Jäta menüü vahele

Ligipääsetavuse teatis

Alljärgnevalt kirjeldame Kaitseväe veebilehe vastavust ligipääsetavusnõuetele.

See veebileht kuulub Eesti Kaitseväele ja me soovime, et https://www.mil.ee/ on vastavuses avaliku teabe seaduse § 32 alusel kehtestatud ligipääsetavusnõuetega (need on kehtestatud standardiga EN 301 549 V.3.2.1). 

Juurdepääsetavus lehelt saab lugeda täpsemalt, milliseid digiligipääsetavuse funktsioone on võimalik käesoleval veebilehel kasutada.

Teatise lõpus on välja toodud kontaktandmed, kuhu pöörduda, kui veebilehe ligipääsetavusega ilmneb probleeme.

Nõuetele vastavuse olek

Kaitseväe veebileht vastab osaliselt ligipääsetavusnõuetele allpool loetletud põhjuste tõttu.

Sisu ja funktsioonid, mis ei ole ligipääsetavad

Allpool loetletud sisu ja funktsioonid on mittevastavuses õigusnormidega.

Mõnel pildil puudub ligipääsetav nimi Puudujäägi tõttu on mittevastav standardi EN 301 549 ligipääsetavusnõue 9.1.1.1

Tagasiside

Püüame pidevalt parandada käesoleva veebilehe ligipääsetavust. Kui soovite anda tagasisidet ligipääsetavuse kohta või on midagi vajalikku jäänud Teie jaoks ligipääsmatuks, siis palun võtke meiega ühendust allolevate kontaktide kaudu.

E-mail: [email protected]

Telefon: 717 1155

Järelevalveasutus

Avalike teenuste veebide ja rakenduste ligipääsetavuse osas teostab järelevalvet Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA).

Veebileht: www.ttja.ee 

E-post: [email protected]

Telefon: 667 2000

Viimati uuendatud: 27. juuni 2024, 12:33

Keri üles