Jäta menüü vahele

Vigastatud veteranid

Teenistuses vigastada saanud veteranile ja tema perele pakub riik erinevaid ravivõimalusi, tugiteenuseid, soodustusi ning õppe- ja eneseteostusvõimalusi.

Väga oluline osa vigastatud veteranide igapäevase toimetuleku toetamisel on sportlikul tegevusel.

Juba neljal korral on vigastatud veteranid osalenud Võitmatute Mängudel (Invictus Games). Suurepäraseid sportlikke tulemusi on näidatud Londonis, Orlandos, Torontos, Sidneys ja Haagis toimunud mängudel. Võitmatute Mängud ehk Invictus Games on Suurbritannia prints Harry poolt 2014. aastal ellu kutsutud spordivõistlused sõjalistel operatsioonidel viga saanud sõduritele. Mängud toovad kokku üle maailma erinevatest paikadest mehed ja naised, keda ühendab sarnane kogemus, teineteise mõistmine ja siiras tunnustus üksteise pingutustele.

Käesoleval aastal toimuvad Võitmatute Mängud 7. -17. septembril Düsseldorfis, Saksamaal.

Vaata 2022. aasta Invictus Games pilte siit

Kaitsevägi tagab vigastatud kaitseväelastele parima võimaliku ravi, vajadusel koostöös partnerriikidega. Välisriigi raviasutuses viibivat vigastatut ja tema perekonda toetatakse nii külastuse ettevalmistamise kui ka külastuse ajal, muuhulgas vigastatule toetusisiku määramisega. Vigastatu perekond või lähedased saavad külastada välisriigi raviasutust ning neid toetatakse lennukipiletite ja majutuse korraldamisel.

Eestis alustatakse raviprotsessi niipea, kui kaitseväelase terviseseisund võimaldab teda kodumaale tuua. Vajadusel teeb kaitsevägi rehabilitatsiooni hilisemas faasis koostööd partnerriikidega vigastatule vajalike proteeside valmistamisel ja kohandamisel. Jäseme kaotuse korral tagab kaitsevägi kaotatud jäseme kohta kuni kolm proteesi, millest üks on ette nähtud jäseme põhifunktsiooni täitmiseks.

Ida-Tallinna Keskhaigla avas 2014. aasta juulikuus koostöös Ameerika Ühendriikide Väekoondise, USA Tallinna Suursaatkonna kaitsekoostöö osakonna ja Eesti Vabariigi Valitsusega Magdaleena üksuses amputatsioonijärgse taastusravi osakonna, kus pakutakse patsiendile täisväärtuslikku taastusraviteenust. See hõlmab lisaks pikale ja põhjalikule amputatsioonijärgsele taastusravile ka edasiseks eluks vajalike proteeside valmistamist ning spetsialistid õpetavad nendega harjuma. Lähemalt saab lugeda Ida-Tallinna Keskhaigla kodulehelt.

Eestis vigastada saanud kaitseväelasele antakse esmane abi väeosa meditsiinikeskuses või kaitseväe tervisekeskuses ja hiljem jätkatakse vajadusel ravi Seli tervisekeskuses. Kui vigastatud kaitseväelane vajab ravi, mida kaitseväe meditsiinisüsteem pakkuda ei suuda, saadetakse ta ravile tsiviilhaiglasse.

Kaitseliidu korraldatud sõjaväelise väljaõppe ajal vigastada saanud Kaitseliidu tegevliikmele tagab samaväärses ulatuses vajaliku abi Kaitseliit.

Vaata lisaks tagatiste kohta vigastada saamisel hüvede portaalist.

Vigastatud veteranid, kes on vabastatud kaitseväe tegevteenistusest teenistusülesannete täitmisel saadud tervisekahjustuse tõttu, saavad tsiviilkarjääriks ettevalmistamiseks taotleda õppekulu hüvitamist kõikidel õppetasemetel. Seda nii kaitseväe jaoks prioriteetsetes valdkondades kui ka teistel erialadel. Õppekulu hüvitamist on õigus taotleda ka pärast reservi arvamist.

Toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskus tegeleb teenistusülesannete täitmisel vigastada saanud veteranide sotsiaalse, psühholoogilise ja meditsiinilise toetuse korraldamisega. Samuti vigastatud veteranide peredega, pakkudes neile psühholoogilist abi ja sotsiaalnõustamist.

Missioonil teenistusülesannete täitmisel vigastada saanud kaitseväelasele, kelle lähetus selle tõttu lõpetatakse, makstakse ajutise töövõimetuse ajal igakuist toetust missiooni päevaraha ulatuses alates Eestisse naasmisest kuni esialgu planeeritud missiooni tähtaja lõpuni.

Vigastatud veteranile, kelle tervis ei parane 182 järjestikuse päeva jooksul, määratakse kaitseväe arstliku komisjoni poolt püsiv töövõimetus. Püsiva töövõimetuse määramisel makstakse vigastatule ühekordset hüvitist ja tal tekib õigus igakuisele töövõimetuspensionile.

Kaitsevägi pakub vigastatud tegevväelasele edasise teenistuse jätkamiseks tema oskustele, võimetele ja kvalifikatsioonile vastavat teenistuskohta.

Viimati uuendatud: 25. august 2023, 09:25

Keri üles