Jäta menüü vahele

Sport

Kaitseväes on sportimine au sees – kehaline ettevalmistus on sõjalise väljaõppe oluline osa. Kaitseväelaste tugevus ja hea kehaline vorm on üks Eesti kaitsevõime alustaladest.

Ajateenistuse kehalise kasvatuse eesmärk on äratada huvi sportimise ja liikumisharrastuse vastu, mis jätkuks ka reservteenistuses. Kaitsevägi annab sellega oma panuse Eesti elanikkonna tervislike eluviiside ja elukestva sportimisharjumuse kujundamisse. Kehaliste võimete säilitamine ja arendamine on ka eelduseks, et reservväelane suudab vajadusel täita oma sõjaaja ülesandeid.

Kaitseväe sporditegevuse aluseks on 2019. aastal kinnitatud kaitseväe spordikontseptsioon ja spordi eeskiri. Tähtsal kohal on kaitseväelastele õige ja ohutu sporditehnika tutvustamine ja motivatsiooni tekitamine iseseisvaks sportimiseks.

Kehalise ettevalmistuse kõrval on kaitseväes olulisel kohal harrastus- ja võistlusspordiga tegelemine. Mitmekülgseid võistlusvõimalusi pakuvad kaitseväe meistrivõistlused

Kaitseväes toimuvad iga-aastaselt meistrivõistlused tavapärastel spordialadel nagu jalgpall või korvpall kui ka armeele omastel aladel nagu sõjaväeline viievõistlus või sangpommisport.

Et kaitseväelased oleks heas vormis rahu- ja sõjaaja ülesannete täitmiseks, arendatakse nende kehalisi võimeid ja propageeritakse liikumisharrastust.

2021. aastal põhjalikult uuendatud spordikontseptsioon ja eeskiri on tunnistuseks uuest spordi käsitlusviisist kaitseväes.

Viimati uuendatud: 5. detsember 2022, 11:03

Keri üles