11.2021 08:00 - 18:00 Taktikaharjutus LV2, MSA1 Average
02.11.2021 08:00 - 21:00 Laskeharjutus LP1 Average
03.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus P1, LA1, TA1, TA2 Average
03.11.2021 08:00 - 21:00 Laskeharjutus LP1 Average
03.11.2021 08:00 - 19:00 Laskeharjutus LT1, P1, LA1 Average
03.11.2021 08:00 - 18:00 Taktikaharjutus LV2, MSA1 Average
04.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus P1, LA1, TA1, TA2 Average
04.11.2021 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus LVL Average
04.11.2021 08:00 - 18:00 Taktikaharjutus LV2, MSA1 Average
04.11.2021 08:00 - 19:00 Laskeharjutus LT1, P1, LA1 Average
04.11.2021 08:00 - 21:00 Laskeharjutus LP1 Average
05.11.2021 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus P1, LA1, TA1, TA2 Average
05.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LP1 Average
05.11.2021 08:00 - 15:00 Taktikaharjutus LV2, MSA1 Average
06.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LP1, LT1 Average
06.11.2021 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus LVL, P1, LA1, TA1, TA2, MSA1 Average
06.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LV2 Kõrge
08.11.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus P1, LA1, LVL, LA1, TA1, TA2 Average
08.11.2021 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus MSA1 Madal
08.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LT1, LP1, P1, LA1 Average
08.11.2021 09:30 - 16:30 Laskeharjutus LV2 Average
08.11.2021 10:00 - 23:59 Laskeharjutus LM Average
09.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus LVL, LA1, TA1, TA2, P1, LA1 Average
09.11.2021 00:00 - 23:59 Laskeharjutus LM Average
09.11.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus TA1, TA2, MSA1 Madal
09.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LT1, LP1, P1, LA1 Average
09.11.2021 09:30 - 16:30 Laskeharjutus LV2 Average
10.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus LVL, LA1, TA1, TA2, P1, LA1 Average
10.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TA1, TA2, MSA1 Madal
10.11.2021 00:00 - 23:59 Laskeharjutus LM Average
10.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LT1, LP1, P1, LA1 Average
11.11.2021 00:00 - 23:59 Laskeharjutus LM Average
11.11.2021 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus P1, LA1, LVL, LA1, TA1, TA2 Average
11.11.2021 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus TA1, TA2, MSA1 Madal
12.11.2021 00:00 - 23:00 Laskeharjutus LM Average
15.11.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus LVL, LA1, TA1, TA2 Average
16.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus LVL, LA1, TA1, TA2 Average
16.11.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus MSA1 Madal
16.11.2021 10:00 - 23:59 Taktikaharjutus P1 Madal
16.11.2021 10:00 - 15:00 Laskeharjutus LP1 Average
16.11.2021 13:00 - 16:00 Laskeharjutus LV2 Average
16.11.2021 13:00 - 16:00 Taktikaharjutus LT1 Madal
17.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus LVL, LA1, TA1, TA2 Average
17.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus MSA1, P1 Madal
17.11.2021 13:00 - 16:00 Taktikaharjutus LT1 Madal
17.11.2021 13:00 - 16:00 Laskeharjutus LV2 Average
18.11.2021 00:00 - 14:00 Taktikaharjutus P1 Madal
18.11.2021 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus LVL, LA1, TA1, TA2 Average
18.11.2021 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus MSA1 Madal
18.11.2021 13:00 - 16:00 Laskeharjutus LV2 Average
18.11.2021 13:00 - 16:00 Taktikaharjutus LT1 Madal
22.11.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus P1, LA1, TA1, TA2, LVL Average
22.11.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus MSA1 Madal
22.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LV2, LP1 Average
23.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus MSA1 Madal
23.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus LVL, TA1, TA2, P1, LA1 Average
23.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LV2, LP1 Average
24.11.2021 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus MSA1 Madal
24.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus LVL, TA1, TA2, P1, LA1 Average
24.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LV2, LP1 Average
25.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TA1, TA2, LVL Average
25.11.2021 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus P1, LA1 Average
25.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LV2 Kõrge
26.11.2021 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus LVL, TA1, TA2 Average
29.11.2021 09:00 - 16:30 Taktikaharjutus P1, LA1 Average
29.11.2021 09:00 - 23:59 Taktikaharjutus TA1, TA2, MSA1 Average
29.11.2021 10:00 - 23:59 Taktikaharjutus LVL Average
30.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus LVL, TA1, TA2, MSA1 Average
30.11.2021 09:00 - 16:30 Taktikaharjutus P1, LA1 Average
30.11.2021 09:30 - 11:30 Laskeharjutus LV2 Average
30.11.2021 09:30 - 14:00 Laskeharjutus LP1 Average
30.11.2021 12:00 - 16:30 Laskeharjutus LT1, P1, LA1 Average
30.11.2021 14:00 - 16:00 Laskeharjutus LV2 Average

Üldinfo

Klooga harjutusväli, pindalaga 989,9 ha, asub Harjumaal Lääne-Harju vallas. Suurem osa territooriumist (763 ha) paikneb Klooga alevikus. Harjutusväljast põhjas asub Tallinn-Paldiski elektriraudtee. Umbes 1-2 km kaugusele harjutusvälja territooriumist edela suunas jääb Langa küla ning loodest piirneb harjutusväli Põllkülaga. Asustustihedus lääne-lõuna suunas on suhteliselt hõre.

Harjutusväli piirneb Vasalemma jõega ning Klooga järve lääneosagaSuurema osa territooriumist haarab Klooga raba. Ala on mitmekesise loodusega, hõlmates nii märgalasid ja veekogusid kui ka metsa. Vasalemma jõgi on Natura 2000 ala elustiku kaitse osas. 

Harjutusvälja asukoha sobivuse detailsemaks selgitamiseks teostas AS Maves 2004. a sügisel sotsiaal-majandus-loodusliku ekspertiisi Võru, Paldiski ja Pärnu väeosade harjutusväljakute laienduste ja nende võimalike alternatiivide leidmine“.

Klooga harjutusväli on lähim harjutuskoht Paldiskis paiknevatele väeosadele – 1. Jalaväebrigaadi üksused. Harjutusvälja kasutavad ka Kaitseliidu Harju ja Tallinna malev, Lennubaas Ämaris, Vahipataljon, Kaitseväe toetuse väejuhatuse logistikapataljon, Staabi- ja Sidepataljon, Merevägi ning Politsei- ja Piirivalveamet.

Klooga harjutusvälja territooriumil asus Eesti NSV perioodil 1008 ha + 366 ha suurune motoriseeritud laskurdiviisi linnak.

Klooga harjutusvälja piir on tähistatud valge- ja punasetriibuliseks värvitud piiripostide või puudega. Teedele ja radadele on paigaldatud statsionaarsed ning vajadusel ajutised tõkkepuud, mille juurde pannakse potentsiaalselt ohtliku tegevuse korral tõkestajad, kes tagavad inimeste mittesattumise ohualale. Harjutusväljale on paigaldatud lipumastid, kuhu üks tund enne ohtliku tegevuse algust heisatakse punased hoiatuslipud. Sellised märguanded on kasutusel laskeharjutuste, käsigranaadi viskeharjutuste, lõhke- ja demineerimistööde korral. Informatsiooni saamiseks harjutustest on harjutusvälja ümbrusesse paigaldatud infotahvlid. Tahvlitel on üleval harjutusvälja skeem koos tähtsamate objektidega (hooned, veekogud jne), harjutusvälja tähistamise ja sulgemise kord ning kasutamise graafik kuni kahe nädala osas, samuti harjutusvälja vastutava isiku kontaktandmed. 

