Jäta menüü vahele

Ajateenistus

Ajateenistuse eesmärk on välja õpetada Eesti kaitseks vajalikud reservüksused ja luua eeldused elukutseliste kaitseväelaste teenistusse võtmiseks. Ajateenistuse jooksul omandatakse põhiteadmised riigikaitsest ja õpitakse tegutsema ühtse meeskonnana.

Ajateenistus on kogemuste omandamine

Ajateenistuse läbimine annab hulgaliselt uusi teadmisi ja kogemusi. Pärast ajateenistust on ka karjäärivalik avaram, sest lisandub võimalus oma tööelu sõjanduse valdkonnas jätkata. Vanemallohvitseri- või ohvitserikarjääri alustamiseks võib astuda Kaitseväe Akadeemiasse, kutselise tegevväelasena jätkamiseks saab liituda näiteks 1. jalaväebrigaadi koosseisu kuuluva Scoutspataljoniga. Teisalt, ajateenistuse käigus omandatud oskused ja teadmised tulevad kasuks mistahes muus eluvaldkonnas.

Parim aeg ajateenistuse läbimiseks on kohe pärast gümnaasiumi lõpetamist. Nii sobitub riigikaitsesse oma panuse andmine kõige sujuvamalt teiste eluplaanidega. Nutikas on esitada avaldus vabatahtlikult ajateenistusse astumiseks, sest nii võib olla kindel, et pärast tervisekontrolli läbimist saab teenistuse läbida soovitud ajal ja võimaluse korral arvestatakse ka teenistuskoha eelistusega.

 

Viimati uuendatud: 25. aprill 2024, 14:48

Keri üles