Jäta menüü vahele

Meditsiiniteenistus

Kaitseväe meditsiiniteenistus täidab Eesti Vabariigi tervishoiusüsteemi lahutamatu osana kaitseväe põhiülesannete täitmist toetavaid tervishoiualaseid funktsioone.

Meditsiiniteenistuse missioon on pakkuda kaitseväelastele haigestumise, õnnetuse või vigastada saamise korral meditsiiniabi, mis vastab Eesti tervishoiuteenuste osutamise headele tavadele ja kehtestatud standarditele. Põhieesmärgid on vähendada haigestumiste ja vigastuste esinemissagedust ning vajadusel anda asjakohast ja efektiivset ravi.

Meditsiiniteenistuse ülesanded on

  • plaanida meditsiinilist toetust ja varustust
  • tagada kaitseväelastele tervishoiuteenused ja missiooniüksustele meditsiiniline abi
  • anda kaitseväelastele meditsiinialast väljaõpet
  • valmis olla suurõnnetuste ja katastroofide likvideerimise toetamiseks
  • koordineerida vastuvõtva riigi toetuse raames (Host Nation Support – HNS) meditsiinilist toetust
  • teha kaitseväelaste teenistuskõlblikkuse ekspertiisi

Igas struktuuriüksuses tegutsevad meditsiinikeskused. Selline süsteem tagab kõigile kaitseväelastele esmatasandi arstiabi. Üldarstiabi ja hambaravi osutamiseks on meditsiinikeskustes professionaalsed tervishoiutöötajad ning nõuetekohase sisustuse ja varustusega ruumid. Kaitseväe logistikakeskuse tervisekeskuses saavad kaitseväelased lisaks üldarstiabile ka piiratud mahus haiglavälist eriarstiabi. Kaitseväel on tervishoiuteenuste osutamiseks terviseameti tegevusluba.

Kontaktid

Juhtkond

Ahti Varblane

Kaitseväe peaarst

Viimati uuendatud: 9. oktoober 2023, 15:53

Keri üles