Klooga harjutusväli on asutatud Vabariigi Valitsuse 24. juuli 2008 korraldusega nr 334 Kaitseväe Klooga harjutusvälja asutamine

Kasutajale

Valgustusrakettide ning trasseeriva moona kasutamine tuleb kooskõlastada harjutusvälja vastutavaga!

200 m laskepaigas on metallsihtmärkide kasutamine keelatud!

NB! Laskeharjutused 40mm granaadiheitjast ja tankitõrjerelvadest AINULT treeningmoonaga.

 

Kontakt

Männiku harjutusvälja kasutusinfo

Kuupäev Harjutuse toimumisaeg Harjutuse tüüp Väljaõppeobjektid Müratase
24.10.2021 00:00 - 15:00 Taktikaharjutus Linnakuala 5 Madal
24.10.2021 00:00 - 16:00 Laskeharjutus Laskeväli Madal
25.10.2021 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
25.10.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus Linnakuala 5 Madal
25.10.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus Laskeväli Madal
25.10.2021 09:00 - 17:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Average
25.10.2021 09:00 - 16:00 Taktikaharjutus Taktikaala 1, Taktikaala 2, Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4 Madal
26.10.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Linnakuala 5 Madal
26.10.2021 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
26.10.2021 09:00 - 16:00 Taktikaharjutus Taktikaala 1, Taktikaala 2, Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4 Madal
26.10.2021 09:00 - 17:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Average
27.10.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Linnakuala 5 Madal
27.10.2021 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
27.10.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Average
27.10.2021 09:00 - 16:00 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Taktikaala 1, Taktikaala 2 Madal
27.10.2021 09:00 - 17:00 Laskeharjutus Laskeväli Average
28.10.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Linnakuala 5 Madal
28.10.2021 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
28.10.2021 09:00 - 16:00 Taktikaharjutus Taktikaala 1, Taktikaala 2, Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4 Madal
28.10.2021 09:00 - 17:00 Laskeharjutus Laskeväli Average
29.10.2021 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus Linnakuala 5 Madal
29.10.2021 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
29.10.2021 09:00 - 16:00 Taktikaharjutus Taktikaala 1, Taktikaala 2 Madal
29.10.2021 16:00 - 23:00 Laskeharjutus Laskeväli Kõrge
30.10.2021 06:00 - 23:00 Laskeharjutus Laskeväli Kõrge
30.10.2021 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus Taktikaala 1, Taktikaala 2 Madal
31.10.2021 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus Taktikaala 1, Taktikaala 2 Madal
01.11.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5 Average
01.11.2021 09:00 - 23:59 Taktikaharjutus Taktikaala 1, Taktikaala 2 Average
02.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Taktikaala 1, Taktikaala 2, Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5 Average
02.11.2021 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
02.11.2021 09:00 - 17:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Madal
02.11.2021 17:00 - 21:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Average
03.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5, Taktikaala 1, Taktikaala 2 Average
03.11.2021 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
03.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus Laskeväli Average
03.11.2021 09:00 - 17:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Madal
03.11.2021 17:00 - 21:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Average
04.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Taktikaala 1, Taktikaala 2, Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5 Average
04.11.2021 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
04.11.2021 09:00 - 15:00 Laskeharjutus Laskeväli Average
04.11.2021 17:00 - 21:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Average
05.11.2021 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5 Average
05.11.2021 00:00 - 12:00 Taktikaharjutus Taktikaala 1, Taktikaala 2 Average
05.11.2021 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
05.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Average
05.11.2021 13:00 - 17:00 Laskeharjutus Laskeväli Madal
06.11.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 5, Taktikaala 1, Taktikaala 2, A kategooria treeningala, Linnakuala 1, Linnakuala 4 Madal
06.11.2021 09:00 - 23:59 Laskeharjutus Laskeväli Average
07.11.2021 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 4, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 5, Taktikaala 1, Taktikaala 2, A kategooria treeningala Madal
07.11.2021 00:00 - 16:00 Laskeharjutus Laskeväli Average
08.11.2021 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
08.11.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus Linnakuala 5 Average
08.11.2021 09:00 - 17:00 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Taktikaala 1, Taktikaala 2 Average
08.11.2021 09:00 - 17:00 Laskeharjutus Laskeväli Average
08.11.2021 10:00 - 17:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Average
09.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Linnakuala 5 Average
09.11.2021 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
09.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Average
09.11.2021 09:00 - 17:00 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Taktikaala 1, Taktikaala 2 Average
09.11.2021 09:00 - 17:00 Laskeharjutus Laskeväli Average
10.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Linnakuala 5 Average
10.11.2021 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
10.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Average
10.11.2021 09:00 - 17:00 Laskeharjutus Laskeväli Average
10.11.2021 09:00 - 17:00 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Taktikaala 1, Taktikaala 2 Average
11.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Linnakuala 5 Average
11.11.2021 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
11.11.2021 09:00 - 17:00 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Taktikaala 1, Taktikaala 2 Average
11.11.2021 09:00 - 17:00 Laskeharjutus Laskeväli Average
12.11.2021 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus Linnakuala 5 Average
12.11.2021 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
12.11.2021 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4 Average
12.11.2021 09:00 - 15:45 Laskeharjutus Laskeväli Average
13.11.2021 08:00 - 23:00 Laskeharjutus Laskeväli Average
14.11.2021 08:00 - 18:00 Laskeharjutus Laskeväli Average
15.11.2021 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
15.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus Laskeväli Average
15.11.2021 10:00 - 23:59 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5 Average
16.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5 Average
16.11.2021 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
16.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus Laskeväli Average
16.11.2021 09:00 - 17:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Average
17.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5 Average
17.11.2021 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
17.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus Laskeväli Average
18.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5 Average
18.11.2021 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
18.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus Laskeväli Average
18.11.2021 09:00 - 17:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Average
19.11.2021 00:00 - 15:00 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5 Average
19.11.2021 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
19.11.2021 16:00 - 23:00 Laskeharjutus Laskeväli Average
20.11.2021 06:00 - 23:00 Laskeharjutus Laskeväli Average
21.11.2021 06:00 - 23:00 Laskeharjutus Laskeväli Average
22.11.2021 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
22.11.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5 Average
22.11.2021 09:00 - 15:00 Laskeharjutus Laskeväli Average
22.11.2021 10:00 - 17:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Average
23.11.2021 00:00 - 12:00 Taktikaharjutus Taktikaala 1, Taktikaala 2 Average
23.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5 Average
23.11.2021 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
23.11.2021 10:00 - 15:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Average
24.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5 Average
24.11.2021 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
24.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus Laskeväli Average
25.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5 Average
25.11.2021 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
25.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus Laskeväli Average
25.11.2021 08:00 - 18:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Average
26.11.2021 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5 Average
26.11.2021 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
26.11.2021 12:00 - 17:00 Laskeharjutus Laskeväli Madal
27.11.2021 08:00 - 21:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Average
28.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Average
29.11.2021 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal
29.11.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5 Average
30.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5 Average
30.11.2021 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Madal

Üldinfo

Männiku harjutusväli on 1246 ha suur ning on lähim Tallinnale asuv harjutusväli. Suurem osa harjutusväljast (ligi 1000 ha) paikneb Saku vallas Männiku külas.  Maatüki läänepiiril asuv 8,7 ha suurune ala asub Luige külas ning kinnistu edelapiiril asuv 22 ha suurune ala jääb Tammemäe küla territooriumile. Teisel pool Tallinn-Saku maanteed asub 120,1 ha suurune ala, mida kasutatakse taktikaliseks väljaõppeks.

Männiku harjutusvälja territooriumile jäävad ainsad Tallinna linna vahetus läheduses asuvad aktiivsed liivavarud.

