Jäta menüü vahele

Harjutusväljad

Kaitseväe ja kaitseliidu harjutusväli on maa- või mereala koos selle kohal oleva õhuruumiga ja seal asetsevate väljaõppeehitistega. Harjutusväljadel korraldatakse laskmisi ja lõhketöid, katsetatakse relvi, lahingumoona ja muud tehnikat.

Eestis on asutatud seitse harjutusvälja: kaitseväe keskpolügoon, Nursipalu, Sirgala, Kikepera, Klooga, Männiku ja Soodla harjutusväljad. Lisaks asub üle Eesti mitmeid kaitseväe ja kaitseliidu lasketiire ning muid harjutusalasid. Harjutusväljade peamine ülesanne on võimaldada kaitseväe ja kaitseliidu väljaõpet. Harjutusväljade asukohad lähtuvad väljaõppekeskuste paiknemisest, et tagada väljaõppekeskustele võimalus korraldada lahinglaskmisi vähemalt rühmasuurustele üksustele. Harjutusväljade planeerimise ja ehitamisega tegeleb kaitseministeerium ja riigi kaitseinvesteeringute keskus.

Kaitseväe ja kaitseliidu lasketiirud on laskmiste sooritamiseks alaliselt kasutatavad väljaõppeehitised, kus on võimalik sooritada laskeharjutusi käsitulirelvadest.

Harjutusväljadel kehtib väljaõppe ajal liikumispiirang. Harjutusvälja piirkonna elanikele antakse võimalikult vara teada harjutuste toimumise ajakavast ning ülevaade plaanitud tegevustest. Harjutusväljade puhul on tegemist ohtliku alaga, kus ohutus on väga oluline ning see puudutab nii kaitseväelasi ja kaitseliitlasi kui ka läheduses elavaid inimesi ja seenelisi-marjulisi.

Kontakt

Kaitseväe keskpolügooni kasutusinfo

Kuupäev Harjutuse toimumisaeg Harjutuse tüüp Väljaõppeobjektid Müratase
07.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SM3, LVA, PL1, PL2 Madal
07.07.2022 00:00 - 23:59 Laskeharjutus KL1, STL1 Keskmine
07.07.2022 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus RB4, RB3, RB2, RB1 Madal
07.07.2022 08:00 - 21:00 Laskeharjutus RB4, RB3, RB2, RB1, KG1 Keskmine
08.07.2022 00:00 - 23:59 Laskeharjutus KL1 Keskmine
08.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PL1, PL2 Madal
08.07.2022 00:00 - 20:00 Laskeharjutus STL1 Keskmine
08.07.2022 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus SM3 Madal
08.07.2022 00:00 - 13:00 Taktikaharjutus LVA Madal
08.07.2022 08:00 - 23:59 Laskeharjutus KL1, KL2, KG2 Keskmine
09.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PL1, PL2 Madal
09.07.2022 00:00 - 23:55 Laskeharjutus KL1, KL2, KG2 Keskmine
09.07.2022 00:00 - 21:00 Laskeharjutus KL1 Keskmine
09.07.2022 08:00 - 21:00 Laskeharjutus SM3, STL1 Kõrge
10.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PL2, PL1 Madal
10.07.2022 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus STL1, SM3 Madal
10.07.2022 10:00 - 18:00 Lõhkeharjutus KL1, P3, P2 Kõrge
11.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus STL1, PL1, PL2, SM3 Madal
11.07.2022 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus KL1, EL1, PT2, ST1, PT1, PSM1, P3, P2, P1, LVA Keskmine
11.07.2022 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus SM2, RB4, RB3 Madal
11.07.2022 08:00 - 23:59 Laskeharjutus KL2, KG2, RB2, RB1 Keskmine
11.07.2022 08:00 - 23:59 Lõhkeharjutus RB3, KG1 Kõrge
11.07.2022 15:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Madal
12.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PL2, PL1, STL1, SM2, SM3, RB4, RB3, TL Madal
12.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus KL1, EL1, PT2, ST1, PT1, PSM1, P3, P2, P1, LVA Keskmine
12.07.2022 00:00 - 23:59 Laskeharjutus KL2, KG2, RB2, RB1 Keskmine
12.07.2022 00:00 - 23:59 Lõhkeharjutus RB3, KG1 Kõrge
13.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SM3, PL2, PL1, STL1, RB4, RB3, TL Madal
13.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus KL1, EL1, PT2, ST1, PT1, PSM1, P3, P2, P1, LVA Keskmine
13.07.2022 00:00 - 23:59 Laskeharjutus KL2, KG2, RB2, RB1 Keskmine
13.07.2022 00:00 - 23:59 Lõhkeharjutus RB3, KG1 Kõrge
13.07.2022 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus SM2 Madal
14.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SM3, PL2, PL1, STL1, RB4, RB3, TL Madal
14.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus KL1, EL1, PT2, ST1, PT1, PSM1, P3, P2, P1, LVA Keskmine
14.07.2022 00:00 - 23:59 Laskeharjutus KL2, KG2, RB2, RB1 Keskmine
14.07.2022 00:00 - 23:59 Lõhkeharjutus RB3, KG1 Kõrge
15.07.2022 00:00 - 23:00 Taktikaharjutus TL Madal
15.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SM3, PL2, PL1, STL1 Madal
15.07.2022 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus KL1, EL1, PT2, ST1, PT1, PSM1, P3, P2, P1, LVA Keskmine
15.07.2022 00:00 - 17:00 Laskeharjutus KL2, KG2, RB2, RB1 Keskmine
15.07.2022 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus RB4, RB3 Madal
15.07.2022 00:00 - 17:00 Lõhkeharjutus RB3, KG1 Kõrge
16.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus STL1, PL1, PL2, SM3 Madal
16.07.2022 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus KL1 Madal
17.07.2022 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus PL2, STL1 Madal
17.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SM3, PL1, KL1 Madal
18.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus KL1, PL1, SM3 Madal
18.07.2022 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus KTP 4 Madal
18.07.2022 08:00 - 23:59 Lõhkeharjutus P3 Kõrge
18.07.2022 08:00 - 23:59 Laskeharjutus RB2 Madal
18.07.2022 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus EL1, PT2, ST1, PT1, PSM1, KTP 1, KTP 2, KTP 3, LVA Keskmine
18.07.2022 08:00 - 23:59 Laskeharjutus RB1 Keskmine
19.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus KTP 4, KL1, PL1, SM3 Madal
19.07.2022 00:00 - 23:59 Lõhkeharjutus P3 Kõrge
19.07.2022 00:00 - 23:59 Laskeharjutus RB2 Madal
19.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus EL1, PT2, ST1, PT1, PSM1, KTP 1, KTP 2, KTP 3, LVA Keskmine
19.07.2022 00:00 - 23:59 Laskeharjutus RB1 Keskmine
20.07.2022 00:00 - 23:59 Lõhkeharjutus P3 Kõrge
20.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus EL1, PT2, ST1, PT1, PSM1, KTP 1, KTP 2, KTP 3, LVA Keskmine
20.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus KL1, PL1, SM3 Madal
20.07.2022 00:00 - 21:00 Taktikaharjutus KTP 4 Madal
20.07.2022 00:00 - 18:00 Laskeharjutus RB2 Madal
20.07.2022 00:00 - 17:00 Laskeharjutus RB1 Keskmine
21.07.2022 00:00 - 23:59 Lõhkeharjutus P3 Kõrge
21.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus EL1, PT2, ST1, PT1, PSM1, KTP 1, KTP 2, KTP 3, LVA Keskmine
21.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus KL1, PL1, SM3 Madal
21.07.2022 08:00 - 17:00 Laskeharjutus RB1, RB2 Keskmine
22.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus KL1, PL1, SM3 Madal
22.07.2022 00:00 - 21:00 Lõhkeharjutus P3 Kõrge
22.07.2022 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus EL1, PT2, ST1, PT1, PSM1, KTP 1, KTP 2, KTP 3, LVA Keskmine
23.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SM3, PL1, KL1 Madal
23.07.2022 08:00 - 23:59 Laskeharjutus SM3, STL1, PSM1 Kõrge
24.07.2022 00:00 - 21:00 Laskeharjutus SM3, STL1, PSM1 Kõrge
24.07.2022 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus KL1, PL1, SM3 Madal
24.07.2022 06:00 - 23:59 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, PL1, KL1, KL2, P3, P2, P1, KG2, SM1 Kõrge
25.07.2022 00:00 - 23:59 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, PL1, KL1, KL2, P3, P2, P1, KG2, SM1 Kõrge
25.07.2022 07:00 - 23:59 Laskeharjutus SM3, STL1 Kõrge
25.07.2022 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus EL1, PT2, ST1, PT1, PSM1, KTP 1, KTP 2, KTP 3, LVA Keskmine
25.07.2022 08:00 - 23:59 Laskeharjutus KL1 Keskmine
26.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus EL1, PT2, ST1, PT1, PSM1, KTP 1, KTP 2, KTP 3, LVA Keskmine
26.07.2022 00:00 - 23:59 Laskeharjutus SM3, STL1, SM3, PL2, SM2, PL1, KL1, KL2, P3, P2, P1, KG2, SM1 Kõrge
26.07.2022 00:00 - 23:59 Laskeharjutus KL1 Keskmine
26.07.2022 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus RB4, RB3 Madal
26.07.2022 08:00 - 23:59 Laskeharjutus RB3, RB2, RB1, KG1, RB3, RB2, RB1, KG1 Keskmine
27.07.2022 00:00 - 23:59 Laskeharjutus KL1, RB3, RB2, RB1, KG1, RB3, RB2, RB1, KG1 Keskmine
27.07.2022 00:00 - 23:59 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, PL1, KL1, KL2, P3, P2, P1, KG2, SM1, SM3, STL1 Kõrge
27.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus EL1, PT2, ST1, PT1, PSM1, KTP 1, KTP 2, KTP 3, LVA Keskmine
27.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus RB4, RB3 Madal
28.07.2022 00:00 - 23:59 Laskeharjutus KL1 Keskmine
28.07.2022 00:00 - 23:59 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, PL1, KL1, KL2, P3, P2, P1, KG2, SM1, SM3, STL1 Kõrge
28.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus EL1, PT2, ST1, PT1, PSM1, KTP 1, KTP 2, KTP 3, LVA Keskmine
28.07.2022 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus RB4, RB3 Madal
28.07.2022 00:00 - 17:00 Laskeharjutus RB3, RB2, RB1, KG1, RB3, RB2, RB1, KG1 Keskmine
29.07.2022 00:00 - 23:00 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, PL1, KL1, KL2, P3, P2, P1, KG2, SM1 Kõrge
29.07.2022 00:00 - 22:00 Laskeharjutus SM3, STL1 Kõrge
29.07.2022 00:00 - 21:00 Laskeharjutus KL1 Keskmine
29.07.2022 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus EL1, PT2, ST1, PT1, PSM1, KTP 1, KTP 2, KTP 3, LVA Keskmine
29.07.2022 09:00 - 23:59 Laskeharjutus RB2 Keskmine
30.07.2022 00:00 - 23:59 Laskeharjutus RB2 Keskmine
30.07.2022 08:00 - 23:59 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, PL1, EL1, SM1 Kõrge
31.07.2022 00:00 - 21:00 Laskeharjutus RB2 Keskmine
31.07.2022 00:00 - 22:00 Laskeharjutus SM3, PL2, SM2, PL1, EL1, SM1 Kõrge

