Jäta menüü vahele

Õigusaktid ja eeskirjad

Kaitsevaldkonda reguleerivad mitmed seadused ja korrad, olulisemad neist on siin allpool välja toodud. Kaitseväe tegevus ja ülesanded on sätestatud Kaitseväe korralduse seaduse ja teiste seadustega. Lisaks on põhimäärustega paika pandud Kaitseväe struktuuriüksused ja nende tegevus. Siit lehelt leiab viited nii tegevteenistust kui ka aja- ja reservteenistust korraldavatele õigusaktidele, samuti täieliku loetelu kaitseväe ohutuseeskirjadest.

Kaitseväe tegevuse alused

Kaitseväe ja üksuste põhimäärused

Kaitseväe põhimäärus
Kaitseväe peastaabi põhimäärus | 668 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi J1 põhimäärus | 460 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi J2 põhimäärus | 368 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi J3/5 põhimäärus | 472 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi J4 põhimäärus | 312 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi APO põhimäärus | 388 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi J6 põhimäärus | 364 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi J7 põhimäärus | 373 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi J8 põhimäärus | 278 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi JOT põhimäärus | 372 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi KVJA põhimäärus | 460 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi PSÜA põhimäärus | 462 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi NFIU põhimäärus | 364 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi PIT põhimäärus | 505 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi SAO põhimäärus | 403 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi SKO põhimäärus | 313 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi VTKO põhimäärus | 208 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi ÜO põhimäärus | 437 KB | pdf
1. jalaväebrigaadi põhimäärus | 428 KB | pdf
2. jalaväebrigaadi põhimäärus | 394 KB | pdf
Õhuväe ja mereväe põhimäärus | 198 KB | pdf
Õhuväe staabi põhimäärus | 273 KB | pdf
Õhuseiredivisjoni põhimäärus | 260 KB | pdf
Lennubaasi põhimäärus | 277 KB | pdf
Kaitselennunduse järelevalveteenistuse põhimäärus | 437 KB | pdf
Laevastiku põhimäärus | 271 KB | pdf
Mereväebaasi põhimäärus | 178 KB | pdf
Küberväejuhatuse põhimäärus | 487 KB | pdf
Toetuse väejuhatuse põhimäärus | 316 KB | pdf
Erioperatsioonide väejuhatuse põhimäärus | 379 KB | pdf
Sõjaväepolitsei põhimäärus | 478 KB | pdf
Vahipataljoni põhimäärus | 255 KB | pdf
Luurekeskuse põhimäärus | 549 KB | pdf
Kaitseväe Akadeemia põhimäärus
NATO küberkaitsekoostöö keskuse Eesti kontingendi põhimäärus | 251 KB | pdf

Registrite põhimäärused

Kaitseväeteenistuse alused

Seadused

Määrustikud ja eeskirjad

Tervis ja füüsiline vorm

Hüvitised

Ohutus ja töökeskkond

OE 1 Kaitseväe ja kaitseliidu väljaõppe ohutuseeskiri | 328 KB | pdf
OE 1.5 Ohutuseeskiri kuulmiskahjustuste vältimiseks  | 2 MB | pdf
EO 2.0 Laskeharjutuste läbiviimine | 518 KB | pdf
OE 2.1.1 Käsitulirelvade laskeharjutused | 216 KB | pdf
OE 2.1.2 40mm granaadiheitja laskeharjutused | 204 KB | pdf
OE 2.2 Tankitõrjerelvade laskeharjutused | 450 KB | pdf
OE 2.3 Õhutõrjerelvade laskeharjutused | 993 KB | pdf
OE 2.4 Kaudtulerelvade laskeharjutuste ohutuseeskiri | 2 MB | pdf
OE 2.5 Jalaväelahingumasina CV9035EE relvasüsteemide kasutamine | 559 KB | pdf
OE 2.6 Käsigranaadi viskeharjutused | 198 KB | pdf
OE 2.7 Lahinglaskeharjutused | 223 KB | pdf
OE 2.8 Lahingu- ja treeningmoona, matkeseadmete ning sihtmärkide käsitsemine | 404 KB | pdf
OTE 5.1 Ujuvvahendite ja amfiib(lahingu)masinatega läbiviidav vee ületamine | 769 KB | pdf
OE 5.3 Kaitseväe ja Kaitseliidu lõhketööde ohutuseeskiri | 1 MB | pdf
OE 5.4 Tuuma-, bioloogilise ja keemiarelva (TBK-relva) imitatsioonivahendite kasutamise ohutuseeskiri | 172 KB | pdf
OE 6.1 Kaitseväe ja Kaitseliidu ohutuseeskiri langevarjuhüpetel | 413 KB | pdf
OTE 7.1 Kaitseväe sukeldumise eeskiri, KVJ 07.09.2015 kk nr 104, ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS
OE 8.1 Roomikmasinate üldine ohutuseeskiri | 2 MB | pdf
OE 8.2 Ratassoomukiga liiklemine | 217 KB | pdf
OE 8.3 Maismaasõiduki kasutamise ohutuseeskiri | 420 KB | pdf
OTE 9.1 Vangistus- ja ülekuulamisharjutuse ohutustehnika eeskiri | 34 KB | pdf
OTE 9.2 Loomade tapmis- ja nahastamisharjutuse ohutustehnika eeskiri | 196 KB | pdf

OTE 9.3 Piirituse ja välikateloki kasutamise eeskiri | 156 KB | pdf

OE 9.4 Vertikaaloperatsioonid | 296 KB | pdf
OE 10.1 Sideseadmetega äikese korral tegutsemise ohutuseeskiri | 196 KB | pdf
OE 10.2 Teisaldatava elektripaigaldise käitlemise ohutuseeskiri | 394 KB | pdf

 

Viimati uuendatud: 4. märts 2021, 19:29

Keri üles