Männiku harjutusväli on lähim harjutuskoht Tallinnas paiknevatele kaitseväe ja Kaitseliidu üksustele, samuti kasutab harjutusvälja Politsei- ja Piirivalveamet.

Männiku harjutusvälja piir on tähistatud valge- ja punasetriibuliseks värvitud piiripostide või puudega. Teedele ja radadele on paigaldatud statsionaarsed ning vajadusel ajutised tõkkepuud, mille juurde pannakse ohtliku tegevuse korral tõkestajad, kes takistavad inimeste pääsu ohualale. Harjutusväljale on paigaldatud lipumastid, kuhu üks tund enne ohtliku tegevuse algust heisatakse punased hoiatuslipud. Sellised märguanded on kasutusel laskeharjutuste, käsigranaadi viskeharjutuste, lõhke- ja demineerimistööde korral. Informatsiooni saamiseks harjutustest on harjutusvälja ümbrusesse paigaldatud infotahvlid. Tahvlitel on üleval harjutusvälja tähistamise ja sulgemise kord ning kasutamise graafik kuni kahe nädala osas, samuti harjutusvälja vastutava isiku kontaktandmed.

Männiku harjutusväli on mitmete kaitse all olevate liikide leiukohaks. Need liigid on Eestis väga haruldased, ohustatud või juba hävimisohus. Kaitsealustele liikidele luuakse püsielupaigad eesmärgiga tagada liikide soodne seisund nende elupaikade kaitse kaudu. Seejuures tuleb silmas pidada, et kaitsealuse loomaliigi isendit ei tohi püüda ega tahtlikult häirida paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise ning rände ajal.

Püsielupaikades kehtivad liikide kaitseks erinevad piirangud. Näiteks on Männiku harjutusvälja liivastel aladel keelatud:

 • maastikusõidukiga sõitmine läbi liivaaladel asuvate madalaveeliste lompide (kuni 50cm sügavused);
 • mootorsõidukiga sõitmine veekogude kallastel väljaspool selleks määratud teid ning sellega pinnase kahjustamine.

Et hoida nii kaitsealuseid liike kui ka ümbritsevat looduskeskkonda, on keelatud Männiku rabade ja soode aladel:

 • sõita maastikusõidukiga väljaspool selleks määratud teid;
 • inimestel viibida väljaspool raba tee ja -matkaradu 15. märtsist 31. augustini.

Männiku harjutusvälja ja linnaku metsateedel on mootorsõidukitega sõitmine lubatud ainult territooriumi valdaja kirjalikul loal.

Männiku harjutusväli on asutatud Vabariigi Valitsuse 11.09.2008 korraldusega nr 394 Kaitseväe Männiku harjutusvälja asutamine

Kontakt

Nursipalu harjutusvälja kasutusinfo

Kuupäev Harjutuse toimumisaeg Harjutuse tüüp Väljaõppeobjektid Müratase
26.10.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Absent
27.10.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Absent
27.10.2021 08:00 - 12:00 Laskeharjutus 100LP, PLV Madal
27.10.2021 08:00 - 22:00 Taktikaharjutus 7V, 8V, 9V, LIV Madal
27.10.2021 09:00 - 19:00 Laskeharjutus 200LP, 300LP, NLV Average
28.10.2021 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus TL Absent
28.10.2021 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus LIV Madal
28.10.2021 09:00 - 16:00 Laskeharjutus 100LP, 200LP, 300LP, PLV, NLV Average
29.10.2021 08:00 - 19:00 Laskeharjutus 100LP, LA, PLV, KG, LA, PLV, 300LP, NLV, 200LP, NLV Average
29.10.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus TV, TL, LIV Madal
30.10.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus LIV, TV, TL Madal
31.10.2021 00:00 - 19:00 Taktikaharjutus LIV Madal
31.10.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TV, TL Madal
01.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TV, TL Madal
01.11.2021 08:00 - 18:00 Laskeharjutus KG, LA, PLV Average
02.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TV, TL Madal
02.11.2021 08:00 - 18:00 Laskeharjutus 300LP, NLV Average
02.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus 200LP, NLV, 100LP, PLV Average
02.11.2021 09:00 - 17:00 Laskeharjutus KG, LA, PLV Average
02.11.2021 15:00 - 23:00 Taktikaharjutus 8V Madal
03.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TV, TL Madal
03.11.2021 08:00 - 18:00 Laskeharjutus 200LP, NLV Madal
03.11.2021 08:00 - 18:00 Laskeharjutus 300LP, NLV, KG, LA, PLV Average
03.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus 100LP, PLV Average
03.11.2021 09:00 - 16:00 Taktikaharjutus MSR Madal
04.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TV, TL Madal
04.11.2021 08:00 - 18:00 Laskeharjutus 200LP, NLV, 300LP, NLV, KG, LA, PLV Average
04.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus 100LP, PLV Average
04.11.2021 09:00 - 16:00 Taktikaharjutus MSR Madal
05.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TV, TL Madal
05.11.2021 08:00 - 18:00 Laskeharjutus 200LP, NLV, 300LP, NLV Average
05.11.2021 08:00 - 17:00 Lõhkeharjutus KG, LA, PLV Kõrge
05.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus 200LP, 300LP, KG, LA, PLV, NLV, 100LP, 200LP, 300LP, PLV, NLV Average
06.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TV, TL Madal
07.11.2021 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus TV, TL Madal
08.11.2021 08:00 - 15:00 Laskeharjutus 100LP, KG, LA, PLV Kõrge
08.11.2021 08:00 - 21:00 Laskeharjutus 200LP, 300LP, TV, NLV, KLV, LV Kõrge
08.11.2021 09:00 - 16:00 Taktikaharjutus MSR Madal
09.11.2021 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus PLP, 9V Average
09.11.2021 08:00 - 18:00 Laskeharjutus KG, LA, PLV Average
09.11.2021 08:00 - 21:00 Laskeharjutus 200LP, 300LP, TV, NLV, KLV, LV Kõrge
09.11.2021 09:00 - 16:00 Taktikaharjutus MSR Madal
10.11.2021 08:00 - 18:00 Laskeharjutus 200LP, NLV, 300LP, NLV, KG, LA, PLV Average
10.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus 100LP, PLV Average
11.11.2021 08:00 - 18:00 Laskeharjutus KG, LA, PLV, 300LP, NLV, 200LP, NLV Average
11.11.2021 09:00 - 15:00 Laskeharjutus 100LP, PLV Average
12.11.2021 08:00 - 20:00 Laskeharjutus 300LP, NLV, KG, LA, PLV Average
12.11.2021 08:00 - 19:00 Laskeharjutus 200LP, 300LP, NLV Average
16.11.2021 08:00 - 21:00 Taktikaharjutus LIV Average
16.11.2021 19:00 - 22:00 Taktikaharjutus LIV, 8V, 9V Madal
17.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus 100LP, PLV Average
17.11.2021 08:00 - 21:00 Taktikaharjutus LIV Average
17.11.2021 09:00 - 17:00 Laskeharjutus KG, LA, PLV Average
17.11.2021 16:00 - 21:00 Laskeharjutus 200LP, 300LP, NLV, 300LP, NLV Average
17.11.2021 19:00 - 22:00 Taktikaharjutus LIV, 8V, 9V Madal
18.11.2021 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus LIV Average
18.11.2021 08:00 - 20:00 Laskeharjutus 300LP, NLV Average
18.11.2021 08:00 - 21:00 Laskeharjutus 200LP, NLV Average
18.11.2021 09:00 - 17:00 Laskeharjutus KG, LA, PLV Average
18.11.2021 19:00 - 22:00 Taktikaharjutus LIV, 8V, 9V Madal
19.11.2021 08:00 - 15:00 Lõhkeharjutus KG, LA Kõrge
20.11.2021 09:00 - 18:00 Lõhkeharjutus 100LP, KG, LA, PLV Kõrge
22.11.2021 09:00 - 17:00 Lõhkeharjutus KG, LA Kõrge
23.11.2021 08:00 - 20:00 Laskeharjutus KG, LA, PLV, 300LP, NLV, 200LP, NLV Average
23.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus 100LP, PLV Average
23.11.2021 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus LIV, 8V, 9V Average
23.11.2021 09:00 - 17:00 Lõhkeharjutus KG, LA Kõrge
24.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus 100LP, PLV Average
25.11.2021 08:00 - 18:00 Lõhkeharjutus KG, LA, PLV Kõrge
25.11.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus 7V, KLV Madal
26.11.2021 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus 7V, KLV Madal
26.11.2021 08:00 - 17:00 Lõhkeharjutus KG, LA Kõrge
26.11.2021 16:00 - 23:59 Taktikaharjutus 8V, TL Absent
26.11.2021 17:00 - 23:59 Taktikaharjutus LIV, TL Madal
27.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus 8V, TL Absent
27.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus LIV, TL Madal
27.11.2021 08:00 - 18:00 Laskeharjutus KG, LA, PLV, 300LP, NLV, 200LP, 300LP, NLV, 100LP, PLV Average
28.11.2021 00:00 - 15:00 Taktikaharjutus LIV, TL Madal
28.11.2021 00:00 - 16:00 Taktikaharjutus 8V, TL Absent
29.11.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus 8V, TL Absent
29.11.2021 08:00 - 21:00 Laskeharjutus 100LP, 200LP, 300LP, PLV, NLV, 200LP, 300LP, KG, LA, PLV, NLV, 300LP, NLV Madal
29.11.2021 08:00 - 21:00 Laskeharjutus 200LP, 300LP, NLV Average
30.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus 8V, TL Absent
30.11.2021 08:00 - 21:00 Laskeharjutus 200LP, 300LP, NLV, 300LP, NLV, 200LP, 300LP, KG, LA, PLV, NLV, 100LP, 200LP, 300LP, PLV, NLV Average

