Jäta menüü vahele

NATO staabielement

NATO staabielemendi (NATO Force Integration Unit) ülesanne on toetada NATO üksuste vastuvõtmist, toetust ja õppuste läbiviimist Eesti territooriumil. Staabielement võimaldab võimaliku kriisi korral NATO vägedel kiirelt Eestisse siirda, samuti aitab see juba praegu Eestis olevate liitlasvägede kohalolu koordineerida ja erinevaid kaitseplaane harmoneerida. Ülesanded saab NATO staabielement NATO kirdekorpusest.

2014. aastal NATO tippkohtumisel Walesis vastu võetud valmiduse tegevuskava (Readiness Action Plan ehk RAP) rakendamine hõlmab NATO kiirreageerimisvõime suurendamist, vajaliku relvastuse ja varustuse eelpaigutamist idapiiril asuvatesse liitlasriikidesse ning NATO juhtimisstruktuuri kohandamist uuele julgeolekuolukorrale.

2015. aasta veebruaris otsustasid NATO kaitseministrid oma korralisel kohtumisel asutada idapiiri liitlasriikide territooriumitele NATO staabielemendid. Need on alustanud tööd ka Leedus, Lätis, Poolas, Rumeenias ja Bulgaarias.

Tallinnas paikneva staabi töös osalevad lisaks Eesti kaitseväelastele veel liitlased Ameerika Ühendriikidest, Hollandist, Kanadast, Norrast, Taanist, Poolast, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Suurbritanniast ja Ungarist.

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Kapten Merle Norit

NATO staabielemendi (NFIU) kommunikatsiooninõunik

Juhtkond

Kolonel Mart Vendla

Viimati uuendatud: 7. august 2020, 10:13

Keri üles