Üldinfo

Kaitseväe keskpolügoon, pindalaga 11 951 ha, asub Harjumaal Kuusalu valla idaosas ja piirneb kolme vallaga: idas Kadrina (Lääne-Virumaa), lõunas Tapa (Lääne-Virumaa) ja edelas Anija (Harjumaa) vallaga. Idast piirneb ala Ohepalu looduskaitselaga ning läänest Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealaga. Alast põhja poole jääb Tallinna-Narva põhimaantee ning sellest omakorda põhjapoole Lahemaa rahvuspark. Ulatus põhjast lõunasse on ligi 17 km ning ulatus läänest itta erinevates kohtades 3,5 – 7,5 km. Administratiivses jaotuses asub kogu ala Kuusalu vallas Suru, Tõreska, Pala ja Kolgu külas.

Keskpolügooni lõunaosa läbib Valgejõgi, moodustades lääne- ja loodeosas loodusliku piiri Põhja-Kõrvemaa looduskaitselaga. Keskpolügooni kirdeosas Läsna mõhnastikus asuvad Nõmmoja Linajärv ja Nõmmoja Kalajärv. Polügooniala edelaosas asuvad keset Pakasjärve raba Pakasjärv ja Väike Pakasjärv.

Aastatel 1957 – 1992 kuulus ala Nõukogude Liidu armee Aegviidu laia kasutusalaga (tanki- ja suurtükiväe harjutusala) 33 100 ha suuruse polügooni koosseisu.

Kaitseväe keskpolügoon on terviklik riigikaitseliseks väljaõppeks vajalik territoorium, mille esmane sihtotstarve on riigikaitsemaa. Keskpolügoonile kavandatud militaarehitised (hooned ja rajatised) on kavandatud nii, et neid ümbritsevad ohualad ei väljuks polügooni maa-ala piiridest ning erinevaid ehitisi oleks võimalik kasutada samaaegselt.

Keskpolügooni kasutajad on kõik kaitseväe üksused ja asutused ning Kaitseliidu malevad. Vähem kasutavad ala teised jõustruktuurid (Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet).

Kaitseväe keskpolügoonil on planeeritud viia läbi lahinglaskmisi kuni kompaniisuurusele üksusele koos toetusüksustega. Kasutatakse käsitulirelvi ja kuulipildujaid (kaliibripiiranguta) ja meeskonnarelvi (tankitõrjegranaadiheitjad, miinipildujad, tankitõrjekahurid, tankitõrjeraketikompleksid, õhutõrjekahurid, haubitsad). Lisaks kasutatakse ala õhk-maa laskmisteks ning lõhkamisteks. 

Harjutusväljal asub 7 laskevälja, 2 lasketiiru (600 m ja 300 m), 6 käsigranaadiviskeala, lõhkemata lõhkekehade ala, pioneeriõppeväljad koos lõhkamispaigaga, soomustehnika lahinglaskmisalad, meeskonnarelvade ja kaudtulerelvade tulepositsioonid, veetõkete ületamise alad, linnavõitluslinnak ja teeninduslinnak.

Keskpolügooni harjutusvälja piir on tähistatud valge- ja punasetriibuliseks värvitud piiripostide või puudega. Teedele ja radadele on paigaldatud statsionaarsed ning vajadusel ajutised tõkkepuud, mille juurde pannakse potentsiaalselt ohtliku tegevuse korral tõkestajad, kes tagavad inimeste mittesattumise ohualale.

Harjutusväljale on paigaldatud lipumastid, kuhu üks tund enne ohtliku tegevuse algust heisatakse punased hoiatuslipud. Sellised märguanded on kasutusel laskeharjutuste, käsigranaadi viskeharjutuste, lõhke- ja demineerimistööde korral. Informatsiooni saamiseks harjutustest on harjutusvälja ümbrusesse paigaldatud infotahvlid. Tahvlitel on üleval harjutusvälja skeem koos tähtsamate objektidega (hooned, veekogud jne), harjutusvälja tähistamise ja sulgemise kord ning kasutamise graafik kuni kahe nädala osas, samuti harjutusvälja vastutava isiku kontaktandmed.

Oluline info!

Sel nädalavahetusel, 4.-5. juuniL, viiakse Kaitseväe keskpolügooni kohal läbi õhk-maa laskeharjutusi koostöös Ameerika Ühendriikide õhutoetuse ründelennukitega AV-8B Harrier II. Lennud on planeeritud toimuma laupäeval ajavahemikul kell 15:00-17:00 ja pühapäeval ajavahemikul kell 12:00-17:00.

Kaitseväe keskpolügoon on asutatud Vabariigi Valitsuse 23.10.2001 korraldusega nr 713 Kaitseväe keskpolügooni asutamine ja esialgse asukohavaliku kinnitamine.

Detailplaneering kehtestati Kuusalu vallavolikogu 2004. aasta 31. augustil tehtud otsusega nr 45.

Üldinfo

Kaitseväe keskpolügooni laiendatud ohuala ümbritseb kaitseväe keskpolügooni ida- ja lääneküljest. Laiendatud ohuala läänekülg, pindalaga 7117,9 ha, asub Kuusalu ning Anija vallas. Laiendatud ohuala lõunaosas asub Rabasaare linnavõitluslinnak, mis asub Tapa vallas (Lääne-Virumaa).  Laiendatud ohuala idakülg, pindalaga  2360,4 ha, asub samuti Kuusalu vallas, kuid piirneb Kadrina vallaga (Lääne-Virumaa)

Keskpolügooni läänepoolne laiendatud ohuala kattub osaliselt Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealaga (LKA) ja idapoolne ohuala osaliselt Ohepalu LKA-ga. Põhja-Kõrvemaa LKA jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele neljaks sihtkaitsevööndiks ja neljaks piiranguvööndiks. Põhja-Kõrvemaa LKA kuulub loodus- ja linnualana Natura 2000 võrgustiku alade hulka. Kaitse korraldamine toimub vastavalt Põhja-Kõrvemaa loodusala kaitsekorralduskavale 2013-2022 ning Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala kaitse-eeskirjale. Ohepalu LKA maa- ja veeala jaguneb vastavalt kaitsekorra eripärale ja majandustegevuse piiramise astmele kaheks loodusreservaadiks, üheksaks sihtkaitsevööndiks ja seitsmeks piiranguvööndiks. Ohepalu LKA kuulub loodus- ja linnualana Natura 2000 võrgustiku alade hulka. Kaitse korraldamine toimub vastavalt Ohepalu loodusala kaitsekorralduskavale 2016-2025 ning Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskirjale.

Lisaks sellele asuvad alal Valgejõe ning Pakasjärve hoiualad. Valgejõe hoiuala kattub Natura 2000 võrgustiku Valgejõe loodusalaga ning Pakasjärve hoiuala Natura 2000 võrgustiku Pakasjärve loodusalaga. Alale jääb ka mitu kaitstavate liikide püsielupaika, kaitsealuse liigi elupaika ning kasvukohta. Lisaks asub alal mitmeid pärandkultuuriobjekte. Alast põhja jääb Tallinn-Narva põhimaantee ning sellest põhjapoole Lahemaa rahvuspark.

Laiendatud ohualad on võetud kasutusele eesmärgiga võimaldada keskpolügoonil toimuvat väljaõpet, kus relvade ohualad ei mahu keskpolügooni alale. Laiendatud ohualadele ei kavandata rajada ehitisi ja objekte, mida kavandatakse keskpolügoonile. Laiendatud ohualade kasutusele võtmisega piiratakse inimeste liikumist ohualade ulatuses, kui toimub väljaõppetegevus, mis vajab vastavat piirangut.  

RMK Oandu-Ikla matkatee trass jääb Põhja-Kõrvemaa looduskaitsealal osaliselt laiendatud ohuala territooriumile. Tagamaks matkajatele püsiv võimalus matkateed kasutada, on rajatud 10,5 km pikkune alternatiivne rajalõik läbi Kaksiksilla parkla, Kulli lõkkekoha ja Venemäe telkimisala, et õppuste ajal suletud ohualast turvaliselt mööda pääseda.  