Üldinfo

Nursipalu harjutusväli, pindalaga  3134 ha, paikneb Võru maakonnas Rõuge ja Võru vallas, Võru linnast umbes 12 km kaugusel lääne suunas. Harjutusvälja territooriumi lõunapoolne osa, umbes 2/3 kogu alast, paikneb Rõuge vallas. Looduslikult haarab suurema osa väljakust enda alla Kerretu soo. Põhiosa käsitletavast väljakust paikneb Sõmerpalu-Nursi  teest lääne pool.

Käsitletava ala kirdeosas, paiknevad Kaarnajärv ja Varesjärv. Objekti läänepiiril voolab Mustjõgi, osaliselt on idapiiriks Rõuge jõgi. Mustjõgi on alates Pärlijõe suubumisest kuni Koiva jõeni lülitatud lõheliste kudemis- ja elupaikade nimekirja. Harjutusvälja territooriumile jäävad musta-toonekure, merikotka, kanakulli ja metsise püsielupaigad. Metsise püsielupaikade on võrreldes teiste kaitsealuste liikidega suurimad ja on võetud kaitse alla. Merikotka ja musta-toonekure elupaikades kehtib ajaline liikumispiirang.  Kokku on alal fikseeritud 6 vääriselupaika. Väheses ulatuses (5,8 ha) jääb ala sisse väljaku idapiiril olev ja üle Rõuge oja ulatuv Timmase looduskaitseala (ka Natura 2000 ala). Harjutusvälja ala paikneb rohelise võrgustiku tuumalal.

Harjutusvälja asukoha sobivuse detailsemaks selgitamiseks teostas AS Maves 2004. a sügisel sotsiaal-majandus-loodusliku ekspertiisi “Võru, Paldiski ja Pärnu väeosade harjutusväljakute laienduste ja nende võimalike alternatiivide leidmine

Nursipalu harjutusvälja senised peamised kasutajad on 2.Jalaväebrigaad (sh Kuperjanovi jalaväepataljon) ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused ning Lõuna-Eestis paiknevad Kaitseliidu malevad.

Nursipalu harjutusväli asub alal, kus asus Nõukogude armee Nursi baasi Visnevski sõjaväemetskond – raketibaas, dessantväe polügoon – kokku 3703 ha.

Nursipalu harjutusvälja piir on tähistatud valge- ja punasetriibuliseks värvitud piiripostide või puudega. Teedele ja radadele on paigaldatud statsionaarsed ning vajadusel ajutised tõkkepuud, mille juurde pannakse potentsiaalselt ohtliku tegevuse korral tõkestajad, kes tagavad inimeste mittesattumise ohualale. Harjutusväljale on paigaldatud lipumastid, kuhu üks tund enne ohtliku tegevuse algust heisatakse punased hoiatuslipud. Sellised märguanded on kasutusel laskeharjutuste, käsigranaadi viskeharjutuste, lõhke- ja demineerimistööde korral. Informatsiooni saamiseks harjutustest on harjutusvälja ümbrusesse paigaldatud infotahvlid. Tahvlitel on üleval harjutusvälja skeem koos tähtsamate objektidega (hooned, veekogud jne), harjutusvälja tähistamise ja sulgemise kord ning kasutamise graafik kuni kahe nädala osas, samuti harjutusvälja vastutava isiku kontaktandmed.

Nursipalu harjutusväli on asutatud Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2008. a korraldusega nr 79 Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja asutamine ja riigivara tasuta üleandmine

Kasutajale

Väljaõppe planeerimisel Nursipalu harjutusväljal, palume järgida Nursipalu harjutusvälja kasutuseeskirja, mis sätestab järgmist: tegevusi, millega kaasnev müra ületab õigusaktidega kehtestatud päevase olmemüra normi, võib teha tööpäeviti ajavahemikus kella 08:00–21:00 ja laupäeviti ajavahemikus 08:00-18:00 Pühapäeviti ja riiklikel pühadel analoogseid tegevusi teha ei tohi. Erandina ei kehti see nõue avariide ja õnnetuste likvideerimisel.

Väljaspool eelpool nimetatud aegasid, tuleb tegevused kooskõlastada Rõuge Vallavalitsusega ja vastav kooskõlastus edastada Nursipalu harjutusvälja vastutava e-posti aadressile nursipalu@mil.ee

