Jäta menüü vahele

NATO staabielement

NATO staabielemendi (NATO Force Integration Unit) ülesanne on toetada NATO üksuste vastuvõtmist, toetust ja õppuste läbiviimist Eesti territooriumil. Ülesanded saab NATO staabielement NATO kirdekorpusest.

2014. aastal NATO tippkohtumisel Walesis vastu võetud valmiduse tegevuskava (Readiness Action Plan ehk RAP) rakendamine hõlmab NATO kiirreageerimisvõime suurendamist, vajaliku relvastuse ja varustuse eelpaigutamist idapiiril asuvatesse liitlasriikidesse ning NATO juhtimisstruktuuri kohandamist uuele julgeolekuolukorrale.

2015. aasta veebruaris otsustasid NATO kaitseministrid oma korralisel kohtumisel asutada idapiiri liitlasriikide territooriumitele NATO staabielemendid. Need on alustanud tööd ka Leedus, Lätis, Poolas, Rumeenias ja Bulgaarias.

Tallinnas paikneva staabi töös osalevad lisaks Eesti kaitseväelastele veel liitlased Ameerika Ühendriikidest, Hollandist, Kanadast, Norrast, Taanist, Poolast, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Suurbritanniast ja Ungarist.

Staabielement võimaldab võimaliku kriisi korral NATO vägedel kiirelt Eestisse siirda, samuti aitab see juba praegu Eestis olevate liitlasvägede kohalolu koordineerida ja erinevaid kaitseplaane harmoneerida.

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Major Merle Norit

NATO staabielemendi (NFIU) kommunikatsiooninõunik

Juhtkond

Mereväekapten Peeter Ivask

Viimati uuendatud: 6. detsember 2023, 14:26

Keri üles