Jäta menüü vahele

Merevägi

Mere kutsel – mere kaitsel!

Mereväe põhiülesanne on riigi sõjaline kaitse merel. Põhiülesande täitmiseks osaleb merevägi tegevuskeskkonna põhiselt kollektiivses enesekaitses ning rahvusvahelises sõjalises koostöös riigikaitseseaduses sätestatud korras.

Mereväe ülesandeks on riigipiiri valvamine merel, mis saavutatakse läbi mereolukorrateadlikkuse loomise. Lisaks on merevägi vastutav merereostuse avastamise ja likvideerimise eest Eesti merealal. Merevägi osaleb otsingu- ja päästetööl Eesti päästepiirkonnas.

Mereväe laevade kodusadam on Põhja-Tallinnas asuv Miinisadam, mis on võimeline vastu võtma ka NATO ja teiste liitlasriikide sõjalaevu ning tagama vajalikud sadamateenused.

Hea merel sõitja!

Kui avastad või põhjustad merereostuse või märkad õliga määrdunud linde, keskkonnareostust või selle ohtu, teavita sellest meid viivitamatult!

Teavita meid!

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Nooremleitnant Aleksander Espenberg

Mereväe teabeohvitser

Juhtkond

Kommodoor Ivo Värk

Mereväe ülem

Mereväekapten Johan-Elias Seljamaa

Mereväe ülema asetäitja

Staabiveebel Erki Piirfeldt

Mereväe veebel

Miinisõja divisjon on kaitseväe üksus, mille eesmärk on miinisõjapidamise operatsioonide teostamine merel ja sadamates tagamaks oma ja liitlaste üksuste juurdepääsu Eesti sadamatesse.

Rannikukaitse divisjon on mereväe taktikalise tasandi üksus, mille peamine eesmärk on kaugmaa pealveetõrje maismaalt. 

Lahinguteeninduse divisjon on Tallinnas Miinisadamas paiknev kaitseväe üksus, mis tagab mereväe ning liitlaste üksuste logistilise toetuse.

Patrull-laevade divisjon on mereväe taktikalise tasandi üksus, mis koosneb neljast laevast ja mille eesmärk on merepatrulli teostamine Eesti territoriaalmeres ja majandusvööndis.

Miinisadamas asuv mereväekool annab mereväelastele merenduslikku baasväljaõpet ja meresõjalist väljaõpet.

Viimati uuendatud: 28. juuni 2024, 00:12

Keri üles