Jäta menüü vahele

NMI – NATO missioon Iraagis

NATO väljaõppemissioon NMI (NATO Mission Iraq) toetab Iraagi kaitsevõime ülesehitamist. Missiooni tegevus toimub Iraagis ja on suunatud alliansile lõunasuunalt lähtuvate ohtude vastu laiemalt. NMI aitab Iraagil üles ehitada jätkusuutlikud, läbipaistvad, kaasavad ja tõhusad julgeolekustruktuurid ning koolitada välja Iraagi enda instruktorid väljaõppe teostamiseks riigi julgeolekustruktuurides. Professionaalse ja vastutustundliku kaitsesektori olemasolu on vajalik Iraagi ja piirkonna stabiilsusele laiemalt.

Missioon kutsuti ellu Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (NATO) tippkohtumisel 11.–12. juulil 2018. aastal Brüsselis.

Eesti panus

  • staabiohvitser

Eesti plaanib oma panuse jätkamist NMI raames ka 2020. aastal, lähetades missioonile kaitseväe meedikud Norra, Taani, Leedu ja Eesti ühisesse väljaõppemeeskonda.

Missiooni veebileht

Viimati uuendatud: 28. detsember 2020, 12:37

Keri üles