Laiendatud ohuala piir on tähistatud kollase- ja mustatriibuliseks värvitud piiripostidega. Teedele ja radadele on paigaldatud statsionaarsed ning vajadusel ajutised tõkkepuud, mille juurde pannakse potentsiaalselt ohtliku tegevuse korral tõkestajad või teavitajad, kes takistavad inimeste mittesattumise ohualale. Laiendatud ohualale on paigaldatud lipumastid, kuhu päev enne ohtliku tegevuse algust heisatakse hoiatuslipud.

Informatsiooni saamiseks laiendatud ohualade kohta on laiendatud ohuala sissepääsuteedele paigaldatud infotahvlid. Tahvlitel on laiendatud ohuala skeem koos tähtsamate objektidega (hooned, veekogud jne), laiendatud ohuala tähistamise ja sulgemise kord ning ala kasutamise kuugraafik, sh harjutusvälja kontaktandmed.

Laiendatud ohuala ei kasutata Kaitseväe ja Kaitseliidu üksuste poolt igal aastal järgmistel nädalatel: 1.-8., 24.-31. ning 50.-52. nädal. Keskpolügooni laiendatud ohuala kasutamisest teavitatakse avalikkust väljaõppele eelneva kuu 20. kuupäevaks.

Laiendatud ohualad on kasutusele võetud Vabariigi Valitsuse 27.08.2016 korraldusega nr 352 Kaitseväe keskpolügooni ümbritsevas riigimetsas alaliseks riigikaitseliseks väljaõppeks loa andmine.

Kaitseväe keskpolügooni laiendatud ohuala kaart koos matkaradadega

Kaitseväe keskpolügooni kontakt

telefon: +372 5326 4560
e-post: [email protected] 

Kasutusajad

14.-15.05.2022 on suletud kaitseväe keskpolügoon, Soodla harjutusväli ja kahe harjutusvälja vaheline ala (sh laiendatud ohuala läänekülg). Sulgetud ala kaart: Liikumispiiranguga ala

26.05-01.06.2022 kasutatakse laiendatud ohuala ida- ja läänepoolset külge (Ohepalu LKA ja Põhja-Kõrvemaa LKA). 

Antud perioodidel ei tohi siseneda laiendatud ohualale. Ohuala sissesõiduteedele on pandud teavitajad ning teed on sulgetud tõkkepuuga. Kui lipumastis on heisatud punane lipp, on alale sisenemine keelatud. 

Kontakt

Kikepera harjutusvälja kasutusinfo

Kuupäev Harjutuse toimumisaeg Harjutuse tüüp Väljaõppeobjektid Müratase
07.07.2022 09:00 - 14:00 Laskeharjutus LL1 Madal
16.07.2022 10:00 - 23:59 Laskeharjutus LL1 Madal
17.07.2022 00:00 - 18:00 Laskeharjutus LL1 Madal
19.07.2022 09:00 - 14:00 Laskeharjutus LL1 Madal
20.07.2022 09:00 - 14:00 Laskeharjutus LL1 Madal
24.07.2022 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LL1 Madal
31.07.2022 08:00 - 23:59 Laskeharjutus LL1, P2, PL1, KG1, P1 Madal
31.07.2022 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus MA1 Madal

Üldinfo

Kaitseväe Kikepera harjutusväli asutati Vabariigi Valitsuse 12. 06.2008. a korraldusega Kaitseväe Kikepera harjutusvälja asutamine ja riigivara tasuta üleandmine. Harjutusvälja territoorium pindalaga 846 ha, välispiiri pikkusega 12 600 m, asub Pärnumaal Saarde vallas Kikepera külas, 40 kilomeetri kaugusel Pärnust. Harjutusväli paikneb täielikult Kikepera küla territooriumil. Lähimad külad on edela suunas Jaamaküla ja Lähkma ning lõuna suunas Saunametsa. Tegemist on metsastunud alaga, millel on seni toimunud minimaalne inimtegevus ja mis asub suhteliselt kaugel inimasustusest.

Algselt oli plaanis Kikeperra rajada 2300 ha suurune harjutusväli, kuid kohaliku omavalitsuse vastuseisu ja väeosade ümberpaiknemise tõttu mindi kompromissile. Panustamine väiksemale territooriumile oli tingitud vajadusest kiirendada harjutusvälja arendusprotsessi (harjutusvälja rajamiseks 846 hektaril on Pärnumaa Maavalitsuse ja Surju Vallavalitsuse kooskõlastused olemas).

Harjutusvälja asukoha sobivuse detailsemaks selgitamiseks teostas AS Maves 2004. a sügisel sotsiaal-majandus-loodusliku ekspertiisi “Võru, Paldiski ja Pärnu väeosade harjutusväljakute laienduste ja nende võimalike alternatiivide leidmine”.

Kaitseministeeriumi tellimusel valmis 2006. a oktoobris planeeritava Kikepera harjutusvälja loodusväärtuste inventuur.

Kasutajale

NB! Lutsu laskevälja ohuala joonestamisel tuleb arvestada, et laskesektori pinnase ja sihtmärgi tüüp on KÕVA.

 

Kontakt

Klooga harjutusvälja kasutusinfo

Kuupäev Harjutuse toimumisaeg Harjutuse tüüp Väljaõppeobjektid Müratase
07.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus LA1 Madal
07.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TA1, TA2 Keskmine
07.07.2022 06:00 - 23:00 Laskeharjutus LP1, LT1 Keskmine
07.07.2022 06:00 - 23:59 Taktikaharjutus LVL Keskmine
07.07.2022 07:00 - 23:00 Taktikaharjutus MSA1, P1 Madal
07.07.2022 07:00 - 23:00 Laskeharjutus LV2 Madal
08.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus LVL, TA1, TA2 Keskmine
08.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus LA1 Madal
08.07.2022 06:00 - 23:00 Laskeharjutus LT1 Keskmine
08.07.2022 07:00 - 23:00 Laskeharjutus LP1, LV2 Madal
08.07.2022 07:00 - 23:00 Taktikaharjutus MSA1, P1 Madal
09.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus LVL, TA1, TA2 Keskmine
09.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus LA1 Madal
09.07.2022 06:00 - 23:00 Laskeharjutus LP1, LT1 Keskmine
09.07.2022 07:00 - 23:00 Taktikaharjutus MSA1, P1 Madal
09.07.2022 07:00 - 23:00 Laskeharjutus LV2 Madal
10.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus LVL, TA1, TA2 Keskmine
10.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus LA1 Madal
10.07.2022 06:00 - 23:00 Laskeharjutus LP1, LT1 Keskmine
10.07.2022 07:00 - 23:00 Taktikaharjutus MSA1, P1 Madal
10.07.2022 07:00 - 23:00 Laskeharjutus LV2 Madal
11.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus LVL, TA1, TA2 Keskmine
11.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus LA1 Madal
11.07.2022 06:00 - 23:00 Laskeharjutus LT1 Keskmine
11.07.2022 07:00 - 23:00 Laskeharjutus LP1, LV2 Madal
11.07.2022 07:00 - 23:00 Taktikaharjutus MSA1, P1 Madal
12.07.2022 00:00 - 13:00 Taktikaharjutus LVL, TA1, TA2 Keskmine
12.07.2022 00:00 - 14:00 Taktikaharjutus LA1 Madal
12.07.2022 06:00 - 13:00 Laskeharjutus LP1, LT1 Keskmine
12.07.2022 07:00 - 14:00 Taktikaharjutus MSA1, P1 Madal
12.07.2022 07:00 - 14:00 Laskeharjutus LV2 Madal
13.07.2022 09:00 - 16:00 Taktikaharjutus LVL Keskmine
14.07.2022 08:00 - 17:00 Laskeharjutus LT1 Keskmine
14.07.2022 09:00 - 12:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
14.07.2022 09:00 - 16:00 Taktikaharjutus LVL Keskmine
15.07.2022 09:00 - 13:00 Taktikaharjutus LVL Keskmine
16.07.2022 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus LVL, P1, TA1, TA2, MSA1 Keskmine
17.07.2022 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus LVL, P1, TA1, TA2, MSA1 Keskmine
20.07.2022 09:00 - 16:00 Laskeharjutus LT1 Keskmine
21.07.2022 09:00 - 16:00 Laskeharjutus LT1 Keskmine
25.07.2022 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
26.07.2022 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
27.07.2022 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
29.07.2022 09:00 - 17:00 Laskeharjutus LP1 Keskmine
31.07.2022 09:00 - 16:00 Laskeharjutus LV2 Kõrge

Üldinfo

Klooga harjutusväli, pindalaga 989,9 ha, asub Harjumaal Lääne-Harju vallas. Suurem osa territooriumist (763 ha) paikneb Klooga alevikus. Harjutusväljast põhjas asub Tallinn-Paldiski elektriraudtee. Umbes 1-2 km kaugusele harjutusvälja territooriumist edela suunas jääb Langa küla ning loodest piirneb harjutusväli Põllkülaga. Asustustihedus lääne-lõuna suunas on suhteliselt hõre.

Harjutusväli piirneb Vasalemma jõega ning Klooga järve lääneosagaSuurema osa territooriumist haarab Klooga raba. Ala on mitmekesise loodusega, hõlmates nii märgalasid ja veekogusid kui ka metsa. Vasalemma jõgi on Natura 2000 ala elustiku kaitse osas. 

Harjutusvälja asukoha sobivuse detailsemaks selgitamiseks teostas AS Maves 2004. a sügisel sotsiaal-majandus-loodusliku ekspertiisi Võru, Paldiski ja Pärnu väeosade harjutusväljakute laienduste ja nende võimalike alternatiivide leidmine“.

Klooga harjutusväli on lähim harjutuskoht Paldiskis paiknevatele väeosadele – 1. Jalaväebrigaadi üksused. Harjutusvälja kasutavad ka Kaitseliidu Harju ja Tallinna malev, Lennubaas Ämaris, Vahipataljon, Kaitseväe toetuse väejuhatuse logistikapataljon, Staabi- ja Sidepataljon, Merevägi ning Politsei- ja Piirivalveamet.

