Jäta menüü vahele

EUNAVFOR MED/Irini (Vahemeri)

EUNAVFOR Med (European Union Naval Force Mediterranean) on Euroopa Liidu (EL) sõjaline missioon Vahemerel, mis käivitati 2015. aastal eesmärgiga piirata ohtlikku inimkaubandust Liibüa ja Euroopa vahel. Ebastabiilse olukorra tõttu Vahemere lõunakaldal on Liibüast kujunenud oluline illegaalse Euroopa-suunalise rände koridor. EUNAVFOR Med ülesanne on piirata Liibüa rannikul tegutsevate inimkaubitsejate liikumisvabadust ning teha süstemaatilisi jõupingutusi, et tuvastada, hõivata ja hävitada alused ja muu vara, mida kasutatakse (või on kahtlus, et kasutatakse) isikute ebaseaduslikuks üle piiri toimetamiseks või inimkaubanduseks. 

Liibüa suhtes kehtestatud ÜRO relvaembargo jõustamiseks käivitas Euroopa Liit 31.03.2020 Vahemerel EL ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames sõjalise operatsiooni Irini, mis võttis järje üle seni samas piirkonnas toimunud operatsioonilt Sophia.

Eesti panus

  • logistika staabiohvitser

Missioonil osalemisega panustab Eesti solidaarselt teiste Euroopa Liidu liikmesriikidega sõjalistesse operatsioonidesse ja rändekriisi haldamisse. Eesti kaitseväelase osalemise alus on Riigikogu mandaat, mis lubab kasutada kuni viit tegevväelast uue NATO ja Euroopa Liidu juhitava sõjalise operatsiooni peakorteri töös.

Operatsioon Irini veebileht

Viimati uuendatud: 15. november 2023, 09:21

Keri üles