Jäta menüü vahele

Õigusaktid ja eeskirjad

Kaitsevaldkonda reguleerivad mitmed seadused ja korrad, olulisemad neist on siin allpool välja toodud. Kaitseväe tegevus ja ülesanded on sätestatud Kaitseväe korralduse seaduse ja teiste seadustega. Lisaks on põhimäärustega paika pandud Kaitseväe struktuuriüksused ja nende tegevus. Siit lehelt leiab viited nii tegevteenistust kui ka aja- ja reservteenistust korraldavatele õigusaktidele, samuti täieliku loetelu kaitseväe ohutuseeskirjadest.

Kaitseväe tegevuse alused

Kaitseväe ja üksuste põhimäärused

Registrite põhimäärused

Kaitseväeteenistuse alused

Seadused

Määrustikud ja eeskirjad

Teenistuse korraldamine

Väljaõpe

Ergutamine

Tervis ja füüsiline vorm

Hüvitised

 

Ohutus ja töökeskkond

1. Üldohutuseeskirjad

2. Laskmiste ohutuseeskirjad

 

Seletuskiri 18.07.2022 kehtima hakkavate ohutuseeskirjade juurde | 426 KB | pdf

OE 2.0 Laskeharjutuste läbiviimine | 518 KB | pdf
Kehtib kuni 17.07.2022

OE 2.1 Relvakäsitlemise ja laskeharjutuste läbiviimise ohutuseeskiri | 728 KB | pdf
Kehtib alates 18.07.2022

OE 2.1.1 Käsitulirelvade laskeharjutused | 216 KB | pdf
Kehtib kuni 17.07.2022
OE 2.1.2 40mm granaadiheitja laskeharjutused | 204 KB | pdf
Kehtib kuni 17.07.2022

OE 2.2 Tankitõrjerelvade laskeharjutuste ohutuseeskiri | 584 KB | pdf
Kehtib kuni 17.07.2022

OE 2.2 Tankitõrjerelvade laskeharjutuste ohutuseeskiri | 371 KB | pdf
Kehtib alates 18.07.2022

OE 2.3 Õhutõrjerelvade laskeharjutused | 993 KB | pdf
Kehtib kuni 17.07.2022

OE 2.3 Õhutõrjerelva laskeharjutuste ohutuseeskiri | 985 KB | pdf
Kehtib alates 18.07.2022

OE 2.4 Kaudtulerelvade laskeharjutuste ohutuseeskiri | 2 MB | pd

OE 2.5 Jalaväelahingumasina CV9035EE relvasüsteemide kasutamine | 559 KB | pdf
Kehtib kuni 17.07.2022

OE 2.5 Jalaväelahingumasina CV9035EE relvasüsteemide kasutamise ohutuseeskiri | 573 KB | pdf
Kehtib alates 18.07.2022

OE 2.6 Käsigranaadi viskeharjutuste ohutuseeskiri | 198 KB | pdf
Kehtib kuni 17.07.2022

OE 2.6 Käsigranaadi ohutuseeskiri | 179 KB | pdf
Kehtib alates 18.07.2022

OE 2.7 Lahinglaskeharjutused | 223 KB | pdf
Kehtib kuni 17.07.2022

OE 2.7 Lahingu- ja harjutusmoona, matkeseadmete ning sihtmärkide käsitsemise ohutuseeskiri | 668 KB | pdf
Kehtib alates 18.07.2022

OE 2.8 Lahingu- ja treeningmoona, matkeseadmete ning sihtmärkide käsitsemine | 404 KB | pdf
Kehtib kuni 17.07.2022

OE 2.8 40 mm granaadiheitja laskeharjutuste ohutuseeskiri | 399 KB | pdf
Kehtib alates 18.07.2022

3. Suurtükiväe ohutuseeskirjad

Lisandumas

4. Õhutõrje ohutuseeskirjad

Lisandumas

5. Pioneeri ohutuseeskirjad

6. Õhuväe ohutuseeskirjad

7. Mereväe ohutuseeskirjad

8. Mootorsõidukite ohutuseeskirjad

9. Välioskuste ohutuseeskirjad

10. Elektripaigaldiste ohutuseeskirjad

Väljaõppeehitistele esitatavad tehnilised nõuded | 2 MB | pdf

Kaitseväe välihügieeni juhend | 294 KB | pdf

Käsigranaadi DM-61 ohutusjuhend | 500 KB | pdf
Külgmiini M-14 ohutusjuhend | 286 KB | pdf
Signaallaengu DM-57 ohutusjuhend | 206 KB | pdf
Töökeskkonna ohutegurid kaitseväes, nendest tulenevad terviseriskid ning kuidas end nende eest kaitsta | 4 MB | pdf
Kaitseväe keskkonnakäsiraamat | 4 MB | pdf
Sõjaväe viievõistluse takistusriba kasutusjuhend | 4 MB | pdf

 

Viimati uuendatud: 27. juuni 2022, 15:36

Keri üles