Jäta menüü vahele

Veteranid

Eesti Vabariik väärtustab kõiki, kes on võidelnud meie iseseisvuse eest, osalenud välismissioonidel või on oma teenistusega kaasa aidanud Eesti riigikaitse kindlustamisele. Veteranide auks tähistame ka iga-aastast veteranipäeva.

Eesti uus veteranipoliitika käsitleb seda osa veteranidest, kes on pärast Eesti iseseisvuse taastamist Kaitseväe liikmetena osalenud rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel. Soodustuste saajate hulka on lisatud ka teenistusülesannete täitmisel vigastada saanud kaitseväelased ja Kaitseliidu tegevliikmed. Ei unustata ka neid sõjaväelasi ja kaitseliitlasi, kes on Eesti eest andnud kõige kallima – elu –, ja nende lähedasi.

Me ei jäta kedagi lahinguväljale maha. Ei Afganistanis tule all ega hiljem kodus.
—Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves

Hõlmatud on ka rahvusvahelistes organisatsioonides ja rahvusvahelistes sõjalistes peakorterites teenivad kaitseväelased, kes on teenistuskohast saadetud rahvusvahelistele operatsioonidele. Veteranideks arvatakse ka need kaitseliitlased, arstid jt isikud, kes teenivad sõjalise operatsiooni ajal kaitseväelastena Kaitseväe koosseisus.

Veteranipäev

Veteranipäevaga täname ja tunnustame neid mehi ja naisi, kes on sõjalistel operatsioonidel kodust kaugel tugevdanud Eesti julgeolekut ja rahvusvahelist tõsiseltvõetavust, samuti nende perekondi ja lähedasi. Veteranid on võidelnud Eesti eest ja teeninud ära ühiskonna tänu ning toetuse. Veterane on meie seas üle 3000. See on võimas jõud, kel on hindamatu kogemus ja jätkuv tahe Eesti riigile ja inimestele palju anda. Veteranipäev loob uue traditsiooni, mille eesmärk on väärtustada veterane ja nende lähedasi. Veteranipäev on jüripäev, 23. aprill.

Vaata lähemalt: annameau.ee/veteranikuu

Veteranipäevale pühendatud üritused

3.APRILL– 30. APRILL

Sinilillekampaania
Sinilillemärgiga tunnustad veterane ja aitad MTÜ-l Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing abistada oma liikmeid, terviseedendamist ja taastusravi projekte.
Teave http://annameau.ee   

NELJAPÄEV, 23. APRILL

07.00. Riigilipu heiskamine. Kutsume üles heiskama riigilippe kõikjal Eestis!

09.00. Hukkunud kaitseväelaste mälestamine Afganistanist Camp Bastionist äratoodud mälestusmärgi juures 1. jalaväebrigaadi linnakus Tapal.

Vaata ka: Veteranikuu 

Vaata ka: Anname au! 

Kontaktid

Ära ole murega üksi, küsi abi!

Abi saad ööpäevaringselt info- ja abitelefonilt või e-posti teel:

512 7307

toetusteenused@mil.ee

Veteranipäeva ja veteranipoliitikat puudutavate küsimustega pöördu veteran@mil.ee.

Toetusteenuste keskus on kaitseväe toetuse väejuhatuse allüksus, mille eesmärk on toetada kaitseväelasi nende teenistuses ning veterane ja nende peresid, tagades psühholoogiliste, usuliste ja sotsiaalsete teenuste ja toetuste kättesaadavus.

Lõkke 4, 10122 Tallinn (5. korrus).
Tel: 717 4963

S/A Carolin Illenzeeri Fond
Tel: 502 2372
info@carolinfond.ee

MTÜ Eesti Kaitseväe Veteranid
valeri.saar@mil.ee

Eesti Vigastatud Võitlejate Ühing 
info@evvy.ee

Ole veteranidele mõeldud infoga jooksvalt kursis!

Kui oled tegevteenistusest lahkunud, nimeta viimane teenistuskoht.

Viimati uuendatud: 16. märts 2020, 14:21

Keri üles