Jäta menüü vahele

Õigusaktid ja eeskirjad

Kaitsevaldkonda reguleerivad mitmed seadused ja korrad, olulisemad neist on siin allpool välja toodud. Kaitseväe tegevus ja ülesanded on sätestatud Kaitseväe korralduse seaduse ja teiste seadustega. Lisaks on põhimäärustega paika pandud Kaitseväe struktuuriüksused ja nende tegevus. Siit lehelt leiab viited nii tegevteenistust kui ka aja- ja reservteenistust korraldavatele õigusaktidele, samuti täieliku loetelu kaitseväe ohutuseeskirjadest.

Kaitseväe tegevuse alused

Kaitseväe ja üksuste põhimäärused

Kaitseväe põhimäärus
Kaitseväe peastaabi põhimäärus | 668 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi J1 põhimäärus | 460 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi J2 põhimäärus | 368 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi J3/5 põhimäärus | 472 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi J4 põhimäärus | 312 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi APO põhimäärus | 388 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi J6 põhimäärus | 364 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi J7 põhimäärus | 373 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi J8 põhimäärus | 278 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi JOT põhimäärus | 372 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi KVJA põhimäärus | 460 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi PSÜA põhimäärus | 462 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi NFIU põhimäärus | 364 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi PIT põhimäärus | 505 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi SAO põhimäärus | 403 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi SKO põhimäärus | 281 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi VTKO põhimäärus | 208 KB | pdf
Kaitseväe peastaabi ÜO põhimäärus | 437 KB | pdf
1. jalaväebrigaadi põhimäärus | 428 KB | pdf
2. jalaväebrigaadi põhimäärus | 394 KB | pdf
Õhuväe ja mereväe põhimäärus | 198 KB | pdf
Õhuväe staabi põhimäärus | 273 KB | pdf
Õhuseiredivisjoni põhimäärus | 260 KB | pdf
Lennubaasi põhimäärus | 277 KB | pdf
Kaitselennunduse järelevalveteenistuse põhimäärus | 437 KB | pdf
Laevastiku põhimäärus | 271 KB | pdf
Mereväebaasi põhimäärus | 178 KB | pdf
Küberväejuhatuse põhimäärus | 494 KB | pdf
Toetuse väejuhatuse põhimäärus | 316 KB | pdf
Erioperatsioonide väejuhatuse põhimäärus | 379 KB | pdf
Sõjaväepolitsei põhimäärus | 478 KB | pdf
Vahipataljoni põhimäärus | 255 KB | pdf
Luurekeskuse põhimäärus | 549 KB | pdf
Kaitseväe Akadeemia põhimäärus
NATO küberkaitsekoostöö keskuse Eesti kontingendi põhimäärus | 251 KB | pdf

Registrite põhimäärused

Kaitseväeteenistuse alused

Seadused

Määrustikud ja eeskirjad

Teenistuse korraldamine

Väljaõpe

Ergutamine

Tervis ja füüsiline vorm

Hüvitised

 

Ohutus ja töökeskkond

1. Üldohutuseeskirjad

2. Laskmiste ohutuseeskirjad

3. Suurtükiväe ohutuseeskirjad

Lisandumas

4. Õhutõrje ohutuseeskirjad

Lisandumas

5. Pioneeri ohutuseeskirjad

6. Õhuväe ohutuseeskirjad

7. Mereväe ohutuseeskirjad

8. Mootorsõidukite ohutuseeskirjad

9. Välioskuste ohutuseeskirjad

10. Elektripaigaldiste ohutuseeskirjad

Viimati uuendatud: 6. detsember 2021, 16:35

Keri üles