Jäta menüü vahele

Vigastatud veteranid

Teenistuses vigastada saanud veteranile ja tema perele pakub riik erinevaid ravivõimalusi, tugiteenuseid, soodustusi ning õppe- ja eneseteostusvõimalusi.

Kaitsevägi tagab vigastatud kaitseväelastele parima võimaliku ravi, vajadusel koostöös partnerriikidega. Välisriigi raviasutuses viibivat vigastatut ja tema perekonda toetatakse nii külastuse ettevalmistamise kui ka külastuse ajal, muuhulgas vigastatule toetusisiku määramisega. Vigastatu perekond või lähedased saavad külastada välisriigi raviasutust ning neid toetatakse lennukipiletite ja majutuse korraldamisel.

Eestis alustatakse raviprotsessi niipea, kui kaitseväelase terviseseisund võimaldab teda kodumaale tuua. Vajadusel teeb Kaitsevägi rehabilitatsiooni hilisemas faasis koostööd partnerriikidega vigastatule vajalike proteeside valmistamisel ja kohandamisel. Jäseme kaotuse korral tagab Kaitsevägi kaotatud jäseme kohta kuni kolm proteesi, millest üks on ette nähtud jäseme põhifunktsiooni täitmiseks.

Ida-Tallinna Keskhaigla avas 2014. aasta juulikuus koostöös Ameerika Ühendriikide Väekoondise, USA Tallinna Suursaatkonna kaitsekoostöö osakonna ja Eesti Vabariigi Valitsusega Magdaleena üksuses amputatsioonijärgse taastusravi osakonna, kus pakutakse patsiendile täisväärtuslikku taastusraviteenust. See hõlmab lisaks pikale ja põhjalikule amputatsioonijärgsele taastusravile ka edasiseks eluks vajalike proteeside valmistamist ning spetsialistid õpetavad nendega harjuma. Lähemalt saab lugeda Ida-Tallinna Keskhaigla kodulehelt.

Eestis vigastada saanud kaitseväelasele antakse esmane abi väeosa meditsiinikeskuses või Kaitseväe tervisekeskuses ja hiljem jätkatakse vajadusel ravi Seli tervisekeskuses. Kui vigastatud kaitseväelane vajab ravi, mida Kaitseväe meditsiinisüsteem pakkuda ei suuda, saadetakse ta ravile tsiviilhaiglasse.

Kaitseliidu korraldatud sõjaväelise väljaõppe ajal vigastada saanud Kaitseliidu tegevliikmele tagab samaväärses ulatuses vajaliku abi Kaitseliit.

Vigastatud veteranide täiendus- ja ümberõpe on üldjuhul ettevalmistus tsiviilkarjääriks, ent vigastatud veteranide puhul tähendab see ettevalmistust sõjaväeliseks või tsiviilkarjääriks. Õppemaksu hüvitamist saab taotleda õppimiseks kõikidel õppetasemetel, seda nii Kaitseväe jaoks prioriteetsetes valdkondades kui ka teistel erialadel.

Praegu hüvitab Kaitsevägi vigastatud veteranile õppemaksu vastavalt tema töövõimetusprotsendile.

Toetuse väejuhatuse toetusteenuste keskuse tugikeskus tegeleb veteranide ja nende perekondadega, pakkudes psühholoogilist abi ja sotsiaalnõustamist.

Operatsioonipiirkonnast vigastuse või haiguse tõttu evakueeritud isikute sissetulekute ootamatu vähenemise vältimiseks säilitab Kaitsevägi teenistussuhte ja maksab välislähetustasuga võrreldavas osas igakuist toetust kuni rotatsiooni lõpuni.

Veteranile makstakse tervisekahjustusest põhjustatud kahju puhul ühekordset hüvitist. Vigastatud kaitseväelasele makstakse lisaks kaitseväeteenistuse seaduse alusel töövõimetuspensioni, mis on ulatuslikum kui muudel põhjustel määratav töövõimetuspension. Seda makstakse töövõimetuse perioodil kuni vanaduspensionieani.

Kaitsevägi pakub vigastatud tegevväelasele edasise teenistuse jätkamiseks tema oskustele, võimetele ja kvalifikatsioonile vastavat teenistuskohta.

Kaitseväest lahkunud vigastatud tegevväelane võib kasutada Kaitseväele kuuluvat eluruumi kolm aastat.

Viimati uuendatud: 1. veebruar 2020, 13:30

Keri üles