Klooga harjutusvälja territooriumil asus Eesti NSV perioodil 1008 ha + 366 ha suurune motoriseeritud laskurdiviisi linnak.

Klooga harjutusvälja piir on tähistatud valge- ja punasetriibuliseks värvitud piiripostide või puudega. Teedele ja radadele on paigaldatud statsionaarsed ning vajadusel ajutised tõkkepuud, mille juurde pannakse potentsiaalselt ohtliku tegevuse korral tõkestajad, kes tagavad inimeste mittesattumise ohualale. Harjutusväljale on paigaldatud lipumastid, kuhu üks tund enne ohtliku tegevuse algust heisatakse punased hoiatuslipud. Sellised märguanded on kasutusel laskeharjutuste, käsigranaadi viskeharjutuste, lõhke- ja demineerimistööde korral. Informatsiooni saamiseks harjutustest on harjutusvälja ümbrusesse paigaldatud infotahvlid. Tahvlitel on üleval harjutusvälja skeem koos tähtsamate objektidega (hooned, veekogud jne), harjutusvälja tähistamise ja sulgemise kord ning kasutamise graafik kuni kahe nädala osas, samuti harjutusvälja vastutava isiku kontaktandmed. 

Klooga harjutusväli on asutatud Vabariigi Valitsuse 24. juuli 2008 korraldusega nr 334 Kaitseväe Klooga harjutusvälja asutamine

Kasutajale

Valgustusrakettide ning trasseeriva moona kasutamine tuleb kooskõlastada harjutusvälja vastutavaga!

200 m laskepaigas on metallsihtmärkide kasutamine keelatud!

NB! Laskeharjutused 40mm granaadiheitjast ja tankitõrjerelvadest AINULT treeningmoonaga.

 

Kontakt

Männiku harjutusvälja kasutusinfo

Kuupäev Harjutuse toimumisaeg Harjutuse tüüp Väljaõppeobjektid Müratase
07.07.2022 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Keskmine
07.07.2022 08:00 - 17:00 Laskeharjutus Laskeväli Keskmine
08.07.2022 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Keskmine
08.07.2022 08:00 - 20:00 Laskeharjutus Laskeväli Keskmine
08.07.2022 18:11 - 23:59 Taktikaharjutus Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5 Madal
09.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5 Madal
09.07.2022 08:00 - 21:00 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2 Madal
09.07.2022 08:00 - 22:00 Laskeharjutus Laskeväli Keskmine
10.07.2022 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5 Madal
10.07.2022 08:00 - 17:00 Laskeharjutus Laskeväli Madal
11.07.2022 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Keskmine
12.07.2022 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Keskmine
13.07.2022 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Keskmine
13.07.2022 08:00 - 17:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Keskmine
14.07.2022 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Keskmine
15.07.2022 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Keskmine
15.07.2022 08:00 - 20:00 Taktikaharjutus Taktikaala 1, Taktikaala 2, A kategooria treeningala Madal
16.07.2022 09:00 - 23:59 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5, Taktikaala 1, Taktikaala 2, A kategooria treeningala Keskmine
17.07.2022 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus Linnakuala 1, Linnakuala 2, Linnakuala 3, Linnakuala 4, Linnakuala 5, Taktikaala 1, Taktikaala 2, A kategooria treeningala Keskmine
17.07.2022 08:00 - 17:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Keskmine
18.07.2022 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Keskmine
19.07.2022 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Keskmine
19.07.2022 08:00 - 22:00 Laskeharjutus Laskeväli Keskmine
19.07.2022 09:00 - 17:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Keskmine
20.07.2022 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Keskmine
21.07.2022 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Keskmine
22.07.2022 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Keskmine
23.07.2022 08:00 - 17:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Keskmine
25.07.2022 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Keskmine
26.07.2022 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Keskmine
27.07.2022 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Keskmine
28.07.2022 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Keskmine
28.07.2022 09:00 - 17:00 Laskeharjutus 600 m lasketiir Keskmine
28.07.2022 10:00 - 16:00 Laskeharjutus Laskeväli Keskmine
29.07.2022 06:00 - 23:00 Laskeharjutus PPA 100 m lasketiir Keskmine

Üldinfo

Männiku harjutusväli on 1246 ha suur ning on lähim Tallinnale asuv harjutusväli. Suurem osa harjutusväljast (ligi 1000 ha) paikneb Saku vallas Männiku külas.  Maatüki läänepiiril asuv 8,7 ha suurune ala asub Luige külas ning kinnistu edelapiiril asuv 22 ha suurune ala jääb Tammemäe küla territooriumile. Teisel pool Tallinn-Saku maanteed asub 120,1 ha suurune ala, mida kasutatakse taktikaliseks väljaõppeks.

Männiku harjutusvälja territooriumile jäävad ainsad Tallinna linna vahetus läheduses asuvad aktiivsed liivavarud.

Männiku harjutusväli on lähim harjutuskoht Tallinnas paiknevatele kaitseväe ja Kaitseliidu üksustele, samuti kasutab harjutusvälja Politsei- ja Piirivalveamet.

Männiku harjutusvälja piir on tähistatud valge- ja punasetriibuliseks värvitud piiripostide või puudega. Teedele ja radadele on paigaldatud statsionaarsed ning vajadusel ajutised tõkkepuud, mille juurde pannakse ohtliku tegevuse korral tõkestajad, kes takistavad inimeste pääsu ohualale. Harjutusväljale on paigaldatud lipumastid, kuhu üks tund enne ohtliku tegevuse algust heisatakse punased hoiatuslipud. Sellised märguanded on kasutusel laskeharjutuste, käsigranaadi viskeharjutuste, lõhke- ja demineerimistööde korral. Informatsiooni saamiseks harjutustest on harjutusvälja ümbrusesse paigaldatud infotahvlid. Tahvlitel on üleval harjutusvälja tähistamise ja sulgemise kord ning kasutamise graafik kuni kahe nädala osas, samuti harjutusvälja vastutava isiku kontaktandmed.

Männiku harjutusväli on mitmete kaitse all olevate liikide leiukohaks. Need liigid on Eestis väga haruldased, ohustatud või juba hävimisohus. Kaitsealustele liikidele luuakse püsielupaigad eesmärgiga tagada liikide soodne seisund nende elupaikade kaitse kaudu. Seejuures tuleb silmas pidada, et kaitsealuse loomaliigi isendit ei tohi püüda ega tahtlikult häirida paljunemise, poegade kasvatamise, talvitumise ning rände ajal.

Püsielupaikades kehtivad liikide kaitseks erinevad piirangud. Näiteks on Männiku harjutusvälja liivastel aladel keelatud:

 • maastikusõidukiga sõitmine läbi liivaaladel asuvate madalaveeliste lompide (kuni 50cm sügavused);
 • mootorsõidukiga sõitmine veekogude kallastel väljaspool selleks määratud teid ning sellega pinnase kahjustamine.

Et hoida nii kaitsealuseid liike kui ka ümbritsevat looduskeskkonda, on keelatud Männiku rabade ja soode aladel:

 • sõita maastikusõidukiga väljaspool selleks määratud teid;
 • inimestel viibida väljaspool raba tee ja -matkaradu 15. märtsist 31. augustini.

Männiku harjutusvälja ja linnaku metsateedel on mootorsõidukitega sõitmine lubatud ainult territooriumi valdaja kirjalikul loal.

Männiku harjutusväli on asutatud Vabariigi Valitsuse 11.09.2008 korraldusega nr 394 Kaitseväe Männiku harjutusvälja asutamine