Kontakt

Sirgala harjutusvälja kasutusinfo

Kuupäev Harjutuse toimumisaeg Harjutuse tüüp Väljaõppeobjektid Müratase
24.10.2021 00:00 - 17:00 Laskeharjutus MTL.3, L.3, L.1, MTL.1, L.5, P.5, KG.5, MA.3, SMA/UXO, TA.1, TA.2, TA.4, MA.2, TA.3 Madal
25.10.2021 12:00 - 23:59 Laskeharjutus L.3, SMA/UXO, TA.2, MA.2, TA.3, L.5, SMA/UXO, TA.4, TA.3 Madal
26.10.2021 00:00 - 23:59 Laskeharjutus L.3, SMA/UXO, TA.2, MA.2, TA.3, L.5, SMA/UXO, TA.4, TA.3 Madal
27.10.2021 00:00 - 23:59 Laskeharjutus L.3, SMA/UXO, TA.2, MA.2, TA.3, L.5, SMA/UXO, TA.4, TA.3 Madal
28.10.2021 00:00 - 17:00 Laskeharjutus L.5, SMA/UXO, TA.4, TA.3, L.3, SMA/UXO, TA.2, MA.2, TA.3 Madal
30.10.2021 08:00 - 23:59 Lõhkeharjutus MTL.1, P.5, SMA/UXO, TA.4, TA.3 Madal
30.10.2021 08:00 - 23:59 Laskeharjutus MTL.3, MA.3, SMA/UXO Madal
31.10.2021 00:00 - 17:00 Lõhkeharjutus MTL.1, P.5, SMA/UXO, TA.4, TA.3 Madal
31.10.2021 00:00 - 17:00 Laskeharjutus MTL.3, MA.3, SMA/UXO Madal
01.11.2021 08:00 - 23:59 Laskeharjutus L.1, MTL.1, TA.1, TA.2 Kõrge
01.11.2021 08:00 - 23:59 Lõhkeharjutus P.5, MA.2 Madal
02.11.2021 00:00 - 23:59 Lõhkeharjutus P.5, MA.2 Madal
02.11.2021 00:00 - 23:59 Laskeharjutus L.1, MTL.1, TA.1, TA.2 Kõrge
03.11.2021 00:00 - 23:59 Lõhkeharjutus P.5, MA.2 Madal
03.11.2021 00:00 - 23:59 Laskeharjutus L.1, MTL.1, TA.1, TA.2 Kõrge
04.11.2021 00:00 - 23:59 Lõhkeharjutus P.5, MA.2 Madal
04.11.2021 00:00 - 23:59 Laskeharjutus L.1, MTL.1, TA.1, TA.2 Kõrge
05.11.2021 00:00 - 17:01 Lõhkeharjutus P.5, MA.2 Madal
05.11.2021 00:00 - 17:00 Laskeharjutus L.1, MTL.1, TA.1, TA.2 Kõrge
08.11.2021 09:00 - 23:59 Taktikaharjutus MTL.3, MTL.1, MA.3, TA.1, TA.2, MA.2 Madal
08.11.2021 12:00 - 23:59 Laskeharjutus L.3, L.1, TA.1, TA.2, TA.3, MTL.3, SMA/UXO, TA.2, TA.4, TA.3 Madal
09.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus MTL.3, MTL.1, MA.3, TA.1, TA.2, MA.2 Madal
09.11.2021 00:00 - 23:59 Laskeharjutus L.3, L.1, TA.1, TA.2, TA.3, MTL.3, SMA/UXO, TA.2, TA.4, TA.3 Madal
09.11.2021 16:00 - 23:59 Laskeharjutus L.5 Madal
10.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus MTL.3, MTL.1, MA.3, TA.1, TA.2, MA.2 Madal
10.11.2021 00:00 - 23:59 Laskeharjutus L.3, L.1, TA.1, TA.2, TA.3, MTL.3, SMA/UXO, TA.2, TA.4, TA.3, L.5 Madal
10.11.2021 08:00 - 23:59 Lõhkeharjutus P.5 Madal
11.11.2021 00:00 - 23:59 Laskeharjutus L.5 Madal
11.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus MTL.3, MTL.1, MA.3, TA.1, TA.2, MA.2 Madal
11.11.2021 00:00 - 17:00 Lõhkeharjutus P.5 Madal
11.11.2021 00:00 - 15:00 Laskeharjutus MTL.3, SMA/UXO, TA.2, TA.4, TA.3, L.3, L.1, TA.1, TA.2, TA.3 Madal
12.11.2021 00:00 - 12:00 Taktikaharjutus MTL.3, MTL.1, MA.3, TA.1, TA.2, MA.2 Madal
15.11.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus TA.1, MTL.1, MA.3, MA.2 Madal
15.11.2021 08:00 - 23:59 Laskeharjutus SMA/UXO, MTL.3, L.1 Madal
16.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TA.1, MTL.1, MA.3, MA.2 Madal
16.11.2021 00:00 - 23:59 Laskeharjutus SMA/UXO, MTL.3, L.1 Madal
17.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TA.1, MTL.1, MA.3, MA.2 Madal
17.11.2021 00:00 - 23:59 Laskeharjutus SMA/UXO, MTL.3, L.1 Madal
18.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TA.1, MTL.1, MA.3, MA.2 Madal
18.11.2021 00:00 - 23:59 Laskeharjutus SMA/UXO, MTL.3, L.1 Madal
19.11.2021 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus TA.1, MTL.1, MA.3, MA.2 Madal
19.11.2021 00:00 - 17:00 Laskeharjutus SMA/UXO, MTL.3, L.1 Madal
22.11.2021 08:00 - 23:59 Laskeharjutus MTL.3, L.3, TA.2, TA.4, TA.3, KG.5, L.5, MTL.3, L.3, L.1 Madal
22.11.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus MA.2 Madal
22.11.2021 12:00 - 23:59 Laskeharjutus L.5, SMA/UXO, TA.4, TA.3, L.1, TA.1, TA.2 Madal
22.11.2021 12:00 - 23:59 Taktikaharjutus MA.2 Madal
23.11.2021 00:00 - 23:59 Laskeharjutus L.5, SMA/UXO, TA.4, TA.3, MTL.3, L.3, TA.2, TA.4, TA.3, L.1, TA.1, TA.2, KG.5, L.5, MTL.3, L.3, L.1 Madal
23.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus MA.2, MA.2 Madal
24.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus MA.2, MA.2 Madal
24.11.2021 00:00 - 23:59 Laskeharjutus L.1, TA.1, TA.2, MTL.3, L.3, TA.2, TA.4, TA.3, L.5, SMA/UXO, TA.4, TA.3, KG.5, L.5, MTL.3, L.3, L.1 Madal
25.11.2021 00:00 - 23:59 Laskeharjutus L.3, MTL.3, L.5, KG.5, L.1 Madal
25.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus MA.2 Madal
25.11.2021 00:00 - 17:00 Laskeharjutus L.5, SMA/UXO, TA.4, TA.3, MTL.3, L.3, TA.2, TA.4, TA.3, L.1, TA.1, TA.2 Madal
25.11.2021 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus MA.2 Madal
26.11.2021 00:00 - 17:00 Laskeharjutus L.5, MTL.3, L.3, L.1, KG.5 Madal
26.11.2021 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus MA.2 Madal

Üldinfo

Sirgala harjutusväli (pindalaga u 3000 ha) asub Ida–Virumaal Narva-Jõesuu linnas Mustanina külas.

Tegemist on kaevandamise lõppedes metsastatud maa-alaga. Sirgala harjutusvälja maastik pakub võimalusi, mis on Eestis unikaalsed. Ulatuslik kõrvalistele isikutele suletud tööstusmaastik eemalasetsevana inimasustusest võimaldab riigikaitselise õppe läbiviimiseks tingimusi ja võimalusi mida ei leidu mujal Eestis.

Harjutusvälja kasutavad põhiliselt Viru jalaväepataljon, erinevad Kaitseliidu malevad, Scoutspataljon ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, vähemal määral kasutavad harjutusvälja teised kaitseväe ja Kaitseliidu üksused.

Sirgala harjutusvälja piir on tähistatud valge- ja punasetriibuliseks värvitud piiripostide või puudega. Teedele ja radadele on paigaldatud statsionaarsed ning vajadusel ajutised tõkkepuud, mille juurde pannakse potentsiaalselt ohtliku tegevuse korral tõkestajad, kes tagavad inimeste mittesattumise ohualale. Harjutusväljale on paigaldatud lipumastid, kuhu üks tund enne ohtliku tegevuse algust heisatakse punased hoiatuslipud. Sellised märguanded on kasutusel laskeharjutuste, käsigranaadi viskeharjutuste, lõhke- ja demineerimistööde korral. Informatsiooni saamiseks harjutustest on harjutusvälja ümbrusesse paigaldatud infotahvlid. Tahvlitel on üleval harjutusvälja skeem koos tähtsamate objektidega (hooned, veekogud jne), harjutusvälja tähistamise ja sulgemise kord ning kasutamise graafik kuni kahe nädala osas, samuti harjutusvälja vastutava isiku kontaktandmed.

