Jäta menüü vahele

Küberväejuhatus

Küberväejuhatuse põhiülesanne on operatsioonide läbiviimine küberruumis kaitseministeeriumi vastutusalas juhtimistoetuse korraldamiseks.

Ülesanded

 • Kaitseministeeriumi vastutusalas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia korraldamine
 • Kaitseministeeriumi vastutusalas küberkaitse korraldamine
 • Küberoperatsioonide korraldamine
 • Kaitseväe peastaabi töökeskkonna tagamine
 • Infooperatsioonide korraldamine
 • Sõjaaja ja reservüksuste ettevalmistamine ja formeerimise korraldamine;
 • Kaitseväe teavitustöö toetamine ja tagamine
 • Küber- ja juhtimistoetuse alaste võimete arendamise juhtimine ja koordineerimine
 • Küberrelvaliigi väljaõppe korraldamine

 

Ajateenistus

Kõikides küberväejuhatuse allüksustes on võimalik läbida ajateenistust. Lisaks klassikalistele erialadele õpetame välja infotehnoloogia- ja kommunikatsioonivaldkonna spetsialiste. Ajateenistuse läbimise kohta loe täpsemalt allüksuste alamlehelt.

Tegevusvaldkonnad

 • Operatsioonid küberruumis
 • Küberrelvaliigi väljaõpe, teadus- ja arendustegevus
 • Staabitöö keskkond ja füüsiline kaitse
 • Reservüksuste ettevalmistus ja formeerimine

Koosseis

 • Staap
 • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskus
 • Küber- ja infooperatsioonide keskus
 • Strateegilise kommunikatsiooni keskus
 • Staabi- ja tagalakompanii
 • Sidekool

Vaata küberväejuhatust tutvustavaid videoid

Tähelepanu!

Kui soovid asuda ajateenistusse küberväejuhatuses,

anna meile oma huvist teada ja täida SOOVIAVALDUS 

Külasta küberväejuhatust!

Kui soovid külastada küberväejuhatust,

palun täida sooviavaldus

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Major Kristel Maasikmets

Küberväejuhatuse teabeohvitser

Kapten Raivo Tamm

Tsiviil-sõjalise koostöö ohvitser

Juhtkond

Kolonel René Innos

Küberväejuhatuse ülem

Kolonelleitnant Erkki Õlijas

Küberväejuhatuse staabiülem

Staabiveebel Indrek Tomingas

Küberväejuhatuse veebel

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskus tegeleb kaitseministeeriumi valitsemisalas IT- ja sidealaste lahenduste ja teenuste tagamisega.

Küber- ja infooperatsioonide keskus tegeleb peamiselt küberturvalisuse ja -operatsioonidega.

Strateegilise kommunikatsiooni keskus tegeleb sisuloome, teavitustöö, meediaoperatsioonide ja meediaarhiiviga.

Staabi- ja tagalakompanii tegeleb kaitseväe peastaabi ja küberväejuhatuse varustuse, transpordi-, meditsiini- jm teenustega.

Sidekooli peamine ülesanne on korraldada tegevväelaste sideõpet ja koostada side valdkonna käsiraamatuid ja õppematerjale.

Viimati uuendatud: 26. juuni 2024, 13:00

Keri üles