Jäta menüü vahele

Hüvede portaal

Teenistus kaitseväes, olgu tegevväelase, ametniku, ajateenija või reservväelasena, on vastutusrikas ja väljakutseid pakkuv. Hüvede portaal koondab endas kaitseväe poolt pakutavaid soodustusi ja tagatisi, mis toetavad teenistujaid nende igapäevases teenistuses. Lisaks leiab siit olulist infot kaitseväe töökorralduse ning tasustamise kohta.

Erasektori ettevõtted on järjest rohkem väärtustamas kaitseväge ja valmis panustama riigikaitsesse. Selle kinnituseks on nad valmis pakkuma kaitseväeteenistujatele erinevaid soodustusi. Lisaks panustavad mitusada ettevõtet riigikaitsesse sellega, et nad toetavad rahaliselt oma reservväelastest töötajate osalemist õppustel.

Hüvede portaal on pidevalt uuenev keskkond ja tulevikus leiab siit infot erinevate teenistusvormide kohta. Loomisel on tsiviilteenistuja, ajateenija, reservväelase alajaotused. 

Kaitseväe tegevteenistus on omaette avaliku teenistuse liik, millega kaasnevad tavapärasest erinevad hüved ja soodustused.

Tsiviilteenistujad moodustavad ligikaudu neljandiku kaitseväe rahuaja isikkoosseisust. Neile laienevad tavapärased avaliku teenistuse hüved ja soodustused.

Ajateenistuse läbimine annab hulgaliselt uusi teadmisi ja kogemusi ning avardab karjäärivaliku võimalusi.

Viimati uuendatud: 3. november 2022, 12:34

Keri üles