Sirgala harjutusväli on asutatud Vabariigi Valitsuse 12. juuni 2008. a korraldusega nr 272 Kaitseväe Sirgala harjutusvälja asutamine ja riigivara tasuta üleandmine

 

Kontakt

Soodla harjutusvälja kasutusinfo

Kuupäev Harjutuse toimumisaeg Harjutuse tüüp Väljaõppeobjektid Müratase
27.10.2021 09:00 - 16:00 Taktikaharjutus Soodla lõuna harjutusväli Madal
29.10.2021 09:00 - 16:00 Taktikaharjutus Soodla lõuna harjutusväli Madal
06.11.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus Soodla põhja harjutusväli, Soodla kirde harjutusvälii Average
07.11.2021 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus Soodla põhja harjutusväli, Soodla kirde harjutusvälii Average
08.11.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus Soodla põhja harjutusväli, Soodla lõuna harjutusväli, Soodla kirde harjutusvälii Average
09.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Soodla põhja harjutusväli, Soodla lõuna harjutusväli, Soodla kirde harjutusvälii Average
10.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Soodla põhja harjutusväli, Soodla lõuna harjutusväli, Soodla kirde harjutusvälii Average
11.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Soodla põhja harjutusväli, Soodla lõuna harjutusväli, Soodla kirde harjutusvälii Average
12.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Soodla põhja harjutusväli, Soodla lõuna harjutusväli, Soodla kirde harjutusvälii Average
13.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Soodla põhja harjutusväli, Soodla lõuna harjutusväli, Soodla kirde harjutusvälii Average
13.11.2021 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus Soodla lõuna harjutusväli Average
14.11.2021 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus Soodla põhja harjutusväli, Soodla lõuna harjutusväli, Soodla kirde harjutusvälii Average
15.11.2021 12:00 - 23:59 Taktikaharjutus Soodla põhja harjutusväli, Soodla lõuna harjutusväli, Soodla kirde harjutusvälii Average
16.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Soodla põhja harjutusväli, Soodla lõuna harjutusväli, Soodla kirde harjutusvälii Average
17.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Soodla põhja harjutusväli, Soodla lõuna harjutusväli, Soodla kirde harjutusvälii Average
18.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Soodla põhja harjutusväli, Soodla lõuna harjutusväli, Soodla kirde harjutusvälii Average
19.11.2021 00:00 - 12:00 Taktikaharjutus Soodla põhja harjutusväli, Soodla lõuna harjutusväli, Soodla kirde harjutusvälii Average
22.11.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus Soodla põhja harjutusväli, Soodla lõuna harjutusväli, Soodla kirde harjutusvälii Madal
23.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Soodla põhja harjutusväli, Soodla lõuna harjutusväli, Soodla kirde harjutusvälii Madal
24.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Soodla põhja harjutusväli, Soodla lõuna harjutusväli, Soodla kirde harjutusvälii Madal
25.11.2021 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus Soodla põhja harjutusväli, Soodla lõuna harjutusväli, Soodla kirde harjutusvälii Madal
29.11.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus Soodla lõuna harjutusväli Average
30.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Soodla lõuna harjutusväli Average

Üldinfo

Soodla harjutusväli, pindalaga ca 5865 ha, asub Harjumaal Kuusalu ja Anija vallas Tallinn-Narva maantee ja Piibe maantee vahel. Harjutusvälja ligiduses asuvad Sigula, Hirvli, Kursi, Aru, Kosu, Härmakosu, Raudoja, Pillapalu, Vikipalu ja Koitjärve külad. Harjutusvälja pikkus põhjast lõunasse on sõltuvalt mõõtmise asukohast 5 – 7,5 km ning laius idast läände ca 10 km. Harjutusvälja välispiiri pikkus on ca 32 km.

Ligi 38% harjutusvälja pindalast moodustab Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala. Ca 40% kogu alast on märgala. Suurim rabamassiiv 17.5 km Koitjärve raba asub harjutusvälja kagunurgas. Harjutusvälja idanurgast kulgeb läbi harjutusvälja Soodla jõgi, mis suubub Jägala jõkke. Suure osa maa-alast moodustab Soodla jõele üles paisutatud veehoidla. Lisaks veehoidlale asuvad seal Kivijärv, Linajärv, Mähuste ja Pillapalu järved.

Soodla harjutusväli asutati Vabariigi Valitsuse 09.07.2015 korraldusega nr 282 „Soodla harjutusvälja asutamine“.

Harjutusvälja kasutatakse praegu vaid taktikalise väljaõppe jaoks.

Kontakt

Tsiatsungõlmaa harjutusvälja kasutusinfo

Kuupäev Harjutuse toimumisaeg Harjutuse tüüp Väljaõppeobjektid Müratase
26.10.2021 08:00 - 18:00 Laskeharjutus T300 Madal
27.10.2021 08:00 - 20:00 Laskeharjutus T300 Madal
01.11.2021 08:00 - 18:00 Laskeharjutus T300 Madal
02.11.2021 08:00 - 18:00 Laskeharjutus T300 Madal
03.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus T300 Madal
04.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus T300 Madal
08.11.2021 08:00 - 18:00 Laskeharjutus T300 Madal
09.11.2021 08:00 - 18:00 Laskeharjutus T300 Madal
10.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus T300 Madal
11.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus T300 Madal
12.11.2021 08:00 - 15:00 Laskeharjutus T300 Madal
13.11.2021 10:00 - 14:00 Laskeharjutus T300 Madal
15.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus T300 Madal
16.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus T300 Madal
17.11.2021 08:00 - 20:00 Laskeharjutus T300 Madal
18.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus T300 Madal
19.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus T300 Madal
22.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus T300 Madal
23.11.2021 08:00 - 17:00 Laskeharjutus T300 Madal
24.11.2021 08:00 - 20:00 Laskeharjutus T300 Madal
25.11.2021 08:00 - 20:00 Laskeharjutus T300 Madal
29.11.2021 08:00 - 17:00 Lõhkeharjutus 2 V Madal
30.11.2021 08:00 - 17:00 Lõhkeharjutus 2 V Madal
30.11.2021 08:00 - 20:00 Taktikaharjutus 1 V Madal
30.11.2021 08:00 - 21:00 Taktikaharjutus 2 V Madal

Üldinfo

Tsiatsungõlmaa harjutusala asub Võru vallas Juba külas u 30 hektaril.

Kaitseväe seisukohalt on tegemist olulise lähiharjutusalaga, mida kasutatakse lisaks õppelaskmiste läbiviimisele ka taktikaliste harjutuste sooritamiseks ja mis toetab märkimisväärselt kaitseväe üksuste väljaõpet. Tsiatsungõlmaa harjutuskoha kasutamine vähendab Nursipalu harjutusvälja kasutuskoormust ning hoiab kokku igapäevaseid transpordi- ja ajakulusid.

Tsiatsungõlmaa harjutusala kasutamist koordineerib Nursipalu harjutusvälja grupp.

 

Kontakt

Telefon: 717 8336, 5307 6903
E-post: viru.jvp@mil.ee

Kasutuse planeerimine

Lasketiir on planeeritud Jõhvi linnakus asuvate allüksuste väljaõppe läbiviimiseks ning linnakus asuvatel üksustel on väljaõppe läbiviimisel eesõigus.

Teised kasutajad saavad tiiru broneerida saates pataljoniülema nimele e-kirja aadressile viru.jvp[at]mil.ee

Üldinfo

Jõhvi 25 m ja 100 m poolkinnine lasketiir asub aadressil Pargimetsa, Pargitaguse küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond. Lasketiir asub Jõhvi linnaku territooriumil.

