Jäta menüü vahele

Karjäär kaitseväes

Kaitseväes töötab ca 4000 inimest, kellest neljandik on tsiviilteenistujad. Nii elukutseliste sõjaväelaste, ametnike kui ka teenistujate suurem eesmärk on suurendada Eesti kaitsevõimet ja koostööd NATOs.

Palju erinevaid valdkondi ja võimalusi

Kaitseväe põhitegevus hõlmab eri valdkondi, näiteks ajateenijate väljaõpet, haldust, logistikat, IT-d ja sidet, küberkaitset, meditsiini, kommunikatsiooni ja veel palju muud.

Tegevteenistus

Tegevteenistus on avaliku teenistuse eriliik nagu politseiteenistus ja päästeteenistus. Tegevväelased töötavad sõjaväelise auastmega ametikohal. Sellised ametikohad eeldavad kaitseväe nõuetele vastavaid teadmisi, oskusi, vilumusi ja hoiakuid.

Tegevväelane võetakse alguses tegevteenistusse tähtajaliselt (kuni viieks aastaks). Tegevteenistuse pikkus sõltub ametikoha eripärast ja struktuuriüksuse vajadustest. Tegevteenistusse võib võtta sama isikut mitu korda. Tähtajaline tegevteenistussuhe tagab mõlemale osapoolele kindluse ja stabiilsuse konkreetseks ajaks. Kümneaastase katkematu teenistuse puhul muutub teenistussuhe tähtajatuks.

Tsiviilteenistus

Tsiviilteenistujad jagunevad ametnikeks ja töötajateks. Ametnike ametikohad on seotud avaliku võimu teostamisega ning töölepingulised töökohad on avaliku võimu teostamist toetavad tööd (nt raamatupidamine, personalitöö, asjaajamine, laondus, toitlustus, haldustööd, IT jne).

Praktika

Kaitseväes sooritavad oma praktikat peamiselt kaitseväe akadeemia kadetid. Lisaks sõjaväelistele ametikohtadele on võimalik praktikat sooritada ka näiteks toitlustuse, meditsiini, tehnika ja infotehnoloogia erialadel. Praktikaid on võimalik sooritada erinevates väeosades üle Eesti.

Viimati uuendatud: 1. august 2022, 15:26

Keri üles