Jäta menüü vahele

Kaitsevägi

Kaitsevägi on Kaitseministeeriumi valitsemisalas asuv sõjaväeliselt korraldatud täidesaatva riigivõimu asutus, mille peamine ülesanne on tagada valmisolek riigi kaitsmiseks sõjalise tegevusega. 

Riigikaitse eesmärk on säilitada Eesti iseseisvus ja sõltumatus, tema maa-ala, territoriaalvete ning õhuruumi terviklikkus, põhiseaduslik kord ja rahva turvalisus.

Eesti riigikaitse tugineb laiapindse riigikaitse käsitlusele. Riigikaitse juhtimisstruktuur tagab kaitseväe valmisoleku rahuajal ja kriisiolukordades.

Eesti kaitsevägi koosneb erineva valmidusastmega üksustest, mis on komplekteeritud elukutselistest kaitseväelastest, reservväelastest ja Kaitseliidu liikmetest.  Kaitseväge juhib alates 2018. aasta detsembrist kindralleitnant Martin Herem.

Kaitseväes töötab ca 4000 inimest, kellest neljandik on tsiviilteenistujad. Nii elukutseliste sõjaväelaste, ametnike kui ka teenistujate suurem eesmärk on suurendada Eesti kaitsevõimet ja koostööd NATOs.

Lähiaastatel keskendume kahe täielikult mehitatud, relvastatud ja varustatud kiirreageeriva jalaväebrigaadi loomisele.

Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväli on maa- või mereala koos selle kohal oleva õhuruumiga ja seal asetsevate väljaõppeehitistega. Harjutusväljadel korraldatakse laskmisi ja lõhketöid, katsetatakse relvi, lahingumoona ja muud tehnikat.

Kaitseväes on sportimine au sees – kehaline ettevalmistus on sõjalise väljaõppe oluline osa. Kaitseväelaste tugevus ja hea kehaline vorm on üks Eesti kaitsevõime alustaladest.

Kaitseväes on kasutusel ohtralt sümboolikat, mis on üksuste jaoks suure tähtsusega. Siit lehelt saab ülevaate embleemidest, aumärkidest, lippudest, aga ka auastmetunnustest.

Kaitseväel on ressursse, mida saavad vajadusel kasutada nii kaitseväelased, era- ja avalik sektor kui ka eraisikud. Teenuseid on seinast seina, alates veteranide psühholoogilisest abist kuni tehnika kasutamiseni filmivõtete jaoks.

Eestis levib COVID-19 haigust põhjustav koroonaviirus. Selleks, et viiruse levikut pidurdada, tuleb igaühel pingutada – hoida distantsi, pesta käsi, haigena püsida kodus, kanda maski ja kasutada võimalusel HOIA mobiilirakendust. Kaitseväes on kasutusel mitmed meetmed, mis aitavad viiruse levikut tõkestada, alustatud on ka vaktsineerimisega. 

Viimati uuendatud: 30. november 2020, 10:37

Keri üles