25 m lasketiir koosneb 4 (neljast) tulepositsioonist kaugustega sihtmärgist 10, 15, 20 ja 25 m.

100 m lasketiir koosneb 3 (kolmest) tulepositsioonist kaugustega sihtmärgist 25, 50 ja 100 m.

Lasketiirul puudub ohuala. Lasketiiru ümbritseb 100 m laiune majandustegevuse piiranguvöönd. Lasketiiru õhuohuala on 228 m (750 jalga).

Lasketiiru tehnilised lahendused ja ohutustehnilised tingimused võimaldavad kasutada üheaegselt nii 25 m ja 100 m lasketiiru.

Lasketiiru kasutamine

Lasketiiru võib korraga kasutada minimaalselt 2 inimest. Üksikult on lasketiirus laskmiste läbiviimine keelatud.

Lubatud lasta

 • ainult paigalt;
 • ainult selleks ettenähtud laskekohalt (tulepositsioonilt)
 • ainult ettenähtud laskekauguselt;
 • seda sihtmärki, mis vastab laskekoha numbrile.

Lastakse ainult selleks ettenähtud kohtadel ja kaugustel ja paigal olles.

 • Lasketiirus võib kasutada järgnevaid relvi:
  relvad mille maksimaalne suudmeenergia ei ületa 7000J;
 • püstol ja püstolkuulipilduja (kaliibri piiranguta);
 • sileraudne relv (kaliibri piiranguta);
 • tankitõrjerelv kaliibriga kuni 9 mm.

Lasketiirus on keelatud:

 • kasutada automaattuld;
 • kasutada trasseerivat laskemoona;
 • kasutada soomustläbistavat laskemoona;
 • sooritada lasku, mille tõstenurk on üle 01-50 tuhandiku (8,43°), mis loetakse laskja poolt tahtlikult sooritatud ohtlikuks veaks.

Üldinfo

Metsniku lasketiir koos väljaõppeehitistega asub Valga maakonnas Tõlliste vallas Jaanikese külas Metsniku kordoni kinnistul (tunnus 82001:003:0290) (edaspidi õppeväli). Õppevälja kogupindala on 66,2 ha.

Metsniku õppeväli on jagatud viieks erinevaks väljaõppeehitiseks (alaks) (lisa 2), mida saab eraldi broneerida:

 • lahtine lasketiir 300 m ja 100 m laskepaigaga;
 • vana lasketiir;
 • käsigranaadi heitmiskoht;
 • põhjapoolne taktikaala (TA1);
 • lõunapoolne taktikaala koos vana lasketiiru ümbrusega (TA2).

Metsniku lasketiir on asutatud kaitseministri käskkirjaga 25. veebruar 2015 nr 68. Metsniku lasketiiru omanik ja vastutaja on Kaitseliit.

Kontakt

Veebel Igor Koroljov
Telefon: 717 9413
E-post: metsniku@kaitseliit.ee 

Kasutuse planeerimine

Õppeväljal plaanilise tegevuse läbiviimiseks peab kasutada soovija broneerima hiljemalt eelneva kuu 10. kuupäevaks järgneva kuu tegevused Brontoses. Juhul, kui broneerimine veebilehel ei ole võimalik esitama kasutamistaotluse e-posti aadressile: metsniku@kaitseliit.ee.

Õppevälja plaanivälise tegevuse läbiviimiseks tuleb soovijal teha broneering hiljemalt 12 tööpäeva enne tegevuse toimumist ja teavitada sellest vastutavat isikut telefoni teel. Plaaniväline tegevus peab olema põhjendatud.

NB! Lasketiirus on lubatud teostada laskeharjutusi kuni 100 päeva aastas. Õppeväljal võib kasutada imitatsioonivahendeid, teostada käsigranaadi viskeharjutusi ja viia läbi demineerimistöid kõikidel nädalapäevadel. Kui ohuala ei suleta ja tegevus ei kandu väljapoole kinnistu piire, siis 100 päeva kasutuspäevade arvu piirangut teistele tegevustele ei ole.

Üldinfo

Lasketiir on ette nähtud õppe- ja taktikalisteks laskmisteks käsitulirelvadest kaliibriga kuni 7,62 mm. Lubatud on kasutada tankitõrjerelvade alakaliibrilist laskemoona ja treeninglaskemoona (v.a tankitõrjekahur) ning püstoleid/revolvreid ja sileraudseid käsitulirelvi kaliibripiiranguta.

Lasketiirus on kokku kuni 20 laskekohta.

Lasketiirus on võimalik sooritada laskeharjutusi 5 m, 10 m, 25 m, 50 m, 100 m, 150 m, 200 m, 250 m ja 300 m distantsilt.

Lasketiirus lubatud tegevused:

 • Laskeharjutused püstolist: P.1 – P.6
 • Laskeharjutused püstolkuulipildujast: PK.1 – PK.7
 • Laskeharjutused automaadist: A.0 – A.11 ja A.13-A.14
 • Laskeharjutused kergekuulipildujast: KP.1 – KP.7
 • Laskeharjutused 7,62 mm täpsusrelvast: TL.1 – TL.9
 • Laskeharjutused tankitõrjerelva alakaliibrist: TTG.VK.1-TTG.VK.4
 • Laskeharjutused tankitõrjerelvast (ainult treeninglaskemoon): TTG.1
 • Laskeharjutused tankitõrjekahuri alakaliibrist: TTK.VK.1
 • Taktikalised harjutused püstolist: T.P.1 – T.P.8
 • Taktikalised laskeharjutused automaadist: T.A.1 – T.A.7
 • Taktikalised laskeharjutused pumppüssist: T.PP.1 – T.PP.6
 • Taktikalised laskeharjutused püstolist ja automaadist: T.K.1 – T.K.3
 • Laskeharjutused sile-ja vintraudsetest jahirelvadest seisvate ja siinidel liikuvate märklehtede pihta

Lasketiirus võib kasutada tõusvate ja langevate sihtmärkidega seadet. Võib kasutada ka siinidel liikuvaid sihtmärke, mis liiguvad vastavalt valitud distantsile.

Lasketiirus on keelatud lõhkeva laskemoona kasutamine (puudub lõhkemata laskemoona tähistamise vajadus).

Lasketiirus on lubatud läbi viia laskeharjutusi kõikidel päevadel kella 8.00–23.00.

Looduskaitselistest piirangutest tulenevalt on lasketiiru kasutamiskoormust piiratud märtsis, aprillis ja mais.

Kontakt

Lasketiiru vastutav isik:
Telefon: 717 9914, 59 914, 526 8876
E-post: piirsalutiir@kaitseliit.ee

Lääne maleva korrapidaja:
Telefon: 717 9949, 5568 0850

Broneerimine pärast 10. kuupäeva järgnevasse kuusse võib toimuda juhul, kui struktuuriüksuse ülem on eelnevalt vastavast soovist vastutavale isikule teada andnud.

Kõik broneeringud, mis tehakse pärast 10. kuupäeva järgnevasse kuusse ja millest struktuuriüksuse ülem ei ole vastutavat isikut teavitanud, KUSTUTATAKSE esimesel võimalusel.

Päev enne lasketiiru kasutamist tuleb vastutava isikuga saabumise aeg kokku leppida – vajalik on anda allkiri Piirsalu lasketiiru kasutamise registreerimisraamatusse!