Kontakt

Nursipalu harjutusvälja kasutusinfo

Kuupäev Harjutuse toimumisaeg Harjutuse tüüp Väljaõppeobjektid Müratase
07.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TA8 Madal
07.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Müratase puudub
07.07.2022 08:00 - 21:00 Taktikaharjutus LVA Keskmine
07.07.2022 08:00 - 21:00 Laskeharjutus N200, N300, TA T, NLV, KLV, TA L, N200, N300, KG, LA, PLV, V500, NLV, KLV Keskmine
08.07.2022 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus TL Müratase puudub
08.07.2022 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus TA8 Madal
08.07.2022 08:00 - 21:00 Taktikaharjutus LVA Keskmine
08.07.2022 17:01 - 23:59 Taktikaharjutus TA8, TL Müratase puudub
09.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TA8, TL Müratase puudub
09.07.2022 08:00 - 17:00 Taktikaharjutus TA8 Keskmine
09.07.2022 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus N100, N200, N300, LA, PLV, PL, V500, NLV, KLV Madal
10.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus N100, N200, N300, LA, PLV, PL, V500, NLV, KLV Madal
10.07.2022 00:00 - 16:00 Taktikaharjutus TA8, TL Müratase puudub
11.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus N100, N200, N300, LA, PLV, PL, V500, NLV, KLV Madal
11.07.2022 10:00 - 21:00 Taktikaharjutus LVA Keskmine
11.07.2022 10:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Müratase puudub
12.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus N100, N200, N300, LA, PLV, PL, V500, NLV, KLV Madal
12.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Müratase puudub
12.07.2022 08:00 - 21:00 Taktikaharjutus LVA Keskmine
13.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Müratase puudub
13.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus N100, N200, N300, LA, PLV, PL, V500, NLV, KLV Madal
13.07.2022 08:00 - 21:00 Taktikaharjutus LVA Keskmine
14.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus N100, N200, N300, LA, PLV, PL, V500, NLV, KLV Madal
14.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Müratase puudub
14.07.2022 08:00 - 21:00 Taktikaharjutus LVA Keskmine
15.07.2022 00:00 - 13:00 Taktikaharjutus TL Müratase puudub
15.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus N100, N200, N300, LA, PLV, PL, V500, NLV, KLV Madal
15.07.2022 08:00 - 13:00 Taktikaharjutus LVA Keskmine
15.07.2022 16:00 - 23:59 Taktikaharjutus TA8, TL Madal
16.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus N100, N200, N300, LA, PLV, PL, V500, NLV, KLV, TA8, TL Madal
17.07.2022 00:00 - 16:00 Taktikaharjutus TA8, TL Madal
17.07.2022 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus N100, N200, N300, LA, PLV, PL, V500, NLV, KLV Madal
18.07.2022 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Müratase puudub
18.07.2022 08:00 - 19:00 Taktikaharjutus TA7, TA8, TA9 Madal
18.07.2022 08:00 - 19:00 Laskeharjutus N100, N200, N300, KG, LA, PLV, NLV, N100, N200, N300, KG, LA, PLV, NLV, N100, N200, N300, LA, PLV, NLV, N100, N200, N300, LA, PLV, V500, NLV Keskmine
18.07.2022 10:00 - 21:00 Taktikaharjutus LVA Keskmine
18.07.2022 10:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL Müratase puudub
19.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL, TL Müratase puudub
19.07.2022 08:00 - 21:00 Taktikaharjutus LVA Keskmine
19.07.2022 08:00 - 19:00 Taktikaharjutus TA7, TA8, TA9 Madal
19.07.2022 08:00 - 19:00 Laskeharjutus N100, N200, N300, KG, LA, PLV, NLV, N100, N200, N300, KG, LA, PLV, NLV, N100, N200, N300, LA, PLV, NLV, N100, N200, N300, LA, PLV, NLV Keskmine
20.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL, TL Müratase puudub
20.07.2022 08:00 - 21:00 Taktikaharjutus LVA Keskmine
20.07.2022 08:00 - 19:00 Taktikaharjutus TA7, TA8, TA9 Madal
20.07.2022 08:00 - 19:00 Laskeharjutus N100, N200, N300, KG, LA, PLV, NLV, N100, N200, N300, KG, LA, PLV, NLV, N100, N200, N300, LA, PLV, NLV, N100, N200, N300, KG, LA, PLV, V500, NLV Keskmine
21.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TL, TL Müratase puudub
21.07.2022 08:00 - 21:00 Taktikaharjutus LVA Keskmine
21.07.2022 08:00 - 19:00 Taktikaharjutus TA7, TA8, TA9 Madal
21.07.2022 08:00 - 19:00 Laskeharjutus N100, N200, N300, KG, LA, PLV, NLV, N100, N200, N300, KG, LA, PLV, NLV, N100, N200, N300, LA, PLV, NLV, N100, N200, N300, KG, LA, PLV, V500, NLV Keskmine
22.07.2022 00:00 - 13:00 Taktikaharjutus TL Müratase puudub
22.07.2022 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus TL Müratase puudub
22.07.2022 08:00 - 19:00 Laskeharjutus N100, N200, N300, LA, PLV, NLV Keskmine
22.07.2022 08:00 - 17:00 Laskeharjutus N100, N200, N300, KG, LA, PLV, V500, NLV Keskmine
22.07.2022 08:00 - 16:00 Taktikaharjutus TA7, TA8, TA9 Madal
22.07.2022 08:00 - 16:00 Laskeharjutus N100, N200, N300, KG, LA, PLV, NLV, N100, N200, N300, KG, LA, PLV, NLV Keskmine
22.07.2022 08:00 - 13:00 Taktikaharjutus LVA Keskmine
25.07.2022 08:00 - 21:00 Taktikaharjutus LVA, MSR, TA8, TA9 Keskmine
25.07.2022 08:00 - 23:59 Laskeharjutus N200, N300, PL, NLV, TL Keskmine
26.07.2022 00:00 - 23:59 Laskeharjutus N200, N300, PL, NLV, TL Keskmine
26.07.2022 08:00 - 21:00 Taktikaharjutus TA8, TA9, LVA, MSR Keskmine
27.07.2022 00:00 - 17:00 Laskeharjutus N200, N300, PL, NLV, TL Keskmine
27.07.2022 08:00 - 21:00 Taktikaharjutus LVA, MSR, TA8, TA9 Keskmine
28.07.2022 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus PLV, NLV Madal
28.07.2022 08:00 - 23:59 Laskeharjutus N100, N200, N300, KG, LA, PLV, PL, TA9, NLV, TL Keskmine
28.07.2022 08:00 - 21:00 Taktikaharjutus TA8, LVA, MSR Keskmine
29.07.2022 00:00 - 23:59 Laskeharjutus N100, N200, N300, KG, LA, PLV, PL, TA9, NLV, TL Keskmine
29.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus NLV, PLV Madal
29.07.2022 08:00 - 21:00 Taktikaharjutus TA8, LVA, MSR Keskmine
30.07.2022 00:00 - 23:59 Laskeharjutus N100, N200, N300, KG, LA, PLV, PL, TA9, NLV, TL Keskmine
30.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus NLV, PLV Madal
31.07.2022 00:00 - 17:00 Laskeharjutus N100, N200, N300, KG, LA, PLV, PL, TA9, NLV, TL Keskmine
31.07.2022 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus NLV, PLV Madal

Üldinfo

Nursipalu harjutusväli, pindalaga  3134 ha, paikneb Võru maakonnas Rõuge ja Võru vallas, Võru linnast umbes 12 km kaugusel lääne suunas. Harjutusvälja territooriumi lõunapoolne osa, umbes 2/3 kogu alast, paikneb Rõuge vallas. Looduslikult haarab suurema osa väljakust enda alla Keretü soo. Põhiosa käsitletavast väljakust paikneb Sõmerpalu-Nursi  teest lääne pool.

Käsitletava ala kirdeosas, paiknevad Kaarnajärv ja Varesjärv. Objekti läänepiiril voolab Mustjõgi, osaliselt on idapiiriks Rõuge jõgi. Mustjõgi on alates Pärlijõe suubumisest kuni Koiva jõeni lülitatud lõheliste kudemis- ja elupaikade nimekirja. Harjutusvälja territooriumile jäävad musta-toonekure, merikotka, kanakulli ja metsise püsielupaigad. Metsise püsielupaikade on võrreldes teiste kaitsealuste liikidega suurimad ja on võetud kaitse alla. Merikotka ja musta-toonekure elupaikades kehtib ajaline liikumispiirang.  Kokku on alal fikseeritud 6 vääriselupaika. Väheses ulatuses (5,8 ha) jääb ala sisse väljaku idapiiril olev ja üle Rõuge oja ulatuv Timmase looduskaitseala (ka Natura 2000 ala). Harjutusvälja ala paikneb rohelise võrgustiku tuumalal.

Harjutusvälja asukoha sobivuse detailsemaks selgitamiseks teostas AS Maves 2004. a sügisel sotsiaal-majandus-loodusliku ekspertiisi “Võru, Paldiski ja Pärnu väeosade harjutusväljakute laienduste ja nende võimalike alternatiivide leidmine

Nursipalu harjutusvälja senised peamised kasutajad on 2.Jalaväebrigaad (sh Kuperjanovi jalaväepataljon) ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused ning Lõuna-Eestis paiknevad Kaitseliidu malevad.

Nursipalu harjutusväli asub alal, kus asus Nõukogude armee Nursi baasi Visnevski sõjaväemetskond – raketibaas, dessantväe polügoon – kokku 3703 ha.

Nursipalu harjutusvälja piir on tähistatud valge- ja punasetriibuliseks värvitud piiripostide või puudega. Teedele ja radadele on paigaldatud statsionaarsed ning vajadusel ajutised tõkkepuud, mille juurde pannakse potentsiaalselt ohtliku tegevuse korral tõkestajad, kes tagavad inimeste mittesattumise ohualale. Harjutusväljale on paigaldatud lipumastid, kuhu üks tund enne ohtliku tegevuse algust heisatakse punased hoiatuslipud. Sellised märguanded on kasutusel laskeharjutuste, käsigranaadi viskeharjutuste, lõhke- ja demineerimistööde korral. Informatsiooni saamiseks harjutustest on harjutusvälja ümbrusesse paigaldatud infotahvlid. Tahvlitel on üleval harjutusvälja skeem koos tähtsamate objektidega (hooned, veekogud jne), harjutusvälja tähistamise ja sulgemise kord ning kasutamise graafik kuni kahe nädala osas, samuti harjutusvälja vastutava isiku kontaktandmed.

Nursipalu harjutusväli on asutatud Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2008. a korraldusega nr 79 Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja asutamine ja riigivara tasuta üleandmine

Kasutajale

Väljaõppe planeerimisel Nursipalu harjutusväljal, palume järgida Nursipalu harjutusvälja kasutuseeskirja, mis sätestab järgmist: tegevusi, millega kaasnev müra ületab õigusaktidega kehtestatud päevase olmemüra normi, võib teha tööpäeviti ajavahemikus kella 08:00–21:00 ja laupäeviti ajavahemikus 08:00-18:00 Pühapäeviti ja riiklikel pühadel analoogseid tegevusi teha ei tohi. Erandina ei kehti see nõue avariide ja õnnetuste likvideerimisel.

