Jäta menüü vahele

Erioperatsioonide väe­juhatus

Erioperatsioonide väejuhatus on vahetult kaitseväe juhatajale alluv üksus, mis korraldab tavatut sõjapidamist, viib läbi erioperatsioone ning annab valdkondlikku väljaõpet nii kaitseväes kui Kaitseliidus.

Erioperatsioonidel on strateegiline tähtsus Eesti iseseisvas kaitsevõimes. See on osa kaitseväe tegevusest, mida teostab selleks moodustatud, varustatud ja väljaõpetatud üksus teiste üksuste toetuseks või eraldiseisvana, kasutades teistest üksustest erinevat taktikat ja erinevaid meetodeid. 

Rohkem infot saab EOVJ kodulehelt.

Kandideeri erioperatsioonide väejuhatusse!

Värbamisega tegeleb kaitseressursside amet

Vaata lähemalt

Kontaktid

Embleem

Erioperatsioonide väejuhatus

Kirjeldus: mustal kilbil on vardast moodustatud, tipule asetatud ja heraldiliselt paremalt poolt avatud romb, milles põikasendis vasakule suunatud teraga mõõk – mõlemad hõbedased.

Selgituseks: hõbe sümboliseerib tarkust ja ustavust; must on traditsiooniline eriüksuste tunnusvärv, tähistades tegutsemist elu varjukülgedest tingitud ohu- ja kriisiolukordades. Küljelt avatud romb koos mõõgaga sümboliseerib ESTSOF-i ja selle valmisolekut riigikaitselisteks ülesanneteks. Kujund viitab visuaalselt E-tähele ning selle kaudu üksuse nimele ja Eestile. Kujundil on ka mõtteline ja visuaalne seos Vabaduse Risti südamikuga.

Lipp

Erioperatsioonide väejuhatuse lipp
Erioperatsioonide väejuhatuse lipp

Viimati uuendatud: 13. september 2023, 12:54

Keri üles