Kasutuse planeerimine

Lasketiiru plaanilise tegevuse läbiviimiseks peab kasutada soovija broneerima hiljemalt eelneva kuu 10. kuupäevaks järgneva kuu tegevused Brontoses või esitama kasutamistaotluse (kasutuseeskirjas vorm lisa 2) e-posti aadressil piirsalutiir@kaitseliit.ee  (juhul, kui broneerimine veebilehel ei ole võimalik).

Kogu tegevus, mis toimub väljaspool Piirsalu lasketiiru, tuleb kooskõlastada vastavate maaomanikega.

Piirangud lasketiiru kasutamisel:

veebruar – piiranguteta
märtsi I pool – kuni 8 laskepäeva (Kaitseliidul on alati eesõigus)
märtsi II pool – laskmised keelatud
aprill – laskmised keelatud
mai I pool – laskmised keelatud
mai II pool – kuni 8 laskepäeva (Kaitseliidul on alati eesõigus)
juuni – piiranguteta

Kontakt

Piirsalu taktikaala kasutusinfo

Kuupäev Harjutuse toimumisaeg Harjutuse tüüp Väljaõppeobjektid Müratase
25.10.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus PTA Madal
26.10.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PTA Madal
27.10.2021 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus PTA Madal
09.11.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus PTA Madal
10.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PTA Madal
11.11.2021 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus PTA Madal
15.11.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus PTA Madal
16.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PTA Madal
17.11.2021 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PTA Madal
18.11.2021 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus PTA Madal
24.11.2021 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus PTA Madal
25.11.2021 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus PTA Madal

Üldinfo

Piirsalu taktikaala asub Läänemaal Lääne-Nigula vallas Piirsalu külas Kõuemaru (KÜ tunnus 68001:003:0278, riigikaitsemaa, 132,24 ha) ja Tuulemaru (KÜ tunnus 68001:003:0274, riigikaitsemaa, 1,16 ha) katastriüksustel.

Taktikaala on ette nähtud taktikaliste õppuste läbiviimiseks:

 • väliharjutus,
 • taktikaharjutus,
 • kaardiharjutus,
 • situatsiooniharjutus,
 • välilaager,
 • sõjalis-sportlik üritus,
 • vabaaja üritus,

Taktikaalal on lubatud kasutada järgmisi väljaõppevahendeid:

 • lõhkepakett,
 • õppemoon kaliibriga kuni 7,62 mm,
 • süütenöör,
 • süütel.

Kasutuse planeerimine

Kaitseväe Piirsalu taktikaala vastutav ülem on toetuse väejuhatuse ülem.

Iga läbiviija vastutab oma tegevuse eest alal ja selle ümbruses.

Kõik alale planeeritud ja läbiviidavad tegevused tuleb eelnevalt sisestada BRONTOSESSE.

Info Piirsalu taktikaala kasutamise kohta saadetakse kohalikule omavalitsusele ja külavanemale (sh tegevuse läbiviija kontakttelefon).

Aprillikuus on, looduskaitseliste piirngute tõttu, Piirsalu taktikaala kasutamine keelatud!

Oluline info!

Piirsalu taktikaalal  puudub konkreetne vastutav isik, kes otseselt tegevust alal koordineeriks ja broneeringuid kinnitaks. Piirsalu taktikaalal vastutavad tegevuse eest läbiviijad ise. Oma tegevus tuleb sisestada harjutusväljade broneerimissüsteemi –  sealt on võimalik vaadata, kas valitud kuupäeval on ala vaba või on selle teine üksus juba broneerinud – kui kaks või rohkem üksust soovib ala ühel ajal kasutada, saab omavahel  tegevuse kooskõlastada. Broneeringute kinnitamist/tühistamist ja eraldi tegevuse kooskõlastamist ei toimu. Kui tegevus jääb Piirsalu taktikaala piiridesse, siis eraldi kooskõlastust kohalikult omavalitusest vaja ei ole.
Kogu tegevus, mis toimub väljaspool Piirsalu taktikaala, tuleb kooskõlastada vastavate maaomanikega.

NB! Alates 2015. a veebruarist ei ole alal enam ühtegi maapealset hoonet.

 

Üldinfo

 • Lasketiir on ette nähtud õppe- ja taktikalisteks laskmisteks käsitulirelvadest (v.a granaadiheitjast ja õhutõrjerelvast) kuni 200 m kauguselt.
 • Lasketiirus on kokku kuni 20 laskekohta.
 • Lubatud on kasutada tankitõrjerelvade alakaliibrilist laskemoona ning kuni 9 mm vintraudseid käsitulirelvi ja sileraudseid käsitulirelvi kaliibri piiranguta.
 • Lasketiirus viiakse üldjuhul laskeharjutusi läbi 5 m, 10 m, 25 m, 50 m, 100 m, 150 m ja 200 m distantsil.
 • Lasketiirus võib kasutada tõusvate ja langevate sihtmärkide seadet. Võib kasutada ka siinidel liikuvaid sihtmärke, mis liiguvad vastavalt valitud distantsile.
 • Lasketiirus on keelatud lõhkeva laskemoona kasutamine (puudub lõhkemata laskemoona tähistamise vajadus).

Utsali 200m lasketiiru eeskirja muudeti Kaitseliidu ülema 18. mai 2015 käskkirjaga.

Vabariigi Valitsuse 23.12.2010. a korraldusega nr 499 on antud luba riigimetsa kasutamiseks ja alalise väljaõppe korraldamiseks Utsali 200 m lasketiirus ja selle ohualas (ohuala skeemi leiad kasutuseeskirjast).

Kontakt

Telefon: 717 9699 (Maleva korrapidaja)
Telefon: 5919 9460
E-post: utsalitiir@kaitseliit.ee 

Kasutuse planeerimine

NB! Lasketiiru on lubatud kasutada aastaringselt v.a ajavahemikul veebruar kuni juuni, mil vastavalt Keskkonnaameti nõudele on lubatud laskmisi läbi viia järgmiselt:

 1. Lasketiiru kasutamine ei ole lubatud 15. märtsist–15. maini.
 2. Veebruaris, märtsi esimeses pooles, mai teises pooles ja juunis on lasketiiru kasutamine lubatud maksimaalselt 4 laskekorda kuus (üks laskekord ei kesta üle kahe päeva).
 3. Märtsi esimesel poolel tohib laskmisi läbi viia kell 10:00–17:00 ja mai teisel poolel kell 09:00–19:00.

 

Üldinfo

Lasketiir asub Tartus aadressil Riia 12.

Siselasketiirus on lubatud sooritada laskeharjutusi järgmistest relvadest:

 • kuni 11,43 mm kaliibriga isiklikud ja teenistuspüstolid ning revolvrid;
 • ääretulepadrunitega lastavatest 5,6 mm kaliibriga spordirelvadest;
 • õhkrelvadest.

Siselasketiirus on lubatud sooritada laskeharjutusi nii isiklikest kui teenistusrelvadest kooskõlas Kaitseväe juhataja 16.03.2010 käskkirjaga nr 90 kinnitatud juhendiga „Kaitseväe ja Kaitseliidu laskeväljaõppe eeskiri”.

Siselasketiirus on lubatud lasta 10, 15, 20 ja 25 m kauguselt. Laskekohtade vaheseinade paigutust on võimalik vastavalt valitud laskekaugusele muuta.

Kontakt

Telefon: 717 6110
Faks: 717 6111
E-post: oppeasutused@mil.ee 

Üldinfo

Kaitseliidu Tartu Maleva Nooruse tn siselasketiir asub Tartu linnas Nooruse tn 9, 0 korruse ruumide kompleksis.

Lasketiiru ja selle kasutamise kohta saab infot:

v-vbl Olev Juursalu
Telefon: 513 4245
E-post: olev.juursalu@kaitseliit.ee

 

Viimati uuendatud: 13. september 2021, 10:20

Keri üles