Väljaspool eelpool nimetatud aegasid, tuleb tegevused kooskõlastada Rõuge Vallavalitsusega ja vastav kooskõlastus edastada Nursipalu harjutusvälja vastutava e-posti aadressile [email protected]

Kontakt

Sirgala harjutusvälja kasutusinfo

Kuupäev Harjutuse toimumisaeg Harjutuse tüüp Väljaõppeobjektid Müratase
07.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SMA/UXO Madal
08.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SMA/UXO Madal
09.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SMA/UXO Madal
10.07.2022 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus SMA/UXO Madal
11.07.2022 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus SMA/UXO, TLS Madal
11.07.2022 08:00 - 23:59 Laskeharjutus SP2, PLV, SP3, SP1, PLV1, SP5, P.5, SL5, MA.3, SMA/UXO, LK3, SP4, TA.2, TA.3 Madal
12.07.2022 00:00 - 23:59 Laskeharjutus SP2, PLV, SP3, SP1, PLV1, SP5, P.5, SL5, MA.3, SMA/UXO, LK3, SP4, TA.2, TA.3 Madal
12.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TLS, SMA/UXO Madal
13.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SMA/UXO, TLS Madal
13.07.2022 00:00 - 23:59 Laskeharjutus SP2, PLV, SP3, SP1, PLV1, SP5, P.5, SL5, MA.3, SMA/UXO, LK3, SP4, TA.2, TA.3 Madal
14.07.2022 00:00 - 23:59 Laskeharjutus SP2, PLV, SP3, SP1, PLV1, SP5, P.5, SL5, MA.3, SMA/UXO, LK3, SP4, TA.2, TA.3 Madal
14.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TLS, SMA/UXO Madal
15.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SMA/UXO, TLS Madal
15.07.2022 00:00 - 23:59 Laskeharjutus SP2, PLV, SP3, SP1, PLV1, SP5, P.5, SL5, MA.3, SMA/UXO, LK3, SP4, TA.2, TA.3 Madal
16.07.2022 00:00 - 19:00 Laskeharjutus SP2, PLV, SP3, SP1, PLV1, SP5, P.5, SL5, MA.3, SMA/UXO, LK3, SP4, TA.2, TA.3 Madal
16.07.2022 00:00 - 19:00 Taktikaharjutus TLS Madal
16.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SMA/UXO Madal
17.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus SMA/UXO Madal
18.07.2022 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus SMA/UXO Madal
19.07.2022 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus TLS Madal
19.07.2022 08:00 - 23:59 Laskeharjutus SP2, PLV, SP3, PLV1, SP5, P.5, SL5, MA.3, SMA/UXO, LK3, T6, SP4, TA.1, TA.2, TA.4, TA.3 Madal
20.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TLS Madal
20.07.2022 00:00 - 23:59 Laskeharjutus SP2, PLV, SP3, PLV1, SP5, P.5, SL5, MA.3, SMA/UXO, LK3, T6, SP4, TA.1, TA.2, TA.4, TA.3 Madal
21.07.2022 00:00 - 23:59 Laskeharjutus SP2, PLV, SP3, PLV1, SP5, P.5, SL5, MA.3, SMA/UXO, LK3, T6, SP4, TA.1, TA.2, TA.4, TA.3 Madal
21.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TLS Madal
22.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TLS Madal
22.07.2022 00:00 - 23:59 Laskeharjutus SP2, PLV, SP3, PLV1, SP5, P.5, SL5, MA.3, SMA/UXO, LK3, T6, SP4, TA.1, TA.2, TA.4, TA.3 Madal
23.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus TLS Madal
23.07.2022 00:00 - 23:59 Laskeharjutus SP2, PLV, SP3, PLV1, SP5, P.5, SL5, MA.3, SMA/UXO, LK3, T6, SP4, TA.1, TA.2, TA.4, TA.3 Madal
24.07.2022 00:00 - 18:00 Laskeharjutus SP2, PLV, SP3, PLV1, SP5, P.5, SL5, MA.3, SMA/UXO, LK3, T6, SP4, TA.1, TA.2, TA.4, TA.3 Madal
24.07.2022 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus TLS Madal
24.07.2022 08:00 - 23:59 Laskeharjutus SP2, SP3, SMA/UXO, SP4, TA.2, TA.3 Madal
25.07.2022 00:00 - 23:59 Laskeharjutus SP2, SP3, SMA/UXO, SP4, TA.2, TA.3 Madal
26.07.2022 00:00 - 23:59 Laskeharjutus SP2, SP3, SMA/UXO, SP4, TA.2, TA.3 Madal
27.07.2022 00:00 - 18:00 Laskeharjutus SP2, SP3, SMA/UXO, SP4, TA.2, TA.3 Madal
27.07.2022 12:00 - 23:00 Laskeharjutus PLV, SP3, SP1, PLV1, SP5, P.5, KG.1, MA.3, SMA/UXO, TA.1, TA.2, TA.4, TLS, TA.3 Madal
28.07.2022 08:00 - 23:00 Laskeharjutus PLV, SP3, SP1, PLV1, SP5, P.5, KG.1, MA.3, SMA/UXO, TA.1, TA.2, TA.4, TLS, TA.3 Madal
29.07.2022 08:00 - 23:00 Laskeharjutus PLV, SP3, SP1, PLV1, SP5, P.5, KG.1, MA.3, SMA/UXO, TA.1, TA.2, TA.4, TLS, TA.3 Madal
30.07.2022 08:01 - 23:00 Laskeharjutus PLV, SP3, SP1, PLV1, SP5, P.5, KG.1, MA.3, SMA/UXO, TA.1, TA.2, TA.4, TLS, TA.3 Madal
31.07.2022 08:00 - 15:00 Laskeharjutus PLV, SP3, SP1, PLV1, SP5, P.5, KG.1, MA.3, SMA/UXO, TA.1, TA.2, TA.4, TLS, TA.3 Madal

Üldinfo

Sirgala harjutusväli (pindalaga u 3000 ha) asub Ida–Virumaal Narva-Jõesuu linnas Mustanina külas.

Tegemist on kaevandamise lõppedes metsastatud maa-alaga. Sirgala harjutusvälja maastik pakub võimalusi, mis on Eestis unikaalsed. Ulatuslik kõrvalistele isikutele suletud tööstusmaastik eemalasetsevana inimasustusest võimaldab riigikaitselise õppe läbiviimiseks tingimusi ja võimalusi mida ei leidu mujal Eestis.

Harjutusvälja kasutavad põhiliselt Viru jalaväepataljon, erinevad Kaitseliidu malevad, Scoutspataljon ja Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, vähemal määral kasutavad harjutusvälja teised kaitseväe ja Kaitseliidu üksused.

Sirgala harjutusvälja piir on tähistatud valge- ja punasetriibuliseks värvitud piiripostide või puudega. Teedele ja radadele on paigaldatud statsionaarsed ning vajadusel ajutised tõkkepuud, mille juurde pannakse potentsiaalselt ohtliku tegevuse korral tõkestajad, kes tagavad inimeste mittesattumise ohualale. Harjutusväljale on paigaldatud lipumastid, kuhu üks tund enne ohtliku tegevuse algust heisatakse punased hoiatuslipud. Sellised märguanded on kasutusel laskeharjutuste, käsigranaadi viskeharjutuste, lõhke- ja demineerimistööde korral. Informatsiooni saamiseks harjutustest on harjutusvälja ümbrusesse paigaldatud infotahvlid. Tahvlitel on üleval harjutusvälja skeem koos tähtsamate objektidega (hooned, veekogud jne), harjutusvälja tähistamise ja sulgemise kord ning kasutamise graafik kuni kahe nädala osas, samuti harjutusvälja vastutava isiku kontaktandmed.

Sirgala harjutusväli on asutatud Vabariigi Valitsuse 12. juuni 2008. a korraldusega nr 272 Kaitseväe Sirgala harjutusvälja asutamine ja riigivara tasuta üleandmine

 

Kontakt

Soodla harjutusvälja kasutusinfo

Kuupäev Harjutuse toimumisaeg Harjutuse tüüp Väljaõppeobjektid Müratase
08.07.2022 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus Soodla põhja harjutusväli, Soodla lõuna harjutusväli, Soodla kirde harjutusvälii Keskmine
09.07.2022 00:00 - 15:00 Taktikaharjutus Soodla põhja harjutusväli, Soodla lõuna harjutusväli, Soodla kirde harjutusvälii Keskmine
11.07.2022 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus Soodla põhja harjutusväli, Soodla lõuna harjutusväli Keskmine
11.07.2022 10:00 - 23:59 Taktikaharjutus Soodla põhja harjutusväli, Soodla lõuna harjutusväli, Soodla kirde harjutusvälii Keskmine
12.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Soodla põhja harjutusväli, Soodla lõuna harjutusväli, Soodla põhja harjutusväli, Soodla lõuna harjutusväli, Soodla kirde harjutusvälii Keskmine
13.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Soodla põhja harjutusväli, Soodla lõuna harjutusväli, Soodla kirde harjutusvälii, Soodla põhja harjutusväli, Soodla lõuna harjutusväli Keskmine
14.07.2022 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus Soodla põhja harjutusväli, Soodla lõuna harjutusväli Keskmine
14.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Soodla põhja harjutusväli, Soodla lõuna harjutusväli, Soodla kirde harjutusvälii Keskmine
15.07.2022 00:00 - 22:00 Taktikaharjutus Soodla põhja harjutusväli, Soodla lõuna harjutusväli, Soodla kirde harjutusvälii Keskmine
18.07.2022 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus Soodla põhja harjutusväli, Soodla lõuna harjutusväli, Soodla kirde harjutusvälii Keskmine
19.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Soodla põhja harjutusväli, Soodla lõuna harjutusväli, Soodla kirde harjutusvälii Keskmine
20.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Soodla põhja harjutusväli, Soodla lõuna harjutusväli, Soodla kirde harjutusvälii Keskmine
20.07.2022 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus Soodla lõuna harjutusväli, Soodla kirde harjutusvälii Madal
21.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Soodla põhja harjutusväli, Soodla lõuna harjutusväli, Soodla kirde harjutusvälii Keskmine
21.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Soodla lõuna harjutusväli, Soodla kirde harjutusvälii Madal
22.07.2022 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus Soodla kirde harjutusvälii, Soodla lõuna harjutusväli Madal
22.07.2022 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus Soodla põhja harjutusväli, Soodla lõuna harjutusväli, Soodla kirde harjutusvälii Keskmine
25.07.2022 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus Soodla põhja harjutusväli, Soodla lõuna harjutusväli, Soodla kirde harjutusvälii Madal
26.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Soodla põhja harjutusväli, Soodla lõuna harjutusväli, Soodla kirde harjutusvälii Madal
27.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Soodla põhja harjutusväli, Soodla lõuna harjutusväli, Soodla kirde harjutusvälii Madal
28.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus Soodla põhja harjutusväli, Soodla lõuna harjutusväli, Soodla kirde harjutusvälii Madal
29.07.2022 00:00 - 17:00 Taktikaharjutus Soodla põhja harjutusväli, Soodla lõuna harjutusväli, Soodla kirde harjutusvälii Madal

Üldinfo

Soodla harjutusväli, pindalaga ca 5865 ha, asub Harjumaal Kuusalu ja Anija vallas Tallinn-Narva maantee ja Piibe maantee vahel. Harjutusvälja ligiduses asuvad Sigula, Hirvli, Kursi, Aru, Kosu, Härmakosu, Raudoja, Pillapalu, Vikipalu ja Koitjärve külad. Harjutusvälja pikkus põhjast lõunasse on sõltuvalt mõõtmise asukohast 5 – 7,5 km ning laius idast läände ca 10 km. Harjutusvälja välispiiri pikkus on ca 32 km.

