Jäta menüü vahele

Veteranid

Eesti Vabariik väärtustab kõiki, kes on võidelnud meie iseseisvuse eest, osalenud välismissioonidel või on oma teenistusega kaasa aidanud Eesti riigikaitse kindlustamisele. Veteranide auks tähistame ka iga-aastast veteranipäeva.

Eesti veteranipoliitika käsitleb seda osa veteranidest, kes on pärast Eesti iseseisvuse taastamist Kaitseväe liikmetena osalenud rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel. Soodustuste saajate hulka on lisatud ka teenistusülesannete täitmisel vigastada saanud kaitseväelased ja Kaitseliidu tegevliikmed. Ei unustata ka neid sõjaväelasi ja kaitseliitlasi, kes on Eesti eest andnud kõige kallima – elu –, ja nende lähedasi.

Me ei jäta kedagi lahinguväljale maha. Ei Afganistanis tule all ega hiljem kodus.
—Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves

Hõlmatud on ka rahvusvahelistes organisatsioonides ja rahvusvahelistes sõjalistes peakorterites teenivad kaitseväelased, kes on teenistuskohast saadetud rahvusvahelistele operatsioonidele. Veteranideks arvatakse ka need kaitseliitlased, arstid jt isikud, kes teenivad sõjalise operatsiooni ajal kaitseväelastena kaitseväe koosseisus.

Veteranipäev

Veteranipäevaga täname ja tunnustame neid mehi ja naisi, kes on sõjalistel operatsioonidel kodust kaugel tugevdanud Eesti julgeolekut ja rahvusvahelist tõsiseltvõetavust, samuti nende perekondi ja lähedasi. Veteranid on võidelnud Eesti eest ja teeninud ära ühiskonna tänu ning toetuse. Veterane on meie seas üle 3000. See on võimas jõud, kel on hindamatu kogemus ja jätkuv tahe Eesti riigile ja inimestele palju anda. Veteranipäev loob uue traditsiooni, mille eesmärk on väärtustada veterane ja nende lähedasi. Veteranipäeva tähistame jüripäeval, 23. aprillil.

Veteranipäeva ja kogu veteranikuu sündmusi vaata lähemalt: annameau.ee/veteranikuu

Kontaktid

Veteranipäeva ja veteranipoliitikat puudutavate küsimustega pöördu [email protected].

Toetusteenuste keskus on kaitseväe toetuse väejuhatuse allüksus, mille eesmärk on toetada kaitseväelasi nende teenistuses ning veterane ja nende peresid, tagades psühholoogiliste, usuliste ja sotsiaalsete teenuste ja toetuste kättesaadavus.

Endla 8, 10142 Tallinn
Tel: 717 4963

Ära ole murega üksi, küsi abi!

Abi saad ööpäevaringselt info- ja abitelefonilt või e-posti teel:

512 7307

[email protected]

SA Carolin Illenzeeri Fond
Tel: 5346 2209
[email protected] 

MTÜ Eesti Kaitseväe Veteranid
[email protected] 

Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing 
[email protected]

Viimati uuendatud: 18. aprill 2024, 11:31

Keri üles