Jäta menüü vahele

Kaitseväe Akadeemia

Kaitseväe akadeemia (KVA) on sõjandusega seotud teadusvaldkondi ühendav riigikaitseline rakenduskõrgkool. Akadeemia on kaitseväe juhataja vahetus alluvuses olev kaitseväe struktuuriüksus ja oma ülesannete täitmisel esindab akadeemia riiki ja kaitseväge.

Ülesanded

Akadeemia põhiülesanne on valmistada ette kaitseväe ülemaid ja arendada sõjateadust, et tagada kaitseväe juhtimisalane jätkusuutlikkus. Eesmärk on ette valmistada professionaalseid, isamaalisi ja demokraatlikke väärtuseid austavaid allohvitsere ja ohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule.

Akadeemia tegevusvaldkonnad on:

  • kõrgharidustaseme õppe ja kutseõppe läbiviimine
  • täienduskoolituse läbiviimine
  • riigikaitsega seotud teadus- ja arendustegevus
  • sõja- ja katastroofimeditsiinialase väljaõppe läbiviimine kaitseväelastele, reservmeedikutele, meditsiiniüliõpilaste ning teistele koostööpartneritele

.

Tule ohvitseriks!

Kindel tulevik Eestile ja Sulle!

ohvitser.ee

Kontaktid

Pressi- ja meediakontakt

Leitnant Mari-Liis Päären

Kaitseväe Akadeemia kommunikatsiooni- ja turundusgrupi ülem

Juhtkond

Brigaadikindral Vahur Karus

Kaitseväe Akadeemia ülem

Kolonel Raul Järviste

Kaitseväe Akadeemia ülema asetäitja

Staabiveebel Indrek Ojasoo

Kaitseväe Akadeemia veebel

Viimati uuendatud: 1. märts 2024, 11:28

Keri üles