Ligi 38% harjutusvälja pindalast moodustab Põhja-Kõrvemaa looduskaitseala. Ca 40% kogu alast on märgala. Suurim rabamassiiv 17.5 km Koitjärve raba asub harjutusvälja kagunurgas. Harjutusvälja idanurgast kulgeb läbi harjutusvälja Soodla jõgi, mis suubub Jägala jõkke. Suure osa maa-alast moodustab Soodla jõele üles paisutatud veehoidla. Lisaks veehoidlale asuvad seal Kivijärv, Linajärv, Mähuste ja Pillapalu järved.

Soodla harjutusväli asutati Vabariigi Valitsuse 09.07.2015 korraldusega nr 282 „Soodla harjutusvälja asutamine“.

Kasutusajad

14.-15.05.2022 on suletud kaitseväe keskpolügoon, Soodla harjutusväli ja kahe harjutusvälja vaheline ala (sh laiendatud ohuala läänekülg). Sulgetud ala kaart: Liikumispiiranguga ala

Kontakt

Tsiatsungõlmaa harjutusvälja kasutusinfo

Kuupäev Harjutuse toimumisaeg Harjutuse tüüp Väljaõppeobjektid Müratase
16.07.2022 10:00 - 14:00 Laskeharjutus T300 Madal
18.07.2022 12:00 - 19:00 Laskeharjutus T300 Madal
19.07.2022 09:00 - 19:00 Laskeharjutus T300 Madal
20.07.2022 09:00 - 19:00 Laskeharjutus T300 Madal
21.07.2022 09:00 - 19:00 Laskeharjutus T300 Madal
22.07.2022 09:00 - 16:00 Laskeharjutus T300 Madal

Üldinfo

Tsiatsungõlmaa harjutusala asub Võru vallas Juba külas u 30 hektaril.

Kaitseväe seisukohalt on tegemist olulise lähiharjutusalaga, mida kasutatakse lisaks õppelaskmiste läbiviimisele ka taktikaliste harjutuste sooritamiseks ja mis toetab märkimisväärselt kaitseväe üksuste väljaõpet. Tsiatsungõlmaa harjutuskoha kasutamine vähendab Nursipalu harjutusvälja kasutuskoormust ning hoiab kokku igapäevaseid transpordi- ja ajakulusid.

Tsiatsungõlmaa harjutusala kasutamist koordineerib Nursipalu harjutusvälja grupp.

 

Kontakt

Telefon: 717 8336, 5307 6903
E-post: [email protected]

Kasutuse planeerimine

Lasketiir on planeeritud Jõhvi linnakus asuvate allüksuste väljaõppe läbiviimiseks ning linnakus asuvatel üksustel on väljaõppe läbiviimisel eesõigus.

Teised kasutajad saavad tiiru broneerida saates pataljoniülema nimele e-kirja aadressile viru.jvp[at]mil.ee

Üldinfo

Jõhvi 25 m ja 100 m poolkinnine lasketiir asub aadressil Pargimetsa, Pargitaguse küla, Jõhvi vald, Ida-Viru maakond. Lasketiir asub Jõhvi linnaku territooriumil.

25 m lasketiir koosneb 4 (neljast) tulepositsioonist kaugustega sihtmärgist 10, 15, 20 ja 25 m.

100 m lasketiir koosneb 3 (kolmest) tulepositsioonist kaugustega sihtmärgist 25, 50 ja 100 m.

Lasketiirul puudub ohuala. Lasketiiru ümbritseb 100 m laiune majandustegevuse piiranguvöönd. Lasketiiru õhuohuala on 228 m (750 jalga).

Lasketiiru tehnilised lahendused ja ohutustehnilised tingimused võimaldavad kasutada üheaegselt nii 25 m ja 100 m lasketiiru.

Lasketiiru kasutamine

Lasketiiru võib korraga kasutada minimaalselt 2 inimest. Üksikult on lasketiirus laskmiste läbiviimine keelatud.

Lubatud lasta

 • ainult paigalt;
 • ainult selleks ettenähtud laskekohalt (tulepositsioonilt)
 • ainult ettenähtud laskekauguselt;
 • seda sihtmärki, mis vastab laskekoha numbrile.

Lastakse ainult selleks ettenähtud kohtadel ja kaugustel ja paigal olles.

 • Lasketiirus võib kasutada järgnevaid relvi:
  relvad mille maksimaalne suudmeenergia ei ületa 7000J;
 • püstol ja püstolkuulipilduja (kaliibri piiranguta);
 • sileraudne relv (kaliibri piiranguta);
 • tankitõrjerelv kaliibriga kuni 9 mm.

Lasketiirus on keelatud:

 • kasutada automaattuld;
 • kasutada trasseerivat laskemoona;
 • kasutada soomustläbistavat laskemoona;
 • sooritada lasku, mille tõstenurk on üle 01-50 tuhandiku (8,43°), mis loetakse laskja poolt tahtlikult sooritatud ohtlikuks veaks.

Üldinfo

Metsniku lasketiir koos väljaõppeehitistega asub Valga maakonnas Tõlliste vallas Jaanikese külas Metsniku kordoni kinnistul (tunnus 82001:003:0290) (edaspidi õppeväli). Õppevälja kogupindala on 66,2 ha.

Metsniku õppeväli on jagatud viieks erinevaks väljaõppeehitiseks (alaks) (lisa 2), mida saab eraldi broneerida:

 • lahtine lasketiir 300 m ja 100 m laskepaigaga;
 • vana lasketiir;
 • käsigranaadi heitmiskoht;
 • põhjapoolne taktikaala (TA1);
 • lõunapoolne taktikaala koos vana lasketiiru ümbrusega (TA2).

Metsniku lasketiir on asutatud kaitseministri käskkirjaga 25. veebruar 2015 nr 68. Metsniku lasketiiru omanik ja vastutaja on Kaitseliit.

Kontakt

Metsniku lasketiiru vastutav
Telefon: 717 9412 või 717 9321
E-post: [email protected] 
Ajutiselt võib saata e-kirja koopia ka aadressidele [email protected] ja [email protected]
Info Metsniku lasketiiru kohta on leitav SIIT

Kasutuse planeerimine

Õppeväljal plaanilise tegevuse läbiviimiseks peab kasutada soovija broneerima hiljemalt eelneva kuu 10. kuupäevaks järgneva kuu tegevused Brontoses. Juhul, kui broneerimine veebilehel ei ole võimalik esitama kasutamistaotluse e-posti aadressile: [email protected].

Õppevälja plaanivälise tegevuse läbiviimiseks tuleb soovijal teha broneering hiljemalt 12 tööpäeva enne tegevuse toimumist ja teavitada sellest vastutavat isikut telefoni teel. Plaaniväline tegevus peab olema põhjendatud.

NB! Lasketiirus on lubatud teostada laskeharjutusi kuni 100 päeva aastas. Õppeväljal võib kasutada imitatsioonivahendeid, teostada käsigranaadi viskeharjutusi ja viia läbi demineerimistöid kõikidel nädalapäevadel. Kui ohuala ei suleta ja tegevus ei kandu väljapoole kinnistu piire, siis 100 päeva kasutuspäevade arvu piirangut teistele tegevustele ei ole.

Üldinfo

Lasketiir on ette nähtud õppe- ja taktikalisteks laskmisteks käsitulirelvadest kaliibriga kuni 7,62 mm. Lubatud on kasutada tankitõrjerelvade alakaliibrilist laskemoona ja treeninglaskemoona (v.a tankitõrjekahur) ning püstoleid/revolvreid ja sileraudseid käsitulirelvi kaliibripiiranguta.

Lasketiirus on kokku kuni 20 laskekohta.

Lasketiirus on võimalik sooritada laskeharjutusi 5 m, 10 m, 25 m, 50 m, 100 m, 150 m, 200 m, 250 m ja 300 m distantsilt.

