Jäta menüü vahele

Küberväejuhatus

Küberväejuhatuse põhiülesanne on operatsioonide läbiviimine küberruumis kaitseministeeriumi vastutusalas juhtimistoetuse korraldamiseks.

Ülesanded

 • Kaitseministeeriumi vastutusalas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia korraldamine
 • Kaitseministeeriumi vastutusalas küberkaitse korraldamine
 • Küberoperatsioonide korraldamine
 • Kaitseväe peastaabi töökeskkonna tagamine
 • Infooperatsioonide korraldamine
 • Sõjaaja ja reservüksuste ettevalmistamine ja formeerimise korraldamine;
 • Kaitseväe teavitustöö toetamine ja tagamine
 • Küber- ja juhtimistoetuse alaste võimete arendamise juhtimine ja koordineerimine
 • Küberrelvaliigi väljaõppe korraldamine

Tegevusvaldkonnad

 • Operatsioonid küberruumis
 • Küberrelvaliigi väljaõpe, teadus- ja arendustegevus
 • Staabitöö keskkond ja füüsiline kaitse
 • Reservüksuste ettevalmistus ja formeerimine

Koosseis

 • Staap
 • Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskus
 • Küber- ja infooperatsioonide keskus
 • Strateegilise kommunikatsiooni keskus
 • Staabi- ja tagalakompanii

Vaata küberväejuhatust tutvustavaid videoid

Tähelepanu!

Kui soovid asuda ajateenistusse küberväejuhatuses,

anna meile oma huvist teada ja täida SOOVIAVALDUS 

Külasta küberväejuhatust!

Kui soovid külastada küberväejuhatust,

palun täida sooviavaldus

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Major Kristel Maasikmets

Küberväejuhatuse teabeohvitser

Leitnant Raivo Tamm

Tsiviil-sõjalise koostöö ohvitser

Juhtkond

Kolonel René Innos

Küberväejuhatuse ülem

Kolonelleitnant Erkki Õlijas

Küberväejuhatuse staabiülem

Staabiveebel Indrek Tomingas

Küberväejuhatuse veebel

Sidekooli peamine ülesanne on korraldada tegevväelaste sideõpet ja koostada side valdkonna käsiraamatuid ja õppematerjale.

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia keskus tegeleb kaitseministeeriumi valitsemisalas IT- ja sidealaste lahenduste ja teenuste tagamisega.

Küber- ja infooperatsioonide keskus tegeleb peamiselt küberturvalisuse ja -operatsioonidega.

Strateegilise kommunikatsiooni keskus tegeleb sisuloome, teavitustöö, meediaoperatsioonide ja meediaarhiiviga.

Staabi- ja tagalakompanii tegeleb kaitseväe peastaabi ja küberväejuhatuse varustuse, transpordi-, meditsiini- jm teenustega.

Viimati uuendatud: 21. veebruar 2024, 14:11

Keri üles