Lasketiirus lubatud tegevused:

 • Laskeharjutused püstolist: P.1 – P.6
 • Laskeharjutused püstolkuulipildujast: PK.1 – PK.7
 • Laskeharjutused automaadist: A.0 – A.11 ja A.13-A.14
 • Laskeharjutused kergekuulipildujast: KP.1 – KP.7
 • Laskeharjutused 7,62 mm täpsusrelvast: TL.1 – TL.9
 • Laskeharjutused tankitõrjerelva alakaliibrist: TTG.VK.1-TTG.VK.4
 • Laskeharjutused tankitõrjerelvast (ainult treeninglaskemoon): TTG.1
 • Laskeharjutused tankitõrjekahuri alakaliibrist: TTK.VK.1
 • Taktikalised harjutused püstolist: T.P.1 – T.P.8
 • Taktikalised laskeharjutused automaadist: T.A.1 – T.A.7
 • Taktikalised laskeharjutused pumppüssist: T.PP.1 – T.PP.6
 • Taktikalised laskeharjutused püstolist ja automaadist: T.K.1 – T.K.3
 • Laskeharjutused sile-ja vintraudsetest jahirelvadest seisvate ja siinidel liikuvate märklehtede pihta

Lasketiirus võib kasutada tõusvate ja langevate sihtmärkidega seadet. Võib kasutada ka siinidel liikuvaid sihtmärke, mis liiguvad vastavalt valitud distantsile.

Lasketiirus on keelatud lõhkeva laskemoona kasutamine (puudub lõhkemata laskemoona tähistamise vajadus).

Lasketiirus on lubatud läbi viia laskeharjutusi kõikidel päevadel kella 8.00–23.00.

Looduskaitselistest piirangutest tulenevalt on lasketiiru kasutamiskoormust piiratud märtsis, aprillis ja mais.

Kontakt

Lasketiiru vastutav isik:
Telefon: 717 9906, 5060714
E-post: [email protected]

Lääne maleva korrapidaja:
Telefon: 717 9949, 5568 0850

Täpsem info Piirsalu lasketiiru kohta on leitav SIIT.

Broneerimine pärast 10. kuupäeva järgnevasse kuusse võib toimuda juhul, kui struktuuriüksuse ülem on eelnevalt vastavast soovist vastutavale isikule teada andnud.

Kõik broneeringud, mis tehakse pärast 10. kuupäeva järgnevasse kuusse ja millest struktuuriüksuse ülem ei ole vastutavat isikut teavitanud, KUSTUTATAKSE esimesel võimalusel.

Päev enne lasketiiru kasutamist tuleb vastutava isikuga saabumise aeg kokku leppida – vajalik on anda allkiri Piirsalu lasketiiru kasutamise registreerimisraamatusse!

Kasutuse planeerimine

Lasketiiru plaanilise tegevuse läbiviimiseks peab kasutada soovija broneerima hiljemalt eelneva kuu 10. kuupäevaks järgneva kuu tegevused Brontoses või esitama kasutamistaotluse (kasutuseeskirjas vorm lisa 2) e-posti aadressil [email protected]  (juhul, kui broneerimine veebilehel ei ole võimalik).

Kogu tegevus, mis toimub väljaspool Piirsalu lasketiiru, tuleb kooskõlastada vastavate maaomanikega.

Piirangud lasketiiru kasutamisel:

veebruar – piiranguteta
märtsi I pool – kuni 8 laskepäeva (Kaitseliidul on alati eesõigus)
märtsi II pool – laskmised keelatud
aprill – laskmised keelatud
mai I pool – laskmised keelatud
mai II pool – kuni 8 laskepäeva (Kaitseliidul on alati eesõigus)
juuni – piiranguteta

Kontakt

Piirsalu taktikaala kasutusinfo

Kuupäev Harjutuse toimumisaeg Harjutuse tüüp Väljaõppeobjektid Müratase
29.07.2022 08:00 - 23:59 Taktikaharjutus PTA Madal
30.07.2022 00:00 - 23:59 Taktikaharjutus PTA Madal
31.07.2022 00:00 - 18:00 Taktikaharjutus PTA Madal

Üldinfo

Piirsalu taktikaala asub Läänemaal Lääne-Nigula vallas Piirsalu külas Kõuemaru (KÜ tunnus 68001:003:0278, riigikaitsemaa, 132,24 ha) ja Tuulemaru (KÜ tunnus 68001:003:0274, riigikaitsemaa, 1,16 ha) katastriüksustel.

Taktikaala on ette nähtud taktikaliste õppuste läbiviimiseks:

 • väliharjutus,
 • taktikaharjutus,
 • kaardiharjutus,
 • situatsiooniharjutus,
 • välilaager,
 • sõjalis-sportlik üritus,
 • vabaaja üritus,

Taktikaalal on lubatud kasutada järgmisi väljaõppevahendeid:

 • lõhkepakett,
 • õppemoon kaliibriga kuni 7,62 mm,
 • süütenöör,
 • süütel.

Kasutuse planeerimine

Kaitseväe Piirsalu taktikaala vastutav ülem on toetuse väejuhatuse ülem.

Iga läbiviija vastutab oma tegevuse eest alal ja selle ümbruses.

Kõik alale planeeritud ja läbiviidavad tegevused tuleb eelnevalt sisestada BRONTOSESSE.

Info Piirsalu taktikaala kasutamise kohta saadetakse kohalikule omavalitsusele ja külavanemale (sh tegevuse läbiviija kontakttelefon).

Aprillikuus on, looduskaitseliste piirngute tõttu, Piirsalu taktikaala kasutamine keelatud!

Oluline info!

Piirsalu taktikaalal  puudub konkreetne vastutav isik, kes otseselt tegevust alal koordineeriks ja broneeringuid kinnitaks. Piirsalu taktikaalal vastutavad tegevuse eest läbiviijad ise. Oma tegevus tuleb sisestada harjutusväljade broneerimissüsteemi –  sealt on võimalik vaadata, kas valitud kuupäeval on ala vaba või on selle teine üksus juba broneerinud – kui kaks või rohkem üksust soovib ala ühel ajal kasutada, saab omavahel  tegevuse kooskõlastada. Broneeringute kinnitamist/tühistamist ja eraldi tegevuse kooskõlastamist ei toimu. Kui tegevus jääb Piirsalu taktikaala piiridesse, siis eraldi kooskõlastust kohalikult omavalitusest vaja ei ole.
Kogu tegevus, mis toimub väljaspool Piirsalu taktikaala, tuleb kooskõlastada vastavate maaomanikega.

NB! Alates 2015. a veebruarist ei ole alal enam ühtegi maapealset hoonet.

 

Üldinfo

 • Lasketiir on ette nähtud õppe- ja taktikalisteks laskmisteks käsitulirelvadest (v.a granaadiheitjast ja õhutõrjerelvast) kuni 200 m kauguselt.
 • Lasketiirus on kokku kuni 20 laskekohta.
 • Lubatud on kasutada tankitõrjerelvade alakaliibrilist laskemoona ning kuni 9 mm vintraudseid käsitulirelvi ja sileraudseid käsitulirelvi kaliibri piiranguta.
 • Lasketiirus viiakse üldjuhul laskeharjutusi läbi 5 m, 10 m, 25 m, 50 m, 100 m, 150 m ja 200 m distantsil.
 • Lasketiirus võib kasutada tõusvate ja langevate sihtmärkide seadet. Võib kasutada ka siinidel liikuvaid sihtmärke, mis liiguvad vastavalt valitud distantsile.
 • Lasketiirus on keelatud lõhkeva laskemoona kasutamine (puudub lõhkemata laskemoona tähistamise vajadus).

Utsali 200m lasketiiru eeskirja muudeti Kaitseliidu ülema 18. mai 2015 käskkirjaga.

Vabariigi Valitsuse 23.12.2010. a korraldusega nr 499 on antud luba riigimetsa kasutamiseks ja alalise väljaõppe korraldamiseks Utsali 200 m lasketiirus ja selle ohualas (ohuala skeemi leiad kasutuseeskirjast).

Kontakt

Utsali lasketiiru vastutav:
telefon: 5919 9460
Kirna õppekeskuse korrapidaja:
telefon: 5553 7518
E-post: [email protected] 
Info Utsali lasketiiru kohta on kättesaadav SIIT

Kasutuse planeerimine

NB! Lasketiiru on lubatud kasutada aastaringselt v.a ajavahemikul veebruar kuni juuni, mil vastavalt Keskkonnaameti nõudele on lubatud laskmisi läbi viia järgmiselt:

 1. Lasketiiru kasutamine ei ole lubatud 15. märtsist–15. maini.
 2. Veebruaris, märtsi esimeses pooles, mai teises pooles ja juunis on lasketiiru kasutamine lubatud maksimaalselt 4 laskekorda kuus (üks laskekord ei kesta üle kahe päeva).
 3. Märtsi esimesel poolel tohib laskmisi läbi viia kell 10:00–17:00 ja mai teisel poolel kell 09:00–19:00.

 

Üldinfo

Lasketiir asub Tartus aadressil Riia 12.

Siselasketiirus on lubatud sooritada laskeharjutusi järgmistest relvadest:

 • kuni 11,43 mm kaliibriga isiklikud ja teenistuspüstolid ning revolvrid;
 • ääretulepadrunitega lastavatest 5,6 mm kaliibriga spordirelvadest;
 • õhkrelvadest.

Siselasketiirus on lubatud sooritada laskeharjutusi nii isiklikest kui teenistusrelvadest kooskõlas Kaitseväe juhataja 16.03.2010 käskkirjaga nr 90 kinnitatud juhendiga „Kaitseväe ja Kaitseliidu laskeväljaõppe eeskiri”.

Siselasketiirus on lubatud lasta 10, 15, 20 ja 25 m kauguselt. Laskekohtade vaheseinade paigutust on võimalik vastavalt valitud laskekaugusele muuta.

Kontakt

Telefon: 717 6110
Faks: 717 6111
E-post: [email protected] 

Üldinfo

Kaitseliidu Tartu Maleva Nooruse tn siselasketiir asub Tartu linnas Nooruse tn 9, 0 korruse ruumide kompleksis.

Lasketiiru ja selle kasutamise kohta saab infot:

v-vbl Olev Juursalu
Telefon: 513 4245
E-post: [email protected]

 

Viimati uuendatud: 3. juuni 2022, 11:21

Keri üles